Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Joseph Fadelle
Moslim z významnej rodiny

small_small_Joseph_Fadelle.JPG

Joseph Fadelle sa narodil v Iraku v šíítskej rodine, jeho otec je priamym potomkom Mohameda. Jeho cesta k nájdeniu pravdy o Kristovi sa začala pri čítaní Koránu, keď si uvedomil, že to nemôže byť kniha od Boha. Kamarát mu daroval Bibliu a Joseph krátko na to zatúžil po krste. Avšak kvôli hrozbám moslimov a dokonca aj svojej rodiny, musel čakať 13 rokov. Hovorí však o radosti a skúsenostiach zo života viery, a to aj napriek skutočnosti, že jeho život je stále v nebezpečenstve.

Vo svojej knihe, nazvanej Za každú cenu (Vydavateľstvo: Redemptoristi 2015, pôvodný názov The Price to Pay) podrobne opisuje, čím táto privilegovaná duša musela prejsť, aby zostala verná volaniu milosti. Po svojom obrátení prijal meno Joseph Fadelle.

Moslim z významnej rodiny

Fadelle patril k rodinnému klanu Moussaoui, jednej z najvýznamnejších moslimských šíítskych rodín v Iraku. Jeho otec, ktorý bol hlavou klanu, bol aj akýmsi sudcom, ktorý riešil spory medzi jednotlivými členmi klanu. Bol aj veľmi bohatý a uznávaný.
V roku 1987 narukoval Fadelle do irackej armády a neskôr sa na základe zákona Saddáma Husseina ocitol priamo uprostred vojny so susedným Iránom. Vtedy bol slobodný a mal už 23 rokov.
Odvelili ho do posádky na hraniciach s Iránom, kde mal bývať v domčeku spolu s jedným kresťanom. Pohoršilo ho, keď sa dozvedel, že sa má o svoje bývanie deliť s kresťanom, čo sa pre rodeného moslima, ktorého rodina pochádzala až od Mohameda, zakladateľa islamu, považovalo za urážku.

Výzva: A rozumieš Koránu?

Massoud, tak sa volal jeho kresťanský spolubývajúci, ktorý bol starší od neho, ho však privítal láskavo, takže jeho predsudky sa začali pomaličky vytrácať. Fadelle si vymyslel plán, ako ho obráti na islam. Raz, keď Massoud nebol doma, zbadal medzi jeho knihami knižočku s názvom Ježišove zázraky, premohla ho zvedavosť a začal čítať. Nemal ani predstavu, kto to je, pretože v Koráne sa Ježiš nazýva Isa; avšak s radosťou sa začítal do zázrakov, ako bol napríklad zázrak v Káne Galilejskej. Postava Ježiša ho priťahovala.
Stále mal však v úmysle obrátiť Massouda na islam. Spýtal sa ho preto, či aj kresťania majú posvätnú knihu ako je Korán. Massoud mu odvetil, že majú Bibliu a Fadelle požiadal, či by ju mohol vidieť, pričom si myslel, že ju ľahko vyvráti.

Na jeho prekvapenie mu ju Massoud odmietol ukázať, naopak, spýtal sa ho ešte zarážajúcejšiu otázku: či čítal Korán. Táto otázka urážala každého, kto bol vychovaný v islame, ale aj tak jednoducho odpovedal, že Korán čítal. Na to nasledovala ďalšia, dosť trápna otázka: „Rozumel si významu každého slova, každého verša?“
Budúci kresťan opisuje, že táto otázka mu prepichla myseľ ako ohnivý šíp, pretože, podľa islamu, nie je dôležité porozumieť Koránu ale jednoducho ho prečítať. Keďže Massoud zbadal jeho rozpaky, navrhol, aby si Korán prečítal ešte raz, avšak tentokrát tak, že sa pokúsi porozumieť každej vete a až potom mu požičia knihu kresťanov.

Rozčarovanie z Koránu a mystický sen

Muhammad prijal návrh, ktorý mu úplne zmenil život. Naozaj, keď sa snažil pochopiť význam toho, o čom sa písalo v Koráne, uvedomil si, že veľa z toho je absurdné a nezmyselné. Konzultácie s imánom nevyriešili jeho pochybnosti a kniha islamu mu postupne prinášala väčšie a väčšie rozčarovanie.

Akoby mu závoj padol z očí. Po prvýkrát uvidel, čo Korán skutočne hlása. Keď so všetkou dychtivosťou a meditovaním dočítal túto knihu, prišiel k záveru, že nemôže mať božský pôvod.
A vtedy mal Fadelle mystický zážitok, ktorý ho pripravil na obrátenie. Snívalo sa mu, že je na lúke, na brehu rieky. Na druhej strane videl veľmi impozantného, príťažlivého človeka. Skúsil preskočiť rieku, no zostal visieť vo vzduchu, až kým tento tajomný človek nevystrel k nemu ruku a nepovedal: „Na to, aby si mohol prejesť cez túto rieku, musíš jesť chlieb života.“ Potom sa zobudil.

Šok pri obrátení: Ježiš je tým Chlebom života

Fadelle nerozmýšľal ďalej o tomto sne. Primäl Massouda, aby mu požičal Sväté Evanjeliá a náhodou ich otvoril pri Evanjeliu podľa sv. Jána. Čítanie ho úplne pohltilo a cítil veľkú blaženosť. V okamihu, keď našiel tajomné slová zo svojho sna: „chlieb života“, ho zaplavilo hlboké pohnutie. Ježišove slová v Evanjeliu boli jasné: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladovať“ (Ján 6:35).

Fadelle spomína: „A potom sa mi stalo niečo zvláštne, ako násilný výbuch, ktorý rozmetá všetko, čo mu stojí v ceste, spolu s pocitom blaženosti a tepla.... Ako keby jasné svetlo zrazu ožiarilo môj život úplne novým spôsobom a dalo mu zmysel. Mal som dojem, akoby som bol opitý, aj keď som v srdci cítil neopísateľný pocit sily, takmer násilnej, vášnivej lásky k Ježišovi Kristovi, o ktorom hovoria Evanjelia!“

Cena za obrátenie: smrť

Jeho obrátenie bolo úplné, totálne a trvalé. Chcel, aby mu Massoud pomohol stať sa kresťanom, no narazil na odpor. Podľa islamského práva by mal byť moslim, ktorý sa od islamu odvráti a stane sa kresťanom, zabitý spolu s tými, ktorí ho k obráteniu priviedli.

Massoud ho však v každom prípade naučil modliť sa a spolu trávili voľný čas čítaním Evanjelií a modlitbou.

Kým bol Muhammad na dovolenke, Massouda prepustili z armády, a tak, keď sa Muhammad vrátil, spolubývajúceho už nenašiel. Krátko na to bol prepustený aj on a vrátil sa do domu svojich rodičov.

Roky skúšky

Pre Fadelleho to bol začiatok ťažkej skúšky trvajúcej roky a vyžadujúcej si jedinečnú vernosť.

Tak, ako mu to odporučil Massoud, Fadelle sa snažil skryť pred rodinou svoje obrátenie, pričom sa pod rôznymi zámienkami vyhýbal účasti na spoločných moslimských modlitbách. Zároveň sa snažil kontaktovať sa s kresťanmi, avšak títo sa báli prijať ho vo svojich kostoloch, keďže ho nepoznali, pričom ich strach pramenil z celkovej atmosféry prenasledovania, v ktorej žili.

Útechou mu bolo v skrytosti čítať Bibliu, ktorú mu dal Massoud, meditujúc osobitne o Evanjeliách. Nakoniec sa mu pomocou kresťana, s ktorým sa spriatelil, podarilo navštíviť kostol; avšak k túžobne očakávanému krstu stále neprišlo.

Čas plynul a v roku 1992 sa od otca dozvedel, že mu našiel nevestu a že by sa mal oženiť. Nevestou malo byť dievča z rovnakého spoločenského prostredia a - prirodzene - moslimka, menom Anwar.

Po svadbe a po narodení syna sa Fadelle, ktorý naďalej chodil tajne do kostola, stretol v Iraku so zahraničným misionárom, ktorý súhlasil s tým, že ho pripraví na krst. Avšak vtedy sa stalo niečo nečakané. Raz, keď sa vrátil zo svätej omše domov, sa ho manželka, ktorá nechápala, kde chodieva každú nedeľu, spýtala, či má inú ženu. Prekvapený a nepripravený, bez rozmýšľania odpovedal, že je kresťanom a každú nedeľu chodí na sv. omšu.

Obrátenie manželky

Jeho manželku úplne šokovala novina, že bola celý čas vydatá za kresťana. Rozrušená sa zamkla v izbe. Neskôr, keď jej manžel nebol doma, vzala syna a ušla do domu svojej matky.

Vtedy si Fadelle uvedomil, že mu hrozí nebezpečenstvo. Svojej rodine mohla prezradiť, že jej manžel je kresťanom, a vtedy by ho odsúdili na smrť. Avšak, nejakým zázračným spôsobom, jeho manželka neprezradila svojej rodine nič, a dokonca súhlasila, že sa vráti domov. A dokonca ešte viac, požiadala Fadelleho, aby jej vysvetlil podstatu kresťanstva. Fadelle použil rovnaký spôsob ako Massoud v jeho prípade. Požiadal ju, aby si ešte raz prečítala Korán a pokúsila sa sústrediť sa na význam slov a doktrínu, ktorú vyjadruje. A tak, ako to bolo v jeho prípade, aj ona bola šokovaná, najmä tým, ako sa v Koráne jedná s moslimskými ženami.

Keď si Anwar prečítala Evanjeliá, začala tajne chodiť do kostola spolu so svojím manželom a navštevovať hodiny náboženstva u misionárov.

Hrozba smrti a väznenie

V roku 1997 sa v živote Fadelleho udiala mimoriadne dôležitá udalosť. Jeho rodina si nakoniec uvedomila, že sa vzďaľuje od islamu, a začala mať podozrenie, že sa niečo deje. Raz, keď Fadelle s manželkou odišli do kostola, prišli jeho bratia, prehľadali mu dom a našli kópiu Biblie. A keď sa vypytovali ich malého synčeka, prežehnal sa tak, ako sa to naučil od svojich rodičov.

Na úsvite druhého dňa dostali pod zámienkou Muhmmada do rodičovského domu. Hneď, ako vošiel do hlavnej miestnosti, ho jeho bratia a strýkovia, za prítomnosti jeho otca, začali tĺcť. Otec ho, rozzúrený od rozhorčenia, obvinil z toho, že je kresťanom. Jeho vlastná matka skríkla: „Zabite ho a jeho telo hoďte do stoky!“

Aj keď ho vtedy nezabili, jeden z bratrancov odvliekol Fadelleho do jednej z väzníc Saddáma Husseina pre politických väzňov, kde ho mali mučiť, aby prezradil meno kresťana, ktorý ho „skazil“. Tri mesiace ho nemilosrdne mučili, pričom stratil asi polovicu svojej váhy. Potom ho prepustili. Rodina predstierala, že to bol všetko iba omyl a jednu z jeho sestier nasťahovali k nemu do domu, aby ho sledovala.

Odlet z Iraku. Krst

Nakoniec sa v apríli 2000, po mnohých zvratoch, podarilo manželom a ich dvom deťom ujsť do Jordánska, kde sa konečne uskutočnil jeho dlho vytúžený sen byť pokrstený, spolu so svojou ženou. Prijal meno Ján (ale známym sa stal ako Jozef) a jeho manželka prijala meno Maryam.

Pokus o zavraždenie

Stále však nemohli v pokoji žiť praktický kresťanský život. Keď si jeho rodina uvedomila, že ušiel, začali ho hľadať a nakoniec ho v Jordánsku našli. V decembri toho roku sa jeho štyrom súrodencom a strýkovi podarilo prilákať ho na opustené miesto, kde ho, po krátkej roztržke, žiadali, aby odpadol od kresťanstva. Pokúsili sa vykonať fatwu, na základe ktorej sa človek, ktorý odpadne od islamu, odsudzuje k smrti.

Zázračne, napriek tomu, že naňho vystrelili priamo a zblízka, ho náboje tesne minuli a Fadelle počul vnútorný hlas, ktorý mu prikazoval, aby ušiel. Keď už bežal určitú vzdialenosť, jeden náboj mu zasiahol členok a on spadol do blata a stratil vedomie. Jeho útočníci si mysleli, že je mŕtvy a odišli. Fadelleho našiel neznámy človek, ktorý ho vzal do nemocnice, a neskôr ho ošetrovali kresťanskí lekári uňho doma, avšak cirkevné orgány mu prikázali, aby opustil Jordánsko, keďže znamenal hrozbu pre celé kresťanské spoločenstvo. Ušiel do Francúzska, kde žije dodnes.

Krása nábožnej duše

Spôsob, akým bol Fadelle priťahovaný ku kresťanstvu, ukazuje, ako hlboko nábožná bola jeho duša a ako bola jeho vernosť islamu výsledkom jedine okolností: toho, v akej rodine sa narodil. V skutočnosti bol v okamihu, keď sa stretol s pravdou, pripravený ju prijať a to aj za cenu straty všetkého pohodlia a výsad, ktoré mu poskytovalo vysoké spoločenské postavenie, a za cenu utrpenia hrozného prenasledovania.

Obrátenie jeho a jeho manželky ukazuje, ako sa môžu moslimovia obrátiť, a koľkí z nich v skutočnosti dychtia, aj keď nevedomky, po tomto „chlebe života“, ktorým je náš Pán Ježiš Kristus.

Modlime sa za tieto duše a za kresťanov, ktorí sú kruto prenasledovaní v islamských krajinách.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium