Môj príbeh https://www.mojpribeh.sk/rss/ Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom sk Sat, 20 Jul 2024 11:23:01 +0200 Sat, 20 Jul 2024 11:23:01 +0200 https://www.mojpribeh.sk/rss/ Nubian web@_core2 info@mojpribeh.sk Tia Arshad https://www.mojpribeh.sk/pribeh/tia-arshad/ Uzdravení z homosexuality Moja mama zomrela, keď som mala 9 rokov. Následne na to som zažívala sexuálne zneužívanie zo strany môjho strýka. Vtedy som úplne stratila vieru v Boha. Povedala som si, že ak by ma Boh skutočne miloval, prečo by som musela cez takéto veci prechádzať? Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100 Viktor Novitchi https://www.mojpribeh.sk/pribeh/viktor-novitchi/ Uzdravení z homosexuality Trápil som sa s pohlavnou zmätenosťou odkedy si pamätám. Vyrastal som ako dieťa vo vnútornom zmätení, kým naozaj som. Pozeral som na svoju mamu a otca a nevedel som koho mám napodobňovať. Nevidel som vo svojom okolí príklad muža, ktorý by ma inšpiroval byť mužom. Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100 Paul Holliday https://www.mojpribeh.sk/pribeh/paul-holliday/ Rôzne Aký je zmysel života? Existuje život po smrti? Tieto dve otázky sa začali vkrádať do mysle Paula Hollidaya. Považoval sa za agnostika a veľmi neuvažoval nad existenciou Boha. Stali sa však veci; a nečakané okolnosti života ho priviedli k tomu, aby začal rozmýšľať o tom, či Boh skutočne jestvuje a ako by mohol vyzerať. Fri, 12 Jan 2024 00:00:00 +0100 Harriet Coombe https://www.mojpribeh.sk/pribeh/harriet-coombe/ Choroba, utrpenie a smrť Môj príbeh sa začína dramaticky a tragicky. Mesiac potom, čo som sa narodila v Anglicku sa v bazéne utopil môj dvojročný brat. Svet mojej rodiny sa kompletne zrútil a moje prvotné roky boli poznačené smútkom, strachom a zúfalstvom. Napriek tomu, že moji rodičia neboli ľuďmi viery, čerpali silu jeden z druhého a rozhodli sa vytvoriť milujúce a podporné prostredie pre mňa a pre moju sestru a brata. Sun, 05 Nov 2023 00:00:00 +0100 Michaela Vyhnalová https://www.mojpribeh.sk/pribeh/michaela-vyhnalova-bozie-deti-muz-a-zena/ Nielen pre ženy Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu. Fri, 08 Oct 2021 00:00:00 +0200 Svätý otec František https://www.mojpribeh.sk/pribeh/svaty-otec-frantisek-zidovskej-komunite/ O spoločnosti Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov. Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0200 Svätý otec František https://www.mojpribeh.sk/pribeh/svaty-otec-frantisek-o-poslani-bozieho-tela/ O spoločnosti Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň. Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0200 Svätý otec František https://www.mojpribeh.sk/pribeh/svaty-otec-frantisek-prihovor-ekumenicka-rada-/ Prehĺb si vieru v Boha Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva? Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0200 Michaela Vyhnalová https://www.mojpribeh.sk/pribeh/michaela-vyhnalova-o-svetle-viere/ O spoločnosti Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť. Mon, 13 Sep 2021 00:00:00 +0200 Michaela Vyhnalová https://www.mojpribeh.sk/pribeh/michaela-vyhnalova-sme-vzdelani-ale-zli/ Prehĺb si vieru v Boha Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom. Thu, 01 Apr 2021 00:00:00 +0200 Michaela Vyhnalová https://www.mojpribeh.sk/pribeh/michaela-vyhnalova-eucharistia/ Prehĺb si vieru v Boha Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom. Mon, 15 Mar 2021 00:00:00 +0100 Richard Rohr https://www.mojpribeh.sk/pribeh/richard-rohr-pokoj-v-nepokoji/ O spoločnosti Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono. Fri, 12 Mar 2021 00:00:00 +0100 Michaela Vyhnalová https://www.mojpribeh.sk/pribeh/michaela-vyhnalova-agape/ Prehĺb si vieru v Boha Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy. Thu, 21 Jan 2021 00:00:00 +0100 Michaela Vyhnalová https://www.mojpribeh.sk/pribeh/michaela-vyhnalova-bozie-slovo/ Prehĺb si vieru v Boha „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Fri, 11 Dec 2020 00:00:00 +0100 Michaela Vyhnalová https://www.mojpribeh.sk/pribeh/michaela-vyhnalova-laskyplne-vztahy/ Prehĺb si vieru v Boha Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými. Wed, 11 Nov 2020 00:00:00 +0100 Saša Tinková https://www.mojpribeh.sk/pribeh/sasa-tinkova-nemoze-nas-milovat-nieco-co-nie/ Prehĺb si vieru v Boha Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky... Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 sr. Vojtecha Mereďová SPraem https://www.mojpribeh.sk/pribeh/vojtecha-meredova-spraem/ Prehĺb si vieru v Boha Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice. Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Saša Tinková https://www.mojpribeh.sk/pribeh/sasa-tinkova-diabol-vie-takmer-vsetko-okrem-lask/ Veštenie, mágia, okultizmus Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0200 Martin Fedorko https://www.mojpribeh.sk/pribeh/martin-fedorko-obratenie-ako-cesta/ Rôzne V tej chvíli som konečne dal Boha na miesto, ktoré mu právom patrí - na prvé miesto v svojom živote. A On sa mi odvďačil tým, že ho zmenil na nepoznanie. Mon, 11 May 2020 00:00:00 +0200 Bernadeta Miková https://www.mojpribeh.sk/sprava/bernadeta-mikova-misia-domov-srdca/ Ostatné Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa. Mon, 04 May 2020 00:00:00 +0200