Dobré správy

 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11
 • Leo Jozef Suenens
  príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne?
  2018-04-19

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - John Paul Jackson
Jednoduchá cesta k svätému životu

small_small_John Paul Jackson 1.jpg

Manžel, otec. Medzinárodne uznávaný duchovný autor, rečník a hosť televíznych relácií. Zomrel 18. februára 2015.
Viac informácii na webovej stránke jeho služby streamsministries.

Svätosť nie je niečo, čo by mohol ktokoľvek z nás dosiahnuť vlastnými silami.

Svätosť je prijatá. Nie je naučená, zaslúžená alebo dosiahnutá silou. Nie je vypočítaná bodmi za a proti. Svätosť je výsledok vzťahu s niekým kto je svätý.

Ako sme priťahovaní k Tomu, ktorý je Svätý, začíname žiť svätejšie. Je to podobné k držaniu klinca k plameňu sviečky. Kliniec sa zohreje. Ja nemôžem pomôcť, ale len odpovedať na teplo sviečky podobným spôsobom. Čím bližšie sme pri Ježišovi, tým svätejší sa stávame.

Ak kľúč k svätosti je intimita so Svätým, tak odpoveď na otázku svätosti je čas strávený v jeho stane.

„Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom. V tvojom stánku chcem prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.“ Ž 61, 4-5

Svätosť sa nedá vyrobiť

Máme tendenciu byť škatuľkovo milujúci ľudia. Ak zistíme, že niečo funguje, snažíme spraviť z toho vzor, ktorý bude možné v budúcnosti nasledovať, s cieľom predvídať výsledok.

Ale vzťah s hocikým, vrátane Boha je beztvará vec so svojimi odlivom a prílivom. Vzory nekolerujú so svätosťou. V momente, keď začíname definovať svätosť, dostávame sa do problémov, pretože Božie cesty sú ďaleko vyššie ako naše. Izaiáš používal podobenstvá, aby ukázal rozdiel medzi ľudským a božským píšuc, že tak ďaleko, ako sú nebesia vzdialené od zeme, tak sú vzdialené Božie cesty od našich ciest. Sme ľudia a nemôžeme samých seba učiniť svätými.

Naopak, svätosť je prevzatá. Presakuje do našich kostí ako voda do suchej špongie. Čím bližšie sa priblížime Bohu, tým viac si uvedomujeme „ iba okamih. Čakajte....On je väčší, ako som si myslel. On je svätejší, ako som si myslel. On je čistejší, ako som si myslel.“ Formy končia.

Svätosť nie je zákonnícka

Zákonníctvo hovorí, že my sa môžeme stať svätými a dosiahnuť Boha, ale to jednoducho nie je pravda. V skutku tento typ myslenia nás „naučí“ veci o Bohu, ktoré nie sú Božie, veci ktoré nekorešpondujú s Jeho pravdou. Nemôžeme si zakúpiť svätosť tým, že budeme žiť dobré a verné životy. Môžeme iba prijať svätosť strávením času s Tým ktorý je skutočne Svätý.

Časom si myslíme, že sme svätí a zistíme na sebe samých na klzkom povrchu. Verím, že sme ako náš Otec vtedy, keď dáme nabok rozptýlenia a pozeráme na Neho s úžasom a bázňou. V týchto chvíľach najväčšia nádej prúdi našimi dušami, pretože začíname rozumieť, že život s Bohom nie je o našej schopnosti výkonu. „ Môj Bože. Ty si svätý. V porovnaní s Tebou som nesvätý. Napriek tomu ma miluješ.“ Toto sú sväté chvíľky.

Božská dynamika napätia Boha nás drží na mieste hľadajúc Ho a súčasne sme Ním premieňaní. Zákonníctvo hovorí: ak sme raz zmenení, tak sme zmenení. „ Ak si myslíš, že si svätý, si svätý. Ak sa obliekaš takýmto spôsobom, hovoríš týmto spôsobom a nasleduješ tieto pravidlá, si svätý.“ Ale to nie je svätosť.

Ak chceš žiť svätý život, Ježiš je odpoveďou, nie pravidlom. On je tým čo chceme a svätosť vyrastá z tejto túžby, nie z pravidiel. Tento vzťah s Ním je reálny. Ako každý dobrý vzťah rastie, rozširuje sa a stáva sa lepším ako trávime čas s Ním a naše srdcia túžia po Ňom.

V Jeho prítomnosti sa meníme. Sme Jeho nekončeným dielom. Vieme o nádeji a Jeho dobrote a sami seba nachádzame v svätejšej pozícii, reflektujúc kým On nie len našimi činmi, ale tiež podstatou nášho bytia. Čokoľvek čoho sa On dotkne je v skutku premenené.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium