Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Prof. Ján Košturiak
Podnikanie s Bibliou

small_2922-.jpg

Býva vo Varíne, je ženatý a má 3 deti.

Západný svet je v kríze. Finančné problémy, dlhy a znižovanie rastu ekonomiky sú následkom skutočných problémov. Keď dôjdu ekonómom argumenty, tak použijú vetu o kríze hodnôt a morálky. Západný svet už dlhé roky žije nad pomery a na tento luxus si požičiava. Podobne ako sa zvyšuje materiálny blahobyt, tak sa zároveň znižuje schopnosť učiť sa a tvrdo pracovať. Schopnosť, ktorú v sebe mali ešte naši starí rodičia. Rast bez výkonu nie je dlhodobo udržateľný. Rastúci blahobyt, individualizmus a egoizmus vedú aj k rozkladu tradičnej hodnotovej orientácie, na ktorej vznikli kultúra a rozvoj Európy – Kresťanstva. Potláča sa význam rodiny, verejne sa spochybňujú princípy Desatora a vzdelaní technokrati, ktorí vymenili Boha za rast HDP, nám posmešne tvrdia, že biznis a podnikanie sa nemajú spájať s teológiou a morálkou.

Lídri tohto sveta zlyhali. Potrebujeme nových lídrov, ľudí, ktorých úspešnosť sa nemeria počtom vystúpení v médiách, alebo úrovňou salónnych diskusii, ale schopnosťou uplatniť svoje znalosti, realizovať veci, meniť svet k lepšiemu. Sledujem staršiu generáciu “lídrov v politike”, ktorí povýšili klamstvo a podvody na pracovnú metódu a na svoje ospravedlnenie hovoria, že “politika nie je pre svätých.” Čo k tomu dodať? George Orwell sa kedysi vyjadril takto: “V tomto čase všeobecného klamania je vyslovenie pravdy revolučným činom.” Žijeme v dobe, keď ľudí, ktorí urobia takýto čin, označujú za nezrelých, pochádzajúcich z iného a nereálneho sveta. Aspoň tak sa vyjadrujú dinosaury – architekti reálneho sveta okolo nás.
Už Ježiš hovoril o zákonníkoch a farizejoch, ktorí len hovoria a nekonajú a svoju reč k zástupom zakončil takto: “Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Nadávame na svet okolo nás a obviňujeme za to politikov a akcionárov politických strán. Tento svet je však aj obrazom nás samých. Nadávaním a kritikou druhých toho veľa nezmeníme. Začať môžeme tým, že sa sami pozrieme do zrkadla a prečítame si ešte raz Ježišove slová. A môžeme začať. Aký krásny by bol svet, keby každý z nás ožiaroval láskou a dobrom aspoň niekoľko ľudí okolo seba. A oni by prebrali túto štafetu. Keby sme za život naučili niekoľko ľudí to najlepšie, čo je v nás. Keby sme zamestnali aspoň jedného človeka a dokázali pomáhať aspoň jednému trpiacemu. Zlo, nenávisť a boje medzi ľuďmi majú iba jednu terapiu – dobro, lásku a spoluprácu.

Dostal som príležitosť napísať pár slov k prekladu knižky o podnikateľovi Francoisovi Neveuxovi. On dal svoj talent do služby druhým a ukázal ako riešiť problémy tohto sveta. Čítam práve knihu Podivín, kde je popísaný príbeh Ricarda Semlera a jeho úspešnej firmy Semco. Firmy, vybudovanej na princípoch slobody a hľadania šťastia v práci. Nie je to komunizmus, ale slobodná firma, ktorú riadia zamestanci a slúži svojim zákazníkom a pracovníkom lepšie ako väčšia tradične, hierarchicky riadených firiem. (zdroj peoplecomm)

Poznám na Slovensku veľa podnikateľov, ktorí sa snažia budovať slušné a slobodné podniky. Netreba filozofovať nad definíciami slušnosti a vylepovať na steny firmy kódexy a pravidlá. Stačí sa slušne správať – mať rešpekt k ľuďom, plniť si svoje sľuby a záväzky, neklamať a nepodvádzať, priznať si chybu, spravodlivo rozdeľovať prácu a odmenu za ňu. Teším sa. Je stále viac firiem, ktoré chcú byť slušné – lebo vedia, že slušnosť a dôvera sú dôležité vitamíny - pre firmu aj našu chorú spoločnosť.

Toto sú princípy slobody v práci, ktoré sa snažia presadzovať niektoré podniky a dosahujú s nimi úspechy:

1. Zmysel a vízia – Keď organizácia a jej zamestnanci poznajú dôvod prečo ich firma, či projekt existujú a zdieľajú spoločný smer.
2. Dialóg a počúvanie - Keď netrváme na jednej pravde, ale vieme pripustiť rôzne uhly pohľadu.
3. Fair play a dôstojnosť – Keď sa dokážeme správať ku každému človeku férovo, tj. podľa jeho zásluh.
4. Transparentnosť - Keď myšlienky voľne plynú a informácie zdieľame slobodne a zodpovedne.
5. Zodpovednosť – Keď je každý člověk i organizácia ako celok zodpovedný jeden druhému i spoločnosti za svoje správanie.
6. Jednotlivo a spoločne – Keď jednotlivci rozumejú a berú za svoje to, ako prispievajú k dosiahnutiu spoločných cieĺov.
7. Možnosť voľby– Keď organizácia podporuje každého zamestnanca k tomu, aby sa sám rozhodoval.
8. Celistvosť – Keď sa každý jednotlivec i organizácia ako celok držia spoločných etických a morálnych princípov.
9. Decentralizácia – Keď sa moc rozloží do všetkých úrovní a častí organizácie.
10. Reflexia a zhodnotenie – Keď všetci cítia potrebu priebežnej spätnej väzby, potrebu učiť sa z minulosti.


Niekedy sa mi zdá, že čím viac niekto rozpráva o slušnosti a morálke, tým menej sa nimi riadi. Firma Enron bola kedysi celá oblepená morálnymi kódexami a robila pritom veľké finančné podvody. Mnohé politické strany, ktoré sa označujú za “kresťanské”, sú svojimi činmi od kresťanských hodnôt veľmi vzdialené.

Finančné problémy sú len jedným prejavom chorého organizmu a všetci lekári  sedia v zasadačkách a opakujú poučky zo školy. Verím, že sa nájdu mladí ľudia, prekonajú tento intelektuálny incest, opustia prázdne debaty, budú hľadať nové riešenia a začnú niečo konkrétne robiť. Budeme potrebovať lídrov zmeny. Lídrov, ktorí si položia zásadné otázky. Napríklad: Prečo je všetko podriadené rastu HDP? Ako zaistiť ľuďom kvalitný život pri jeho poklese? Ako premeniť konkurenciu na spoluprácu? Ako zmeniť “nadbytočných” ľudí na užitočných? Ako zachrániť zdegenerovanú spoločnosť a ohrozenú planétu?

Celá manažérska literatúra posledných rokov, vrátane výchovy na školách, je plná teórií a techník na manipuláciu ľudí, “situačný” manažment a zlepšovanie vonkajších prejavov pre získanie potrebnej pozície alebo cieľa. Charakter a skutočné hodnoty človeka zostávajú potlačené. Klamstvá a podvody okolo nás sú výsledkom tohto vývoja posledných desaťročí. Dnes sa mnohí prebúdzajú a kričia, že potrebujeme autentických a slúžiacich lídrov (servant leadership), ľudí, ktorí vytvárajú podmienky, idú príkladom a “nosia vodu” svojim spolupracovníkom.

Netreba hľadať na internete poradcov, ktorí na nás vykrikujú aké vlastnosti má mať moderný líder zmeny. Čítal som o ňom knihu. Pyšných a sebaistých karhal a skláňal sa k ľuďom, ktorí zlyhali. Keď chcel aby ho nasledovali, musel zostúpiť k nim a hovoriť jazykom, ktorému rozumeli. Nepoučoval a nevyužíval svoju autoritu, ale trpezlivo vysvetľoval svojim žiakom veci, ktoré nechápali, zabúdali a často porušovali. Učil príkladom a na nikoho sa nepozeral zhora. Bol to veľký učiteľ. Volal sa Ježiš Kristus.

Často dostávam otázku, či sa dá podnikať eticky. Niekedy idú podnikatelia a manažéri ešte ďalej a pýtajú sa ma, či sa dá podnikať podľa kresťanských hodnôt. A ja im hovorím, že najlepšia učebnica manažmentu a podnikania je Biblia. Napríklad Matúš 13.12: Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. Alebo Ján 10.13-15: Ja som dobrý pas­tier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce.

Moja odpoveď je jednoznačná – dlhodobo podnikať sa dá iba kresťansky. Nemám na mysli, že človek, ktorý nie je veriaci alebo kresťan, nemôže byť dobrý podnikateľ. Mám na mysli, že musí používať morálne princípy a svedomie, na ktoré nemáme monopol iba my, kresťania, ale aj naši bratia z iných náboženstiev aj neveriaci.

Podnikanie je objavovaním a využitím nášho talentu, ktorý sme dostali od Boha. Sedávam s podnikateľmi a definujeme strategické smerovanie ich firiem. Častejšie hovoríme o zmysle, ako o peniazoch. Zmysel je to, čo nás motivuje a poháňa dopredu. Okrem zmyslu nám podnikanie dáva aj ďalšie dva silné motivačné faktory – slobodu a možnosť rozvíjať svoje majstrovstvo v danej profesii.

Pri podnikaní sa zarábajú peniaze tým, že vytvárame hodnoty pre druhých, ktorí hodnotu uznajú a daný výrobok alebo službu si kúpia. Táto hodnota má v sebe vždy merateľnú časť (chuť jedla, funkčnosť počítača alebo výkon a spotreba automobilu) ale aj nemerateľmú, emočnú časť (dobrý pocit, slušnosť, úcta, rešpekt, vyšší zmysel). Pri podnikaní vytvárame hodnoty pre zákazníka, ale aj pre podnikateľa (alebo akcionárov), pre zamestnancov i pre spoločnosť. Medzi týmito hodnotami musí byť rovnováha. Majiteľ firmy si nemôže brať viac, na úkor svojich zamestnancov, ani na úkor zákazníka tým, že mu predáva nekvalitné veci za vysoké ceny. Rovnako musí podnikateľ tvoriť hodnoty aj pre spoločnosť - už tým, že vo firme koná slušne a podľa kresťanských zásad, ovplyvňuje svojich spolupracovníkov a nepriamo aj ich rodiny a celú spoločnosť. Aj vytváranie pracovných miest je službou pre spoločnosť, podobne ako podpora ľudí, ktorí podnikať nemôžu a sú odkázaní na pomoc druhých.

Ľudia mi často hovoria, že podnikatelia sa takto nesprávajú. Vraj okrádajú svojich zamestnancov, klamú zákazníkov a spoločnosti skôr berú, ako jej dávajú. Nenazývajme túto skupinu ľudí podnikateľmi, tak ako vrahov nenazývame lekármi, alebo zlodejov policajtmi. Sú to podnikavci, špekulanti, zlodeji – ale nie podnikatelia. Život ukazuje, že firmy, ktoré porušujú morálne princípy nemôžu byť dlhodobo úspešné. Poznal som firmu, kde si generálny riaditeľ „ulieval“ peniaze do zahraničia, klamal a podvádzal. Postupne sa podobne začali správať ďalší ľudia okolo neho. Tí slušní radšej odišli a nahradili ich darebáci. Na konci bola rozkradnutá a rozvrátená firma. Ak bude firma zavádzať zákazníkov nepravdivou reklamou, alebo dodávať nekvalitné výrobky, tak ju opustia, rovnako ako ju raz opustia ľudia, ktorých šéf klame a núti klamať aj ich, alebo ich nechce spravodlivo odmeniť za ich prácu.
Stále hovorím o činoch a nie o deklaráciách. Iba to čo robíme je dôležité, nie to čo hovoríme, alebo píšeme v etických kódexoch. A ľudia to cítia, vidia a majú možnosť vlastnej voľby.
Som presvedčený, že nepotrebujeme žiaden iný kódex, ako je Desatoro a žiadnu inú učebnicu manažmentu a leadershipu ako je Sväté písmo. Dôležité je čítať, premýšľať, nájsť si čas byť sám so sebou a v tichu počúvať nášho Pána. Mnohí manažéri sa ženú za vecami, ktoré vôbec nie sú dôležité a potom nemajú čas, sú nervózni, robia chyby a trpia stresom a frustráciou. Behajú a nemajú čas sa zastaviť a zamyslieť, či bežia po správnej ceste za správnym cieľom. Hľadanie zmyslu, toho čo robíme, je kľúčom k správnej stratégii – nášho života aj podnikania. V tichu modlitby môžeme čerpať z toho najsilnejšieho zdroja energie – z Ducha Svätého. Nájsť rytmus a vyváženosť v našom živote v duchu hesla Benediktínov Ora et Labora je cesta k osobnej výkonosti a šťastiu. Unavujú nás veci, ktoré nás nebavia, robíme ich nasilu a často nemajú žiaden zmysel. Anselm Grün hovorí, že čerpáme zo zakalených prameňov, vytýčili sme si nesprávne ciele a robíme veci, ktoré nám namiesto radosti prinášajú sklamanie.

Ježiš Kristus nás vo Svätom písme často vyzýva k tomu, aby sme sa nebáli. Viera, láska a nádej sú tri kľúčové hodnoty, ktoré nám pomáhajú žiť, ale aj viesť naše firmy a povzbudzovať našich spolupracovníkov. Nebojme sa krízy, ktorá nám, podobne ako choroba, hovorí, že musíme zmeniť náš spôsob života. Nebojme sa toho, že Euro stratí svoju hodnotu a my budeme chudobní. Boh má iné merítka bohatstva, ako naši makroekonómovia. Prečo by sme sa mali stresovať z toho, že nám nerastie HDP? Musíme hľadať modely, kde budú mať ľudia prácu aj pri zvyšovaní produktivity, ktorá vytláča z podnikov „nadbytočné zdroje“. Cestou je podnikanie a hľadanie našej užitočnosti na tomto svete. Systém, ktorý je okolo nás, nedáva veľa riešení. Je to stroj na zvyšovanie HDP a ľudia sú ozubené kolesá v ňom. Tento stroj treba zmeniť, pretože náš svet je živý organizmus a ľudia sú neopakovateľné živé bytosti prichádzajúce na tento svet s talentom a šancou zanechať po sebe vlastnú stopu. Budeme musieť hľadať úplné nové modely, ktoré zaistia ľuďom dlhodobo kvalitný život aj pri poklese HDP. Modely, ktoré nám možno prinesú viac času a lásky a menej peňazí a zbytočných vecí, ktoré si za ne kupujeme.

Ľudia sú vystrašení a frustrovaní a pýtajú sa ekonómov a politikov čo bude. A oni sa múdro tvária, ale vedia iba čo bolo a nikdy nevedeli čo bude. Aby nás upokojili, tak obyčajne vyslovia čarovnú vetu, že urobia všetko preto, aby bolo lepšie. A nemajú ani poňatia, čo by mali urobiť. A keď sa niečo stane, tak nám prezentujú ďalšiu analýzu minulosti.
Boh nás stvoril na svoj obraz a dal nám slobodu voľby. Nečakajme na niekoho, kto vytvorí našu budúcnosť. Vytvorme si ju sami. Každý z nás je v podstate podnikateľ, pretože má na niečo talent, má slobodu voľby a má možnosť hľadať svoje miesto na svete a vyšší zmysel svojej existencie. Každý deň robíme rozhodnutia, svojim životom ovplyvňujeme naše okolie a svojim talentom vytvárame hodnoty. Netreba čakať na poradcov, ktorí nám z každej strany ponúkajú recepty na úspech. Náš najlepší Poradca je s nami stále, aj keď sme na Neho zabudli alebo na Neho niekedy nemáme čas. A zanechal nám Knihu, v ktorej je všetko, čo potrebujeme. Tak aký strach?


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium