Dobré správy

 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11
 • Leo Jozef Suenens
  príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne?
  2018-04-19

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Tony Evans
Vyznávanie Krista

small_small_Tony Evans.jpg

Dr. Tony Evans patrí v USA v evanjeliálnych kruhoch medzí rešpektovaného lídra. Pôsobí ako pastor, učiteľ, spíker a autor viacerých bestsellerov. Webová stránka Tonyho Evansa.

„Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.“ (2 Tim 1,8)

Ľudia môžu vzývať meno Pánovo, keď žiadajú o oslobodenie; ako sa však uvádza v liste Rimanom (10, 9-10), ak nevyznali Pána tiež svojimi ústami, ich žiadosť môže byť zamietnutá.

Ak chcú ľudia zakúsiť nebeskú autoritu a moc na zemi, musia byť ochotní vyznať Ježiša Krista ako Pána verejne v tom, čo hovoria a robia.

Kristove vloženie sa a zaangažovanie v tvojom živote závisí na tvojom verejnom vyhlásení, že On je Pánom aj tvojich slov a činov. Pavol zdôrazňoval Timotejovi „Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi“ (2 Tim 1,8).

Ak nie pre žiaden iný praktický dôvod ako získať prístup k moci oslobodenia na zemi, musíš nastoliť a vyznať Ježiša Krista ako Pána svojho života a svojho sveta.

 

Musíš byť otvorený hovoriť verejne a umožniť druhým ľuďom pochopiť cez tvoje slová a skutky, že On je tvojim Pánom a vládcom.

Aby vedeli, že sa nehanbíš byť spájaný s Ním a pod Ním. On sedí po pravici Boha v nebi, tak ako aj ty budeš skrze Jeho vykúpenie na kríži. Pristúp k Jeho moci a autorite skrze verejné vyznanie Jeho panstva v tvojom živote. Jeho krv umožnila vznik novej zmluvy, pod ktorou máš usporiadať svoj život a svet s cieľom prijať plnosť zmluvného krytia a ochrany.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium