Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - David Matthews
Celebrate!

small_David Matthews1.jpg

Bol 43 rokov pastorom evanjelikálneho zboru v Írsku a v Anglicku. V Belfaste, v čase teroristických konfliktov medzi protestantmi a katolíkmi sa David pýtal Pána (v roku 1974), že čo robí v jeho generácii. Pán Davidovi ako protestantskému pastorovi povedal pre neho veľmi prekvapivú vec: „Krstím rímsko-katolíkov v Duchu Svätom.” David začal slúžiť katolíkom a Boh si ho používa na k vyliatiu Ducha Svätého. David sa v roku 2011 katolíkom. Žije 43 rokov v manželstve s Mary s ktorou majú spolu 4 deti.

Bol som súčasťou konferencií „Celebrate“ mnoho rokov - viac ako dokážem spätne napočítať. Bolo mi cťou, byť jedným z tých, ktorý prednášali na rôznych konferenciách po celom svete a podľa môjho názoru, „Celebrate“ je jednou z najlepších!

Prečo to hovorím? Nuž, je to charizmatické miesto plné života. Je aj dobre riadené a organizované. Sue Whitehead odviedla za roky výbornú prácu, čo sa týka rezervácií, a tak keď prídu hostia, sú očakávaní s kľúčmi od izby a informáciami pre nich. V „hre“ je mnoho ľudí – od čašníkov po vedúcich, ktorí sa usilovne snažia, aby prispeli k tomu, že váš pobyt bude čo najpríjemnejší. A ja si to veľmi vážim. To prispieva k tomu, aby bola v dome „Celebrate“ spontánna a duchovne obohacujúca atmosféra.

„Celebrate“ je konferencia rodinného rázu. Nie je plná svätých ľudí, ktorí robia sväté veci 24 hodín, 7 dní v týždni! Podieľajú sa na ňom najrôznejšie rodiny so širokým programom plným aktivít, pre každého niečo. Môžete sa zúčastniť rôznych levelov, ako len sa vám páči, je to predsa dovolenka, či prázdniny!

Najsilnejším aspektom je to, že je to určené pre všetky vekové kategórie. Od malých „hviezdičiek“ po starých rodičov – všetci si tu nájdu miesto, kde dostanú podporu a povzbudenie. V priebehu rokov sa stalo mojou najväčšou radosťou, vidieť, ako teenageri a rodičia znovu objavujú svoju vieru a nachádzajú svoje miesto pre službu v cirkvi a v spoločnosti.

„Celebrate" je rímsko-katolícka konferencia, ktorú charakterizuje aj veľmi zdravý a produktívny ekumenizmus. Mnoho rokov som sa na nej zúčastňoval ako protestantský pastor. V tom čase ma vždy vrelo prijali a pozorne načúvali, keď som prednášal, a dokonca mi aj hojne pritakávali slovom „amen“, aby ma povzbudili spôsobom protestantom blízkym! Tento aspekt oslavy - „Celebrate“ je obzvlášť dôležitý. Často krát máme zlé myšlienky o sebe navzájom, len preto, že sme nemali príležitosť stretnúť sa s druhou stranou alebo s nimi spolupracovať.

Táto interakcia v „Celebrate“ napomáha zdravým sociálnym stretom, či dokonca ponúka teologické diskusie (pre tých, ktorí ich vyhľadávajú). Nie je tam ale žiaden tlak na konvertovanie, alebo podriaďovanie sa. Počas mnohých, mnohých rokov si nespomínam ani len v najmenšom na nejaké pokusy o to, aby ma presviedčali prejsť na rímsko-katolícku vieru. Možem povedať, že som bol mnoho krát takmer zaskočený i pokorený srdečnou láskou a uznaním, ktoré som dostával. Uvediem k tomu príklad.

Pred niekoľkými rokmi som sedel na jednom zasadaní rady. Diskutovali sme o našom pokroku doposiaľ, a modlili sme sa za nasledovné dni, aby sme vedeli nasledovať Ducha Svätého. Podotknem, že pred, počas a po „Celebrate“ sa veľa modlí. Mnohé modlitby, nie však všetky, sú v „skrytosti“ a možno sú práve preto ešte silnejšie. Akokoľvek, aby som sa vrátil späť k zasadaniu rady. Jedna osoba tam v myšlienkach cítila, že „sme ešte nevzdali úctu našej „Pani“. Charles navrhol, aby sme sa modlili a rozlišovali, čo máme robiť. Ja, ako evanjelický pastor, a nepoznali ma ako hanblivého, som sa podelil, že mám prednášku o Márii, a rýchlo som dodal, že sa týka iba toho, čo o nej hovorí Písmo. „Práve toto chceme“, povzbudil ma Charles a s plným súhlasom všetkých zúčastnených, som bol vyzvaný, aby som ju predniesol.

Nikdy nezabudnem na tú noc. Mal som toľko pochybností o tom, ako som sa len odvážil vystúpiť s touto témou! Ako len môže evanjelikálny protestantský pastor kázať o Panne Márii pred rímsko-katolíckym publikom, plným kňazov a duchovných!! Na moje prekvapenie, prednáška bola prijatá s vďačnosťou a podporou, a dokonca potleskom. Toto je „Celebrate“ – oslava pre vás.

Prednášal som o Panne Márii mnoho krát, ale moja angažovanosť v „Celebrate“ ma naučila, že keď hovoríme s láskou a rešpektom k sebe navzájom, môžeme len objavovať, že je viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje. Ekumenizmus v „Celebrate“ je zdravé dodržiavanie tradícií a pravidiel so snahou pochopiť a načúvať iným a ich uhlu pohľadu. Odvtedy mi bolo veľkou cťou, že som bol prijatý do rímsko-katolíckej cirkvi, na Veľkú noc roku 2011. Iste veríte, že to bolo moje spontánne rozhodnutie. Moje a mojej ženy Márie. Mnoho sme sa za to modlili, smiali sa na tom, či plakali.

My, ako pár, teraz žijeme ekumenizmus spôsobom, že ja sa teším zo sviatostí a priateľstiev v mojej miestnej farnosti a ona zostáva súčasťou evanjelickej cirkvi, kde sa radujeme zo vzťahov a dobrých biblických vyučovaní.

Mnohí sa ma pýtali, prečo som urobil tento krok. Je ťažké to vysvetliť. Cítim sa trochu ako Peter v Kornéliovom dome (Sk, 10). Je to celé ako u neznámych, a viem, že Boh chce, aby som bol v tejto cirkvi, ale stále sa musím učiť porozumieť zvykom a jazykom tohto domu.

Rada od mojej ženy je aj praktická, no aj duchovná. Ona hovorí jednoducho: „Nechaj nech prejde trochu čas a potom uvidíme, čo bude ďalej“. Pozoruj teda toto miesto a daj tomu čas. Jedno viem, že „Celebrate“ a ľudia v ňom sa pričinili o to, že som sa pridal k rímsko-katolíkom, pretože som u nich videl charizmatický, živý a veľmi príťažlivý katolicizmus.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium