Môj príbeh http://www.mojpribeh.sk/rss/ Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom sk Tue, 12 Dec 2017 16:48:27 +0100 Tue, 12 Dec 2017 16:48:27 +0100 http://www.mojpribeh.sk/rss/ Nubian web@_core2 info@mojpribeh.sk Viera Prokopcová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/viera-prokopcova-velke-veci-urobil-s-nami-pan/ Choroba, utrpenie a smrť Toto uzdravenie ma naplnilo veľkou bázňou a chválou voči nášmu Bohu. Samotné fyzické uzdravenie Ježišom pre mňa bolo a je veľkou vecou. No to, čo táto skutočnosť vo mne, v mojej mysli a vzťahu k trojjedinému Bohu spôsobila, je pre mňa oveľa úchvatnejšia ako samotné fyzické uzdravenie. Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100 Patrik Daniška http://www.mojpribeh.sk/sprava/patrik-daniska-nechcenetehotenstvo/ Ostatné Chlap má byť chlap! Má hrať férovo vo futbale aj v živote. Ak je v náročnej situácii, má zabrať a neutiecť ako zbabelec. Hľadáme preto partie chalanov/mužov, ktorí hrávajú futbal, a mali by záujem spojiť futbal s pro-life osvetou. Ak sa Vás to týka, toto je výzva do akcie! Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zhafar Bhatti http://www.mojpribeh.sk/pribeh/zhafar-bhatti-uvazneny-za-ohlasovanie-evanjelia/ Prenasledovaní pre vieru Polícia ho dňa 26. júla 2012 zatkla a v zmysle pakistanského právneho poriadku uväznila na základe obvinenia z rúhania voči Islamu. Jeho spoluväzni Zafara niekoľko krát bili a pokúšali sa otráviť jeho jedlo. Moslimskí spoluväzni ho neustále nútia, aby prijal Islam. Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-milosrdenstvo-voci-milosrdnemu-sama/ Prehĺb si vieru v Boha „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10,25-37) Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0200 Anna Václavová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/anna-vaclavova-pane-neber-mi-ho/ Choroba, utrpenie a smrť Ale verte mi, zo všetkých síl sme robili všetko čo sa len dalo urobiť pre záchranu vášho syna. Žiaľ, vybral všetky dostupné typy chemoterapie, ožarovanie ešte zhoršilo jeho stav, zobrali sme mu kostnú dreň... Čo pre neho môžeme ešte urobiť, dať mu jednu chemoterapiu, ktorá mu pomôže ešte aspoň 20-30 dní život predĺžiť. Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0200 Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-milosrdenstvo-voci-bohu/ Prehĺb si vieru v Boha Všimli sme si, že aj Ježiš očakáva našu osobnú lásku k Nemu? Alebo pre našu predstavu o nezištnosti Jeho lásky máme sklon túto potrebu opomínať a sústrediť sa na to, že Bohu postačí, ak sa budeme snažiť odpúšťať blížnym a dávať almužny. Veď Ježiš je v každom z nich a láska voči ním je prejavom lásky voči Nemu! Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Milada Passerini http://www.mojpribeh.sk/sprava/milada-passerini-oz-kvapka-v-mori/ Ostatné Pomáhame v prvom rade konkrétnym osobám ako osamelým matkám s dieťaťom, vdovám s deťmi, mnohopočetným rodinám, týranám ženám, detským domovom, ľuďom v krízových centrách, v azylových domoch i v zariadeniach napr. pre psychicky či fyzicky chorých a napokon v centrách pre ľudí bez domova. Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0200 Lenka Bujnová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lenka-bujnova-jezis-uzdravuje-a-ja/ Choroba, utrpenie a smrť Teraz viem, že som potrebovala uzdraviť svoje sebazničujúce emócie a odovzdávať ich Pánovi a zatvoriť prístupové cesty Zlému. Takto mi Pán jasne ukázal, že celý svoj život som všetko obracala proti sebe, či to bol hnev, strach, agresivita, nenávisť, kritika, nepokoj, pohŕdanie, ľútosť a sebaľútosť, neistota, trápenie, zúfalstvo, bezmocnosť, pocit viny, či pocit menejcennosti... Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200 Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-modlitba-pana/ Prehĺb si vieru v Boha Napriek tomu, že ide o takmer najbežnejšiu modlitbu v repertoári mojich a azda aj vašich modlitieb, Otčenášu som rozumel veľmi málo. S výnimkou úvodu - oslovenia: „Otče náš, ktorý si na nebesiach,“ sa mi ostatné formulácie prosieb javili štylisticky dosť nelogické a nedávali mi jasný zmysel. Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200 Geoff a Gina Poulter http://www.mojpribeh.sk/rozhovor/geoff-a-gina-poulter-duch-svaty-v-akcii/ Rozhovory Geoff a Gina Poulteroví aktívne slúžia 30 rokov v uzdravovacej službe vo Veľkej Británii a v zahraničí a veria, že Boh príde s mocou, keď ho vzývame Jeho menom a vykročíme vo viere. Majú veľké srdce pre budovanie Božieho kráľovstva. Vyznačujú sa mimoriadnou láskavosťou a taktným prístupom k ľuďom, ktorým slúžia modlitbou za uzdravenie a prorockým obdarovaním. Ich ohlasovanie a službu sprevádzajú uzdravenia, znamenia a divy. Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200 Patti Mansfiled http://www.mojpribeh.sk/pribeh/patti-mansfiled-krst-v-duchu-svatom/ Rôzne Ako som sa kľačiac modlila túto modlitbu, zažila som neuveriteľnú Božiu lásku. Cítila som takú lásku, že som chcela až zomrieť. Iba jedna modlitba ostávala v mojom srdci: „Zostaň.“ Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0200 Marek Nikolov http://www.mojpribeh.sk/sprava/marek-nikolov-brano/ Ostatné Babka zomrela. Čítam smutnú správu, ktorú mi poslala moja Monika. Išlo o mamu nášho priateľa Braňa a poslednú žijúcu babku jeho dvoch malých detí. Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200 Joseph Fadelle http://www.mojpribeh.sk/pribeh/joseph-fadelle-moslim-z-vyznamnej-rodiny/ Rôzne V roku 1987 narukoval Fadelle do irackej armády a neskôr sa na základe zákona Saddáma Husseina ocitol priamo uprostred vojny so susedným Iránom. Vtedy bol slobodný a mal už 23 rokov. Odvelili ho do posádky na hraniciach s Iránom, kde mal bývať v domčeku spolu s jedným kresťanom. Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0200 Raniero Cantalamessa http://www.mojpribeh.sk/pribeh/raniero-cantalamessa-krst-v-duchu-svatom/ Prehĺb si vieru v Boha Účinnosť krstu v Duchu Svätom v reaktivácii krstu spočíva v tomto: človek konečne prispieva vlastným podielom -- menovite, robí rozhodnutie viery, pripravený pokáním, ktoré umožňuje slobodné Božie konanie a prúdenie všetkej Jeho sily. Je to ako keď zapojíte zástrčku a zapne sa svetlo. Boží dar je konečne „nespútaný“ a Duchu je umožnené rozlievať sa ako vôňa v kresťanskom živote. Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 Serafim Sarovský http://www.mojpribeh.sk/pribeh/serafim-sarovsky-ziskaj-ducha-svateho/ Kňazi a pastori A veríte, pokračoval, že Pán, ktorý kedysi uzdravoval jedným slovom alebo dotykom všetky choroby ľudí, môže aj teraz rovnako ľahko uzdraviť jediným slovom tých, ktorí potrebujú Jeho pomoc? A že príhovor Jeho matky za nás má veľkú moc? A že Pán Isus Christos cez jej prosby môže aj teraz presne tak okamžite a jedným slovom úplne vás uzdraviť? Ja som mu odpovedal, že tomu všetkému úprimne verím celou dušou a celým srdcom a že ak by som neveril, neprikázal by som, aby ma priniesli k nemu. Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 +0200 Ali http://www.mojpribeh.sk/pribeh/ali-moslim-stretol-jezisa-v-mekke/ Rôzne Rozhodol som sa ísť na púť do Mekky. Keď som tam prišiel, tak sme podľa zvyku všetci spolu spali. Mali sme 7 krát obísť posvätné miesto Kaaba. Spal som tam a v noci som mal sen v ktorom som videl Ježiša, ako sa dotýka rukou môjho čela a hovorí mi „bol si spasený, bol si zachránený.“ Fri, 18 Aug 2017 00:00:00 +0200 David Mangan http://www.mojpribeh.sk/pribeh/david-mangan-zaciatok-charizmatickeho-hnutia-v-k/ Rôzne Ako som sa približoval k Ježišovi v Sviatosti oltárnej, bol som natoľko premožený Božou prítomnosťou, že som nevládal stáť. Ľahol som si na tvár a takto som chválil Pána. Božia prítomnosť bola taká silná a mocná, že akýkoľvek pohyb môjho tela bol náročný. Vedel som, že to je Božia prítomnosť. Mocné explózie sa v mojom tele neustále opakovali. Mon, 14 Aug 2017 00:00:00 +0200 Briege McKenna http://www.mojpribeh.sk/pribeh/briege-mckenna-zazraky-a-eucharistia/ Choroba, utrpenie a smrť Počas nasledujúcich rokov som zažívala krízu a táto kríza sa prehĺbila do krízy viery. Neuvažovala som o odchode z kláštora, ale kládla som si otázky. Verím naozaj v Ježiša? Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0200 Elias Vella http://www.mojpribeh.sk/pribeh/elias-vella-diabol-chce-aby-ludia-zili-v-hriechu/ Veštenie, mágia, okultizmus Ľudia sa často pýtajú, prečo diabol niekoho napadá. Diabol predovšetkým napadá všetkých. Napadol tiež Ježiša a ja tvrdím, že čím viac sme prešli v našej duchovnej púti, tým viac na nás zlý duch útočí. Nemá záujem napadať niekoho, kto sa nachádza už na jeho strane. Keď už tam je, prečo by ho napadal. Pokiaľ človek ešte nezaujal stanovisko, ešte niekam kráča, býva častejšie napádaný. Mon, 31 Jul 2017 00:00:00 +0200 Werner Oder http://www.mojpribeh.sk/pribeh/werner-oder-moj-otec-bol-nacista/ Mesiánski Židia Stal som sa mimoriadne násilným a agresívnym a rozvinula sa vo mne slepá nenávisť k Židom. Toto nie je iba niečo, čo sa len tak stalo. Bolo to naučené správanie, po ktorom som začal mávať nočné mory. Kričal som každú noc od strachu, pretože som videl démonické bytosti v našom dome, ktoré ako som si myslel ma prišli zabiť. Tieto nočné mory trvali 6 rokov. Každú noc tá istá nočná mora, ten istý krik. Veľmi som ochorel a veľmi som sa bál. Bolo to mimo mojej mysle a vedel som, že skôr, alebo neskôr zomriem. Fri, 28 Jul 2017 00:00:00 +0200