Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Michaela Vyhnalová
Budujme láskyplné vzťahy

small_miska.jpg

Žena milujúca ľudí, život a Boha.

Zavriem oči,
v prítmí plameň sviečky plápolá,
obrazce lásky pod viečkami,
v modlitbe k Tebe celú bytosť upieram.

Zrodením našich životov sme boli zaradení do mnohých vzťahov, procesov a prostredia na Zemi, kde sa v sekunde prvého nádychu bolestným roztiahnutím pľúc začal písať jedinečný príbeh každého jedného z nás. Túto prvotnú etapu si veľmi ťažko pamätáme, ale môžeme sa o nej mnohé dozvedieť prostredníctvom rozprávania najbližších - našich rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných. Okamžite sme boli ponorení do neustáleho učenia sa, do získavania návykov nevyhnutných nielen k zachovaniu života ale i rastu v oblasti telesnej, racionálnej, duševnej, emocionálnej a duchovnej.

Krok po kroku sme spoznávali svoju rodinu, okolie, prírodu, aj sami seba so svojimi myšlienkami, názormi, pocitmi, nadaniami či ohraničeniami.

Sami by sme však ťažko prežili a zvládli úplne každú prekážku, najmä v prvých rokoch na ceste života. K tomu sú potrebné všetky druhy vzťahov, ktoré sme schopní vytvárať, či už voči sebe, druhým, ako aj voči svetu a nebeskému Otcovi. Najprvotnejší a najdokonalejší vzťah, ktorý tu bol pred tými našimi, bol vzťah nášho Pána ku nám. S láskou nám vyčlenil miesto vo svojom srdci, pozval nás na životnú púť do krajiny, storočia, ktoré vyčlenil pre naše bytie. Aká veľká milosť, ktorú nám daroval a ponúka každý deň. Túži po našej účasti na jeho vzťahu, aby sme boli aktívnymi spolutvorcami. Svoje mystérium vdýchol do našich duší. Vytvoril pre nás nástroje zblíženia – evanjeliá, modlitby, chvály, žalmy, ... Vyučuje nás skrze dennodenné zažívanie vzájomnosti, ktoré prichádza do sféry práce, rodinnej oblasti, priateľstiev, aby sme využili šancu rásť vo svojich vzťahoch, skvalitňovať ich, a taktiež zlepšovať svoj život s ohľadom na iných a životné prostredie. Hoc nie vždy sa nám ľahko prechádza pripravenými cestami vzťahov. Príčinou je aj ľudská rozmanitosť, ako napríklad rozdielne spektrum vnímania reality, rozdielny hodnotový systém, vzdelanostné rozdiely, duševná a duchovná zrelosť, kultúrne tradície alebo odlišné výchovné vplyvy. Avšak napriek tomuto všetkému disponujeme obrovským spojivom, ktoré nehľadí na titul, farbu vlasov, či značku auta.

Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.

Udržiavaním blízkeho vzťahu s našim Pánom Ježišom je práve najpotrebnejším a najdôležitejším tmelom. V tom sa dá pozorovať Otcova múdrosť voči nám všetkým.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium