Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Denis Chane Sing Guan
Domov srdca

small_Denis Chane3.png

www.heartshomeusa.org
csg2ni@gmail.com
https://www.facebook.com/domov.srdca.3

Ahojte! Volám sa Denis Chane-Sing-Guan, mám 43 rokov, som Francúz, ale narodil som sa na malebnom ostrove Réunion.

Môj život bol “úplne normálny“, mal som milujúcich rodičov a všetko, po čom som túžil a čo som chcel... Aj napriek tomu mi práve to podstatné mi chýbalo.

Bol som pokrstený a prijal som sviatosť Eucharistie. Avšak pretože kňaz bol známy mojej matky, prípravných katechéz som sa zúčastnil asi len 10-krát, nie viac. Počas nasledujúcich 30 rokov som sa ani raz nezúčastnil sv. omše. Horšie to už asi nejde.

Po maturite som odišiel študovať biznis do Paríža. Po dvoch rokoch práce na nákupnom oddelení v európskom centrálnom sídle spoločnosti Darty som sa ocitol so silami v koncoch. Aj napriek tomu, že som sa aktívne podieľal na dosahovaní cieľov spoločnosti a tešil som sa benefitom tejto pozície, začal som pociťovať rastúci nepokoj s tým, čo robím. Tento nepokoj trval niekoľko mesiacov. Rozhodol som sa dať si pauzu od sveta biznisu a venovať 14 mesiacov svojho života tým najzanedbanejším deťom a ľudom vo svete.

Ako som stretol Ježiša?

To On prišiel z výšky ku mne, aby ma pozdvihol. Urobil tak prostredníctvom projektu Domov Srdca. Ide o katolícke dielo súcitu a útechy, ku ktorému som sa pripojil. Ponúka mladým ľudom možnosť venovať Bohu jeden alebo dva roky svojho života a zdieľať ich so zvlášť znevýhodnenými ľuďmi, s ktorými žijú v jednej komunite. Domov Srdca má jedinú ambíciu, a to  "byť tým úsmevom, tou kvapkou vody, tou rukou, ktorá prichádza, aby ponúkla samú seba počas cesty; byť tým úsmevom, tou kvapkou vody, tou rukou, ktorá sprevádza až do konca života".

A tak som v decembri 2006 začal svoju misiu v New Yorku, USA, kde som Ho stretol.

New York, to "veľké jablko" alebo "mesto, čo nikdy nespí", ako spieva Frank Sinatra. New York, ktorý si často spájame s televíznymi predstavami: tehlové steny, železné schodiská,  vstupy do šácht, reklamy na strechách alebo žlté taxíky. Super, poviete mi!!! Nech žije Manhattan, Empire State building, Fifth & Madison avenues, Central Park, Times Square, the Met, Carnegie Hall, Broadway, Guggenheim múzeum...  Ale ja som pôsobil v štvrti Bronx, vo farnosti sv. Františka z Assisi, kde som pomáhal v domove dôchodcov Antonia Diaz, vo Woody Crest centre (centrum pre AIDS pacientov), v Libanonskej nemocnici, vo Fultonovej nemocnici, a na ďalších miestach, spolu s ich františkánmi.

Ježiš mi zmenil život

Ako povedal sv. Ján z Kríža: „Na konci života budeme súdení podľa lásky“. “Láska je a zostane motívom misií a zároveň je jediným kritériom, podľa ktorého treba niečo spraviť alebo nespraviť, zmeniť alebo zachovať. Je princípom, ktorý riadi celé konanie, a je cieľom, na ktorý sa musí zameriavať. Čo sa koná z lásky alebo je ňou inšpirované, nikdy nie je primalé a je vždy dobré."

On mi deň čo deň pomáha byť trpezlivým a v hĺbke svojho srdca objavovať Jeho lásku a rozdávať ju ďalej.

On premenil moje obavy na odvahu, vďaka nemu teraz cítim veľkú vnútornú vyrovnanosť a naplnenie a predovšetkým prežívam obrovský pokoj. Neznamená to, že je to vždy jednoduché. Z času na čas prídu ťažkosti, obavy, pochybnosti a pokušenie celé to vzdať. Ak by som robil to len sám pre seba, tak náročnú úlohu by som nikdy nezvládol.

Samozrejme, mojou ambíciou nie je odstrániť všetko utrpenie. To, čo chcem, je byť blízko aspoň tým pár trpiacim osobám. Moja prítomnosť im má byť útechou. Viem, že vždy budem bezmocný voči utrpeniu, ale budem tam prítomný, pre ňu alebo pre neho, celým mojím bytím. S pokorou, úctou a citom budem robiť všetko, čo je v mojich silách.

Som veľmi vďačný za túto milosť, ktorej sa mi dostalo. Za to, že som bol schopný odpovedať na Jeho volanie a mohol zažiť túto nádhernú skúsenosť v službe druhým. Táto misia je ako dych ľudskosti, ktorej centrom je ‘Človek’. A hlavne, to On ma napĺňa trpezlivosťou a štedrosťou, učí ma mať otvorené srdce, byť pripravený zaujímať sa o druhých. Denis Chane Sing Guan

Ak Ťa zaujal projekt Domov Srdca a rád by si sa pripojil k tomuto dielu prítomnosti a útechy, prosím navštív našu webovú stránku.

Denis Chane Sing Guan, e-mail kontakt: csg2ni@gmail.com

https://www.facebook.com/domov.srdca.3  


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium