Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Saša Tinková
Diabol vie takmer všetko. Okrem lásky...

small_sasat.jpg

Je ženou, ktorá nachádza radosť a nový život v Kristovi.

„Jedna z vecí, prečo som Ťa začala hľadať, Bože, možno tá najsilnejšia, bola tá obrovská bolesť, v ktorej som cítila, že nemám žiadny vzťah k sebe. Že mi stále niečo podstatné chýba k tomu, aby som sa so sebou zmierila, spoznala sa, prijala sa. Chcela som zúfalo nájsť seba. A našla som Teba. A cez Teba seba... Bola to dlhá cesta. Hľadala som všade. Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov...  A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo. Bola som celkom zúfalá. Postupne som začala žiť v panike, že jednoducho nie som schopná vzťahu k samej sebe. A ďalej som volala do vetra. Volala a volala, o tú lásku a naplnenie...

Samozrejme, že to nefungovalo. Chcela som, aby ma vyliečilo, dávalo mi lásku niečo, čo zo svojej podstaty láska nie je! Nehovorila som k Bohu, k svojmu Stvoriteľovi a Otcovi. K tomu, ktorý ma má jediný naozaj, dokonale a bezpodmienečne rád! Prihovárala som sa namiesto toho vesmíru, ´niečomu tam hore´, „dobrým bytostiam“, vílam, neutrálnym bezmenným energiám, čomusi ako zdroj, vyššie Ja... Och, koľko pekných, neškodne neutrálnych mien a bezpečne znejúcich slov sa v new-age učeniach vymyslí, len aby sa nevyslovilo to ´obávané´ - Boh!, a nenastal úplný kontakt, osobný milujúci vzťah! Lebo keď nenastane, Zlý je spokojný – vyhral. Postaví sa medzi nás a Otca, začne rečniť, zvádzať, ponúkne nám najrôznejšie náhrady. Aj ja som sa nechala zviesť. Z božej cesty. Pozerala som sa celé roky do prázdneho temného vesmíru. Volala som na nemenné entity. Chcela som od nich, aby kvapli nejakú tú medovinu, zázračný nápoj lásky, ktorý ma ovlaží a ja sa budem cítiť v sekunde úplne inak, zmenená, seba-milovaná... Samozrejme, že sa to nedialo. Lebo, áno, diabol je možno veľmi schopný. Zvláda plno trikov, je prefíkaný, šikovný a vytrvalý. Vie toho veľa. No nedokáže všetko. Chýba mu to podstatné. Nevie, nikdy nemôže vedieť jednu vec - napodobniť skutočnú Božiu lásku! Lebo on je opakom lásky. Nenávidí to, keď človek priľne k Bohu, svojmu Otcovi. A tak nás lapá a ponúka nám všetko možné, čo sa bude tváriť na lásku. No láska to nebude...

Aj mňa oslepili tie jeho lákavé reklamné pútače – luhára najväčšieho na svete. Obracala som sa na všetko možné, čo nebolo zdrojom božej lásky. A tak sa mi zákonite nemohla späť dostávať láska. Zato sa mi dostávali všelijaké jej napodobeniny. Fejkové adidasky, umelé kvety, mačacie zlato, syntetické vône v supermarkete.... To je diablova láska. Môže načas nadchnúť, očariť, zviesť. Ale nikdy, nikdy nás trvalo nenaplní, nezasýti, nepostaví na nohy, na pevnú skalu. Nemôžeme sa naučiť ľúbiť od niečoho, čo ľúbiť nevie ani nechce. Len Ten, ktorý nás stvoril a dal nám život, to dokonale vie a chce. Zavolaj Jeho skutočné meno. On sa ozve. Odpovie. Lebo taký je. Dá ti načrieť zo svojho bohatstva. Dá ti seba. Dá ti niečo, čo má len On. Čo je len On. Lásku...“

...toto je úryvok z mojej zbierky úvah, skúseností, svedectiev a poznávania Otcovej lásky, odkedy som pred dvomi rokmi odovzdala svoj život Ježišovi Kristovi. Zozbierala som to podstatné, čo mi za ten čas moje srdce a Duch svätý ´nadiktovali´, s radosťou ozdobila nádhernými obrázkami Zuzky Bošáckej, ktoré prišli ku mne tiež z Božej milosti, a poďakovala Stvoriteľovi za to, že mi dal možnosť, že ma stvoril tak, aby som svoju lásku k Nemu mohla vyjadrovať písaním, písmenkami. Nepísala som to, aby som Mu odplatila Jeho lásku, lebo to nie je možné. Jeho láska je nekonečná, do konca života nie celkom pochopiteľná, nezaslúžená, nezaplatiteľná, nenahraditeľná. Tie riadky sú iba mojou skromnou odpoveďou tomu, že to On ako prvý stál o vzťah so mnou. On ma našiel, On sa ma dotkol, On ma pozoroval celý ten čas, keď som ešte blúdila mimo Jeho ciest, a aj tak nado mnou (tým som si dnes celkom istá!) držal ochrannú ruku. To On ma ľúbil prvý. On nás ľúbil prvý! Miloval nás ešte predtým, než nás utkal v lone našej matky. Ešte než sme prišli na tento svet. Vo svojej láske nám na tú cestu pozemskú pribalil ten najlepší, výnimočný plán pre náš život.

A k nemu ešte aj slobodnú vôľu. A tak som sa na niekoľko rokov vybrala cestou rôznych učení new-age. Hľadala som od začiatku – to dnes už viem - Jeho, Jeho srdce, Jeho objatie a uzdravenie, no nechala som sa v tej húštine dnešného duchovna aj ja oklamať sladkými ezoterickými rečičkami. Neľutujem, neplačem. Pán mi pošepol, že aj z toho napokon urobí niečo veľmi dobré. V mojich minulých smútkoch, prešľapoch, zraneniach, pádoch oslávi seba, svoju lásku k nám. O to naliehavejšie cítim potrebu svoj príbeh rozprávať. Dať k dispozícii. Ak som mala možnosť spoznať toľko klamstiev, z ktorých ma Boh vytiahol, a z Jeho milosti to môžem porovnávať s dnešným životom v Kristu, tak aj keby som nemohla na tomto svete urobiť už nič iné, chcem povedať nahlas o tom, že osobný, živý Boh – náš Otec na nebesiach existuje, a vedie k Nemu cesta, cez Ježiša...

https://drive.google.com/file/d/1PjiUIegKK-th5NKX0zCk2RBp49732lpk/view?usp=sharing

Na tomto linku si môžete moje vyznania a cestu k Bohu stiahnuť a prečítať. Ak máte pocit, že by sa mohli tie riadky dotknúť niekoho, kto koketuje, brodí sa vo vodách new-age učení, alebo kohokoľvek z vašich blízkych, šírte to slobodne ďalej, to bol zámer - aby sa z Božej milosti cez tie riadky Pán dotkol aj niekoho ďalšieho. Ak by ste mali aj ďalší pocit, že chcete symbolicky finančne vydanie týchto riadkov aj v knižnej podobe, resp. sa niečo opýtať, porozprávať, napíšte mi J : alexandra.tinkova @gmail.com.

Žatva je veľká, robotníkov málo.... Pane, daj, nech môžeme byť pri žatve...

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium