Dobré správy

 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24
 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Duchu Svätý, môžem ťa zažiť?

small_MNI 20.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Predstaviť si Ducha Svätého, tretiu božskú osobu, je pre nás ľudí asi najzložitejšie. Na zobrazenie používajú svätopisci rôzne symboly. Duch Svätý sa zjavil ako oblak ukazujúci Izraelitom cestu na púšti. V noci sa oblak menil na ohnivý stĺp. Anjel Gabriel zvestoval Panne Márii: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.“ Pri krste v Jordáne zostupoval Duch Svätý na Ježiša v podobe holubice. Cirkevní otcovia východu prirovnávajú Ducha Svätého k Božiemu dychu. Dôkazom existencie Ducha Svätého je podľa nich to, že dýchame. Prirovnávajú ho tiež k tieňu, ktorý vrhá naše telo a to nám pripomína, že kdekoľvek by sme išli, je stále s nami. Duch Svätý prišiel ako vietor, keď ho apoštoli očakávali vo večeradle. Bezprostredne po tom sa na všetkých prítomných zjavili ohnivé jazyky.

Oblak, ohnivý stĺp, holubica, Boží dych, tieň, rieka živej vody, vietor, ohnivé jazyky a všetky ostatné prirovnania sú len symboly, ktoré nám majú pomôcť si uvedomiť, že Duch Svätý je duch, že je živý a je stále s nami.

Vždy bude pre nás tajomstvom, ktoré sme všetci povolaní spoznávať. Pre ľudí dnešnej doby je veľkou výzvou stretnúť sa s Ním osobne, prežiť Jeho pôsobenie a naučiť sa počuť Jeho hlas.

Dnes sa mnohí uspokojujeme iba s teoretickými poznatkami a pravdami o Duchu Svätom. Mizne z nás hlad po Ňom a pre mnohých sa stáva čoraz viac vzdialený. Najmä tým, ktorí s ním nemajú osobnú skúsenosť a ani vieru, že by sa im chcel dať mysticky poznať. Takýmto postojom nevery Ho zarmucujeme, lebo On sa nám túži dať zažiť.

V cirkvi máme príklady svätých, ktorí mali dôverný vzťah s Duchom Svätým a On zanechal v ich živote hlboké stopy svojho pôsobenia.

S manželkou máme vo veľkej úcte Sv. Serafima zo Sarova. Zvolili sme si ho za patróna našej rodiny. Patrí k výnimočným svätým pravoslávnej cirkvi, ktorého uznala a má vo veľkej úcte aj katolícka cirkev. O jeho svätosti nebolo pochýb už za jeho života. Žil na konci 19. storočia pustovníckym životom ako mních.

Rok pred smrťou za ním prišiel jeden mladý Rus - Motofilov. V treskúcej zime a v snehu začal staručký Serafim viesť na lesnej lúke známy „rozhovor s Motofilovom“.

„Pán mi zjavil,“ hovorí Serafím, „že si za mnou prišiel s otázkou, čo je zmyslom kresťanského života? Hľadal si odpovede u mnohých cirkevných otcov, ale tí ti nedali uspokojivú odpoveď.

Cieľom kresťanského života podľa nich je modlitba, liturgia /svätá omša/, pôst a konanie dobra. To však nie je cieľ života, ale len prostriedky k naplneniu cieľa. Teraz ti ja, úbohý Serafím, poviem, čo je zmyslom kresťanského života.

"Cieľom kresťanského života je získanie Ducha Svätého.“

Motofilov sa ho spýtal, „akým spôsobom je možné získať Ducha Svätého.“ Serafim mu odpovedá: „Je to veľmi jednoduché. Ducha Svätého si musíš privlastniť neustálou túžbou po ňom. Ducha Svätého získavaš, ak robíš čokoľvek z lásky ku Kristovi.“ Motofilov je zvedavý a pýta sa: „Ako budem vedieť, že Duch Svätý je vo mne? Môžem ho zakúsiť?“ Tu Serafím pristupuje k Motofilovi, objíme ho a začína sa modliť. Pýta sa ho: „Čo vnímaš?“ Motofilov odpovedá: „Vnímam príjemnú vôňu kvetín.“ Serafim sa ho po ďalšej chvíli pýta: „Čo cítiš?“ Motofilov odpovedá: „Cítim veľké teplo. Všade okolo nás je treskúca zima, padá sneh, ale to teplo vychádza z môjho vnútra.“ Serafim otočený tvárou tvár k Motofilovi sa modlí ďalej. Zrazu Serafimovi začne oslnivo žiariť tvár a Motofilov kričí: „Vidím slnko! Už dosť, oslepnem!“ Serafim hovorí Motofilovi: „Neboj sa. Aj ty máš toho istého Ducha Svätého ako ja“. Motofilov sa už bez strachu z oslepenia pozerá na jas Serafimovej tváre...

Serafim počas tohto rozhovoru prijal milosť oslávenia a zažiaril Pánovou slávou tak, ako Pán na hore Tábor. Tou žiarivou slávou bol Duch Svätý.

Duch Svätý ako osoba je putom lásky Otca a Syna so svojou vlastnou, pre nás tajomnou tvárou. Majme vôľu ju spoznávať už tu na zemi a tešme sa na jej krásu v nebi. Výzvou a odkazom sv. Serafima, prezývaného „Svätý Ducha Svätého“, pre človeka dneška je: túž neustále po Duchu Svätom a On naplní tvoje srdce pokojom, ktorý tento svet nepozná. Túž po Duchu Svätom a zažiješ záblesky neba už tu na zemi. Túž po Duchu Svätom ...A ak po Ňom netúžiš, pýtaj si túto túžbu od Boha.

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium