Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - MUDr. Marek Krajčí
Prevziať zodpovednosť za našu krajinu

small_marek_foto.jpg

MUDr. Marek Krajčí – detský kardiológ, zakladateľ a riaditeľ platformy Kresťania v meste. Z jeho podnetu už niekoľko rokov platforma Kresťania v meste iniciuje rôznorodé aktivity a vykonáva projekty pre občanov žijúcich v Bratislave, ktoré presahujú rozsahom a významom cirkevné komunity. Práca, ktorú rozvinul, je založená na priateľských vzťahoch členov a sympatizantov rôznych cirkevných spoločenstiev.

V parlamentných voľbách kandiduje za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) pod číslom 4.

Narodil som sa rodičom milujúcim Pána Ježiša Krista, ako prvorodený syn. Mám dvoch súrodencov, brata a sestru. Od malička som vyrastal v cirkevnom spoločenstve, navštevoval som nedeľnú školu, neskôr dorast a mládež. Bibliu – sväté písmo som považoval za nadčasové Božie slovo k nám a osobne ku mne, pravidelne som ho čítal, učil sa naspamäť jeho verše.

Ako desaťročný som prežil osobné Božie volanie. Na výzvu kazateľa, evanjelistu Janka Krišku, som v modlitbe odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi a rozhodol som sa ho celý život nasledovať ako svojho Pána a Spasiteľa. Bol to silný okamžik - Duch Svätý na mňa zostúpil, keď som sa zabával s kamarátmi na galérii kostola počas bohoslužieb. Zrazu som začal plakať a vedel som, že musím na výzvu reagovať. Môj život sa týmto rozhodnutím radikálne zmenil. Odvtedy som žil s neotrasiteľným vedomím, že Ježiš vždy stojí pri mne, stal sa mi najbližším priateľom. Na vyznanie svojej viery som sa dal pokrstiť vodným krstom.

O niekoľko rokov neskôr som zažil ďalšiu skúsenosť, ktorú popisuje aj evanjelista Lukáš v Skutkoch svätých apoštolov. Spolu s priateľmi sme túžili po krste Duchom Svätým. Ako sme sa za to modlili, Duch Svätý na nás mocne zostúpil. Zrazu sme začali, plní nadprirodzenej radosti, všetci naraz a nahlas, chváliť Boha. Do môjho tela sa vliala rieka, ktorú som nemohol udržať a začala mi z úst vychádzať chvála, rozprával som zvláštnym novým jazykom. Duch Svätý nás pokrstil a my sme prežili letnice, tak ako ich zažili aj prví nasledovníci Ježiša Krista. Po tejto skúsenosti som plný odvahy začal svedčiť o Ježišovi - na gymnáziu vo svojej triede spolužiakom, ale aj vonku na uliciach. Tam sme po nežnej revolúcii aj s ďalšími priateľmi z našej skupinky rozprávali ľuďom, že Ježiš je živý Boh - náš Záchranca, ktorý má moc odpustiť nám každú zlú vec, očistiť naše svedomie a darovať nám nový život.

Rodičia ma viedli aj k hudbe, naučil som sa hrať na klavíri, popri klasickej hudbe som sa venoval aj doprevádzaniu duchovných piesní na mládežníckych stretnutiach a v kostole na organe. V tom období ešte na Slovensku neexistovali chválové podujatia, na aké sme dnes zvyknutí, hoci na mládežníckych stretnutiach sme už začínali spievať niektoré preložené “worship” piesne. Vnímal som, že uctievanie Pána spievaním chválospevov a modlitbami je nádherná bohoslužba, ktorá môže prebudiť mnohých do živého vzťahu s Ježišom.

Už počas prvého ročníka na lekárskej fakulte som prijal od Pána vedenie, že mám spolu s ďalšími kresťanmi, ktorých mi On ukáže, začať v Bratislave organizovať Koncerty modlitieb a chvál. Tak vznikla skupinka kresťanov z rôznych spoločenstiev, s ktorou sme sa viac ako rok stretávali, modlili a pripravovali.

V marci 1993 bol prvý Koncert modlitieb a chvál. V sále kultúrneho domu sa tlačili stovky kresťanov, počas uctievania viacerí z nich prijali krst v Duchu Svätom, všetkých nás naplnila veľká túžba po jednote s našim Bohom a navzájom medzi sebou. Na pódium vystúpilo 14 duchovných z rôznych cirkevných pozadí, aby žehnali tomuto dielu. Toto hnutie rástlo, na Koncerty modlitieb a chvál nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi začali chodiť stovky kresťanov, v Bratislave sme vedeli spoločne naplniť najväčšie sály mesta.

Boh mi dal inšpirácie k napísaniu nových chvál, ktoré sa stali hitmi koncertov. Na stredných a vysokých školách sme iniciovali modlitebné skupinky, neskôr sme spoločne organizovali verejno-prospešné brigády. Do Bratislavy začali chodiť mnohí z celého Slovenska, aby zažili tieto uctievania nášho Pána. Preto sme začali organizovať celonárodné Konferencie modlitieb a chvál, na ktoré sme si pozývali aj zahraničné worship skupiny a inšpiratívnych kresťanských lídrov. Tí nás usmerňovali, aby sme boli svetlom v spoločnosti a prinášali hodnoty Božieho kráľovstva do našej krajiny. Vydávali sme časopis KROK kresťanov v spoločnosti, chválové albumy, organizovali rôzne duchovné a vzdelávacie semináre. Rozvinula sa spolupráca s mestom, boli sme dokonca pozvaní na audienciu k pánovi prezidentovi Michalovi Kováčovi.

Popritom som vyštudoval medicínu a zamestnal sa ako lekár na oddelení detskej kardiochirurgie, venoval sa detskej kardiológii. Mal som veľmi zanieteného šéfa, už vtedy bol jedným z najlepších kardiochirurgov v Európe. Popri ňom som profesne rástol, publikoval, prednášal, urobil si atestáciu z pediatrie a následne z detskej kardiológie.

Štastne som sa oženil, narodila sa mi prvá dcéra, práca ma bavila, mal som možnosti kariérne rásť. Vtedy som zrazu vnímal od Pána pozvanie zanechať túto kariéru a investovať svoj potenciál do spájania kresťanov v našom meste. Zdá sa vám to zvláštne? Vôbec sa vám nedivím. Nebolo to vôbec jednoduché rozhodnutie. Odísť z pozície istoty do úplnej neistoty, dať výpoveď zo zamestnania a spoliehať sa iba na Pánovo povolanie, ktoré odo mňa v tom období nikto iný nežiadal. Vnímal som však, že musím mať vieru, že bez nej neuvidíme nové, zasľúbené veci pre naše mesto. Ako som prosil o modlitby mojich priateľov, jeden z nich mi povedal, že si mám nechať úväzok v Detskom kardiocentre aj naďalej, že Boh s tým má v mojom živote svoj zámer. Nedúfal som, že takáto možnosť by reálne pripadala do úvahy. Ale Boh potvrdil toto slovo a ja som zostal zamestnancom Detského kardiocentra na čiastočný úväzok až do dnešného dňa. Nemusel som úplne zanechať to, čo som mal rád. Pomáhať deťom a ich rodičom aj cez túto službu. Zvyšok svojho potenciálu som najskôr investoval do modlitieb a prosil Pána o zjavenie ďalšej cesty.

Po pol roku som dostal pozvanie na stretnutie 4 pastierov kresťanských spoločenstiev v Bratislave s túžbou založiť platformu Kresťania v meste. Takto sa celé hnutie Koncertov modlitieb a chvál pretransformovalo do reálnej spolupráce spoločenstiev a ich pastierov, celonárodné konferencie sa zmenili na celomestské. Cirkev v meste začala spoločne slúžiť.

Jedným z našich prvých projektov bola pomoc bezdomovcom. Boli sme otrasení, ako počas extrémnej zimy v roku 2007 zomierali bezdomovci na uliciach nášho mesta. Boli sme pripravení otvoriť pre nich svoje budovy. Vďaka Bohu, mesto sa spamätalo a umožnilo otvoriť pre nich prvú nízkoprahovú nocľaháreň, ktorú sme spoločne podporili. Túto situáciu sme však pochopili ako Božie povolanie pomáhať núdznym a kresťanov sme pozvali do služby varenia teplého jedla pre tých, čo stále zostávali na uliciach. Táto služba postupne narástla až do nevídaných rozmerov.

Cez výdaj polievky sa naši dobrovoľníci zoznamujú s ľuďmi bez domova, navštevujú ich v úkrytoch a ubytovniach, pomáhajú im rôznou pomocou, láskou a priateľstvom sa ich snažia socializovať. Núdznych ľudí zamestnávame, vytvárame pre nich pracovné pozície a integrujeme ich na trh práce.

V súčasnosti je do pomoci zapojených už viac ako 200 dobrovoľníkov a jedna z našich dobrovoľníčok je zamestnaná na jednom z bratislavských miestnych úradov, kde pre ňu pán starosta vytvoril špecializovanú kanceláriu na pomoc ľuďom bez domova.

Jednou z mojich túžieb bolo mať na chválach aj klasický orchester. Práve spolupráca kresťanov v rámci platformy sa stala miestom vzniku Kresťanského komorného orchestra ZOE. Dali sa dokopy mladí hudobníci, v začiatkoch orchester odohral som mnou niekoľko chvál na spoločných ekumenických bohoslužbách vo veľkej sále Istropolisu, či v hale na Pasienkoch, následne desiatky benefičných koncertov. Podporili sme tak mnohé charitatívne projekty a organizácie. Medzi najznámejšie koncerty platformy patrili koncerty pod záštitou premiérky Ivety Radičovej – Koncert pre Japonsko (po ničivom zemetrasení v roku 2011), Ďakovné koncerty pre Detské kardiocentrum a Koncert slovensko-kórejskej harmónie v novej budove SND. Z orchestra sa postupne stalo renomované teleso a v súčasnosti poriada svoje vlastné koncerty a prijíma pozvania na prestížne podujatia. Tradíciou v meste sa stali naše vianočné benefičné koncerty, ktoré organizujeme s rôznymi telesami a umelcami, záštitu nad nimi pravidelne preberá primátor mesta a ich výťažok je určený na rôzne charitatívne účely.

O. z. Kresťania v meste sa stalo platformou spolupráce kresťanov. Vytvorilo priestor na pravidelné stretávanie sa pastierov jednotlivých kresťanských spoločenstiev, stalo sa miestom spolupráce kresťanských mimovládnych organizácií, organizuje spoločné semináre a konferencie. V súčasnosti takto prepájame už viac ako 30 spoločenstiev.

Naše združenie zároveň vytvára jednu z najväčších dobrovoľníckych platforiem v meste. Prostredníctvom kampane Milujem svoje mesto, do ktorej sú zapojené stovky dobrovoľníkov, pomáhame jeho jednotlivým mestských častiam, núdznym ľuďom, rôznym sociálnym zariadeniam, čistíme verejné priestranstvá, parky a lesy. Počas tohto festivalu priateľstva a vzájomnej pomoci motivujeme k dobrovoľníctvu, pre Bratislavčanov organizujeme pestrý kultúrny, športový a duchovný program.

Mojou túžbou však je najmä to, aby kresťania svietili v každej oblasti našej spoločnosti, svojimi životmi zjavovali Božie hodnoty, boli soľou našej krajiny. Aj preto na báze platformy vznikajú skupinky kresťanov z jednotlivých sfér našej spoločnosti. Takto vznikol Kresťanský biznis klub, ktorý organizuje pravidelné biznis raňajky, biznis konferencie a rôzne VIP podujatia, ktoré sú príležitosťou pre firemnú filantropiu. Jeho úlohou je prepájať kresťanských podnikateľov, manažérov a obchodných riaditeľov, nakoľko sú v našej krajine neustále konfrontovaní korupciou a amorálnym podnikaním. Uvedomujem si, že títo ľudia musia stáť za sebou, podporovať sa a spoločne hľadať víziu pre podnikateľské prostredie našej krajiny.

Hnutie Kresťania v meste nezostalo nepovšimnutým ani zo strany autorít nášho mesta. Ich ocenenie našej práce som prežíval ako Boží darček a povzbudenie k mojim štyridsiatim narodeninám. Prevzal som najvyššie samosprávne vyznamenanie, Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014, čo bolo vyznamenaním všetkým nám a povzbudením, že kresťania môžu a majú meniť svet okolo seba.

Verím, že ak budeme ako kresťania jednotní, môžeme ovplyvňovať spoločnosť, v ktorej žijeme. Verím, že ako kresťania máme prevziať zodpovednosť za našu krajinu.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium