Dobré správy

 • Roman Tarina
  Keď počúvame v Evanjeliu Ježišove slová (Mt 24,42) "Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán", tak tieto slová v nás pri myšlienke na Drobca osobitne ožívajú. S našim spoločným kamarátom mal ísť Drobec v utorok na hokej (Slovan - Košice 6:1). Drobec však na dohodnuté stretnutie už neprišiel. Začali sme ho hľadať, lebo mal vypnutý telefón. V stredu ráno sme sa dozvedeli, že zomrel. Smrť prišla náhle, nečakane, až sa nám to nechce veriť, že je to skutočnosť. Mal 48 rokov. Tečú nám slzy. Smútime.
  2020-01-16
 • Okamih meniaci ľudské životy
  A potom bolo obrovským svedectvom to dobro v ľuďoch, ktoré sa postupne zjavovalo – zlomenú starkú, ktorá sa mi hodí do náručia a plače, že kiežby to auto zrazilo radšej ju. Chápete odvahu starej ženy, ktorá by ihneď na seba zobrala všetku tú hrôzu za moju maminu.
  2020-01-03
 • Soľba Kláštor v lese
  Ako dať život na ostrove? Ako postaviť kláštor uprostred hlbokého lesa, ďaleko obývaných miest- od nuly, na blate a skládke? A čo viac, zaviesť do lesa komunikáciu, postaviť 10 chrámov, založiť detský domov a strednú školu. Pricestujte do Nikolo-Soľbinského ženského kláštora v mestečku Soľba Jaroslavskej oblasti, v Rusku a na vlastné oči sa presvedčíte, že Bohu nie je nič nemožné.
  2019-11-11
 • Charbel Makhlouf
  Namáhate sa, aby ste zabezpečili dobrú budúcnosť sebe i svojim deťom. Nezabúdajte však na to, že pravé zabezpečenie budúcnosti tkvie v tom, že ich privediete do neba. Musíte dať deťom život. Jediný život je v Kristovi. Ponúknite im teda Krista. Ako im ho však môžete ponúknuť, ak on sám neprebýva vo vás?
  2019-09-09
 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Leo Jozef Suenens
Zásadná skúsenosť charizmatickej obnovy

small_Suenens.jpg

Je kardinálom katolíckej cirkvi, ktorý bol jeden zo štyroch moderátorov Druhého Vatikánskeho koncilu, pričom bol jeho vedúcou osobnosťou.

Osobné Turíce.

Dovoľte, aby som začal opisom hlavnej skúsenosti, ktorá je dušou Obnovy v Duchu Svätom. Prekonaním povrchných analógií musíme pochopiť Obnovu ako milosť, ktorá znovu realizuje krst a birmovku, ako istý druh osobných Turíc, ktoré zahŕňajú obrátenie, znovu uznanie Ježiša Krista, novú otvorenosť voči Duchu Svätému. Nevyhnutne, väčšina definícií je neúplná a je na teológoch, aby hľadali najlepšiu formuláciu. Nebezpečenstvom výrazu “krst v Duchu“ je, že môže zapríčiniť, že prehliadneme ten Krst, ktorý nás vteľuje do života Krista. Tak isto výraz “osobné Turíce" nám nikdy nesmie dovoliť zabudnúť, že Turíce, deň, kedy bola založená cirkev, ostávajú jedinečnou udalosťou.

Skúsenosť obrátenia.

Nech ale používame akékoľvek výrazy, faktom ostáva, že skúsenosť obrátenia na nový život je jasne viditeľná v Cirkvi. Putuje cez päť kontinentov ako dych hlbokého obrátenia na kresťanstvo, ako vietor ovievajúci vyhasínajúce uhlíky, ktoré opäť roznieti na šľahajúci oheň. „Prišiel som, aby som zoslal oheň na zem,“ povedal Ježiš.

V odpovedi na modlitbu Jána XXIII a Pavla VI, toto náboženské prebudenie je pokračovaním tajomstva Turíc, nie výlučne, ale pamätným spôsobom.  Novým prvkom pre tých, ktorí to prijali je, že Duch Svätý, neustály predmet našej viery, sa pre nich stal živou skúsenosťou.  Toto je hlavnou hnacou silou Obnovy. Ako píše otec Sullivan, SJ, profesor teológie na Gregoriánskej Univerzite:

 “Charizmatici ani na chvíľu nepochybujú, že Duch Svätý sa dáva vo sviatostiach Krstu a Birmovky a že prebýva v každom, kto žije v milosti Kristovej. Zároveň oni veria, že Duch, ktorý je už síce prítomný, sa môže stať prítomný pre tú istú osobu úplne novým spôsobom. To znamená, že jeho prítomnosť, ktorá bola v minulosti záležitosťou viery, sa zmení na záležitosť skúsenosti. Stane sa to novými prejavmi Jeho pôsobenia v živote danej osoby: tým, že sa udivujúcim spôsobom zvýši moc danej osoby prinášať kresťanské svedectvo a dokonca aj rozdávaním charizmatických darov. Zdá sa nepopierateľné, že taká nová prítomnosť Ducha Svätého v živote kresťana by bola cenným darom milosti...Ich interpretácia “krstu v Duchu“ je, že ide o počiatočnú skúsenosť novej prítomnosti a pôsobenia Ducha v ich životoch. Hľadiac, ako to robia oni, na príznačnú Turíčnu skúsenosť ako na začiatok novej prítomnosti Ducha. Oni trvajú na tom, že dôraz nemá byť kladený na počiatočnú skúsenosť ako takú, ale skôr na “nový život v Duchu,“  ktorý má po ňom nasledovať a musí byť živený a podporovaný, ak má pôvodná skúsenosť priniesť svoje ovocie.“

Mocná skúsenosť.

K tejto analýze – tomuto svedectvu – by som chcel pridať riadky od historika Richarda Quedebauxa, ktorý vo svojej knihe Noví Charizmatici, veľmi presne definuje aspekty charizmatickej skúsenosti:

 „“Keď Kristus prisľúbil svojim učeníkom, že po jeho odchode zošle na nich  Ducha Svätého predbehol tri praktické potreby, ktoré Duch neskôr naplnil v ich životoch: potvrdenie viery, radosť uprostred utrpenia a vedenie a vyučovanie tých, ktorí si vyberú nasledovať Krista. Avšak príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne? Charizmatická obnova ponúka odpoveď na túto otázku. Krst v Duchu Svätom, silná skúsenosť, ktorá presviedča prijímajúceho, že Boh je skutočný, že Boh je verný svojim prisľúbeniam a že tie isté znamenia a divy, ktoré sú opísané v knihe Skutkov Apoštolov, sa môžu stať dnes aj mne.“

 

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium