Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Prof. Ján Košturiak
Neresti a vzťahy v podnikaní

small_2922-.jpg

Býva vo Varíne, je ženatý a má 3 deti.

Evagrius Ponticus vo svojom diele Antirrhetikon popisuje osem nerestí, ktoré človeka vháňajú pod nadvládu démonov. Pokúsim sa preložiť pohľady tohto starého mnícha zo 4. storočia do dnešného podnikateľského sveta.

Neresti nazval – nestriedmosť, smilstvo, lakomstvo, smútok, hnev, apatia, túžba po sláve a pýcha.

Myslím si, že tieto neresti, ktoré pokúšajú možno každého človeka netreba ani prekladať do modernejšieho jazyka, skôr by možno bolo dobré pomenovať ich protiklady – striedmosť a miera, zdržanlivosť, štedrosť, veselosť a radosť zo života, pokoj, proaktivita a vitalita, pokora a skromnosť.

Neukazujme na druhých, že podľahli démonovi, lebo zajtra sa to môže stať aj nám. Pozrime sa radšej, aké následky na nás a naše podnikanie môže mať podľahnutie týmto nerestiam.

Nestriedmosť (obžerstvo) je dosť častá choroba každého z nás a som presvedčený, že je koreňom ekonomických kríz, pádov spoločností a firiem, ale aj osobných pádov ľudí, ktorí si nevedeli povedať – dosť! Nestriedmosť znamená nielen to, že sa ženieme za pôžitkami alebo peniazmi, ale prepíname v práci, preťažujeme sa, žijeme nevyvážený život, ktorý je možno naplnený prácou, ale rozkladá rodinu alebo našu osobnosť.

Smilstvo ľudí sprevádza celou históriou. Aj dnes je v pozadí bojov o moc, ženie mnohých chlapov k tomu, aby tasili meč, dokazovali svoju silu a moc a ničili životy druhých. Smilstvom si mnohé ženy zaisťovali moc v pozadí, budúcnosť svojich detí alebo odstránenie nepriateľov. Okolo podnikateľov sa pohybujú zlatokopky a obchodní partneri sa niekedy obdarúvajú službami, ktoré skrývajú “spoločné tajomstvo.”

Lakomstvo nie je šetrnosť. Lakomec zneužíva druhých, nezaplatí spravodlivú mzdu, riedi víno a kazí receptúry, okráda zákazníkov aj dodávateľov. Bol som vo firme, kde šetria na teplej vode pre robotníkov, poznám chlapov, ktorí nevyplácajú svojim zamestnancom mzdy, alebo neplatia za nich odvody a strkajú si do vrecka peniaze, ktoré im nepatria. Raz zostanú so svojimi peniazmi sami.

Smútok nás vedie k sebaľútosti, pasivite a opakovaniu toho, aké je všetko ťažké a zlé. Smútky, depresie a negatívne myšlienky nás oberajú o energiu, ale oslabujú aj ľudí okolo nás. Smútok vedie často k strachu a nečinnosti.

Hnev nás oberá o energiu inak ako smútok – energia, ktorá je v nás je využitá nesprávnym spôsobom. Vŕšime sa na druhých, hľadáme nepriateľov a vinníkov, zvádzame zbytočné boje, ktoré nás nevedú k cieľom, ale oberajú nás o silu.

Výsledkom smútku a neustálych bojov je často apatia alebo akédia (niekedy zjednodušene označovaná za lenivosť), hovoríme o tom, že nič nemá zmysel, všetko je zlé a proti nám až upadneme do úplnej skleslosti a nečinnosti.

Túžba po sláve nás síce ženie dopredu, ale častokrát za nesprávnym cieľom a po nesprávnej ceste. Nevšímame si niekedy ľudí okolo seba, chválime sa cudzími výsledkami a vyvyšujeme sa nad druhých.

Pýcha je asi najhoršou neresťou, s ktorou musíme bojovať. Bráni nám akceptovať a rešpektovať druhých, normálne s nimi spolupracovať, prijímať spätné väzby, učiť sa nové veci a zlepšovať sa. Nie nadarmo sa hovorí, že pýcha predchádza pád. Veru – pýcha je príčina väčšiny pádov a väzenie alebo krach je pre mnohých pyšných tým najlepším sanatóriom.

Evagrius Ponticus nám predstavil 8 nerestí, v ktorých sa nachádza 6 zo 7 hlavných hriechov. Nie je tam závisť – rakovina Slovenského národa, ktorú budeme musieť začať radikálne liečiť.

Začnime touto vetou – ak má môj sused niečo, čo mu závidím, čo musím urobiť preto ja, aby som to dosiahol? Naozaj to potrebujem? Ak áno, koľko námahy musel na to vynaložiť môj sused? Povedali sme už niekedy nášmu susedovi, že ho obdivujeme za jeho trpezlivosť, pracovitosť a talent, ktorý má? Stále premýšľame o tom, ako mu otráviť kozu? Vykašlime sa na to - závisť nás brzdí a dopredu nás posúva spolupráca.

Podnikanie a vzťahy

Svet sa nám zdá niekedy zložitý, z každej strany k nám prichádzajú rôzne filozofie, rady pre život a úspech. Mnohí ich skúšajú, podobne ako rôzne diéty a elixíry zdravia. Ľuďom občas chýba niečo pevné a zrozumiteľné, čoho by sa mohli vo svojom živote držať. Pravidelne navštevujem firmy a vidím, čo ich posilňuje alebo rozkladá. Nie sú to nové technológie ani konkurenti. A podobné je to aj s rodinami a spoločenstvami – kľúčové sú vzťahy. Z nich vznikajú produktívne sily (dôvera, inšpirácia, motivácia alebo spolupráca), alebo sily deštrukčné (nedôvera, kontrola, frustrácia, súperenie a konflikty).

Nedávno som diskutoval so svojimi priateľmi – Mariánom Kolníkom a Bernardom Mišovičom, SJ o téme vzťahy. Marián hovoril o vzťahu k sebe, k druhým a k Bohu. Pri vzťahu k sebe zdôraznil každodenný čas na stretnutia samého so sebou, aby sme mohli žasnúť a ďakovať, na to, aby sme ostrili pílu, radi žili vo svojej koži a pestovali svoj charakter a odbornosť. Pri vzťahu k druhým hovoril o potrebe počúvania a pochopenia druhého, o slobode vidieť veci inak, o tom, aby sme dožičili druhým ľuďom dobro a úspech a aby sme nezabudli druhých prosiť, ďakovať im a odpúšťať.

Pri vzťahu s Bohom zdôraznil, aby sme sa darovali, slúžili, vykonávali prácu s radosťou a vášňou a namiesto bojovania so zlom alebo utekania od neho, sme premieňali zlo v sebe s Jeho mocou na dobro.

Bernard hovoril o vzťahoch tak, ako ho to naučil jeho učiteľ Vladimír Šatura SJ. Lukáš hovorí o vzťahu k Bohu takto: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Lk 10, 25 –28.

Vzťah k sebe zdôrazňuje, že naše vnútro je dôležitejšie ako vonkajšok, chudoba a závislosť na pôvodcovi, je viac ako vonkajšie bohatstvo. Pri vzťahu k ľuďom je dôležitá práca pre spoločné dobro.

Zlaté pravidlo hovorí - 12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Mt 7, 12. Sme niekedy prísni na druhých, chýba nám zrkadlo a vidíme na nich samé chyby, nevieme odpustiť a sami sa tak dostávame do závislosti na zle.

V Biblii sa o odpúšťaní hovorí - 21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Mt 18, 21 – 22.

Aj podobenstvo o miere nám dáva dobrý návod - „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. 25 Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“Mk 4, 24 – 25.

Mnohé rehoľné spoločenstvá zdôrazňujú aj vzťahy k veciam – starostlivé zaobchádzanie s vecami, majetkom, prírodou a Božím kráľovstvom, ktoré máme v dočasnej správe. 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce, Mt 6, 19 – 21.

Hľadáte manažérske a podnikateľské praktiky v knihách a kurzoch? Hľadajte. Je tu ešte iná cesta.

Nájdite si tiché miesto a čas na to, aby ste sa stretávali sami so sebou. A preberajte si vzťahy k Bohu, k sebe, k druhým ľuďom a k veciam okolo seba. Stačí jediná kniha, v ktorej sú Božie slová preložené do ľudského jazyka. Alebo sa prihláste na našu Podnikateľskú univerzitu a budeme spoločne hľadať vašu vlastnú cestu a učiť sa porozumieť sebe samému, ľuďom a veciam okolo a zmyslu, toho všetkého.

Knižku Prof. Jána Košutiaka - Kresťania a podnikanie si môžete zakúpiť tu.

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium