Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Liu Žen jing - (brat Yun)
Brat Yun - novodobý apoštol Číny

small_small_bratyun1.jpg

Novodobý apoštol Číny

Liu Žen –jing – ktorého kresťanskí priatelia volajú Yun je už nielen v Číne prezývaný ako Nebeský muž. Narodil sa v roku 1958 ako štvrté z piatich detí v čínskej provincii Henan.

V roku 1949 sa Čína stala komunistickou krajinou. V priebehu niekoľkých rokov boli všetci misionári z Číny vyhostení a tak ako v našich krajinách boli tisíce čínskych pastorov uväznených, pričom mnohí prišli o život.

V domovskej oblasti brata Yuna boli kresťania verejne ukrižovaní na stenách modlitební za to, že odmietli zaprieť Krista. Iní boli priviazaní za vozidlo či koňa a boli za nimi vláčení dokým nezomreli.

Názornosť krutosti prenasledovania vykresľuje v provincii Žejiang v roku 1950 príklad, keď zo 49 pastorov, ktorí boli odsúdení za „zločin“ kázania evanjelia, boli mnohí odsúdení až na 20 ročné tresty. Zo 49 pastorov sa vrátil domov jediný. V roku 1958 vláda zrušila všetky verejne pôsobiace cirkvi. Maova manželka Jiang Qing informovala zahraničných návštevníkov, „že kresťanstvo v Číne je iba v historických sekciách múzea. Je mŕtve a pochované.“ V roku 1970 americká kresťanská delegácia pri návšteve Číny oznámila: „V Číne nie je jediný kresťan.“

Pán povolal Yuna nasledovať Ho, keď mu bolo šestnásť. Písal sa rok 1974 a v Číne zúrila kultúrna revolúcia. Yunov otec bol v tom čase veľmi chorý. Trpel ťažkou astmou ku ktorej sa postupne pridala rakovina pľúc a neskôr podľa diagnóz lekárov sa rakovina ďalej šírila a zasiahla žalúdok. Lekár im oznámil, že liečba už nie je možná a otec skoro umrie. Otcova choroba a náklady na jeho lieky pripravila Yunovu rodinu o všetky peniaze, majetok a energiu. Kvôli prežitiu boli nútení žobrať o jedlo u susedov a priateľov.

Yunova matka, ktorá v tom čase bola pod veľkým tlakom a hroznou perspektívou, že bude sama vychovávať päť detí, zvažovala samovraždu. Jednu noc keď zaspávala, počula hlas plný súcitu, ktorý jej hovoril „Ježiš ťa miluje“. Pokľakla na zem a v slzách konala pokánie zo svojich hriechov a opätovne vydala svoj život Pánovi Ježišovi. Zavolala okamžite svoju rodinu k modlitbe a povedala, že Ježiš je jedinou nádejou pre otca a popísala im čo sa jej stalo.

Všetci v tom momente vydali svoj život Bohu a po zvyšok noci volali v jednoduchej modlitbe „Ježišu uzdrav otca! Ježišu uzdrav otca!“ Nasledujúce ráno otec zistil, že sa cíti oveľa lepšie a že po mnohých mesiacoch má chuť k jedlu. V priebehu jedného týždňa nebolo v tele Yunovho otca ani stopy po rakovine. Bol to Boží zázrak.

Yunovi rodičia poslali deti, aby zavolali všetkých známych a príbuzných k nim domov. Potom, ako im podrobne popísali, ako bol otec po modlitbe k Ježišovi uzdravený, všetci príbuzní a známi pokľakli na podlahu a s radosťou prijali Ježiša za svojho Pána a Majstra. 

Yunova matka, ktorá sa nikdy nenaučila čítať a písať, sa stala prvým kazateľom v dedine. Mnohí z dnešných významných vedúcich čínskej cirkvi sa po prvý krát stretli s Pánom prostredníctvom služby Yunovej matky.

V celej Číne bolo v tom čase iba niekoľko Biblií. Yun začal veľmi túžiť po vlastnej Biblii ako zdroji učenia Ježiša Krista. Na radu jedného bývalého väzneného pastora sa začal postiť a plakať pred Pánom za Bibliu, z ktorej by mohol poznávať Pána. 100 dní sa Yun postil tak, že ráno a doobeda nič nejedol a nepil. Každý večer zjedol iba misku varenej ryže. Po 100 dňoch mu Pán dal živý sen, v ktorom mu dvaja muži darovali Bibliu. Keď sa Yun zo živého sna zobudil, začal Bibliu v dome hľadať. Nenašiel ju a začal tak hlasno plakať, že za ním prišli rodičia. Rodičia si mysleli, že sa z túžby zbláznil a plakali s ním. Na to niekto zaklopal na dvere a dvaja muži, presne tí istí zo sna, odovzdali Yunovi Bibliu. Neskôr sa dozvedel, že Boh vo videní prehovoril k jednému čínskemu evanjelistovi, že má dať svoju skrytú a zakopanú Bibliu mladému Yunovi.

Yun začal intenzívne čítať Bibliu a potom čo ju prečítal sa začal učiť Evanjeliá naspamäť. Matúšovo Evanjelium sa naučil za 28 dní. Následne sa naučil naspamäť zvyšné 3 Evanjeliá a Skutky apoštolov.

V deň, keď Yun rozjímal nad prvou kapitolou Skutkov apoštolských, Pán k nemu vo sne prehovoril, že sa ho chystá poslať na západ a na juh, aby tam hlásal evanjelium a bol Jeho svedkom. Vo sne stretol aj mladého muža, ktorý mu povedal svoje meno, vek a názov dediny odkiaľ pochádza a tomuto mladému mužovi sľúbil, že k nim príde zajtra do dediny kázať.

Mame doma povedal, že mal sen v ktorom ho Pán volal k ohlasovaniu evanjelia a že dnes k nim domov príde mladý muž, ktorý bude mať 24 rokov, volá sa Ju Jing Čaj a má ho uvítať, kým sa Yun nevráti z dediny v ktorej sa už 3 dni modlia a postia, aby ho nim Pán poslal, pretože má nebeskú knihu.

Jeho prvá kázeň bola recitáciou celého Matúšovho evanjelia a spievaním piesní Bohu na slávu, ktoré mu Boh vnukal a ktoré sa nikdy predtým neučil. Zhromaždení ľudia so slzami v očiach konali pokánie. Musel im sľúbiť, že príde opäť. Všetci kresťania z dediny boli následne zatknutí a predvedení na policajnú stanicu a bitkou sa ich snažili prinútiť, aby im prezradili, kto im bol ohlasovať Ježiša. Nikto z dediny Yuna neprezradil.

Keď prišiel z prvého kázania domov, matka bola užasnutá, pretože mladý muž Ju Jing Čaj naozaj prišiel a mal oblečené presne tie šaty, aké Yun matke zo sna opísal.

Od tohto dňa sa rozhorel v Yunovej provincii oheň evanjelia. V priebehu prvého roka po Yunovom obrátení (mal len šestnásť) priviedol ku Kristovi viac než dve tisíc ľudí.

Postupne, vďaka Božej milosti, sa vízia, ktorú prijal „pôjdeš na západ a juh“ rozšírila na celú Čínu a dokonca i na národy za čínskymi hranicami.

Cirkev v Yunovej oblasti začala rásť do počtu i do milosti a Pán vysielal mnohých k získavaniu ďalších duší, čo vyvolalo na úradoch rozruch. V sedemnástich bol Yun prvý krát zatknutý za kázanie evanjelia. V nasledujúcich rokoch bol Yun so spolupracovníkmi opakovane zatýkaný a vypočúvaný tajnou políciou. Prenasledovanie ich však namiesto oslabenia ešte viac posilňovalo v šírení evanjelia. Koncom 70. rokov prichádzali k Pánovi hotové davy. Yun bol napriek veku 20. rokov považovaný za zrelého vodcu. V roku 1980 sa v Yunovej provincii Henan (provincia má 100 miliónov obyvateľov) obrátilo mnoho ľudí, z ktorých sa neskôr stali mnohí vedúcimi Pánovej Cirkvi po celej Číne. Provincia Henan sa stala čínskou Galileou odkiaľ pochádzali Ježišovi učeníci.

V roku 1980 založila v Číne komunistická vláda Vlasteneckú Cirkev, skrze ktorú chcela kontrolovať život kresťanov. Vo Vlasteneckej Cirkvi je aktívna ponuka evanjelia a získavanie ľudí pre Krista prísne zakázané. Pastori majú zakázané dokonca kázať o niektorých pasážach Biblie, napríklad o druhom príchode Ježiša Krista. Kniha Zjavení je zakázaná celá.

Yun pokračoval s priateľmi z podzemnej Cirkvi v ohlasovaní evanjelia, za čo bol opätovne zatýkaný.

V roku 1983 brat Xu, Yunov priateľ a spoluvedúci podzemnej Cirkvi v Číne, vypracoval prvý celonárodný plán (s názvom Budovanie podzemnej čínskej Cirkvi) s cieľom zasiahnuť evanjeliom celú Čínu.

V provincii Šaanxi, ktorá v Číne kládla najväčší odpor prijatiu evanjelia bol, Yun v roku 1983 v oblasti Šangnan zatknutý za ohlasovanie radostnej zvesti a za napomáhanie vzniku nových zborov v oblasti. Policajti chceli z Yuna urobiť odstrašujúci príklad.

Prvý krát zažil, že ho verejne dokopali do krvi a prinútili ho nosiť po uliciach červený kríž. Musel nosiť kríž po najfrekventovanejších uliciach, kde ho opakovane bili päsťami do tváre a kopali, kým on kľačal na zemi. Verejná prezentácia policajnej perzekúcie trvala celé dopoludnie.

Yun bol následne odvlečený na policajnú stanicu, kde sa mu počas zisťovania jeho totožnosti podarilo zázračne uniknúť. Spadli mu putá a Boh spôsobil, ako pri apoštolovi Petrovi, že ho unikajúceho nezaregistrovali ani pred vyšetrovňou stojaci policajti a ľudia.

Následne so svojou manželkou Deling žili ako štvaná zver. Nikdy nevedeli, kde budú spať a či ich neodvlečie polícia. Po krajine boli po autobusových zástavkách vylepované plagáty s fotografiou Yuna s informáciou, že sa jedná nebezpečného zločinca a kontrarevolucionára.

17.12.1983 zatkla polícia Yuna na evanjelizačnom stretnutí, na ktoré mali ešte prísť mnohí ďalší ľudia. Yuna v bezprostrednej blízkosti plánovaného stretnutia policajti bili a pýtali sa ho ako sa volá. On, aby vystríhal ľudí, ktorí ešte len mali prísť na zhromaždenie, že je tam prítomná polícia kričal: „ som Nebeský muž! Moja matka sa volá Viera, Nádej a Láska.“ Od tohto upozorňujúceho výkriku, bratia v podzemnej cirkvi začali Yuna prezývať „Nebeský muž“, pretože tým výkrikom ochránil a vystríhal svojich bratov pred zatknutím.

Yun bol uväznený a dozorcovia vo väzení skúšali na Yunovi bojové umenia. Kopali ho nohami, bili päsťami, šliapali mu na hruď a na slabiny. Používali aj elektrické obušky s cieľom, aby zistili Yunove meno a mená jeho spolupracovníkov. Yun rozjímal nad slovami Rim 8,35: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad, bieda nebezpečenstvo, alebo meč?“ Keď polícia zistila, že Yun je hľadaným zločincom pochádzajúcim z provincie Henan, bol Yun triumfálne prevezený do väzenia v Nanjangu.

Hneď prvý deň v nanjangskej väznici Yun dospel k záveru, že Boh si praje, aby sa modlil a postil za odpustenie svojich hriechov a za šírenie evanjelia, aby tisíce duší mohli zakúsiť spasenie a aby podzemná Cirkev v Číne zakúšala víťazstvo. Vo väzení tiež v prvý deň vyzval spoluväzňov, aby robili pokánie a prijali Ježiša za svojho Spasiteľa. Spieval im žalmy a piesne. Oznámil im, že od 25.01.1984 sa bude postiť, tak že nebude prijímať ani vodu ani stravu a že si jeho prídel majú rozdeliť medzi sebou a nepovedať o tom dozorcom. Yunov pôst bez vody a jedla trval ľudsky nemožných 74 dní. Na výsluchy a pravidelné neľudsky ukrutné bitky ho nosili spoluväzni. Yunovo telo sa zmenšovalo a slablo, ale jeho duch rástol a posilňoval.

Dozorcovia prisľúbili väzňom výhody, ak budú k Yunovi tvrdí. Väzni močili a robili potrebu Yunovi na hlavu, smiali sa pri tom a urážali ho. Yun bol natoľko zoslabnutý, že už nevládal ani protestovať. Pri tom všetkom rozjímal nad Kristovým utrpením a snažil sa uvedomiť, že o koľko viac za neho trpel Kristus.

Počas vychádzok dozorci kázali hádzať Yuna do septiku, kde sa zhromažďovali výkaly všetkých väzňov a nútili ho, aby v septiku urobil potrebu, prevaľoval sa v ňom a plazil sa v ňom.

Pretože však dlho nejedol a nepil, bolo to pre neho nemožné. V tom čase vážil asi 30 kg. Dozorcovia mu znovu a znovu dávali elektrické šoky a kopali ťažkými pokovanými čižmami až do bezvedomia. Väzni medzi sebou diskutovali a stávkovali, ako dlho ešte bude Yun schopný žiť a kedy zomrie.


Vedenie väznice zmenilo taktiku a pozvalo Yunovu rodinu, manželku, matku a sestru a 6 ďalších príbuzných do väzenia, aby povzbudili Yuna k tomu, aby začal jesť a hovoriť.

Na stretnutí 07. 04.1984 rodina najprv Yuna nespoznala. Manželka vyhlásila, že toto nie je jej muž a sestra, že to nie je jej brat. Až matka spoznala syna na základe materského znamienka. Tak veľmi bol Yun zúbožený. Bol na konci fyzických a už aj psychických síl. Myslel si, že sa blíži jeho smrť a lúčil sa s rodinou. Po 74 dňoch prerušil pôst a zo sušienok a hroznovej šťavy slávil s rodinou vo väzení večeru Pánovu.

Keď sa vrátil k spoluväzňom prehovoril k nim, že Boh ho poslal do väzenia prevažne kvôli nim (v cele boli muži odsúdení za vraždu, znásilnenie a bol tam aj jeden moslim), že všetci videli, že nezjedol zrniečko ryže a nevypil dúšok vody a spýtal sa ich či za posledných niekoľko tisíc rokov videli niekoho, kto by takto prežil 74 dní.

Povedal spoluväzňom, že Boh sa nad nimi zľutúva a ponúka im príležitosť k odpusteniu ich hriechov. Počnúc vedúcim cely robili všetci pokánie a pýtali sa čo majú robiť, aby boli spasení. Každého z nich pokrstil pár kvapkami vody. Atmosféra cely sa od toho momentu úplne zmenila. Zo spoluväzňov sa stali aktívni šíritelia evanjelia. Každú príležitosť venovali k zdieľaniu evanjelia väzňom z iných ciel. Takto sa evanjelium šírilo po väznici a mnohí robili pokánie a uverili v Pána. Yun začal vo väzení vychovávať nových veriacich. V tom čase sa Yunovi narodil syn Izák.

Yuna odsúdil súd na 4 roky väzenia a ťažkých prác. Presúvali ho po rôznych väzniciach a všade Božou milosťou získaval veľký počet väzňov pre Krista, ktorých životy boli následne Božou mocou úplne zmenené.

25.01.1988 bol presne po štyroch rokoch Yun prepustený z väzby. Yun pokračoval v ohlasovaní evanjelia avšak musel pravidelne na polícii hlásiť svoj pohyb a aktivity. V správnej oblasti Nanjangu, kde Yun slúžil sa diali mnohé zázraky, rozhorel sa oheň Ducha svätého a tisíce ľudí sa obrátili k Pánovi.

Rok 1989 bol pre podzemnú Cirkev v Číne kľúčovým rokom. Masaker ktorý sa odohral 4. júna 1989 na námestí Tiananmen diskreditoval komunizmus v očiach miliónov Číňanov a motivoval ich, aby hľadali duchovnú pravdu. Rozličnými spôsobmi explodovala moc Ducha Svätého a veľké počty aj vzdelaných študentov sa túžilo pripojiť ku kresťanskej Cirkvi.

Čínska podzemná Cirkev začala spolupracovať so zahraničnými Cirkvami najmä v ilegálnom zásobovaní čínskych Biblií a prišlo aj pár zahraničných kazateľov. Zahraniční kazatelia však boli schopní kázať väčšinou len 45 minút a v podzemnej Cirkvi boli ľudia zvyknutí a túžili počúvať niekoľko hodinové kázne od čínskych kazateľov. Žiadali zahraničných partnerov, aby posielali len takých kazateľov, ktorí dokážu kázať súvisle niekoľko hodín.

Yun od prepustenia z väzenia do mája 1991 ohlasoval Pána a jeho evanjelium po celej Číne a zástupy ľudí vydávali svoj život Bohu. V máji 1991vláda zahájila opäť silné prenasledovanie podzemnej Cirkvi. Yun bol v máji zatknutý a obvinený na súde z vážneho narušovania spoločenského poriadku.

Bol odsúdený na 3 roky väzenia a deportovaný do daanského väzenského pracovného tábora. Vyhrážali sa mu, že ak bude vo väzení ohlasovať evanjelium, že mu dajú takú príučku, že na ňu nikdy nezabudne.

Spoluväzni, ako to bolo na úvod zvykom, ho ako nového väzňa kruto zmlátili. Vo väzení bolo veľa väzňov podvyživených a chorých. Yun sa začal venovať chorým. Predstieral, že je masér a popri masírovaní im ohlasoval evanjelium. Mnohí prijali do svojho života Ježiša a boli uzdravení. Dokonca aj väzenská lekárka s rodinou prijala Ježiša do svojich životov.

V marci 1992 prišla do väzenia Yuna navštíviť manželka Deling, syn Izák a sedem mesačná dcéra Jilin. Dozorcovia ich ponižovali a urážali. Izák mal to isté oblečenie, čo v čase jeho zatknutia. Z oblečenia bol vyrastený a mal veľmi deravé topánky. Všetci členovia jeho rodiny boli extrémne vychudnutí. Keď Yun videl úbohý stav svojej rodiny a keď mu Izák povedal, že učiteľka hovorí ostatným deťom, že „Izák a jeho rodina veria v Ježiša ako hlupáci“ a že spolužiaci sa mu vysmievajú, že jeho otec je sprostý kriminálnik, Yun už neubránil svoje emócie. Pred rodinou a pred dozorcami si kľakol na zem zaboril tvár do dlaní a nahlas plakal.

Yun zakúsil v živote veľa mučenia a trýznenia. Strkali mu do úst elektrický obušok. Kopali a bili ho tak, že túžil umrieť. Avšak najťažšie čo zažil, bol pohľad na jeho zúboženú rodinu. Vzhľadom na nedostatok jedla boli vychudnutí na kosť, mali na sebe len handry a všetci veľmi trpeli.

Yuna prepustili 25.05.1993 z daanského väzenia po dvoch rokoch za dobré správanie.

Následne dal Boh Yunovi, ktorý trávil čas v pôste a modlitbách víziu, že má založiť „čerpacie stanice“ Ducha svätého. Spolu s ďalšími vedúcimi podzemnej Cirkvi tak začali systematicky pripravovať nových služobníkov pre šírenie evanjelia (tzn. čerpacie stanice DS).

Vo výukovom stredisku proroka Samuela museli mladí účastníci prečítať celý Nový zákon a naučiť sa denne jednu kapitolu naspamäť. Do mesiaca vedeli účastníci Matúšovo evanjelium naspamäť. Učili sa účastníkov modliť a niesť bremeno za stratené duše. Títo mladí služobníci boli prijímaní s otvorenou náručou po celej Číne.

Priateľský zbor v podzemnej cirkvi Žanga Ronglinga zahájil hnutie s názvom Mesiac evanjelia. Každý člen mal ku Kristovi priviesť aspoň 3 ľudí, vedúci piatich. Za prvý mesiac služby pokrstili 13 000 nových veriacich. Za dva roky od začiatku hnutia bolo pokrstených 123 000 ľudí. Nasledujúci rok boli svedkami ešte väčšieho rastu. Akcia mesiac evanjelia pokračuje dodnes a prispieva k exponenciálnemu rastu podzemnej Cirkvi v Číne.

Yun s manželkou Deling vynakladali po celej Číne veľké úsilie na zjednotenie zborov v podzemnej Cirvi v misiách. V zboroch povzbudzovali, aby zakladali vzdelávacie a evanjelizačné strediská. Táto vízia sa veľmi šírila a prispela k veľkému prírastku nových kresťanov.

Začiatkom roku 1994 Pán ukázal Yunovi, že podzemné zbory čínskej Cirkvi sa musia spojiť a že potom Pán v plnej intenzite vyleje na Čínu svoju moc. Yun sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi najväčších zborov v Číne s tým, že by mali vzájomne spolupracovať na jednotnej vízii. Spočiatku sa to zdalo nemožné, lebo vedúci boli voči sebe navzájom pozraňovaní, ale nakoniec sa to s Božou pomocou podarilo.

V októbri 1996 boli vybraní piati muži, ktorí vytvorili Spoločenstvo Sinim (brat Xu Jongze, Žang Rongliang, Wang Xincaj, Šen Jiping a Yun zastrešujúce zbory v podzemnej Cirkvi v Číne.

V Spoločenstve Sinim veria, že zem Sinim, o ktorej je reč v Izaiášovi 49,12 „Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny (z krajiny Sinanov)," je Čína.

V roku 2000 bol počet čínskych veriacich len v zboroch zastrešených v spoločenstve Sinim - 58 miliónov. Počet veriacich naďalej mohutne rastie.

V marci 1997 bol Yun s ďalšími vedúcimi zborov na priamy príkaz ústrednej vlády zatknutý a uväznený. Vláda sa obávala, že Spoločenstvo Sinim by sa jej mohlo stať politickou opozíciou v krajine.

Yunovi tento krát zmrzačili dozorcovia obuškami nohy tak, že už nemohol chodiť. Nasledovali ukrutné mučenia cez vpichávanie ihiel pod nechty, cez bitie elektrickými obuškami až po samotné mlátenie nohami a päsťami do bezvedomia.

Na pravidelné mučenia Yuna nosil priateľ a spoluvedúci podzemnej Cirkvi Xu, keďže Yun mal zmrzačené nohy. Obdobne kruto mučili aj ostatných vedúcich.

4. mája 1997 povedal Pán vo videní Yunovi, že má z väzenia ujsť. Yun sa pýtal Pána, že ako má ujsť, keď má zmrzačené nohy a nevie chodiť. Pán mu povedal, že on je Petrov Boh. Yun 5. mája 1997 zavolal dozorcu, že musí ísť na toaletu. Dozorca prikázal bratovi Xu, aby Yuna na toaletu odniesol. Brat Xu Yunovi takisto oznámil, že vníma od Pána, že má dnes Yun utiecť. Yun sa postavil na nohy, ale spôsobovalo mu to ukrutné bolesti. Na každom poschodí boli železné brány pri ktorých stáli strážcovia. Ku podivu strážcovia otvárali brány keď sa k nim Yun približoval a oni ho vôbec nevideli. Takto sa dostal cez 5 brán pred väznicu na dvor, kde išiel okolo niekoľkých strážnych, ale žiaden mu nepovedal ani slovo. Aj posledná najstráženejšia brána bola pootvorená. Prešiel ňou a zastal pred ním žltý taxík, ktorý ho zobral hneď preč.

Až v taxíku a na slobode si Yun uvedomil, že mu Pán úplne uzdravil nohy a že bez bolesti môže chodiť. Ako apoštola Petra, oslobodil Pán aj Yuna. Spoluväzni a bratia sledovali z okien na vlastné oči jeho únik cez hlavnú bránu.

Pán krátko po úteku z väzenia povedal Yunovi, že má opustiť Čínu a má mu byť svedkom aj medzi inými národmi.

Keďže nemal oficiálne doklady potrebné na vycestovanie do zahraničia, Pán vykonal ďalšiu sériu zázrakov a Yunovi sa 28. septembera 1997 podarilo lietadlom dostať z Pekingu do Nemecka, kde dostal štatút utečenca.

Spoločenstvo Sinim poverilo v roku 1997 Yuna, aby bol v zahraničí zodpovedný za primárnu víziu Sinimu s názvom Späť do Jeruzalema. Cieľom vízie Späť do Jeruzalema nie je výhradne evanjelizovať Jeruzalem, ale tisíce nezasiahnutých národnostných skupín, miest a dedín medzi Čínou a Jeruzalemom. V najbližších rokoch chcú zo spoločenstva Sinim vyslať 100 000 vyškolených služobníkov, ktorí prejdú čínske hranice a ponesú Božie slovo do moslimského, hinduistického a budhistického sveta. Chcú byť nápomocní aj pri prebudení spiacich cirkví na západe.


Yun je presvedčený, že tisíce čínskych služobníkov bude ochotných položiť pri ohlasovaní evanjelia svoje životy za Pána. Podzemná Cirkev v Číne má víziu získať celú Čínu pre evanjelium, ale zároveň chcú vysielať nových pracovníkov do všetkých končín sveta.

Každý misionár hnutia Späť do Jeruzalema je vyučený v niekoľkých hlavných oblastiach:

1. Ako trpieť a zomrieť pre Pána.

2. Ako byť Pánovým svedkom. Ako účinne svedčiť za akýchkoľvek okolností vo vlaku, v autobuse, alebo dokonca v zadnej časti policajného auta cestou na popravisko.

3. Ako pre Pána utekať. Vedia, že niekedy ich Pán posiela do väzenia svedčiť, avšak niekedy sa pre šírenie evanjelia nesmú nechať chytiť. Učia sa ako sa dostať z pút a ako vyskočiť z okna prvého poschodia aj s putami za chrbtom a nezraniť sa.

Yun cestoval a kázal v mnohých krajinách slobodného sveta.

V roku 2000 Yuna v Kanade anonymom rozposlaným na vedúcich zborov a cirkví obvinili, že je podvodník a Judáš, ktorý vyzradil mená vedúcich podzemnej cirkvi. Vedúci zborov zvažovali, že zrušia jeho kazateľské turné po Kanade. Do 24 hodín prišlo písomné potvrdenie od bratov vedúcich podzemnú Cirkev v Číne, že obvinenia sú nepodložené a zároveň potvrdili, že Yun je splnomocnený predstaviteľ Spoločenstva Sinim.

Yun poznamenal, že v Číne sú kresťania prenasledovaní bitím a väzením. Tu na západe sú prenasledovaní slovami. Nový druh prenasledovania nebol pre Yuna vôbec znesiteľnejší ako fyzické prenasledovanie v Číne, bol iba iný.

Yun tvrdí, že rast v kresťanskej zrelosti veľmi závisí na postoji, ktorý zaujímame keď čelíme utrpeniu. Učí, že v Kristovi môžeme vyrásť do takej úrovne, že sa budeme smiať a radovať, keď nás ľudia začnú osočovať, pretože budeme vedieť, že nie sme z tohto sveta a že naša istota je v nebesiach.

Čím viac budeme pre Jeho meno prenasledovaní, tým väčšiu odmenu v nebesiach obdržíme. Prijmime utrpenie ako priateľa. Keď nás ľudia očierňujú, radujme sa a jasajme. Keď Vás preklínajú, žehnajme. Keď prechádzame bolestnou skúsenosťou, privítajme ju a budeme slobodní!

Yun sa stretol vo svete s učením o „evanjeliu prosperity“ v mnohých najmä protestantských zboroch. (Evanjelium prosperity je učenie, kedy kazatelia sľubujú, že ak ľudia uveria v Ježiša, budú sa v živote mať aj po materiálnej stránke vždy dobre.) Yun vyučuje, že učenie evanjelia prosperity je v príkrom rozpore s evanjeliom Ježiša Krista.

Vo februári 2001 bol Yun vyzdvihnúť svoju manželku a deti v Maynmare (Barme), kam sa im podarilo z Číny utiecť. Yuna opätovne na hranici zatkli a uvrhli do maynmarského väzenia napriek nemeckým dokladom. Súd ho odsúdil na sedem rokov väzenia. V maynmarskom väzení priviedol mnohých zatvrdnutých väzňov k Pánovi.

18. septembra 2001 teda po siedmich mesiacoch väzenia sa podarilo nemeckému veľvyslanectvu vybaviť u myanmarskej vlády odpustenie trestu a Yunov prevoz do Nemecka.

Dnes Yun so svojou rodinou žije v Nemecku bez vlastného majetku a je pripravený ísť ohlasovať evanjelium všade tam, kde ho Pán pošle. Možno raz sa vráti aj späť do Číny.

Podzemná Cirkev v Číne čelí krutému prenasledovaniu aj v dnešných dňoch. Yun tvrdí, že aj vďaka prebiehajúcemu vyše 30 ročnému prenasledovaniu, utrpeniu a mučeniu sú dnes veriaci čínskej podzemnej Cirkvi pripravení v moslimskom, hinduistickom a budhistickom svete obetovať svoj život za Ježiša Krista a ohlasovanie Jeho Evanjelia.

 

Najnovšie informácie o bratovi Yunovi, čínskej podzemnej Cirkvi a hnutiu Späť do Jeruzalema nájdete na stránke http://backtojerusalem.com/

 

Na základe knihy Nebeský muž spracoval Marek Nikolov


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium