Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11
 • Michaela Vyhnalová
  Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.
  2020-11-11
 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Michaela Vyhnalová
Budujme láskyplné vzťahy

small_miska.jpg

Žena milujúca ľudí, život a Boha.

Zavriem oči,
v prítmí plameň sviečky plápolá,
obrazce lásky pod viečkami,
v modlitbe k Tebe celú bytosť upieram.

Zrodením našich životov sme boli zaradení do mnohých vzťahov, procesov a prostredia na Zemi, kde sa v sekunde prvého nádychu bolestným roztiahnutím pľúc začal písať jedinečný príbeh každého jedného z nás. Túto prvotnú etapu si veľmi ťažko pamätáme, ale môžeme sa o nej mnohé dozvedieť prostredníctvom rozprávania najbližších - našich rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných. Okamžite sme boli ponorení do neustáleho učenia sa, do získavania návykov nevyhnutných nielen k zachovaniu života ale i rastu v oblasti telesnej, racionálnej, duševnej, emocionálnej a duchovnej.

Krok po kroku sme spoznávali svoju rodinu, okolie, prírodu, aj sami seba so svojimi myšlienkami, názormi, pocitmi, nadaniami či ohraničeniami.

Sami by sme však ťažko prežili a zvládli úplne každú prekážku, najmä v prvých rokoch na ceste života. K tomu sú potrebné všetky druhy vzťahov, ktoré sme schopní vytvárať, či už voči sebe, druhým, ako aj voči svetu a nebeskému Otcovi. Najprvotnejší a najdokonalejší vzťah, ktorý tu bol pred tými našimi, bol vzťah nášho Pána ku nám. S láskou nám vyčlenil miesto vo svojom srdci, pozval nás na životnú púť do krajiny, storočia, ktoré vyčlenil pre naše bytie. Aká veľká milosť, ktorú nám daroval a ponúka každý deň. Túži po našej účasti na jeho vzťahu, aby sme boli aktívnymi spolutvorcami. Svoje mystérium vdýchol do našich duší. Vytvoril pre nás nástroje zblíženia – evanjeliá, modlitby, chvály, žalmy, ... Vyučuje nás skrze dennodenné zažívanie vzájomnosti, ktoré prichádza do sféry práce, rodinnej oblasti, priateľstiev, aby sme využili šancu rásť vo svojich vzťahoch, skvalitňovať ich, a taktiež zlepšovať svoj život s ohľadom na iných a životné prostredie. Hoc nie vždy sa nám ľahko prechádza pripravenými cestami vzťahov. Príčinou je aj ľudská rozmanitosť, ako napríklad rozdielne spektrum vnímania reality, rozdielny hodnotový systém, vzdelanostné rozdiely, duševná a duchovná zrelosť, kultúrne tradície alebo odlišné výchovné vplyvy. Avšak napriek tomuto všetkému disponujeme obrovským spojivom, ktoré nehľadí na titul, farbu vlasov, či značku auta.

Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.

Udržiavaním blízkeho vzťahu s našim Pánom Ježišom je práve najpotrebnejším a najdôležitejším tmelom. V tom sa dá pozorovať Otcova múdrosť voči nám všetkým.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium