Dobré správy

 • Sv. Charbel Makhlouf
  Láska nie je puto, ale sloboda. Putá z nás robia otrokov. Boh je sloboda. Lásku nesmieme pokladať za bežný ľudský cit. Je to božská sila Stvoriteľa, je to sila nebeského zmŕtvychvstania. Láska nie je pud, ktorý vyviera z telesných zmyslov, je to sila života, prameniaca z Ducha. Láska nie je nejaký mŕtvy zvyk, ktorý by vás zväzoval a zotročoval. Láska je sila neustálej obnovy, ktorá vás neprestajne oživuje a oslobodzuje.
  2020-02-04
 • Lucia Drábiková
  Už mi chýbalo len jediné, nájsť toho pravého. Samozrejme, myslela som si, že teraz to už pôjde šup-šup. Ale nešlo, hoci to bol jeden z najsilnejších úmyslov na modlitbu. Možnosti, že by som mala ísť do rehole, som sa desila, a len viera, že Pán je milosrdný, mi pomáhala dôverovať, že to snáď nebude moja cesta, aj keď ten princ nechodil tak rýchlo, ako by som chcela.
  2020-02-03
 • Roman Tarina
  Keď počúvame v Evanjeliu Ježišove slová (Mt 24,42) "Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán", tak tieto slová v nás pri myšlienke na Drobca osobitne ožívajú. S našim spoločným kamarátom mal ísť Drobec v utorok na hokej (Slovan - Košice 6:1). Drobec však na dohodnuté stretnutie už neprišiel. Začali sme ho hľadať, lebo mal vypnutý telefón. V stredu ráno sme sa dozvedeli, že zomrel. Smrť prišla náhle, nečakane, až sa nám to nechce veriť, že je to skutočnosť. Mal 48 rokov. Tečú nám slzy. Smútime.
  2020-01-16
 • Okamih meniaci ľudské životy
  A potom bolo obrovským svedectvom to dobro v ľuďoch, ktoré sa postupne zjavovalo – zlomenú starkú, ktorá sa mi hodí do náručia a plače, že kiežby to auto zrazilo radšej ju. Chápete odvahu starej ženy, ktorá by ihneď na seba zobrala všetku tú hrôzu za moju maminu.
  2020-01-03
 • Soľba Kláštor v lese
  Ako dať život na ostrove? Ako postaviť kláštor uprostred hlbokého lesa, ďaleko obývaných miest- od nuly, na blate a skládke? A čo viac, zaviesť do lesa komunikáciu, postaviť 10 chrámov, založiť detský domov a strednú školu. Pricestujte do Nikolo-Soľbinského ženského kláštora v mestečku Soľba Jaroslavskej oblasti, v Rusku a na vlastné oči sa presvedčíte, že Bohu nie je nič nemožné.
  2019-11-11

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Duchu Svätý, môžem ťa zažiť?

small_MNI 20.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Predstaviť si Ducha Svätého, tretiu božskú osobu, je pre nás ľudí asi najzložitejšie. Na zobrazenie používajú svätopisci rôzne symboly. Duch Svätý sa zjavil ako oblak ukazujúci Izraelitom cestu na púšti. V noci sa oblak menil na ohnivý stĺp. Anjel Gabriel zvestoval Panne Márii: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.“ Pri krste v Jordáne zostupoval Duch Svätý na Ježiša v podobe holubice. Cirkevní otcovia východu prirovnávajú Ducha Svätého k Božiemu dychu. Dôkazom existencie Ducha Svätého je podľa nich to, že dýchame. Prirovnávajú ho tiež k tieňu, ktorý vrhá naše telo a to nám pripomína, že kdekoľvek by sme išli, je stále s nami. Duch Svätý prišiel ako vietor, keď ho apoštoli očakávali vo večeradle. Bezprostredne po tom sa na všetkých prítomných zjavili ohnivé jazyky.

Oblak, ohnivý stĺp, holubica, Boží dych, tieň, rieka živej vody, vietor, ohnivé jazyky a všetky ostatné prirovnania sú len symboly, ktoré nám majú pomôcť si uvedomiť, že Duch Svätý je duch, že je živý a je stále s nami.

Vždy bude pre nás tajomstvom, ktoré sme všetci povolaní spoznávať. Pre ľudí dnešnej doby je veľkou výzvou stretnúť sa s Ním osobne, prežiť Jeho pôsobenie a naučiť sa počuť Jeho hlas.

Dnes sa mnohí uspokojujeme iba s teoretickými poznatkami a pravdami o Duchu Svätom. Mizne z nás hlad po Ňom a pre mnohých sa stáva čoraz viac vzdialený. Najmä tým, ktorí s ním nemajú osobnú skúsenosť a ani vieru, že by sa im chcel dať mysticky poznať. Takýmto postojom nevery Ho zarmucujeme, lebo On sa nám túži dať zažiť.

V cirkvi máme príklady svätých, ktorí mali dôverný vzťah s Duchom Svätým a On zanechal v ich živote hlboké stopy svojho pôsobenia.

S manželkou máme vo veľkej úcte Sv. Serafima zo Sarova. Zvolili sme si ho za patróna našej rodiny. Patrí k výnimočným svätým pravoslávnej cirkvi, ktorého uznala a má vo veľkej úcte aj katolícka cirkev. O jeho svätosti nebolo pochýb už za jeho života. Žil na konci 19. storočia pustovníckym životom ako mních.

Rok pred smrťou za ním prišiel jeden mladý Rus - Motofilov. V treskúcej zime a v snehu začal staručký Serafim viesť na lesnej lúke známy „rozhovor s Motofilovom“.

„Pán mi zjavil,“ hovorí Serafím, „že si za mnou prišiel s otázkou, čo je zmyslom kresťanského života? Hľadal si odpovede u mnohých cirkevných otcov, ale tí ti nedali uspokojivú odpoveď.

Cieľom kresťanského života podľa nich je modlitba, liturgia /svätá omša/, pôst a konanie dobra. To však nie je cieľ života, ale len prostriedky k naplneniu cieľa. Teraz ti ja, úbohý Serafím, poviem, čo je zmyslom kresťanského života.

"Cieľom kresťanského života je získanie Ducha Svätého.“

Motofilov sa ho spýtal, „akým spôsobom je možné získať Ducha Svätého.“ Serafim mu odpovedá: „Je to veľmi jednoduché. Ducha Svätého si musíš privlastniť neustálou túžbou po ňom. Ducha Svätého získavaš, ak robíš čokoľvek z lásky ku Kristovi.“ Motofilov je zvedavý a pýta sa: „Ako budem vedieť, že Duch Svätý je vo mne? Môžem ho zakúsiť?“ Tu Serafím pristupuje k Motofilovi, objíme ho a začína sa modliť. Pýta sa ho: „Čo vnímaš?“ Motofilov odpovedá: „Vnímam príjemnú vôňu kvetín.“ Serafim sa ho po ďalšej chvíli pýta: „Čo cítiš?“ Motofilov odpovedá: „Cítim veľké teplo. Všade okolo nás je treskúca zima, padá sneh, ale to teplo vychádza z môjho vnútra.“ Serafim otočený tvárou tvár k Motofilovi sa modlí ďalej. Zrazu Serafimovi začne oslnivo žiariť tvár a Motofilov kričí: „Vidím slnko! Už dosť, oslepnem!“ Serafim hovorí Motofilovi: „Neboj sa. Aj ty máš toho istého Ducha Svätého ako ja“. Motofilov sa už bez strachu z oslepenia pozerá na jas Serafimovej tváre...

Serafim počas tohto rozhovoru prijal milosť oslávenia a zažiaril Pánovou slávou tak, ako Pán na hore Tábor. Tou žiarivou slávou bol Duch Svätý.

Duch Svätý ako osoba je putom lásky Otca a Syna so svojou vlastnou, pre nás tajomnou tvárou. Majme vôľu ju spoznávať už tu na zemi a tešme sa na jej krásu v nebi. Výzvou a odkazom sv. Serafima, prezývaného „Svätý Ducha Svätého“, pre človeka dneška je: túž neustále po Duchu Svätom a On naplní tvoje srdce pokojom, ktorý tento svet nepozná. Túž po Duchu Svätom a zažiješ záblesky neba už tu na zemi. Túž po Duchu Svätom ...A ak po Ňom netúžiš, pýtaj si túto túžbu od Boha.

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium