Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Viktor Novitchi
Trápil som sa s pohlavnou zmätenosťou odkedy si pamätám

small_Viktor NovitchiMP.jpg

Viktor pochádza s Moldavska.

Trápil som sa s pohlavnou zmätenosťou odkedy si pamätám. Vyrastal som ako dieťa vo vnútornom zmätení, kým naozaj som. Pozeral som na svoju mamu a otca a nevedel som koho mám napodobňovať. Nevidel som vo svojom okolí príklad muža, ktorý by ma inšpiroval byť mužom.

Keď som vyrastal videl som na príkladoch mužov, že zneužívali svoju moc, pili alkohol, bili svoje ženy a ja som nechcel byť ako títo chlapi. Ako dieťa som sa rozhodol, že budem, ako moja mama, moje tety a ako priateľky mojej mamy, ktoré boli nežné, chápajúce a zapojené do rozvoja svojich detí.

Ako som rástol tak toto zmätenie sa vo mne len prehlbovalo a prehlbovalo, pretože som zistil, že tým, čím by som chcel byť nie je nevyhnutne normou v spoločnosti. Začal som sa cítiť stále viac a viac nepohodlne v mojom tele.

Keď som začal chodiť do školy a stretávať nových ľudí boli zjavné rozdiely v mojom správaní voči týmto ľuďom. Neskôr som objavil pornografiu.

Začal som sa stretávať s mužmi, ktorí ma emocionálne manipulovali a vybrali si výhody z mojej nevinnosti. Stal som sa objektom iných predstáv. Veci sa zhoršovali a zhoršovali. Dostal som sa do závislostí a robil som veci, ktoré som nikdy nechcel  ako mladý teenager robiť.

Veci sa zmenili, keď som stretol osobu Ježiša Krista. Porozumel som, že je pre mňa aj iná cesta v ktorej nemusím žiť vecami a hodnotami, ktoré vo svojom živote nechcem. Porozumel som, že Boh ma miluje a stvoril ma bez akýchkoľvek chýb.

A fakt, že ma stvoril ako muža a že nemusím robiť nič, čo dokazuje, že som mužom. Že nemusím súťažiť s inými mužmi. Tak som totiž dovtedy vnímal, že musím všetkým dokazovať a súťažiť s inými mužmi.

Keď Ježiš vstúpil do môjho života a prelomil všetky tieto lži, všetok tlak spadol z mojich pliec. Následne bolo pre mňa oveľa ľahšie sa hýbať v živote a to aj v súvislosti s mojimi závislosťami. Krok po kroku mi Ježiš ukázal ako prijať moju identitu Božieho syna, ako Božieho dieťaťa, ktorým ma stvoril. 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium