Môj príbeh http://www.mojpribeh.sk/rss/ Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom sk Sat, 21 Oct 2017 06:57:37 +0200 Sat, 21 Oct 2017 06:57:37 +0200 http://www.mojpribeh.sk/rss/ Nubian web@_core2 info@mojpribeh.sk Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-milosrdenstvo-voci-bohu/ Prehĺb si vieru v Boha Všimli sme si, že aj Ježiš očakáva našu osobnú lásku k Nemu? Alebo pre našu predstavu o nezištnosti Jeho lásky máme sklon túto potrebu opomínať a sústrediť sa na to, že Bohu postačí, ak sa budeme snažiť odpúšťať blížnym a dávať almužny. Veď Ježiš je v každom z nich a láska voči ním je prejavom lásky voči Nemu! Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Milada Passerini http://www.mojpribeh.sk/sprava/milada-passerini-oz-kvapka-v-mori/ Ostatné Pomáhame v prvom rade konkrétnym osobám ako osamelým matkám s dieťaťom, vdovám s deťmi, mnohopočetným rodinám, týranám ženám, detským domovom, ľuďom v krízových centrách, v azylových domoch i v zariadeniach napr. pre psychicky či fyzicky chorých a napokon v centrách pre ľudí bez domova. Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0200 Lenka Bujnová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lenka-bujnova-jezis-uzdravuje-a-ja/ Choroba, utrpenie a smrť Teraz viem, že som potrebovala uzdraviť svoje sebazničujúce emócie a odovzdávať ich Pánovi a zatvoriť prístupové cesty Zlému. Takto mi Pán jasne ukázal, že celý svoj život som všetko obracala proti sebe, či to bol hnev, strach, agresivita, nenávisť, kritika, nepokoj, pohŕdanie, ľútosť a sebaľútosť, neistota, trápenie, zúfalstvo, bezmocnosť, pocit viny, či pocit menejcennosti... Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200 Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-modlitba-pana/ Prehĺb si vieru v Boha Napriek tomu, že ide o takmer najbežnejšiu modlitbu v repertoári mojich a azda aj vašich modlitieb, Otčenášu som rozumel veľmi málo. S výnimkou úvodu - oslovenia: „Otče náš, ktorý si na nebesiach,“ sa mi ostatné formulácie prosieb javili štylisticky dosť nelogické a nedávali mi jasný zmysel. Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200 Geoff a Gina Poulter http://www.mojpribeh.sk/rozhovor/geoff-a-gina-poulter-duch-svaty-v-akcii/ Rozhovory Geoff a Gina Poulteroví aktívne slúžia 30 rokov v uzdravovacej službe vo Veľkej Británii a v zahraničí a veria, že Boh príde s mocou, keď ho vzývame Jeho menom a vykročíme vo viere. Majú veľké srdce pre budovanie Božieho kráľovstva. Vyznačujú sa mimoriadnou láskavosťou a taktným prístupom k ľuďom, ktorým slúžia modlitbou za uzdravenie a prorockým obdarovaním. Ich ohlasovanie a službu sprevádzajú uzdravenia, znamenia a divy. Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200 Patti Mansfiled http://www.mojpribeh.sk/pribeh/patti-mansfiled-krst-v-duchu-svatom/ Rôzne Ako som sa kľačiac modlila túto modlitbu, zažila som neuveriteľnú Božiu lásku. Cítila som takú lásku, že som chcela až zomrieť. Iba jedna modlitba ostávala v mojom srdci: „Zostaň.“ Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0200 Marek Nikolov http://www.mojpribeh.sk/sprava/marek-nikolov-brano/ Ostatné Babka zomrela. Čítam smutnú správu, ktorú mi poslala moja Monika. Išlo o mamu nášho priateľa Braňa a poslednú žijúcu babku jeho dvoch malých detí. Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200 Joseph Fadelle http://www.mojpribeh.sk/pribeh/joseph-fadelle-moslim-z-vyznamnej-rodiny/ Rôzne V roku 1987 narukoval Fadelle do irackej armády a neskôr sa na základe zákona Saddáma Husseina ocitol priamo uprostred vojny so susedným Iránom. Vtedy bol slobodný a mal už 23 rokov. Odvelili ho do posádky na hraniciach s Iránom, kde mal bývať v domčeku spolu s jedným kresťanom. Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0200 Raniero Cantalamessa http://www.mojpribeh.sk/pribeh/raniero-cantalamessa-krst-v-duchu-svatom/ Prehĺb si vieru v Boha Účinnosť krstu v Duchu Svätom v reaktivácii krstu spočíva v tomto: človek konečne prispieva vlastným podielom -- menovite, robí rozhodnutie viery, pripravený pokáním, ktoré umožňuje slobodné Božie konanie a prúdenie všetkej Jeho sily. Je to ako keď zapojíte zástrčku a zapne sa svetlo. Boží dar je konečne „nespútaný“ a Duchu je umožnené rozlievať sa ako vôňa v kresťanskom živote. Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 Serafim Sarovský http://www.mojpribeh.sk/pribeh/serafim-sarovsky-ziskaj-ducha-svateho/ Kňazi a pastori A veríte, pokračoval, že Pán, ktorý kedysi uzdravoval jedným slovom alebo dotykom všetky choroby ľudí, môže aj teraz rovnako ľahko uzdraviť jediným slovom tých, ktorí potrebujú Jeho pomoc? A že príhovor Jeho matky za nás má veľkú moc? A že Pán Isus Christos cez jej prosby môže aj teraz presne tak okamžite a jedným slovom úplne vás uzdraviť? Ja som mu odpovedal, že tomu všetkému úprimne verím celou dušou a celým srdcom a že ak by som neveril, neprikázal by som, aby ma priniesli k nemu. Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 +0200 Ali http://www.mojpribeh.sk/pribeh/ali-moslim-stretol-jezisa-v-mekke/ Rôzne Rozhodol som sa ísť na púť do Mekky. Keď som tam prišiel, tak sme podľa zvyku všetci spolu spali. Mali sme 7 krát obísť posvätné miesto Kaaba. Spal som tam a v noci som mal sen v ktorom som videl Ježiša, ako sa dotýka rukou môjho čela a hovorí mi „bol si spasený, bol si zachránený.“ Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 +0200 David Mangan http://www.mojpribeh.sk/pribeh/david-mangan-zaciatok-charizmatickeho-hnutia-v-k/ Rôzne Ako som sa približoval k Ježišovi v Sviatosti oltárnej, bol som natoľko premožený Božou prítomnosťou, že som nevládal stáť. Ľahol som si na tvár a takto som chválil Pána. Božia prítomnosť bola taká silná a mocná, že akýkoľvek pohyb môjho tela bol náročný. Vedel som, že to je Božia prítomnosť. Mocné explózie sa v mojom tele neustále opakovali. Mon, 14 Aug 2017 00:00:00 +0200 Briege McKenna http://www.mojpribeh.sk/pribeh/briege-mckenna-zazraky-a-eucharistia/ Choroba, utrpenie a smrť Počas nasledujúcich rokov som zažívala krízu a táto kríza sa prehĺbila do krízy viery. Neuvažovala som o odchode z kláštora, ale kládla som si otázky. Verím naozaj v Ježiša? Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0200 Elias Vella http://www.mojpribeh.sk/pribeh/elias-vella-diabol-chce-aby-ludia-zili-v-hriechu/ Veštenie, mágia, okultizmus Ľudia sa často pýtajú, prečo diabol niekoho napadá. Diabol predovšetkým napadá všetkých. Napadol tiež Ježiša a ja tvrdím, že čím viac sme prešli v našej duchovnej púti, tým viac na nás zlý duch útočí. Nemá záujem napadať niekoho, kto sa nachádza už na jeho strane. Keď už tam je, prečo by ho napadal. Pokiaľ človek ešte nezaujal stanovisko, ešte niekam kráča, býva častejšie napádaný. Mon, 31 Jul 2017 00:00:00 +0200 Werner Oder http://www.mojpribeh.sk/pribeh/werner-oder-moj-otec-bol-nacista/ Mesiánski Židia Stal som sa mimoriadne násilným a agresívnym a rozvinula sa vo mne slepá nenávisť k Židom. Toto nie je iba niečo, čo sa len tak stalo. Bolo to naučené správanie, po ktorom som začal mávať nočné mory. Kričal som každú noc od strachu, pretože som videl démonické bytosti v našom dome, ktoré ako som si myslel ma prišli zabiť. Tieto nočné mory trvali 6 rokov. Každú noc tá istá nočná mora, ten istý krik. Veľmi som ochorel a veľmi som sa bál. Bolo to mimo mojej mysle a vedel som, že skôr, alebo neskôr zomriem. Fri, 28 Jul 2017 00:00:00 +0200 International Catholic Charismatic Renewal Services http://www.mojpribeh.sk/pribeh/iccrs-smernice-o-modlitbe-za-uzdravenie/ Prehĺb si vieru v Boha V niektorých prípadoch Ježiš uzdravuje z vlastnej iniciatívy. Avšak najčastejšie sa uzdravenia udejú ako odpoveď na prosbu samotného chorého alebo jeho priateľa alebo príbuzného. Niekedy Ježiš uzdravuje iba slovom, inokedy symbolickým gestom alebo použitím vtedy známych terapeutických prostriedkov ako je slina alebo hlina. Pán bez výnimky stretáva s hlbokým súcitom chorých a trpiacich, ktorí k nemu prichádzajú, kamkoľvek ide (Mt 14, 14). Wed, 26 Jul 2017 00:00:00 +0200 Andrzej Jardel http://www.mojpribeh.sk/pribeh/andrzej-jardel-existencia-sa-stala-bolestou/ Oslobodení od drog Na mojom zatknutí sa zúčastnila protiteroristická jednotka. Mal som pri sebe 1200 dávok narkotík, čo nebolo moc, pretože som očakával najbližšiu dodávku. Polícia v médiách vyhlásila, že moje zatknutie je úspechom v boji proti obchodníkom s drogami a organizovanému zločinu. Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200 Janka Pisarovičová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/jana-pisarovicov-mala-cesta-lasky/ Choroba, utrpenie a smrť Tešte sa naplno z každého dňa so svojim partnerom, lebo nikdy neviete, ktorý je ten posledný. Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0200 Verena Lang http://www.mojpribeh.sk/pribeh/verena-lang-moj-otec-bol-nacista/ Choroba, utrpenie a smrť Moc odpustenia ma od oslobodila ohromného množstva bolesti v ktorej som žila. Keď som povedala Bohu: „ Odpúšťam mojej matke, že ma nechala pretože nevedela čo robí.“ Bola som uzdravená zo 45 rokov trvajúcich chronických bolestí chrbta. Wed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0200 Peter Hocken http://www.mojpribeh.sk/sprava/peter-hocken-odisiel-velikan/ Ostatné Pán si z piatka na sobotu ráno 10.06.2017 povolal k sebe velikána, pátra Petra Hockena. Vo svojich 85 nedožitých narodeninách bol Božím služobníkom, priateľom a kňazom, ktorý do posledného dychu s radosťou slúžil Božiemu telu po celom svete. Pán ho obdaril mimoriadnym intelektom a múdrosťou spolu so skúsenosťou krstu v Duchu Svätom aj schopnosťou odborne a zrozumiteľne popísať teologickú a duchovnú skúsenosť, ktorá sa deje v Cirkvi osobitne po II. Vatikánskom koncile. Sun, 11 Jun 2017 00:00:00 +0200