Dobré správy

 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11
 • Leo Jozef Suenens
  príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne?
  2018-04-19
 • 2% pre mojpríbeh.sk
  Boli by sme radi, keby skúsení redaktori, ktorí majú výborné referencie a potenciál, posunuli evanjelizačnú stránku mojpribeh.sk, a tým aj náš spôsob ohlasovania Evanjelia, na novú úroveň.
  2018-03-09

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Peter Hocken
Odišiel velikán

small_small_STG47007.jpg!OpenElement.jpg

Páter Peter Hocken bol svetovou kapacitou v historickom spracovaní a popísaní Katolíckej Charizmatickej obnovy a pentakostálneho hnutia, ktoré sa udialo v poslednom storočí. Vo svojich knihách reflektuje Krst v Duchu Svätom a jeho zmysel pre celú cirkev. Jednou z jeho najznámejších kníh je Stratégia Ducha. Viac o živote pátra Hockena sa dočítate tu

Pán si z piatka na sobotu ráno 10.06.2017 povolal k sebe velikána, pátra Petra Hockena.

Vo svojich 85 nedožitých narodeninách bol Božím služobníkom, priateľom a kňazom, ktorý do posledného dychu s radosťou slúžil Božiemu telu po celom svete. Pán ho obdaril mimoriadnym intelektom a múdrosťou spolu so skúsenosťou krstu v Duchu Svätom aj schopnosťou odborne a zrozumiteľne popísať teologickú a duchovnú skúsenosť, ktorá sa deje v Cirkvi osobitne po II. Vatikánskom koncile.

Páter Peter Hocken bol svetovou kapacitou v historickom spracovaní a popísaní Katolíckej Charizmatickej obnovy a pentakostálneho hnutia, ktoré sa udialo v poslednom storočí. Vo svojich knihách reflektuje Krst v Duchu Svätom a jeho zmysel pre celú cirkev. Jednou z jeho najznámejších kníh je Stratégia Ducha.

Posledných 15 rokov svojho života žil v rakúskom Hainburgu v komunitnom dome spolu so zasvätenou sestrou Mary Paul, kde prijímal mnohých, najmä mladých pútnikov. Vnímal, že ho Duch Svätý povoláva, aby býval na pomedzí Západnej a Východnej Európy, pretože veril, že Boh má plán s Východnou Európou. Dlhé roky duchovne doprevádzal mnohé komunity a jednotlivcov nielen zo Slovenska, vrátane nášho Spoločenstva Dobrého pastiera.

Páter Peter Hocken bol intelektuál, ktorého Pán obdaril aj duchovným otcovstvom. Po celom svete mal okolo 100 duchovných synov a dcér (Maranatha family), ktorí ho milovali ako vlastného otca.

Celý svoj život zasvätil úsiliu zmierenia medzi kresťanmi a medzi kresťanmi a židmi. Preto bol aktívny aj v hnutí TJCII.

Svätý Otec František ho pozval na tohtoročné (31.05. – 04.06.2017) celosvetové turíčne stretnutie do Ríma, aby cirkvi a zástupom kázal o zmierení medzi kresťanmi. S radosťou tak učinil.

Vrátil sa z turičného stretnutia nadšený, že bol svedkom historickej a prorockej udalosti, ktorá sa udiala v sobotu 03. júna 2017 na prastarom rímskom štadióne Circo Massimo. Svätý Otec František na tom mieste citoval Jn 17, 21 „aby všetci boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ Citoval Ježišovu podmienku jednoty a zmierenia medzi kresťanmi, aby svet mohol uveriť dobrej zvesti.

V prítomnosti vedúcich protestantských pastorov boli vyslovené modlitby za odpustenie hriechov, ktorých sme sa my ako katolíci dopustili na bratoch a sestrách z iných cirkví a naopak.

Protestantskí pastori žehnali pápežovi Františkovi a katolíkom.

Následne si zobrala do rúk mikrofón jedna vedúcich predstaviteľov Katolíckej charizmatickej obnovy Patti Mansfield, ktorá v prítomnosti desaťtisícov pútnikov povedala, že prijala slovo od Pána a to, že videla vo svete biele polia pripravené na žatvu a že každý, kto sa dá v tomto čase k dispozícii Pánovi do služby tejto žatvy, bude svedkom veľkých zázrakov a divov, ktoré Pán bude konať na svoju slávu.

Po návrate z Ríma páter žiaril šťastím a nadšením, že bol účastný na tejto udalosti s významom pre celú cirkev a svet.

Páter Peter Hocken sa vo svojom úsilí o zmierenie v Božom tele dožil momentu ako Mojžiš, ktorému Pán doprial z vrcholu hory vidieť zasľúbenú zem. Ako Mojžiš zomrel na vrchu hory, tak aj Páter Hocken zomrel v sobotu, na šabat, týždeň po naplnení jeho celoživotnej misie zmierenia a zjednotenia cirkvi. 

 

Pohreb pátra Hockena bude 27. júna 2017 o 10:30 v Hainburgu.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium