Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - PhDr. Henrieta Hrubá
Tu som Pane, použi si ma

small_small_Henrieta Hruba-2.jpg

Henrietu poznám osobne, mám tu česť poznať aj jej srdce a charakter.
Som rada, že je tu odborník, ktorý vie spojiť charakter, vieru v Boha a odbornosť a to všetko pracovne využiť k dobrému výsledku a pre prospech všetkých okolo. Nie sú to len milé slová, ale hlavne konkrétna vízia, jej životná a odborná skúsenosť, ktoré ju robia vhodnou osobnosťou. (Marta Franeková)

V parlamentných voľbách kandiduje za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) pod číslom 73.

Jej životný príbeh si môžete prečítať tu.

PhDr. Henrieta Hrubá Henrietu poznám osobne, mám tu česť poznať aj jej srdce a charakter. Som rada, že je tu odborník, ktorý vie spojiť charakter, vieru v Boha a odbornosť a to všetko pracovne využiť k dobrému výsledku a pre prospech všetkých okolo. Nie sú to len milé slová, ale hlavne konkrétna vízia, jej životná a odborná skúsenosť, ktoré ju robia vhodnou osobnosťou. Je ako „watchman on the wall" - strážca na hradbách. Verím, že ako poslanec má čo ponúknuť. Konkrétne návrhy, ako môže Slovensko nájsť a uskutočniť svoju víziu a jej návrhy si môžete prečítať v rozhovore.

PhDr. Henrieta Hrubá vyštudovala kulturológiu a veľa rokov pôsobí ako novinárka – v Slovenskej televízii, tiež v Petržalských novinách. V súčasnosti pracuje pre hlavné mesto a je šéfredaktorkou kultúrno-spoločenského časopisu in.ba. Svojou prácou otvorila priestor aktivitám na rôznych úrovniach, taktiež pomohla mnohým pri realizácii nápadov. Presadzovala ľudí s hodnotami, hľadala výrazové prostriedky ako zviditeľniť svedectvá pozitívnej zmeny života kresťanov. Zvýrazňovala ich aktivity v spoločenskej, sociálnej a kultúrnej sfére. Svoj vplyv využila a upozorňovala na negatívne duchovné a dekadentné snahy, ktoré sa chceli dostať sa do života mesta.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky?

Vnímala som, že v určitom veku človek dozrie ako osobnosť a je schopný svoje skúsenosti a stratégie využiť. Som reálna, ale optimistická a verím, že vízie sa dajú zrealizovať. Sama som to zažila od nápadu až po dlhoročnú udržateľnosť projektov. Mám rada ľudí, naše hlavné mesto a Slovensko, to tiež nie je málo.

Ako vnímate seba (Osobne) ...

Ako človeka, ktorý si musí veci premyslieť. Ísť do niečoho ťažkého, to je v mojom prípade detailná práca a úplné opretie sa o Pána Boha. „Modli sa a pracuj!“ Tak žijem. Som však prirodzene odvážna. Mala som otca a mamičku, ktorí ma v detstve povzbudzovali. Spôsobilo to vo mne, že sa nezvyknem zaoberať sebou, lebo sa beriem prirodzene. Skúmam život a procesy, to, aby nám bolo lepšie.

Prečo by Vás ľudia mali voliť?

Mám skúsenosti a znalosť z lokálneho prostredia. Na hlavnom meste som dôkladne spoznala ako funguje samospráva. Myslím si, že človek by mal mať skúsenosti a určitú postupnosť v profesionálnom raste a poznaní spoločnosti. Potom vie zvážiť viacero faktov či procesov naraz. Nestačí len imidž, či výkon. Výkonní ľudia môžu byť, napríklad, kvalitní asistenti, múdri ľudia zasa poradcovia. Poslanci by mali byť nositelia vízií. Myslím, že by mali mať podobné dary ako mali apoštoli v cirkvi. Poslanci by mali mať viac – ako len jeden záber.

Čomu by ste sa chceli ako poslanec NR SR venovať? Čo by ste chceli priniesť do politiky?

Najviac mi chýba vízia pre našu krajinu, rozvojový cieľ. Budem podporovať tvorbu vízie Slovenska s kontinuálnym rozvojom lokalít, so vstupom nezávislých odborníkov na najvyššej úrovni exekutívy, či v rámci kreačných pôsobností NR SR. Budem podporovať a hľadať ďalšie formy distribúcie a vplyvu kultúry, kultúrnosti a duchovnej obnovy smerom k národu. Sú to dôležité hodnoty, aby národ neinklinoval k ľahkomyseľnosti a bulvárnemu mysleniu. Podpora hodnotného myslenia siaha k vzdelávaniu a výchove na školách. Chcem stáť pri tvorbe zrozumiteľných zákonov, tak, aby ich kontúram národ rozumel. Ich smerovanie k transparentnosti neznamená rozvíjanie ubíjajúcej byrokracie. Pri tvorbe legislatívy a nových opatrení budem podporovať verejné diskusie, aby bol národ informovaný a ľudia nemuseli reagovať až na výsledok procesu. V tomto duchu budem iniciovať verejnoprávne médiá, aby podporovali a hľadali formy ako interaktívne informovať divákov.

Aké témy sú pre vás v súčasnosti prioritou?

Oblasť kultúry, okrem toho by som chcela, aby konečne uzrel svetlo sveta nový zákon o hlavnom meste, so spravodlivým financovaním a kompetenciami, ktorý bude mesto chrániť. Ďalej chcem, aby bol tlačový zákon doplnený o ochranu čitateľa ako spotrebiteľa. A jednoznačne, ako spomínam, podporiť tvorbu vízie pre Slovensko.

Čo myslíte, že potrebuje Slovensko? A ako by ste túto „potrebu“ chceli naplniť?

Naša krajina je vyčerpaná. Ľudia strácajú ideály o slušnej spoločnosti, nemajú vzory. Roky sa bojuje v parlamente. Ja chcem bojovať tiež, ale o charakter krajiny, o jeho víziu, o využitie hmotného a duchovného potenciálu pre rozvoj Slovenska. Určite existujú spôsoby ako získať prosperitu v krásnej krajine v strede Európy. Naša ústava vyviera z kresťanských koreňov, ak nadviažeme na hodnotový systém desatora, môžeme zmeniť atmosféru v krajine. Chce to, však, mimoriadnu pracovitosť parlamentu a vlády, konštruktívnosť, nestranícke myslenie, spojenie sa pre cieľ rozvoja krajiny a najmä víziu postavenú na odbornosti, o ktorej hovorím. Máme makroekonómov, ktorí už teraz poznajú systémové riešenia, vedia ako oživiť poľnohospodárstvo, pre Slovensko bola typická spätosť s pôdou. Treba vytvoriť podmienky pre zvýšenie podielu slovenských potravín na domácom trhu. Ide to ruka v ruke s osvetou a podporou krajiny. Vždy som obdivovala, ako v Izraeli dokázali doslova niekoľkokrát otočiť každý kúsok pôdy a v ťažkých politických podmienkach vybudovať vyspelé poľnohospodárstvo. Aj vyspelí Dáni si kupujú väčšinou len svoje potravinové výrobky, ak sa niečo má vybudovať, tak si treba určiť princípy. Súhlasím aj s úpravou daní pre monopolné a oligopolné firmy, ktoré majú na trhu výhody. Verím, že sa dajú vytvoriť makroekonomické stimuly pre rozvoj regiónov a celého Slovenska. Chce to viac, ako programové vyhlásenie vlády. Hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj, podopretý tretím sektorom a občanmi…

Ako chcete využiť svoje pracovné skúsenosti ako novinárka v politike?

Mám neustály kontakt s ľuďmi zo všetkých možných sfér spoločnosti, čo mi otvára pohľad do skutočnej situácie. Budem určite stavať na tejto širokej sieti prinášajúcej ucelenú reflexiu krajiny. Subjektívne mi práca tiež po rokoch priniesla veľa skúseností. Rada dôverujem, ale nedám sa manipulovať. Určite ako novinárka budem hľadať už spomínanú zrozumiteľnosť zákonov. Chcem, aby sa zdôraznilo dodržiavanie Etického kódexu novinára a dôslednejšie overovanie faktov. Bude to smerovať k serióznosti v kvalite informácií.

Čo si myslíte o utečeneckej kríze v Európe? Ako by v tejto kríze mohlo pomôcť Slovensko?

Zatiaľ sa nás migračná téma až tak nedotkla, skôr teoretizujeme a niekedy aj konšpirujeme. Myslím si, že je to preto, lebo vnímame ležérnosť EÚ, nevidíme politickú koncepciu riešenia obrovského fenoménu. Ako ľudia máme povinnosť poskytnúť bezpečie tým, ktorí utekajú pred genocídou. Kľúčové je rozlišovať tieto prípady od ekonomických migrantov. Prísne a zodpovedne nastaviť azylový proces, následnú integráciu, tak, aby sme chránili svoju kultúru a štát. Som veľmi prekvapená ako dlho EÚ nekonala akčne, jasnejšie, veď 28 krajín by sa malo spolu chrániť lepšie a predvídavejšie. Prioritne by EÚ mala vidieť jasnejšie budúcnosť v globálnom dianí, ktorá ju bude následne ovplyvňovať. To najmenej, čo môžeme spraviť, je začať informovať ľudí v domovských krajinách o reálnych podmienkach a možnostiach v EÚ, o skutočnosti, ktorá je im často zatajovaná, a teda pod vplyvom klamstva prichádzajú do Európy. Utečencom by malo byť jasné, že azylový proces a podmienky pre migrantov v EÚ sú nastavené pre tých, ktorí prišli, aby si zachránili svoj život alebo rodinu

Ako by ste riešili štrajk zdravotných sestier a učiteľov?

Štrajk nie je typický pre našu slovenskú mentalitu. Je výkrikom. Preto si musíme uvedomiť hlbokú vážnosť situácie. Nakoniec, všetci v tom máme podiel, lebo sme o situácii vedeli a málo sme o nej hovorili. Spoločnosť sa musí spamätať, v čom žijú učitelia a školstvo. Pred piatimi rokmi mi zomrel po ťažkej chorobe manžel. Dcéra mala 14 rokov. Bojovali sme do poslednej chvíle. Ale žiaľ, zdravotný personál sa medzi sebou veľmi líšil, väčšinou podľa oddelenia. Aj tu sa treba pozerať individuálne. Niekto urobí v zdravotníctve to posledné pre vás, niekto vám nepodá základnú informáciu. Samozrejme, zdravotníctvo treba systémovo zmeniť, odstrániť korupciu, oceniť pracovitých. Vízia pre krajinu, o ktorej hovorím ako o nevyhnutnosti, je práve o prioritách. Školstvo a zdravotníctvo sú priority. Ak budeme mať víziu, akú krajinu chceme, aké smerovanie školstva, zdravotníctva chceme mať o päť, desať rokov, tak budeme vedieť aký dôležitý je učiteľ, či zdravotná sestra. Myslím, že máme v zdravotníctve a v školstve ľudí, ktorí najlepšie vedia, aké kroky majú teraz prísť na záchranu súčasného stavu.

Aký je to hodnotový systém, ktorý chcete na Slovensku presadzovať? A ako?

Naša ústava sa opiera o kresťanské korene, ktorých základom je desatoro Božích prikázaní. Je v nich múdrosť a etický a morálny kódex pre nás všetkých. Ak by sa spoločnosť a jednotlivci nimi riadili – boli by sme vnútorne krásnou a požehnanou krajinou vo vnútri – teda ľudským potenciálom, ale aj navonok hospodárskou prosperitou.

Ste veriacim človekom, je možné prepojiť vieru v Boha, vzťah k spoločnosti a k politike? Ako?

My veriaci ľudia nosíme v srdci teokratický systém, teda našou najväčšou autoritou je Boh a jeho princípy, žijeme však v demokracii. Myslím, že z nášho srdca majú vychádzať Božie myšlienky a spôsoby smerujúce k národu a tak môžeme ovplyvňovať spoločenské zriadenie a všetky jeho sféry. Nato však potrebuje mať čisté srdce plné úcty k Bohu a k ľudom a tiež k samému sebe. Ale aj schopnosť aplikovať rozhodnutie: „Tu som Pane, použi si ma!“

 Za rozhovor ďakuje Marta Franeková 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium