Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11
 • Michaela Vyhnalová
  Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.
  2020-11-11
 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Denzel Washingon
Daj Boha na prvé miesto

small_Denzel Washington.jpg

je svetoznámy americký herec a režisér. Dvakrát získal Oscara (v 1998 a 2001).
Účinkoval vo filmoch: Prípad Pelikán, Kazateľova žena, Hurikán v ringu, Training Day, Kniha prežitia a v mnohých ďalších.

Príhovor Denzela Washingtona absolventom Vysokej školy (v roku 2015):

Po prvé

Daj Boha na prvé miesto.

Daj Boha na prvé miesto vo všetkom čo robíš.

Do všetkého čo vidíš vo mne

Do všetkého čo som dosiahol.

Do všetkého čo si myslíte, že mám.

A ja mám niekoľko vecí.

Všetko čo mám je milosťou od Boha.

Porozumejte tomu.

Je to dar.

Minulý mesiac to bolo 40 rokov čo som vyletel zo školy.
 
Bolo to 27. marca 1975 a mal som priemerné hodnotenie 1,7 (GPA) čo je veľmi zlé.

Dúfam, že nikto z Vás sa na to nechytá Mal som 1.7 priemerné hodnotenie (GPA). Sedel som salóne krásy mojej mamy. Pozeral som do zrkadla a videl som za sebou ženu sediacu pod sušičom vlasov a každý krát ako som sa pozrel na ňu, ona pozerala na mňa.

Pozerala sa mi priamo do očí. Neviem, kto bola. Povedala, "dajte mi niekto ceruzku" Dajte mi ceruzku, mám proroctvo. 27 marca 1975 mi v maminom kaderníctve povedala: "Chlapče ty budeš cestovať po svete a budeš hovoriť k miliónom."

Nevedel som, čo mám robiť. Pochopte, vyrazili ma z vysokej školy. Rozmýšľal som nad tým, že sa pridám k armáde. A ona mi hovorí, budeš cestovať po svete a hovoriť k miliónom.

Naozaj som precestoval svet a hovoril som k miliónom.

Ale to nie je tá najdôležitejšia vec v úspechu ktorý som zažil.

Najdôležitejšia vec je to, čo ma naučila a to, čo mi povedala v ten deň, zostalo odvtedy vo mne.

Bol som chránený.

Bol som vedený.

Bol som naprávaný.

Udržal som si Boha v mojom živote.

A to ma udržalo v pokore. Nebol som vždy s ním zadobre, ale On bol vždy za dobre so mnou. Takže držte sa Ho vo všetkom čo robíte.

Ak si myslíte, že chcete robiť to, čo si myslíte, že ja som urobil, potom urobte to, čo som urobil a držte sa Boha.

Po druhé.

Veľké zlyhanie.

Tak to je.

Veľké zlyhanie.

Dnes je začiatok zvyšku vášho života a to môže byť veľmi vystrašujúce.

Je tam vonku nový svet. Je tam významný život vo svete a ty žiješ iba raz. Takže rob to v čom a prečo cítiš nadšenie. Chop sa príležitostí. Profesionálne. Neboj sa zlyhania.

Existuje starý IQ test. Je v ňom 9 bodiek a ty máš nakresliť 5 čiar s ceruzkou v rámci týchto 9 bodov bez zdvihnutia ceruzky. Jediným spôsobom ako to urobiť bolo ísť zvonka hrán. Takže nebojte sa vyjsť mimo bežných predstáv.

Nebojte sa rozmýšľať mimo zaužívaného myslenia. Neboj sa aj veľkého zlyhania. Snívaj vo veľkom. Ale pamätaj, sny bez cieľov, sú iba sny a napokon končia sklamaním.

Takže majte sny, ale majte aj ciele.

životné ciele

ročné ciele

mesačné ciele

denné ciele

Snažím sa dávať si ciel každý deň.

Jednoduché ciele, ale majte ciele. A pochopte, že k dosiahnutiu týchto cieľov sa musíš podrobiť disciplíne a dôslednosti. V zámere dosiahnuť svoje ciele sa musíš podrobiť disciplíne.

V tom, čo si už aj urobil a vytrvalosti každý deň. Nie iba v utorok a potom vynechať niekoľko dní.

Musíš na tom pracovať.

Každý deň musíš plánovať.

Každý deň musíš sa počuť povedať: "neplánujeme zlyhať, my zlyhávame plánovať".

Tvrdá práca funguje.

Pracovať naozaj tvrdo je to, čo úspešní ľudia robia. A v tomto svete plnom textov a tweetov, v ktorom si vyrástol pamätaj, iba preto, že robíš oveľa viac neznamená, že dosiahneš oveľa viac. Zapamätajte si to.

Iba preto, že robíš oveľa viac, neznamená, že dostávaš oveľa viac.

Nezameňte pojmy. Pohyb a pokrok. Moja mama mi povedala "áno, ty vieš utekať na mieste neustále a nikam sa nedostať" Takže pokračuj sa usilovať

Pokračuj v napredovaní.

Po tretie

Nikde neuvidíte nákladné vozidlo za pohrebným vozom.

Nezaujíma ma, ako veľa peňazí zarábaš. Nemôžeš si ich zobrať so sebou na druhý svet.

Egypťania sa o to pokúšali. Boli okradnutí. To je všetko, čo dostali.

Nemôžeš si to zobrať so sebou a nie je to o tom, koľko máš je to o tom, čo robíš s tým, čo máš.

My všetci máme rôzne talenty.

Niektorí z Vás budú doktori.

Niektorí právnici.

Niektorí vedci.

Niektorí vzdelávatelia.

Niektorí zdravotnými pracovníkmi.

Niektorí učitelia.

Niektorí kazatelia.

Najegoistickejšia vec, ktorú na tomto svete môžeš urobiť je pomôcť niekomu inému. Prečo je to egoistické? Pretože je v tom uspokojenie. Dobro k tebe prichádza. Dobrý pocit. Dobrý pocit, ktorý mám z pomáhania druhým. Nič nie je lepšie ako toto.

No, jedna, alebo dve veci, ale nič nie je lepšie ako toto. Nie šperky, nie veľký dom, ktorý mám, nie autá, ale radosť, to je to, kde sa radosť nachádza, v pomáhaní druhým, to je to, kde je úspech. V pomáhaní druhým.

Nakoniec.

Modlím sa, aby aby ste dali svoje papuče preč z pod postele dnes večer. Pretože, keď sa zobudíš ráno mal by si ísť na svoje kolená. Aby si ich dosiahol a keď si dole na kolenách povedz "ďakujem Ti Bože" za milosť

ďakujem Ti za milosrdenstvo,

ďakujem Ti za porozumenie,

ďakujem Ti za múdrosť,

ďakujem Ti za rodičov,

ďakujem Ti za lásku,

ďakujem za láskavosť,

ďakujem Ti za pokoru,

ďakujem Ti pokoj,

ďakujem Ti za prosperitu.

Povedz ďakujem Ti vopred za všetko čo je už tvoje. To je to, ako ja žijem svoj život. A to je jeden z dôvodov, pre ktorý som tu dnes s vami.

Povedz ďakujem Ti vopred za všetko, čo je už tvoje.

Pravá túžba v tvojom srdci po všetkom dobrom. Je Božím dôkazom pre Teba. Bolo Ti to vopred poslané, aby Ti ukázal, že už je to tvoje. Poviem to znova. Pravá túžba v tvojom srdci. To svrbenie, ktoré máš čokoľvek to je, čo chceš urobiť. Tá vec, ktorú chceš urobiť pre pomoc druhým a vyrásť a zarobiť peniaze.

Tá túžba, to svrbenie, to je Božím dôkazom pre Teba, ktorý Ti už bol vopred daný, aby Ti to potvrdilo, že toto je už Tvoje.

Čokoľvek chceš dobré, môžeš mať, takže vyžiadaj si to. Pracuj tvrdo, aby si to dosiahol. Keď to dosiahneš, siahni späť a vytiahni niekoho iného hore.

Každý vie niekoho iného učiť. Nemaj túžbu iba zarobiť na život.

Túž po tom, aby si v živote učinil rozdiel.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium