Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Radim Ucháč
Pro life líder o živote

small_radim uchac 4.jpg

Prezident Hnutia Pre Život ČR , manžel a otec 6 detí

Radim patríš medzi kľúčových lídrov prolife v Čechách. Ako prezident Hnutia Pre Život ČR sa aktívne zasadzuješ za ochranu života od počatia a obranu tradičnej rodiny. Kedy, prečo a ako si vstúpil do aktívnej činnosti  Hnutia Pre Život ČR?

Před více jak 10 lety jsem náhodou narazil na anglický popis jak se provádí umělé potraty. V češtině nic podobného neexistovalo, tak jsem text s manželčinou pomocí přeložil a dal na internet. Podle toho textu mne našli lidé z Hnutí Pro život ČR a poprosili, zda bych jim nemohl vytvořit stránky. Nějaké základní informace jsem dal na internet, když stávající předseda zemřel a nebyl nikdo, kdo by byl ochotný místo něho začít pomáhat - tak jsme v podstatě Hnutí Pro život zdědili, začali se vzdělávat a postupně rozšiřovat činnost. Jsme tak trochu vyjímkou, protože těmto otázkám se většinou věnují ve světě lidé, kteří si prožili nějaké osobní zranění.

Ako vidíš v horizonte 10 rokov budúcnosť prolife v Čechách? Podarí sa zlepšiť legislatívu v ochrane nenarodeného života a prirodzenej rodiny, alebo sa prolife komunita musí pripraviť na ešte horšie časy?

Myslím si, že společnost se bude více a více štěpit. Část zapadne hlouběji do hedonismu a kultury smrti a část i přes překážky objeví přirozené hodnoty. Osobně jsem optimista a jsem přesvědčen, že mladší lidé jsou mnohem konzervativnější než dnešní naši rodiče. Dnes je u moci generace osmašedesátníků, ta však odchází. V každém případě společnost už dnes stojí před křižovatkou zda se roztočí demorafický kolaps a stěhování národů nebo zda jako civilizace začneme znovu žít. To jak se rozhodneme záleží především na tom jak se podaří obnovit náboženskou víru a tím i smysl pro oběť, rodinu, spravedlnost, atd.

 

Si kresťan, katolík. Kto z ľudí mal v Tvojom živote najväčší podiel na tom, že poznáš Krista a prečo?

Asi samozřejmě rodiče. A pak při dospívání jsem potkával výborné lidí. Nedá se říci, že by byl jeden, který měl největší podíl. Prostě jsem postupně potkával další a další lidi, kteří mi pomáhali poznávat krásu a hloubku katolické víry.

 

Môžeš popísať udalosť, (alebo viaceré skúsenosti), ktoré znamenali v Tvojom živote potvrdenie a prehĺbenie vzťahu s Kristom?

Musím říct, že můj život není poznamenaný náhlými obrácení nebo událostmi. Tento přístup je častý v evangelickém světě, ale přijde mi to umělé: dnes jsem přijal Krista, toho a toho dne jsem se obrátil atd. Myslím si, že spíše lidské přirozenosti odpovídá postupný růst. A musím říct, že spousta událostí mne více nasměrovávala k Bohu. Jednak vůbec otázky dobra a zla na které člověk při problematické umělých potratů narazí brzy. Pak mne hodně posunulo, když jsem jako dospívající objevil, že nejsou jen nadšená spolča mladých, kteří později vychladnou a často odpadnou, ale, že existují i dospělí často berou víru vážně a nežijí dvojí život. To jsem objevil, když jsem se dostal k dominikánským terciářům.

Co mne ale jako událost hodně oslovilo, bylo když nám spadlo dítě z okna z cca 12 metrů. Nejdříve vypadalo, že je mrtvé, ale pak se ukázalo, že mu prakticky nic není jen si zlomilo nohu a lehce naštíplo pánev. To jsou okamžiky, kdy se člověk opravdu modlí a ví,že je v rukou Božích a může se o Boží prozřetelnost doslova opřít ať dopadne to co se kolem něj děje jakkoli.

 

Čo je pre Teba v živote najväčšou výzvou? Čo by si chcel dosiahnuť, aby si na konci svojho života mohol povedať dobrý boj som bojoval, svoj beh som úspešne dokončil?

Přece dojít do nebe a pomoc do nebe co největšímu množství duší. Jestli si budu moci někdy říci, že jsem boj úspěščně dokončil nevím. Ovoce toho co děláme uvidíme asi až na věčnosti. Čeho se ale bojím je, až mi Pán ukáže všechny dary a hřivny co mi dal a já budu muset ukázat co jsem s tím udělal.

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium