Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Emiliano Tardif
Ježiš uzdravil hluchonemého a mali sme svedectvo muža

small_small_tardif.jpg

Rímkokatolícky kňaz, ktorého Pán povolal do evanjelizačnej služby uzdravovania. Zomrel v roku 1999. V Katolíckej cirkvi práve prebieha jeho beatifikačný proces s cieľom vyhlásiť ho za svätého. www.emilianotardif.com

(Október, 1991)

V priebehu minulého leta, v júli alebo v auguste, som kázal v 16 talianských mestách. Bolo dosť suché a horúce leto, hlavne v auguste. Ale Pán ukázal svoju slávu na stretnutiach v priebehu viacerých týždňov.

Palermo

Keď sme sa na tri podvečery utiahli na štadión v Palerme, ktorý má kapacitu asi 30.000 ľudí, čo je úctyhodné, počúvali sme asi dvadsaťpäť dobre vybratých svedectiev, povzbudivých pre chorých.

Po tomto stretnutí publikovalo jedno mestské periodikum článok, ktorého titulok veľkými písmenami hovoril: „DVADSAŤPAŤ PRÍPADOV UZDRAVENIA NA ŠTADIÓNE V PALERME“, a podtitulok bol nasledovný: „ CIRKEV K TOMU EŠTE NIČ NEPOVEDALA“.

Caltanissetta

Iný deň som kázal na inom mieste, v meste Caltanissetta, kde má naša komunita dom nazvaný „Dom zvestovania“ (Casa dell' Annunciazione). Už má 16 členov, ktorí žijú ideál ako my, ako služobníci živého Krista. Zhromaždenie v Caltanissette bolo prvé hromadné zhromaždenie, ktoré pripravili ako spoločenstvo – komunita. Bolo to veľmi požehnané!

Už pracovali v malých skupinkách v oblasti evanjelizácie, aj v rádiu, ale toto bol prvý veľký evanjelizačný event.

V homílii na tomto zhromaždení som komentoval článok v novinách, kde sa písalo: „CIRKEV K TOMU EŠTE NIČ NEPOVEDALA“, a povedal som zhromaždeným:

„Ale čo má cirkev na to povedať? Iba: Sláva Pánovi, aleluja!. Čo viac môže cirkev povedať, keď Pán zjavuje svoju slávu, ako v Káne Galilejskej, ako čítame v Evanjeliu podľa Jána, 2:11. Ježiš ukázal svoju slávu a jeho učeníci uverili v Neho!“ Takto sa to deje pri každom zjavení slávy Pánovej: Viera učeníkov rastie!

Lago di Como

V Suello, blízko Lago di Como, sme konali službu uzdravenia. Keďže biskup nedovolil sláviť omšu mimo kostola, slávili sme omšu asi s osemsto ľuďmi v chráme a ďalších 400 ľudí bolo zhromaždených vonku. Pred kostolom nainštalovali obrovské obrazovky.

Po službe uzdravovania, ako to robievame obyčajne, sme si pýtali svedectvá od osôb, ktoré Ježiš uzdravil. Viacero žien predstúpilo dať svedectvo, ktoré boli nádherné, ale žiaden muž neprišiel dať svedectvo. Tak po asi pol hodine služby, som povedal: „Kde sú muži, ktorých Pán uzdravil? Nikto neprišiel dať svedectvo. Nie je pravda, že tu Pán miluje iba ženy. Podľa slova poznania sú tu muži, ktorí boli uzdravení. Pozývam ich, aby prišli vydať svedectvo“.

Pokračovali sme v modlitbách. Prišlo ešte viac žien. No žiaden muž. Tak som povedal: „Škoda, že nemáme žiadne svedectvo od uzdraveného muža. Modlime sa teda ešte...“.

Un sordomudo

Naraz mladý muž vo veku 21 rokov zakričal. Ako hovorí prorok Izaiáš: „Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá“ (Iz, 35:6). Bol to jeden hluchonemý, ktorý bol práve uzdravený. A pristúpil k mikrofónu aby od radosti zakričal a naznačoval, že už počuje.

Pozval som ho, aby povedal do mikrofónu: „Ježiš“, a on, s ťažkosťami ale jasným hlasom zakričal: JE-SUS!

Pán dokončil uzdravovanie hluchonemého, ktorý s radosťou prišiel dať svedectvo. Nakoniec prišiel muž vydať svedectvo!

V tú noc tento hluchonemý, ktorý bol uzdravený, zatelefonoval svojmu otcovi a povedal mu: Ocko, som uzdravený!

Aký veľký je Pán!


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium