Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Steve Strang
Máte rakovinu!

small_small_steve-strang-photo.JPG

Podľa časopisu TIME patrí Steve Strang medzi 25 najvplyvnejších evanjelizátorov v Amerike.

Steve Strang je zakladateľom a redaktorom časopisu Charisma. Sledujte ho na Twitter-i @sstrang alebo Facebook-u (stephenestrang).

 

Nikdy som si nemyslel, že budem počuť tieto slová z úst môjho doktora. Išiel som na biopsiu, aby som sa presvedčil, či mám rakovinu. Predpokladal som, že tá preukáže, že som v poriadku.

V zlomku sekundy som prešiel z pocitu, že som zdravý až do pocitu uvedomenia si, že je pravdepodobnosť, že rakovina v mojej prostate už obsahuje metastázy.

Nikdy neviete, ako budete odpovedať na život zasahujúcu dilemu, pokým jej priamo nečelíte. Počul som sám seba hovoriť doktorovi, že nesúhlasím s operáciou. (Mal som priateľov, ktorí mali veľmi zlé vedľajšie následky, keď ich rakovina na prostate bola odstránená. Povedal som mu, že urobím čokoľvek, aby som bojoval s touto chorobou. Rakovina ma nepoloží.

Potom som zavolal svojej žene. Požiadal som ju, či sa môžeme stretnúť na obede, že sa musíme porozprávať. Nechala tak všetko, čo práve robila a stretla sa so mnou. Bez emócií sme sa rozprávali o našich pohľadoch (tých je veľa) a ako veríme, že Boh nám pomôže túto obrovskú prekážku prekonať. Bolo to utešujúce, pretože moja žena má úžasné úspechy, pokiaľ ide o príhovornú modlitbu. Žoviálne som hovoril priateľom, že viem, že Boh počúva Joyine modlitby, pretože ona je jeho obľúbenou dcérou.

Nechcel som však nikomu inému povedať, čo mi v júli diagnostikovali. Čakal som dokonca dva týždne, aby som to povedal vlastnej mame. Rakovina prostaty nemá symptómy až do posledných štádií a ja sa „necítim chorý“. Nechcel som, aby ku mne ľudia pristupovali tak, ako keby som umieral.

Teraz môžem povedať, že som pred dvomi mesiacmi opustil krajinu za účelom experimentálnej liečby rakoviny prostaty. Bolo to úspešné. Dnes som bez rakoviny. Som si istý, že ma Pán viedol k tejto liečbe (zvanej HIFU, vysoko intenzívne zameranie ultrazvukom), čo je neinvazívna forma liečby, a málo len zopár alebo takmer žiadne vedľajšie účinky.

Teraz je to za mnou. Môžem povedať, že som prežil rakovinu. Mám nový pohľad na hodnotu života. Verím, že žijem prepožičaný čas. Nikto z nás nevie, čo budúcnosť prinesie. Nikto z nás nevie, koľko času máme na zemi. Musíme byť iba verný tomu, k čomu nás Boh povolal v čase, ktorý nám On dal.

Toto bola skúšobná cesta, ktorú som sa rozhodol uchovať v súkromí mimo priateľov a kolegov. Je koniec a ja môžem o tom napísať pretože dúfam, že môj príbeh vzdá Bohu slávu.

Pretože to bolo všetko podchytené včas, rakovina nebola rozšírená. Začal som rozumieť, že moje šance na prežitie sú dobré. Rakovina prostaty je pomaly rastúcou rakovinou a veľmi bežnou. Avšak moja rakovina bola takmer v druhom štádiu. Nebezpečenstvo spočívalo v tom, že, ak prejde do 3. štádia, môže metastázovať, čo znamená skoro istú a bolestivú smrť, obyčajne na rakovinu kostí.

Každý, kto mal do činenia s rakovinou, rozumie, akú rolu v tom zohrávajú emócie. Pre mňa to znelo ako počiatočná nevedomosť toho, komu môžem dôverovať, a napokon rozhodnutie, že musím mať sám svoje zdravie pod kontrolou. Môj urológ, rešpektovaný lekár, je súčasťou nemocničného systému a v jeho očiach som bol jedným z jeho onkologických pacientov. Bol som ako na bežiacom páse a prešiel som jedno drahé vyšetrenie za druhým, keď zistili, že mám vhodné zdravotné poistenie. Nechcem Vám ani povedať, aký veľký bol účet pred tým, ako som ich zastavil a hľadal nového urológa.

Naučil som sa, že každý zdravotnícky profesionál, s ktorým som hovoril, tlačil na čokoľvek mu umožnilo zarobiť peniaze. Niektoré ošetrenia stáli bezmála 150 000,- $. Neboli to však peniaze, ktoré ma až tak znepokojovali, ale skôr vedľajšie účinky. Zo siedmich možných liečebných postupov, každý mal podobnú šancu na prežitie a šance na návrat rakoviny sú zhruba rovnaké. Niektoré liečby však pre pacienta znamenajú veľmi úbohú kvalitu života.

Nakoniec som si vybral postup, ktorý nebol ešte schválený Federálnou agentúrou pre potraviny a lieky (FDA), ale mal oveľa vyššie predpoklady úspešnosti. Využíva cielený ultrazvuk a vykonáva to, čo skalpel, ale bez rezania, alebo to, čo rádioterapia, ale bez poškodenia iných tkanív. Ako kresťan, ktorý verí v silu modlitby som veril, že Boh všetko obráti na dobré. Bol som však ochotný veriť v zázrak? Porozumel som, že rakovina vo mne rástla 5 a 10 rokov pred tým, ako mi bola diagnostikovaná. Dokonca aj v prvom štádiu boli už miliardy rakovinových buniek v mojom tele.

Nie je cieľom povedať Vám detaily o všetkých knihách, ktoré som čítal, alebo o cestách za rozhovormi s profesionálnymi lekármi, hľadajúc iný názor, alebo koľko hodín som strávil rozhovormi s tými, čo prežili rakovinu. Zistil som, že lekárski experti zle hovorili jeden o druhom a boli veľmi kritickí k tejto novej procedúre. Jeden z doktorov ma tlačil do liečby bez toho, aby povedal, že nebol certifikovaný a mal mizernú lekársku minulosť. Ale prečo by ho to malo trápiť? Dostával zaplatené v hotovosti a účtoval si o 30 % viac, ako bola bežná cena. Keď som na poslednú chvíľu mal zložiť sumu za liečbu, Pán mi umožnil rozprávať sa s iným doktorom, ktorý ma nahováral, aby som išiel inou cestou.

Ako kresťan, ktorý verí v silu modlitby som veril, že Boh všetko obráti na dobré. Bol som však ochotný veriť v zázrak? Porozumel som, že rakovina vo mne rástla 5 a 10 rokov pred tým, ako mi bola diagnostikovaná. Dokonca aj v prvom štádiu boli už miliardy rakovinových buniek v mojom tele.

Viem, že Boh uzdravuje, a to aj cez lekársku vedu či diétu. Odkedy som mal podnet na odstránenie rakoviny cez cielený ultrazvuk s relatívne rýchlym zotavením, vybral som si túto cestu. Zdôvodnil som si to viac-menej tak: nech lekár dá do poriadku zlomenú končatinu skôr ako mať „jednoducho dôveru“ v to, že sa kosť uzdraví iba prostredníctvom modlitby.

Verím, že rakovina sa už nevráti. Ako som prevzal kontrolu nad rozhodnutím o liečbe a nájdením najlepšieho doktora, vyhľadával som spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa rakovina nevrátila. Môj prieskum ma viedol k pochopeniu, že naše nezdravé západné stravovacie návyky (s vysokým obsahom tukov a bielkovín) prispievajú k chorobám: cukrovka, srdcové ochorenia, rakovina a iné. Ľudia, ktorí konzumujú jednoduché rastliny ako v Číne, nemajú tendenciu mať tieto choroby. Stále sa učím a budem o tom ďalej písať.

Som vďačný Pánovi, že ma viedol k skorému zisteniu rakoviny. Odpovedal na moje modlitby o múdrosť, aby som vedel správne vybrať z protichodných informácií, ktoré som dostával. Zastavil ma u jedného lekára a viedol ma k jednému z najlepších na svete, ktorý povedal, že moja liečba bola „učebnicovo dokonalá“. Mal som rýchlu rekonvalescenciu so žiadnymi vedľajšími účinkami.

Som požehnaný tým, že mám manželku, ktorá ma podporuje a skvelý tím spolupracovníkov, ktorí mi pomáhali počas doby, kedy som sa zameriaval na svoje zdravotné problémy. Dal mi modlitebných bojovníkov, ktorí stáli pri mne vo viere, že cez to všetko dobre prejdem. Bol som ohromený počtom priateľov, ktorí povedali, že sa za mňa denne modlia. Pár dobrovoľníkov sa za mňa postilo v deň zákroku.

Moje svedectvo nemusí byť také zjavné ako iných, ale je stále zázračné. Boh odpovedal na moje modlitby a nechal ma žiť. Som viac ako kedykoľvek predtým motivovaný zasiahnuť moju generáciu cez médiá a ohlasovať moc Ducha Svätého.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium