Dobré správy

 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24
 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Mons. Jozef Tóth
Žiaci Nazaretského

small_small_Jozef Toth.JPG

Grékokatolícky kňaz. Pre vieru v Krista bol prenasledovaný. Pedagóg, spisovateľ a básnik. V minulosti bol Mons. Jozef Tóth prodekanom a spoluzakladateľom gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty.

Na svet som prišiel 20. Marca 1925 v Haniske pri Košiciach. Tak ako hebrejskí chlapci bez pôrodnej baby.

Prišiel som sem ako kozmonaut v skafandri vlastného tela, aby som zistil, čo tu všetko je a aké je a aký som ja. Prišiel som z tajomstva do tajomstva. Obchádzal som a obchádzam tento svet, zisťujem, čo sa deje vo mne i mimo mňa: vnímam, prijímam alebo zavrhujem – ale nikoho nezatracujem.

Plný úžasu i sklamaní, radostí aj utrpení – hovorím ako iní. Ako Jób! Všetko, čo mám, som dostal. Život i jeho obsah, čas i priestor. Medzi všetkým vidím najintímnejší súvis. Preto ani nie je dôležité, kedy a kde som prišiel na tento svet, ani to, čo som povedal: lebo všetko tu už bolo povedané. Chcel by som sa stať iba pripomienkou sebe, aj iným na ceste do kráľovstva tajomstva.

Stopy na mojej životnej ceste: detstvo a ľudová škola (a aká!) v rodnej Haniske. Potom tajomný postrk učiteľa a niekoho, a bol som na gymnáziu v Košiciach. Osem rokov som tam prežil medzi spolužiakmi, ktorí až dodnes zostali mojimi bratmi – a profesormi, ktorí i dodnes sú mojimi profesormi. Písal sa rok 1946. Vraj som dozrel.

Potom na prekvapenie moje i môjho okolia som sa objavil na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach. Po dvoch rokoch bol zasa akýsi „postrk zhora“ a už som bol na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Iný bol scenár a iné boli plány. Zasiahol nás mor. A tak som bol v neškolských rokoch 1950-1954 frekventantom Čiernej univerzity PTP – vojenských pracovných táboroch. Všetko, čo mám, som dostal. Tam som aj promoval. Diplom mi nevystavili. To nič.

Na povrchu sa už nedalo chodiť. Zostúpil som dolu. Žil som a obdivoval božskú komédiu! Bol som baníkom ducha. Pri systematickom vyprázdňovaní sveta som zistil, že som plný sily a krásy. A tak som ju rozdával. Dlho.

Roku 1989 postavili na námestiach morové stĺpy. Cholera ustúpila. Ale nezmizla. Môže sa znovu chodiť hore. Stíchli táraji slova a mecenášske trúby.

Od roku 1990 sa vraciam do svojej mladosti. Vyzliekam sa zo skafandra. Rozprávam mladým teológom i neteológom, aké sú božie cesty. Rád by som bol, keby to pochopili. Viem, pochopia to! A rád by som sa vrátil do tajomstva finále s takým srdcom, s akým som prišiel na tento svet. Maranatha. Amen.

Žil som v náboženskom prostredí: rodina, kláštor sestier Sv. kríža, kapláni, divadlá, akadémie a hlavne poézia sveta, prírody ako Boží projekt a život podľa tohto projektu.

Roku 1944 som narukoval do vojenského pracovného tábora, kde nám 4 študentom hrozil trest smrti, že máme údajne kontakty s partizánmi. Utiekli sem do hôr. Potom sme sa dostali do rumunského zajatia. Aj odtiaľ sme utiekli.

Ale k podstate: Moje krédo je nielen z Písma a z hlásaného slova a výchovy. Opakujem to stále s nevyvrátiteľnou a overenou istotou: Kresťanstvo nie je len náboženstvom, ale aj optimálnym antropologickým projektom na ľudský život, a to v každom ohľade.

Tento najjednoduchší a najkratší a najmúdrejší projekt je v stručných vetách: Milovať Boha a blížneho ako seba samého a milovať aj nepriateľov a tých, čo nás nenávidia a prenasledujú! Je to ústava lásky. Podľa nej bol stvorený vesmír, zem i človek. Žiadny iný systém, či ekonomický, filozofický, sociálny, rodinný, spoločenský, medzinárodný bez tohto projektu skrachuje. Na svete bolo, je a ešte viac bude bolesti, utrpenia a biedy, ak sa tento fundament stvoreného sveta nebude dodržiavať.

Preto vyznávam spolu s Chestertonom:

„Kresťanstvo ešte nežilo a má dosť síl, aby moderný svet rozvarilo na kašu.“ A my, žiaci Nazaretského, sme tu na to, aby sme to varenie realizovali. Kostolná evanjelizácia nestačí. Ja som s ostatnými bratmi nebol „hlasom volajúcim na púšti“, ale hlasom v mravenisku zla a diabla, v ktorom presvitalo Kristovo evanjelium. Humanita a demokracia, čisté umenie a pravé ľudské vzťahy, ktorých ouvertúru brilantne predspievali izraelskí proroci. To sú Boží muži, roe (vidiaci), básnici, moralisti i humanisti.

Som iba pokračovateľom týchto osobností, umocnený Kristom, v ktorom sa zavŕšilo proroctvo vykúpenia, čiže výstup z pekla smerom k očiste a ešte vyššie. Kresťanstvo je básňou a symfóniou dobra, pravdy a krásy. Toto bola a je moja domovina v časoch zlých i dobrých! A toto dielo tvoríte rovnako aj vy, drahí bratia v Kristovi.

Váš brat - Jozef


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium