Môj príbeh http://www.mojpribeh.sk/rss/ Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom sk Tue, 20 Feb 2018 18:14:52 +0100 Tue, 20 Feb 2018 18:14:52 +0100 http://www.mojpribeh.sk/rss/ Nubian web@_core2 info@mojpribeh.sk Marek Nikolov http://www.mojpribeh.sk/pribeh/marek-nikolov-muzi-budte-dobri-ak-mozete-stupava/ Prehĺb si vieru v Boha Si otvorený na nové priateľstvá a spoluprácu? Si pripravený dávať a prijímať povzbudenie? Ak si pripravený nielen dobro prijať, ale sa aj aktívne podieľať na jeho šírení a sprostredkovaní druhým ľuďom, tak nesmieš na našom stretnutí mužov chýbať. Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0100 Igor Ábel http://www.mojpribeh.sk/pribeh/igor-abel-chlapi-urobme-nieco/ O spoločnosti Zo všetkých izraelských bojovníkov mal iba jeden odvahu. Zabudnutý pastierko, čo doniesol jedlo jeho bratom a prišiel pozrieť, ako vyzerá boj. Všetci zbadali potopu v Goliášovi, ale iba jeden nemal strach. Keby som bol kráľom, dovolil by som to? Nebál by som sa hanby a porážky? Sme slabí muži, a nevieme kde máme prak aj kamene. Pýtajme si chlapské túžby a odvahu. Ak nevieme kde začať, spýtajme sa našich manželiek, či sú spokojné v bezpečí doma. Alebo či dokážu byť v bezpečí u Boha, ale pritom aj v nebezpečnom boji s nami? Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0100 Janka Pisarovičová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/janka-pisarovicova-mala-cesta-lasky-2/ Choroba, utrpenie a smrť Peťovi sa pred pár dnami v noci zdalo, snívalo alebo čo, cítil sa tak ako keď bol úplne zdravý. Povedal, že to bol krásny pocit. No ráno, keď sa zobudil, bolo všetko po starom. Ráno býva stuhnutý a musí sa najprv rozcvičiť, aby mohol vôbec rozprávať a chodiť. No bol vďačný aj za tu chvíľu, keď sa cítil byť zdravý :-). Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0100 Gabriela Mikulčíková http://www.mojpribeh.sk/pribeh/gabriela-mikulcikova-rozvod/ Choroba, utrpenie a smrť Aj keď som po rokoch manželovej nevery (a jeho odmietaní riešiť situáciu v prospech rodiny) Žiadosť o rozvod viacmenej očakávala, zlomilo ma to. Vždy som niekde v skrytosti držala v srdci nádej, že Boh niečo urobí. Veď je predsa Boh! On stvoril rodinu, On nenávidí rozvod, On je Pán celého vesmíru a On má moc všetko meniť. Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0100 Vlado Bis http://www.mojpribeh.sk/sprava/vlado-bis-misia-zivot/ Ostatné Veríme, že sa začína nová etapa života, v ktorej sa rodíme pre Nebo. Boh ako darca života, je vo Svojej veľkosti nekonečne Láskavý a kreatívny. Preto je dôležité hodnotu ľudského bytia zdôrazňovať práve v kontexte Božieho plánu s človekom. Je pre nás veľmi podstatné, aby sme sa ako spoločenstvo ľudí stali živými ohlasovateľmi evanjelia. Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0100 Viera Prokopcová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/viera-prokopcova-velke-veci-urobil-s-nami-pan/ Choroba, utrpenie a smrť Toto uzdravenie ma naplnilo veľkou bázňou a chválou voči nášmu Bohu. Samotné fyzické uzdravenie Ježišom pre mňa bolo a je veľkou vecou. No to, čo táto skutočnosť vo mne, v mojej mysli a vzťahu k trojjedinému Bohu spôsobila, je pre mňa oveľa úchvatnejšia ako samotné fyzické uzdravenie. Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0100 Patrik Daniška http://www.mojpribeh.sk/sprava/patrik-daniska-nechcenetehotenstvo/ Ostatné Chlap má byť chlap! Má hrať férovo vo futbale aj v živote. Ak je v náročnej situácii, má zabrať a neutiecť ako zbabelec. Hľadáme preto partie chalanov/mužov, ktorí hrávajú futbal, a mali by záujem spojiť futbal s pro-life osvetou. Ak sa Vás to týka, toto je výzva do akcie! Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zhafar Bhatti http://www.mojpribeh.sk/pribeh/zhafar-bhatti-uvazneny-za-ohlasovanie-evanjelia/ Prenasledovaní pre vieru Polícia ho dňa 26. júla 2012 zatkla a v zmysle pakistanského právneho poriadku uväznila na základe obvinenia z rúhania voči Islamu. Jeho spoluväzni Zafara niekoľko krát bili a pokúšali sa otráviť jeho jedlo. Moslimskí spoluväzni ho neustále nútia, aby prijal Islam. Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-milosrdenstvo-voci-milosrdnemu-sama/ Prehĺb si vieru v Boha „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10,25-37) Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0200 Anna Václavová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/anna-vaclavova-pane-neber-mi-ho/ Choroba, utrpenie a smrť Ale verte mi, zo všetkých síl sme robili všetko čo sa len dalo urobiť pre záchranu vášho syna. Žiaľ, vybral všetky dostupné typy chemoterapie, ožarovanie ešte zhoršilo jeho stav, zobrali sme mu kostnú dreň... Čo pre neho môžeme ešte urobiť, dať mu jednu chemoterapiu, ktorá mu pomôže ešte aspoň 20-30 dní život predĺžiť. Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0200 Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-milosrdenstvo-voci-bohu/ Prehĺb si vieru v Boha Všimli sme si, že aj Ježiš očakáva našu osobnú lásku k Nemu? Alebo pre našu predstavu o nezištnosti Jeho lásky máme sklon túto potrebu opomínať a sústrediť sa na to, že Bohu postačí, ak sa budeme snažiť odpúšťať blížnym a dávať almužny. Veď Ježiš je v každom z nich a láska voči ním je prejavom lásky voči Nemu! Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Milada Passerini http://www.mojpribeh.sk/sprava/milada-passerini-oz-kvapka-v-mori/ Ostatné Pomáhame v prvom rade konkrétnym osobám ako osamelým matkám s dieťaťom, vdovám s deťmi, mnohopočetným rodinám, týranám ženám, detským domovom, ľuďom v krízových centrách, v azylových domoch i v zariadeniach napr. pre psychicky či fyzicky chorých a napokon v centrách pre ľudí bez domova. Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0200 Lenka Bujnová http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lenka-bujnova-jezis-uzdravuje-a-ja/ Choroba, utrpenie a smrť Teraz viem, že som potrebovala uzdraviť svoje sebazničujúce emócie a odovzdávať ich Pánovi a zatvoriť prístupové cesty Zlému. Takto mi Pán jasne ukázal, že celý svoj život som všetko obracala proti sebe, či to bol hnev, strach, agresivita, nenávisť, kritika, nepokoj, pohŕdanie, ľútosť a sebaľútosť, neistota, trápenie, zúfalstvo, bezmocnosť, pocit viny, či pocit menejcennosti... Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200 Ľuboš Štofko http://www.mojpribeh.sk/pribeh/lubos-stofko-modlitba-pana/ Prehĺb si vieru v Boha Napriek tomu, že ide o takmer najbežnejšiu modlitbu v repertoári mojich a azda aj vašich modlitieb, Otčenášu som rozumel veľmi málo. S výnimkou úvodu - oslovenia: „Otče náš, ktorý si na nebesiach,“ sa mi ostatné formulácie prosieb javili štylisticky dosť nelogické a nedávali mi jasný zmysel. Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200 Geoff a Gina Poulter http://www.mojpribeh.sk/rozhovor/geoff-a-gina-poulter-duch-svaty-v-akcii/ Rozhovory Geoff a Gina Poulteroví aktívne slúžia 30 rokov v uzdravovacej službe vo Veľkej Británii a v zahraničí a veria, že Boh príde s mocou, keď ho vzývame Jeho menom a vykročíme vo viere. Majú veľké srdce pre budovanie Božieho kráľovstva. Vyznačujú sa mimoriadnou láskavosťou a taktným prístupom k ľuďom, ktorým slúžia modlitbou za uzdravenie a prorockým obdarovaním. Ich ohlasovanie a službu sprevádzajú uzdravenia, znamenia a divy. Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200 Patti Mansfiled http://www.mojpribeh.sk/pribeh/patti-mansfiled-krst-v-duchu-svatom/ Rôzne Ako som sa kľačiac modlila túto modlitbu, zažila som neuveriteľnú Božiu lásku. Cítila som takú lásku, že som chcela až zomrieť. Iba jedna modlitba ostávala v mojom srdci: „Zostaň.“ Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0200 Marek Nikolov http://www.mojpribeh.sk/sprava/marek-nikolov-brano/ Ostatné Babka zomrela. Čítam smutnú správu, ktorú mi poslala moja Monika. Išlo o mamu nášho priateľa Braňa a poslednú žijúcu babku jeho dvoch malých detí. Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200 Joseph Fadelle http://www.mojpribeh.sk/pribeh/joseph-fadelle-moslim-z-vyznamnej-rodiny/ Rôzne V roku 1987 narukoval Fadelle do irackej armády a neskôr sa na základe zákona Saddáma Husseina ocitol priamo uprostred vojny so susedným Iránom. Vtedy bol slobodný a mal už 23 rokov. Odvelili ho do posádky na hraniciach s Iránom, kde mal bývať v domčeku spolu s jedným kresťanom. Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0200 Raniero Cantalamessa http://www.mojpribeh.sk/pribeh/raniero-cantalamessa-krst-v-duchu-svatom/ Prehĺb si vieru v Boha Účinnosť krstu v Duchu Svätom v reaktivácii krstu spočíva v tomto: človek konečne prispieva vlastným podielom -- menovite, robí rozhodnutie viery, pripravený pokáním, ktoré umožňuje slobodné Božie konanie a prúdenie všetkej Jeho sily. Je to ako keď zapojíte zástrčku a zapne sa svetlo. Boží dar je konečne „nespútaný“ a Duchu je umožnené rozlievať sa ako vôňa v kresťanskom živote. Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 Serafim Sarovský http://www.mojpribeh.sk/pribeh/serafim-sarovsky-ziskaj-ducha-svateho/ Kňazi a pastori A veríte, pokračoval, že Pán, ktorý kedysi uzdravoval jedným slovom alebo dotykom všetky choroby ľudí, môže aj teraz rovnako ľahko uzdraviť jediným slovom tých, ktorí potrebujú Jeho pomoc? A že príhovor Jeho matky za nás má veľkú moc? A že Pán Isus Christos cez jej prosby môže aj teraz presne tak okamžite a jedným slovom úplne vás uzdraviť? Ja som mu odpovedal, že tomu všetkému úprimne verím celou dušou a celým srdcom a že ak by som neveril, neprikázal by som, aby ma priniesli k nemu. Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 +0200