Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Michaela Vyhnalová
Budujme láskyplné vzťahy

small_miska.jpg

Žena milujúca ľudí, život a Boha.

Zavriem oči,
v prítmí plameň sviečky plápolá,
obrazce lásky pod viečkami,
v modlitbe k Tebe celú bytosť upieram.

Zrodením našich životov sme boli zaradení do mnohých vzťahov, procesov a prostredia na Zemi, kde sa v sekunde prvého nádychu bolestným roztiahnutím pľúc začal písať jedinečný príbeh každého jedného z nás. Túto prvotnú etapu si veľmi ťažko pamätáme, ale môžeme sa o nej mnohé dozvedieť prostredníctvom rozprávania najbližších - našich rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných. Okamžite sme boli ponorení do neustáleho učenia sa, do získavania návykov nevyhnutných nielen k zachovaniu života ale i rastu v oblasti telesnej, racionálnej, duševnej, emocionálnej a duchovnej.

Krok po kroku sme spoznávali svoju rodinu, okolie, prírodu, aj sami seba so svojimi myšlienkami, názormi, pocitmi, nadaniami či ohraničeniami.

Sami by sme však ťažko prežili a zvládli úplne každú prekážku, najmä v prvých rokoch na ceste života. K tomu sú potrebné všetky druhy vzťahov, ktoré sme schopní vytvárať, či už voči sebe, druhým, ako aj voči svetu a nebeskému Otcovi. Najprvotnejší a najdokonalejší vzťah, ktorý tu bol pred tými našimi, bol vzťah nášho Pána ku nám. S láskou nám vyčlenil miesto vo svojom srdci, pozval nás na životnú púť do krajiny, storočia, ktoré vyčlenil pre naše bytie. Aká veľká milosť, ktorú nám daroval a ponúka každý deň. Túži po našej účasti na jeho vzťahu, aby sme boli aktívnymi spolutvorcami. Svoje mystérium vdýchol do našich duší. Vytvoril pre nás nástroje zblíženia – evanjeliá, modlitby, chvály, žalmy, ... Vyučuje nás skrze dennodenné zažívanie vzájomnosti, ktoré prichádza do sféry práce, rodinnej oblasti, priateľstiev, aby sme využili šancu rásť vo svojich vzťahoch, skvalitňovať ich, a taktiež zlepšovať svoj život s ohľadom na iných a životné prostredie. Hoc nie vždy sa nám ľahko prechádza pripravenými cestami vzťahov. Príčinou je aj ľudská rozmanitosť, ako napríklad rozdielne spektrum vnímania reality, rozdielny hodnotový systém, vzdelanostné rozdiely, duševná a duchovná zrelosť, kultúrne tradície alebo odlišné výchovné vplyvy. Avšak napriek tomuto všetkému disponujeme obrovským spojivom, ktoré nehľadí na titul, farbu vlasov, či značku auta.

Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.

Udržiavaním blízkeho vzťahu s našim Pánom Ježišom je práve najpotrebnejším a najdôležitejším tmelom. V tom sa dá pozorovať Otcova múdrosť voči nám všetkým.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium