Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Katarína Gajdošová
Premena zmýšľania a Pánova starostlivosť

small_Katka Gajdosova 1.jpg

Žena, ktorá objavila lásku svojho života.

Veľmi dlho som uvažovala nad tým, ako povedať o mojom živote ľuďom, čo Boh spravil a ako zmenil moje myslenie. Vyrastala som v klasickej katolíckej rodine, kde sa dodržiavajú všetky Božie prikázania.

Pred 28 rokmi som sa rozhodla, zasvätiť svoj život Bohu a vstúpila som do kláštora. Keď som bola v noviciáte, Boh mi dal prvú skúšku. Moji rodičia keď išli za mnou do kláštora havarovali a mamka o týždeň v nemocnici zomrela. Bol to veľmi ťažký čas a nevedela som to prijať. Pýtala som sa Pána prečo to dopustil.

Nevidela som žiadnu odpoveď a riešenie a keď mi pred sľubmi povedali, že mám opustiť kláštor a mám ísť domov, tak toto už bolo nad moje chápanie, ale moja túžba po stretnutí s Bohom v mojom živote pokračovala ďalej. Chodila som do kostola, spievala som v zbore a mala som neskutočné klapky na očiach. S ľuďmi z inej cirkvi som sa nerozprávala a všetko som odsudzovala a nechcela som nič iné prijať. Bola som zákonnícka.

Keď som pracovala v Tatrách, prišiel na návštevu k mojej kamarátke jeden chlapec, ktorý bol zapálený pre Boha. Pozval ma na jedno stretnutie spoločenstva do Košíc a povedal mi, aby som nebola prekvapená, pretože tam sa nebudú modliť ruženec, ale budú tam chvály. Keď som tam prišla, bola som naozaj užasnutá a kládla som si otázku, kde som to prišla. Cez jednu prednášku, keď kazateľ povedal: „Boh ťa miluje takého aký si“, som ostala v nemom úžase. Hoci som bola veriaca, nikdy som takto Boha nepoznala.

Boh mi bol predstavený ako niekto, kto je prísny, pozerajúci sa na naše hriechy a podľa toho ma bude Boh aj súdiť. Bála som sa Boha. Robila som veci ako keby som bola nejaký otrok pretože som sa bála, že Boh ma bude karhať, keď niečo pokašlem. Keď som neskôr vstúpila do spoločenstva, bola som na kurze Filip a tam sa ma Pán snažil dotknúť, ale moja tvrdohlavosť to nedovolila. Keď sa za mňa modlili, jeden chlapík mi povedal: „Odovzdaj svoj život Pánovi.“ Pozerala som na neho a povedala, že ja už nechcem ísť do kláštora. Vôbec som nechápala, čo to znamená. Odovzdala som svoj život, ale len svojimi ústami, srdcom to nebolo. Bála som sa pretože ja som Boha poznala ako sudcu. Robila som kroky opatrne.

Vstúpila som do spoločenstva a Boh ma vložil do chválospevovej služby. Keď sme na Veľkú noc s kapelou v roku 1999 spievali pieseň Dotkol sa ma dnes Pán, vtedy som zažila ozajstný dotyk Boha. Cítila som Pánovu ruku na mojom pleci. Otáčala som sa, kto sa ma dotýka, ale s mikrofónom v ruke som stála asi 3 kroky od všetkých a vtedy som pochopila, že to bol Pán, ktorý sa ma dotkol. V tej chvíli som povedala, Pánovi: „Pane, chcem ísť za tebou a dávam ti svoj život, konaj v mojom živote ako chceš ty.“ Keď som toto spravila, Boh sa začal o mňa špeciálne starať.

Dnes môžem svedčiť, že Pán sa naozaj ujíma siroty. Premenil moje myslenie a dal mi slobodu myslenia a hlavne odvahu robiť kroky vo viere. Naučil ma kráčať po vode.

Ako dieťa som bola stále ponižovaná a bolo mi vštepované, že ja nič nedokážem. Stále som mala sen byť učiteľkou spevu alebo v materskej škole. Keďže som nemala maturitu a veľmi som chcela mať ukončenú školu a robiť to, čo ma baví, tak som začala študovať na konzervatóriu a po skončení som išla na ďalšiu nadstavbu, aby som mohla pracovať v materskej škole. Všetko mi Pán splnil čo som chcela. Keď ma prepustili z jednej firmy a bola som nezamestnaná, veľmi ma to zobralo. Vtedy som sa postavila pred Pána a modlila sa, že čo budem teraz robiť, keď nemám už rodičov a mám na krku úver.

Starosť Pána o mňa sa opäť prejavila. Dal vnuknutie mojej najlepšej priateľke, že mi bude platiť úver. Platila mi ho ½ roka. Veľmi som bola Pánovi vďačná, že takto sa o mňa stará. Pán si ma vyformoval za svojho bojovníka a človeka, ktorého môže používať ako on potrebuje.

Chcem ťa povzbudiť, aby si sa nebál/la aj ty vložiť do Pánových rúk a dovolil/la mu konať v tvojom živote. My mnohokrát robíme veci len zo strachu a nie preto, že to Pán chce, pretože nariaďuje to zákon. Ja som vo svojom živote pochopila jedno, ak človek sa pozerá na Pána a robí to čo on chce, tvár mu nikdy nesčervenie hanbou. Bez Pána nevykročím ani na jednu cestu. Všetko čo mám je od Pána a tvrdo vybojovaných nociach. Pán je moja Sila, Priateľ a môj Vodca. Je Kráľom môjho srdca a preto sa nebojím nasledovať svoje srdce a bojovať za to, čo milujem pretože Pán nie je zákonník, ale LÁSKA.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium