Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Nebo nie je výmysel

Môj otec je dobrý človek, ktorý verí, že po smrti nebude nič. Keď sa o živote po smrti rozprávame hovorí, že keď zomrieme, budeme ako obrazovka počítača, ktorá sa nenávratne vypne.

Podľa môjho otca a mnoho ďalších ľudí dnešnej doby sa v momente smrti človeka resetuje všetko čo človek vykonal, všetko čo prežil, všetko o čom sníval, jednoducho jeho vedomie sa zrazu nenávratne stratí v tme.

Otec tvrdí, že po smrti bude žiť iba v našich spomienkach a v deťoch našich detí. Kto sa mýli?

Mal som práve možnosť s manželkou vidieť film Nebo nie je výmysel, ktorý bol natočený na základe skutočnej udalosti. Ide o príbeh 4 ročného Coltona, chlapca, ktorý sa po náhlom zhoršení zdravotného stavu dostane do stavu kómy. Podľa lekárov sa chlapec zázračne uzdraví a neskôr doma otcovi hovorí, ako počas jeho vlastnej operácie videl sám seba ležať na operačnom stole, videl mamu, ktorá plakala v inej miestnosti a videl a počul svojho otca, ako kričí a hnevá sa na Boha, že dopustil takéto trápenie na jeho syna.

Rodičia sú spočiatku nedôverčiví voči synovej skúsenosti, najmä keď im oznámi, že bol v nebi, kde stretol Pána a anjelov. Keď však postupne oznamoval svojim rodičom ich skryté tajomstvá o ktorých nemohol vedieť, žasli a plakali. Podobne reagovali aj ich priatelia, známi ako aj ľudia, ktorí o príbehu chlapca počuli. Najprv boli nedôverčiví, ale neskôr žasli a tešili sa, že existuje reálna nádej na nádherný posmrtný život v nebi.

Každý z nás má vo svojom okolí ľudí, ktorých má rád a pre ktorých chce to najlepšie. Každý kresťan má povinnosť milovať svojich blížnych. Ak môj otec, moja rodina, moji priatelia, kolegovia, známi nemali možnosť spoznať Ježiša ako lásku, dobro, pravdu, vzkriesenie a život, tak ich mám v prvom rade milovať ako Ježiš a zároveň im svedčiť životom aj slovom o živote v Ježišovi Kristovi a o nádeji zmŕtvychvstania.

Už sú to desiatky rokov čo sa modlím za obrátenie svojej rodiny a svojho otca. Pán ma za tie roky čakania na Jeho milosť učí vytrvalosti v láske. Učí ma priateľstvu a láske k neveriacim ľuďom, teda ľuďom, ktorí mi nerozumejú, pre ktorých som často krát „snílek“ žijúci v nereálnom duchovnom svete s víziou neba. Naučil som sa môjho otca, ani nikoho z mojich neveriacich priateľov nenútiť prijať moju vieru, avšak vždy som pripravený svedčiť o nádeji v Kristovi, ktorá je vo mne veľmi živá. Keď vnímam, že ma Duch Svätý vedie, pozývam svojich priateľov, kolegov, známych k možnosti osobne spoznať a zamilovať sa do Ježiša Krista.

Mám vieru, že raz na vlastné oči uvidím Pánovu milosť, kedy môj otec, moja rodina, priatelia, známi aj neznámi prijmú do svojho života Ježiša ako svojho Pána, spasiteľa a priateľa.

Nechcem vynechať jedinú vhodnú príležitosť vhodným spôsobom vydávať svedectvo o tom, že zmysel tohto života je väčší, širší a hlbší, ako je predstava môjho otca a mnohých mojich priateľov. Keďže ich nosím v srdci, chcem im pomôcť objaviť, že nebo nie je výmysel.

Myslím, že film "Nebo nie je výmysel" je vhodné zhliadnuť práve s otvorenými neveriacimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Nenechajte si ujsť túto príležitosť pre Vás a Vašich drahých.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium