Dobré správy

 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24
 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29
 • Sv. Charbel Makhlouf
  Láska nie je puto, ale sloboda. Putá z nás robia otrokov. Boh je sloboda. Lásku nesmieme pokladať za bežný ľudský cit. Je to božská sila Stvoriteľa, je to sila nebeského zmŕtvychvstania. Láska nie je pud, ktorý vyviera z telesných zmyslov, je to sila života, prameniaca z Ducha. Láska nie je nejaký mŕtvy zvyk, ktorý by vás zväzoval a zotročoval. Láska je sila neustálej obnovy, ktorá vás neprestajne oživuje a oslobodzuje.
  2020-02-04

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Szilagyi Laszlo

small_small_DSC07669.jpg

Chcel pomáhať druhým alternatívnou liečbou a netušil, že sa zaplietol do okultizmu. Dnes manžel, otec 3 detí, povolaním katechéta. S rodinou žije v Rumunsku.

Bol som talentovaným dieťaťom a dobre som sa učil. Trocha ma poznačila skutočnosť, keď sa moji rodičia rozviedli. Mal som vtedy 5 rokov a otec sa odsťahoval do iného mesta a od rozvodu sme sa vídavali už len zriedkavo. Vždy som bol chudšej postavy a preto som odjakživa bojoval s komplexmi menejcennosti. Od detstva som bol vychovávaný vo viere v Boha a Boh mi dal tú milosť, aby som mohol spoznať Jeho lásku a starostlivosť rôznymi spôsobmi. Bola vo mne túžba po veciach Božích a nadprirodzených, ale v meste a v spoločenstve ľudí, ktorých som žil, som nenachádzal odpovede na moje otázky, keďže väčšina veriacich chodievala do kostola len zo zvyku.

Po skončení základnej školy som zmenil prostredie, začal som študovať na Strednej elektrotechnickej škole v Temešvári.

Tu som pokračoval v rozvoji čínskych bojových umení – Kung Fu, tento druh bojového umenia som začal cvičiť ešte v deviatich rokoch. Počas krátkej doby som sa stal trénerom a mal som veľa žiakov. Po mnohých rokoch tréningu som v sebe začal objavovať vnútornú energiu, o ktorej mi hovorieval aj môj tréner čchi ( či) , bola to energia, prostredníctvom ktorej dosahovali čínski majstri nevídané veci. Tú energiu som cítil v rukách a vyžarovala z celého môjho tela v podobe tepla. Moji priatelia, ktorí sa zaoberali jogou a bioenergiou mi povedali, že danú energiu je možné využiť na liečenie iných ľudí. Keďže v minulosti som absolvoval pohľad na utrpenie blízkeho člena rodiny bez možnosti mu pomôcť, rozhodol som sa, že túto energiu využijem na liečenie a pomoc iným ľuďom.

Medzitým po mnohých neúspešných pokusoch sa mi podarilo nadviazať známosť so ženou, s ktorou som si rozumel aj po fyzickej stránke. Fyzické spojenie sme vtedy nepovažovali za hriech, keďže na rozdiel od iných mladých ľudí sme si boli verní sebe navzájom a nestriedali sme partnerov a mali sme sa radi. Neskôr vysvitlo, že sa k sebe nehodíme a náš vzťah skončil, keď moja partnerka ukončila vysokú školu a vrátila sa domov.

Moja túžba o veci medzi nebom a zemou, po nadprirodzených schopnostiach a tiež prianie pomáhať iným ľuďom ma doviedla k tomu, že som absolvoval kurzy v Rumunskej spoločnosti „ radiostézie“.

Tu som získal a naučil som sa pracovať s takými informáciami, ku ktorým som v bežnom živote nemal prístup: hľadanie vody pod zemou, hľadanie nezvestných osôb, diagnostika chorôb a ich liečenie prostredníctvom prenosu energie. Horlivo som sa učil a cvičil v nových danostiach a bral som to ako dary od Boha. Výsledky nenechali na seba dlho čakať. Čoskoro som sa stal jedným z najlepších a otvoril som si súkromnú prax na univerzite, kde ma navštevovalo mnoho ľudí a nazývali ma jednoducho Veľký Sisi.

Sláva a uznanie mi padli dobre a nadprirodzené schopnosti mi dávali pocit istoty. Príklad, ktorý odráža situáciu v tej dobe: raz po svätej omši som stretol troch známych pred kostolom, stačil mi jediný pohľad na nich a prvému som povedal, že bolo zbytočné chodiť do kostola, lebo si len sedel v lavici, druhému som povedal, že ty si sa aj modlil, ale nebol si na svätom prijímaní a na treťom som zistil, že sa aj modlil a aj bol na svätom prijímaní. Samozrejme, oni počúvali s otvorenými ústami a boli ohromení.

Po ukončení univerzity som založil „pobočku“ v mieste môjho bydliska a stal som sa vedúcim.

Mnoho ľudí prešlo mojimi rukami ako žiaci, bolo to tisíce osôb. Našiel som nezvestné osoby, vyliečil som obličkové kamene behom pár sekúnd, vyliečil som pacientov trpiacich na cukrovku, alebo sa im aspoň zlepšil stav.

Medzičasom som ukončil teológiu ako katechét a začal som pôsobiť v troch okresoch resp. dedinách. Dopoludnia som učil katechetiku a po obede som sa venoval pacientom, z tohto pozostával môj život. Viacerí sa ma snažili presvedčiť, že toto nie je dobré, ale nikomu sa to nepodarilo, až do okamihu, kým som sa nestretol so známym miestneho kňaza, ktorý v tom čase študoval v Taliansku teológiu a práve bol vysvätený za diakona. Bol prítomný na jednej hodine náboženstva, ktorú som viedol ja. Chvíľu predtým mi rozprával ako prišiel do kontaktu s exorcizmom a že aké mal skúsenosti v tejto oblasti. Vysvitlo, že bol obdarený charizmou oslobodenia, ktorú dostal od Boha, toľkokrát ho volali, aby sa modlil za ľudí, že následkom toho vymeškal veľa skúšok a tiež jeden rok na teológii.

V polovici prvej hodiny náboženstva sa postavil a vyšiel z triedy aj napriek tomu, že sme sa dohodli, že bude so mnou celý vyučovací deň. Neskôr sa mi priznal, že keď som na hodine začal rozprávať, pocítil obrovský tlak v podobe negatívnej energie, ktorá zo mňa vychádzala. Ten tlak bol taký silný, až musel odísť z miestnosti a zašiel do kostola, aby sa pomodlil. Tam ho oslovil Boh a dostal odkaz, ktorý mal byť určený mne. Modlil sa dlho, lebo ten tlak cítil veľmi intenzívne a pripravoval sa modlitbou na odkaz, ktorý mi mal odovzdať. Ten bol nasledujúci: Si rozpoltená osoba, mieša sa v tebe svetlo a tma. Do kedy chceš ešte takto balansovať?

Zostal som veľmi prekvapený, pretože ten človek o mne nič nevedel, mal iba informáciu od miestneho kňaza, že som príkladný veriaci a učiteľ náboženstva. Ja som mu samozrejme neveril a požiadal som ho, aby na mne vykonal exorcizmus, lebo ak danosti, ktoré používam nepochádzajú od Boha, chcem s tým prestať a chcem sa od toho všetkého oslobodiť a zbaviť. Ale on sa nemohol za mňa modliť, preto ma poslal do jednej komunity v Budapešti, kde mi mali pomôcť. Tam ma privítali s tvrdením, že o okultizme v obci nebolo vyučovanie najmenej dva roky a začali sa za mňa modliť. Spočiatku sa nedostavil žiadny efekt, ale postupne ma začal osvecovať Duch Svätý. Pochopil som veci, ktoré som doposiaľ nechápal a dospel som k rozhodnutiu, že zanechám všetku činnosť, ktorej som sa doteraz venoval.

Po čase vysvätili diakona, ktorý sa mi snažil pomôcť ako prvý začal sa modliť za moje oslobodenie. Bol to dlhý proces, v rámci ktorého som dostal veľa cenných rád a veľa sa za mňa modlil. Najťažšia vec, ktorú som musel urobiť bola tá, že som sa musel zrieknuť všetkých paranormálnych daností, ktoré som dovtedy využíval a prosil som Ježiša, aby ma toho zbavil. Myslel som si, že zomriem, mal som pocit, že bez týchto daností zostanem ničím. Nakoniec mi Boh dal silu a uvedomil som si, že radšej nech zostanem ničím, ale božím dieťaťom, ako by som mal zostať diablovým otrokom. Po modlitbe som počul hlas, aby som si nemyslel, že sa z toho dostanem len tak, lebo si môj. Bolo to veľmi ťažké obdobie, so strašidelnými snami, stavmi úzkosti a depresiami a diablovými pokušeniami. Posledným krokom bolo písomné vyhlásenie v ktorom som sa dištancoval od komunity, ktorej som bol členom, kde som vykonával tie úkony, pretože to bolo v rozpore s učením Ježiša. Tento krok bol potrebný, pretože aj vstup do tejto komunity bol podmienený podobným vyhlásením a prísahou. Po poslednej modlitbe oslobodenia v kostole sme odišli domov a kňaz zatvoril kostol.

Na druhý deň ráno zvonár objavil v kostole na vybielenom strope obrovské čierne škvrny a vysvitlo, že tie pozostávali zo zdochnutých múch aj napriek tomu, že okná a dvere kostola boli na noc zatvorené a zamknuté. Miestny kňaz však poznamenal, že je si vedomý tohto javu, v Biblii je totiž písané, že Belzebub je pánom múch.


Tieto riadky píšem preto, aby som podal svedectvo o tom, že som sa s Božou pomocou dokázal oslobodiť od zla a nečistých síl. Boh ma obdaril manželkou, s ktorou mám v súčasnej dobe tri krásne deti a žijeme pokojným rodinným životom a netrpíme nedostatkom v ničom. Našiel som svoje miesto vo svete a v Cirkvi. V súčasnej dobe pôsobím v rádiu Mária, v ktorom mám svoj program. Som presvedčený, že Boh žehná moje slová, keď hovorím o ňom, vypočuje moje modlitby a teraz žijem zmysluplný život. Mám veľa priateľov v Kristovi, ktorí ma majú radi cenia si ma aj napriek tomu, že ani zďaleka nie som dokonalý. V spoločenstve, ktoré v súčasnej dobe vediem, sa snažíme pomáhať mladým ľuďom v snahe ukázať im pravú cestu, ktorá je cestou viery a lásky. Pretože mladí ľudia sú otvorení Bohu a reagujú na Jeho volanie.

Na základe svojej osobnej skúsenosti povzbudzujem každého, aby sa zdržiaval všetkého, čo nabáda k okultizmu, k nekalým praktikám, nemravnosti, spustenej morálke a aby sme počúvali jedine Ježiša Krista, lebo on je dnes nažive a je schopný ovplyvniť veľkou silou životy ľudí, ktorí ho nasledujú a počúvajú.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium