Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Rozhovor - Michael Glatze
Stal sa heterosexuálom

small_small_michaelglatze.jpg

Michael bol spoluzakladateľom časopisu Young Gay America a zástancom práv homosexuálov. Kontakt a jeho obľúbená webová stránka: www.gcmwatch.com
michaelglatze.blogspot.com

Michael bol si jedným z lídrov homosexuálneho hnutia v Amerike. Vo svojom príbehu uvádzaš, že homosexuálne hnutie podporuje hriech a korupciu. Môžeš detailnejšie popísať korupčné pozadie homosexuálneho hnutia a hriech, ktorý podporuje?

Áno samozrejme, Homosexualita je hriechom proti Bohu. Existuje veľa hriechov voči Bohu.

Hriech znamená „minúť cieľ“ alebo nesúlad so svätou prirodzenosťou Boha. Keď zistíte, že toto je to, čo znamená hriech, zistíte, že každý jeden z nás zhrešil a pokračuje v hrešení!

Všetci sme minuli cieľ! (kvôli dedičnému hriechu, sme uvádzaní do pokušenia robiť čo je nesprávne alebo zakázané. Vďakabohu, Kristus zomrel za všetky naše hriechy, minulé, prítomné i budúce – takže tí, čo veria v Neho, tým je daný čistý štít a večný život v prítomnosti svätého Boha. Dostávame Božiu spravodlivosť, nie našu vlastnú (a je jedno ako veľmi sa o ňu pokúšame, nemáme našu vlastnú spravodlivosť!)

Inak povedané, homosexualita je jeden z mnohých hriechov uvedených v Božích zjaveniach ľudstvu v Biblii, ktoré taktiež zahŕňajú klamstvo, cudzoložstvo atď. Ale neexistuje žiadne klamstvo, ktoré je dobré v očiach Boha, každé klamstvo je hriech. Podobne, každá homosexualita je hriechom voči Bohu. Prečo je hriechom? Pretože je to zvrhlosť ľudského tela, ktoré bolo stvorené s určitým zámerom.

Niektorí ľudia sa domnievajú, že Biblia je, akosi „zastaralá“, ale títo ľudia postrádajú jednu z najväčších charakteristík Boha, ktorá je, že ON je nemenný a to je dôvod prečo veriť Jeho dobrote a dokonalosti! Takže, nie, Biblia nie je „stará novina“ alebo niečo podobné, ako niektorí tvrdia.

Znovu, nie je žiadna homosexualita ktorá je nejako „OK“ v Božích očiach, preto, hocaké hnutie propagujúce homosexualitu je hnutie hriechu a korupcie prirodzenej ľudskej sexuality a malo by byt potlačené.

Navyše, kresťania a iní ľudia so svedomím, potrebujú osloviť tých, ktorí boli chytení v hriešnom spôsobe života homosexuality, osloviť v zľutovaní a láske, pomôcť im vyliečiť sa z bolestných návykov homosexuality, ponúknuť im lepšiu cestu – celistvosť ktorá sa nedá zažiť praktizujúc homosexualitu.

V Rimanoch 1:27 sa opisujú muži zapojení v homosexualite tak, že „sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie“ a hocikto zainteresovaný v takomto očividnom hriechu proti Bohu bude cítiť niečo čo sa volá duševná smrť, oddelenie od lásky a dobroty Boha. Môžu sa pokúsiť o prerobenie Boha v ich vlastnej predstave, aby sa hodil k ich hriechu (ako sa mnohí „liberálni kresťania“ pokúšajú, a ja som to skúšal asi rok alebo tak nejako, keď som si predstavil, že by som mohol byť „gay kresťan“) Ale nakoniec, pravda zvíťazí a človek naozaj hladný po pravom priateľstve s Ním, pravý Boh odvolá ich hriechy a pustí sa do uzdravovania. Modlím sa za týchto ľudí.

Aký je konečný zámer homosexuálneho hnutia? Uspokojí sa hnutie s vymožením práva na adopciu detí a rovnoprávnosťou s manželstvom muža a ženy?

Nie, „neuspokojí“ sa s ničím, pretože stála prítomnosť heterosexuálov je pociťovaná ako útlak pre tých, ktorí sú uväznení v homosexualite – kto vie, v ich vnútri, že by mohli byť normálni, ale vyberú si namiesto toho žiť v lži.

Homosexualita a heterosexualita nemôžu koexistovať, pretože jedno je deformácia druhého a bude stále pokračovať snažiť sa predčiť to druhé. To je dôvod, prečo homosexualita je tak nebezpečná pre ľudský život a prečo je takým ohavným hriechom v očiach Boha. Ak sa pozriete do histórie, vždy, keď sa ľudstvo upne odvrátilo od Boha k „ich vlastným cestám“, stali sa viac a viac sexuálne degradovanými, stále viac a viac zameraní na naplnenie vlastných telesných rozkoší. Homosexualita sa vždy objavovala... a horšie hriechy. Každý, kto mal najmenšie pochopenie ľudskej prirodzenosti vie, že homosexualita je iba jednou zložkou totálnej sexuálnej nemravnosti, ktorá ak sa prikloníme nejako priznať homosexualite „posvätený status“ – bude len a len bláznivejšia, pretože ľudia sa zmenia na viac a viac hriešnych v správaní, aby naplnili svoje perverzné rozkoše.

Musíme rozlíšiť, či jednotlivec, ktorý je v moci svojej vlastnej rozkoše a zvrhlosti sa vedome rozhodol, ale môže byť i v situácii, kde on alebo ona nepoznajú lepšiu cestu. Preto pre kresťanov je také dôležité milovať s božou láskou všetkých, ktorí boli použití, alebo podvedení, dosiahnuť ich so svätou pravdou Milosti, ktorá je jediná 100% úspešná cesta ako dať ľuďom nový život a vykúpenie z ešte väčších a hnusných hriechov.

V čom spočíva úspech presadzovania homoagendy v tak širokom medzinárodnom meradle? Aké najúčinnejšie prostriedky pre šírenie hodnôt homoagendy sa používajú?

Existuje nespočetná sieť organizácii v politike, médiách atď., ktoré propagujú homosexuálnu agendu. Advokáti práv „gayov“ úspešne spojili ich prípad so širším občianskym právom, dovoľujúc teraz každému usúdiť, že „anti-gayovské“ myšlienky sú tie isté ako anti-černošský rasizmus. A toto, samozrejme, nie je pravda. Nikto nikdy nezačal ako čierny a potom sa stal bielym, iba ak v extrémnom prípade. Ale ľudská rozdielnosť je úplne odlišná ako sexualita.

Problémom je, že politici, aktivisti a médiá sú veľmi dobré vo vytváraní emocionálnych argumentov, ktoré uväznia ľudí do pocitu viny v prípade, ak majú nejaké negatívne alebo kritické myšlienky proti homosexualite.

Dobrosrdeční ľudia cítia vinu, potom sa zahanbia, potom nič nepovedia a neskôr začnú s kompromismi. Čím viac sa niečo, čo je zlé môže zdať dobrým, tým viac ľudí jednoducho dovolí zlu existovať... to je to, čo sa deje s homosexualitou. Stávame sa viac a viac necitlivými do bodu, keď tí, ktorí stoja za pravdou sa zdajú byť väčšími a väčšími extrémistickými alebo dokonca „radikálnymi“! Ale jediná „radikálna“ vec je, že tak veľa ľudí sa obracia na homosexualitu, aby uspokojili ich žiadostivosť, pretože alternatíva stáť na strane pravej mužnosti v tendenciách jej narastajúceho oslabenia je náročná.

Myslím, že praktizovanie pravej mužnosti, ktorá môže byť nájdená len v Kristovi, by malo byť hlavným cieľom každého kresťana na svete do bodu, kde môže začať vracať veci späť v správnom smere. Problémom je, že veľa kresťanov nečíta svoje Biblie, netrávia čas s Bohom a tak sa stávajú viac a viac svetskými vo svojich rozhodnutiach (radšej ako spoliehať sa na moc – a slobodu – Ducha svätého). A teda, viac a viac kresťanov ustupuje a úplne predávajú pravdu na oplátku za akceptáciu sveta. Sme žiadaní Bohom žiť nie pre iných, ale pre Neho. Koľko Kresťanov to v skutočnosti robí? Kresťania, ktorí majú pravdu, sú tí, ktorí vnímajú za zodpovednosť za skutočné zastavenie rozmachu hriechu a úpadku, skrz silu Ducha Svätého. Môžeme dosiahnuť na tých ktorí sú zmätení, a učiť ich pravdu.... oslobodzujúcu pravdu! Ale veľa kresťanov je tak mimo toho, že nerozoznajú slobodu, ktorú majú v Kristovi,Slovo Božie, ktoré skutočne oddeľuje od všetkých očakávaní a dogiem. Takže podporujú zlé myšlienky, idey, zatiaľ čo by mali bojovať za to, čo je správne.

Kresťania by sa nikdy nemali nechať nekresťanmi zahanbiť pre kompromisy s Božou pravdou. Namiesto toho by mali byť pripravení zomrieť za pravdu, ak k tomu dôjde.

Mnohí kresťania sú schopní veriť, že Boh môže oslobodiť človeka od alkoholu, drog, alebo ho zázračne uzdraviť. Avšak predstava, že Boh môže uzdraviť človeka z homosexuality je pre mnohých neuveriteľná, pretože veria, že človek sa homosexuálom rodí. Ty svedčíš o tom, že Ťa Boh uzdravil z homosexuálnej mentality. Čo by si odkázal tým, čo pochybujú o možnosti, že Boh môže uzdraviť človeka z homosexuálnej mentality?

Ľudia v skutočnosti o tom vcelku nepochybujú. Namiesto toho, kupujú/“zjedia“ svetový názor – prvý – že homosexualita je OK, potom používajú predpoklad a povedia „Ja jednoducho neverím“ že človek sa môže z „gaya“ stať hetero. Ale dôkaz je jasný. Ja som jedným z miliónov, ktorý prestal byť homosexuálom a stal sa heterosexuálom.

Chorou iróniou je, že veľa ľudí nemá vôbec žiadne problémy, keď niekto pokračuje z hetero na gaya, domnievajúc sa, že človek mal v sebe skrytú homosexualitu, ktorá len čakala kým vyjde na povrch! Ale čo tak možnosť, že nikto nemá v sebe skrytú sexualitu, ktorá nie je ničím iným len slobodou zvoliť si? Homosexualita je voľba, nie vrodená identita. Môže sa rozvinúť – tie túžby rovnakého pohlavia – v ľuďoch z viacerých dôvodov, ale radšej ako sústrediť sa na príčiny túžieb rovnakého pohlavia, oveľa dôležitejšie je zamerať sa na realitu výberu homosexuality a na dôsledky na spoločnosť tak isto, ako aj na vzťah individuálnych duší k Bohu.

Tí, ktorí si nevedia predstaviť človeka opúšťajúceho homosexualitu sú uväznení v postoji, ktorý v svojich základoch pochybuje v Kristovu schopnosť vyhrať, zdolať. Uväznenému človeku v ďalšej hriešnej závislosti nikdy nebude povedané, žiadnym dobrosrdečným človekom, že jednoducho nemôže skončiť, takže nemá nikdy skúšať! Ale, takzvaní „cnostní“ ľudia toto skutočne vravia svojim priateľom a členom rodiny!? Toto je najväčší hriech, a úprimne, každý kto pochybuje o pravde potrebuje naozaj stráviť nejaký čas v modlitbe s Bohom, predtým, než si opäť otvoria ústa a budú ľudí hnať ďalej do zviazanosti. Kristus je sloboda, je na kresťanoch dostať všetky naše povýšenecké úsudky a prehrešky z cesty a nechať Krista oslobodiť uväznené duše. Nemám veľa trpezlivosti pre kresťanov, ktorí predstierajú, že sa zaujímajú o túto záležitosť, ale pochybujú o Božej pravde a správajú sa tak, že oni nejakým spôsobom sú inteligentnejší ako Boh. Títo ľudia majú problémy.

Alkoholici, alebo narkomani po prekonaní závislosti zostávajú celoživotne abstinujúci a teda musia čeliť tomuto pokušeniu po celý svoj život. Nie je to tak aj s ľuďmi, ktorí sa rozhodnú odvrátiť od homosexuality?

Niekedy. Ale nemôžem hovoriť za každého, ktorý sa pokúsil uzdraviť z homosexuality. Ako s každým ťažkým životným rozhodnutím, alebo návykom, je tu možnosť pošmyknutia sa späť. Je tu možnosť zápasov s pokračujúcim pokušením. Ale tak, ako aj s hocičím iným, je tu aj veľká možnosť úspechu. Množstvo manželských párov, s ktorými som hovoril, ktoré mi poslali fotografie svojich krásnych detí, ktoré zanechali homosexualitu veľmi dávno, sú dôkazom tejto pravdy.

Mnohí ľudia s homosexuálnou mentalitou túžia po uzdravení, úprimne hľadajú, modlia sa, snažia sa odmietať vo svojom vnútri homosexuálne túžby, ale znova a znova padnú do hriešneho styku. Máš odpoveď na toto tajomstvo, že niekto je úspešne pomerne rýchlo uzdravený a druhý, aby bol svätý pred Bohom musí so svojím pokušením bojovať celý život a niesť takýto kríž?

Ľudia strávia veľa času pochybnosťami o Kristovej moci, a žijú – namiesto toho – úplne nerestný, seba uspokojujúci život. Svätá pravda je, že Kristov život skutočne vznikne v tvojom tele, a ty už nie si ďalej živý, stal si sa mŕtvym v Ňom. Takže nie je načo sa sťažovať, ak Boh, ktorý stvoril svet a miloval nás tak, aby nám zoslal svojho Syna, aby sa stal hriechom za nás, prebýva v našom tele!

Iste, život má svoje výzvy, ale niet takého muža alebo ženy na svete, ktorý by nemal v živote výzvy! Ľudia potrebujú povstať z ich pozície obete,  z ich nadradeného seba uspokojujúceho života, a nechať Bohu jeho jedinečnosť v ich životoch. Iba potom budú naplnení s „plnosťou šťastia“ , velebiac Boha v každom „slove a čine“ a budú milovať svoje životy v Kristovi tak veľmi, nezáležiac na tom kam ich zavedie.

Takže ja odmietam prístup obete. Ak by som mal povedať, že človek, ktorý sa borí s homosexuálnymi pokušeniami nie je iný od toho, ktorý sa borí s inými pokušeniami, všimol by som si jednu vybranú časť reality, radšej ako celú vec.

A v tejto svornosti ľudstva, Kristus rozumie tomu, čím prechádzame, pretože on bol v pokušení rovnako, ako sme my, ale bez hriechu. Preto môže pomôcť tým z nás, čo trpia – TO SME MY VŠETCI! Je to o tom, ako pozeráš na svoju cestu životom. Je to všetko na tebe, ty, ty, ty budeš možno plakať a na veľa sa sťažovať – úplne, priamo sa vzpierať proti Bohu, pochybovať o jeho Božstve, a domnievať sa, že ON nie je dostatočne mocný pre teba!

Ale ak sa poddáš – rozpoznáš, že ako kresťan si mŕtvy v Kristovi... absolútne „prekonaný“ – nájdeš pravú slobodu v Božej milosti, ktorá ťa prevedie pozoruhodnými miestami, zahrňujúc vykúpenie z  hriechov a ďaleko lepší život povedieš na pravú slávu žijúceho Boha.

Ale neberte moje slovo na to, že ste nútení si len myslieť, že som tvrdohlavý muž bez zľutovania. Študujte Bibliu. Sami spoznajte Boha. Je to Vaše rozhodnutie.

Mnoho ľudí zlyhá, pretože časť z nich by si radšej hovelo v zúfalstve, akoby akceptovali plnosť Božej milosti. Je to jemnejšia forma pýchy, nie je prekvapením, že úplné uzdravenie sa nemôže udiať počas takýchto duchovných podmienok!!!

Čím by si nakoniec povzbudil ľudí na Slovensku a vo svete, ktorí túžia po uzdravení z homosexuálnej mentality?

Povzbudil by som ľudí na Slovensku s pravdou človeka a prácou Ježiša Krista. Poznáte Ho? NAOZAJ Ho poznáte? Viete, čo pre Vás spravil!? Mám tak veľa kresťanských priateľov, ktorí bojovali s rôznymi hriechmi a pokušeniami, ktorí boli z nich vykúpení vo veľkom a všetci sme súčasťou tejto krásnej, rozbitej rodiny hriešnikov, ktorí sa stali Božími deťmi!

Modlím sa za jednotu celosvetovej cirkvi a teším sa na stretnutie s hociktorými kresťanmi na Slovensku, ktorí by ma mohli chcieť kontaktovať priamo. Poviem ti, teraz, spravím všetko, čo môžem, poukázať na návrat ku Kristovi a k Jeho moci, pretože je to Jeho Moc, ktorá nás vykúpi.. nie naša vlastná sila. Podvoliť sa Jeho Sile – radšej ako sa márne pokúšať dosiahnuť niečo sám, to je jediný pravý kľúč k úspechu!

Milujem vás všetkých tam na Slovensku, modlím sa, aby Kristus pracoval vo vašich srdciach a mysliach, a modlím sa, aby kresťania tam odvážne stáli za pravdou Božou, za svetom, ktorý naozaj trávi veľa času počúvaním „kráľa sily vetra“, radšej ako tichého, malého hlasu žijúceho Boha. Čítajte svoje Biblie. Modlite sa. „Nechajte slovo Božie prebývať bohato vo vás, v celej múdrosti, učením a napomínaním sa navzájom žalmami, chválospevmi, duchovnými piesňami, spievajúc s milosťou v srdciach Pánovi“ Kol 3:16

Milujte sa navzájom. Buďte k sebe navzájom otvorení. Neprebývajte v úpadku, zamerajte sa na VÍŤAZSTVO v Kristovi. Satan nás chce stiahnuť ku kompromisu, k pochybnosti do tmy, do zúfalstva a to bude boj všetkých kresťanov, pokým sa Kristus nevráti!!!! Očakávajte túto duchovnú bitku a stojte silno v Božom brnení a v sile JEHO moci. Verte tomu, pre JEHO deti, všetky veci naozaj fungujú spolu nadobro. Verte, že ON, ktorý má moc oslobodiť svet od hriechu má moc spraviť hocaký zázrak vo vás. Verte, že ON to vie spraviť, radšej ako sa domnievať, že to vie len na 90% - ale, že tých 10% je pre Neho príliš ťažkých. Preverte seba, úplne, aby ste vedeli, kde sa môže ukrývať nedôvera... potom, spýtajte sa Krista – v Jeho žiari – aby osvietil to miesto ukrývajúce tmu a aby vás naplnil namiesto toho milosťou a nádejou. Verte Kristovi, a nebuďte nešťastní.

 

Za rozhovor ďakuje Marek Nikolov


Späť na rozhovory | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium