Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Pomáhaj Pán Boh

Celý svoj doterajší život som spokojne žil na dúbravskom sídlisku v panelákovom byte. Zhruba pred pol rokom sme sa s rodinkou presťahovali do rodinného domu v Stupave. Zisťujem na vlastnej koži, čo mi hovorili priatelia a kolegovia, že okolo rodinného domu je stále čo robiť.

Minulý týždeň som sa pustil do svojpomocnej výstavby terasy, na ktorej by sme raz chceli tráviť príjemné rodinné chvíle.

Prácu s krompáčom a lopatou som využil na modlitbu a čas s Pánom.

Ďakoval som Pánovi za svoju rodinu, za mojich rodičov, za mojich predkov. V modlitbe sa často pýtam Pána, aby mi ukázal svoju vôľu, spôsob a cestu ako, kedy a komu sprostredkovávať Ježiša Krista.

Zrazu som si uvedomil, že naši predkovia na Slovensku intenzívne prežívali život s Pánom aj v najdetailnejšej všednosti. Spomenul som si, že ešte u mojej babky na dedine - Veľkom Lapáši, pri Nitre sa v mojom detstve zdravili ľudia pre mňa vtedy čudnými pozdravmi. Okoloidúci sa zdravili „pochválen buď Ježiš Kristus“, alebo ak niekto pracoval napríklad na poli, tak každý okoloidúci žehnal a zdravil pracujúceho človeka slovami „pomáhaj Pán Boh“, alebo „Pán Boh pomáhaj“. Pracujúci prijímal požehnanie a pozdrav slovami „Pán Boh uslyš“.

Pri spomienke na toto žehnanie a pozdravy našich predkov som voči nim prežil bázeň, že ich viera takto prenikla do ich všedného a pracovného života.

Súčasná generácia kresťanov je s ohľadom na znamenia čias povolaná žiť evanjelizačne a apoštolsky.

Bolo pre mňa úžasné si pri krompáči a lopate uvedomiť, že naši predkovia túžili byť s Kristom tak spojení, že aj ich pozdravy boli žehnajúce a evanjelizačné.

Ako som tak preberal tieto myšlienky v hlave, zastavilo pri susedoch auto z ktorého vystúpili cudzí ľudia a jeden z chlapov asi v mojom veku ma pozdravil slovami „Pomáhaj Pán Boh“.

Zostal som ako obarený. Niekoľko rokov som tento pozdrav nepočul a ani Stupave som si nevšimol, že by sa používal. Zmohol som sa až po chvíli na zakývanie a poďakovanie.

Po tejto osobnej skúsenosti som sa rozhodol, že keď pôjdem okolo susedov, ktorí pracujú, budem ich zdraviť a prajne žehnať ako moji predkovia slovami „pomáhaj Pán Boh“.

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium