Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Zuzana a Jozef Ring
Ako vznikol Zachej.sk?

small_ring.jpg

zakladatelia kresťanského kníhkupectva Zachej.sk

Jozef: Prvotné sprostredkovanie viery som dostal od rodičov. Vyrastal som ako “tradičný” kresťan, kedy môj jediný kontakt s Bohom bola nedeľná sv. omša. Po skončení omše som sa vrátil späť domov a Boh bol pre mňa tým, kým aj predtým - veľkou neznámou. Poznal som Božie aj cirkevné prikázania, snažil som sa ich neprestupovať, lebo čestne a spravodlivo ma vychovávali už moji rodičia.

No postupne ako roky plynuli, som zistil, že to, čo ponúka tento svet je len márnosť. Nestačilo mi to.

Vedel som, že existuje niečo viac, len som nevedel, kde to hľadať.

A navyše, moje vzťahy neboli také, po akých som túžil. Teda Boh ma cez sklamania v osobnom živote stále viac a viac mocným lanom priťahoval k sebe, hoci som to vtedy ešte nevedel. On to všetko riadil a postupom času mi do života posielal ľudí, ktorí ma volali na rôzne kresťanské akcie, kde by som Ho mohol zakúsiť. No ja som stále zostával vo svojej nedotknuteľnej schránke, do ktorej som nikoho nechcel pustiť. Obrat začal na Campfeste v roku 2009, kde som pri slovách gréckokatolíckeho kňaza o. Pariľáka pocítil silný Boží dotyk. Slová, ktoré hovoril akoby iba mne. Tá láska a radosť, ktoré som dostal skrze Božie objatie, sa nedá opísať.

Spoznal som, že Boh je láska. Toto poznanie a viera naplnili moje srdce pokojom.

Vedel som, že všetko, čo mi Boh dával, ale aj bral, bolo pre moje dobro. Stačilo poobzerať sa okolo seba. Pochopil som, že som stvorený na to, aby som žil vzťahy. S Bohom a s ľuďmi. A tie vzťahy sa dajú merať tým, koľko času im venujeme a utužujeme komunikáciou. Ak by som sa so svojou manželkou Zuzanou nerozprával, hoci by som bol s ňou celý deň v tej istej miestnosti, náš vzťah by sa dostal pod bod mrazu. Podobne je to aj s Bohom. Bez osobnej modlitby, kedy mu ja hovorím o tom, čo prežívam a bez počúvania, čo mi skrze Ducha Svätého hovorí On, by ten vzťah nebol možný. Keď poľavím v modlitbe, v rozhovore s Bohom, vtedy sa tento krehký vzťah naruší. Moja pýcha rastie a mám tendencie myslieť si, že všetko zvládam sám, nikoho nepotrebujem a viem, čo je pre mňa najlepšie, čo robiť, ako konať a ako sa správať k okoliu. Je to klamstvo, ktorým ma zlý často dostane.

Čím viac som sa približoval k Bohu, stupňoval sa duchovný boj. Akoby sa mi otvorili oči pre duchovný svet, ktorý samozrejme dovtedy existoval, ale ja som ho nevnímal. Tak, ako sa o mňa snažil Boh, tak sa snažil aj zlý a stupňoval svoj útlak skrze strachy a úzkosti, ktorými ma zvieral niekoľko rokov.

Moja manželka Zuzana mala o mne obraz, kedy ma videla uväzneného v hlbokej studni, po členky vo vode, bez síl, sklesnutého a úplne vyčerpaného. Vtom prišiel k tej studni Ježiš, naklonil sa a pozrel sa na mňa. Hodil mi záchranné lano. Ja som ho chytil a chcel som sa vyšplhať, no v studni som bol príliš dlho a nemal som síl vyliezť hore. Keď to Ježiš videl, hneď si upevnil lano a zišiel do studne. Skočil do vody a vôbec nedbal na to, že si zamáča nohy. Vyložil si ma na svoj chrbát a vyniesol ma hore - na svetlo. A môžem potvrdiť, že presne toto sa stalo v mojom živote: Boh ma vyslobodil z hlbín rôznych strachov a úzkostí. Chvála Pánovi!

Boh koná v našich životoch. Napr. v našom spoločenstve sme si spoločne vymodlili partnerov a teraz sa koná jedna svadba za druhou Vďaka Bohu.

Jozef: Svoje povolanie, to čo odo mňa Boh vlastne chce, som dlho nepoznal. Ako slobodný som doma často sedel ako bez duše pri počítači a kričal som na Boha, aby mi dal službu. Vôbec som netušil, o čo prosím a odkedy som prišiel ku augustiniánom v Košiciach na stretko, začalo sa všetko meniť. Okruh mojich priateľov sa rapídne rozšíril a voľný čas rapídne ubudol. Už sa len pousmejem: Chcel som službu a Pán mi ju dal a ešte aj pridal

Zuzana: Je zaujímavé, že hoci stretká u augustiniánov fungovali už mnohé roky, my dvaja sme tam začali chodiť presne v rovnakom čase a tak ako to bolo všetko nové pre Jozefa, rovnako nové to bolo aj pre mňa. S odstupom času to vidím tak, že Boh si nás tam priviedol, aby spojil naše životy. A naplánoval to s absolútnou presnosťou. Jozef: No Boh mal s nami ešte ďalšie plány. Nejaký čas ma bavila práca, ktorou som sa živil - tvorba web stránok a ich propágacia. Po pár rokoch však prišlo vyhorenie a z radosti sa stala povinnosť. A vonkoncom som nerozumel, ako týmto mojim talentom môžem slúžiť Bohu a mojim známym. Keď som spoznal moju budúcu manželku Zuzku, fascinoval ma jej prehľad v duchovnej literatúre a navyše vyštudovala vysokú školu zameranú na knihovníctvo.

Zuzana a Jozef: Veľa sme sa rozprávali a uvažovali, či by sme sa spoločne pustili do tvorby internetového kresťanského kníhkupectva. Nebolo to ľahké rozhodovanie a v modlitbe sme sa pýtali Najvyššieho project manažéra, či do toho ísť. Vnímali sme v spoločnosti prítomný fenomén nízkej znalosti základných kresťanských právd a ťažkopádnu orientáciu v bežných otázkach, s ktorými sa stretáva praktizujúci kresťan. A tiež množstvo (veriacich) domácností, v ktorých nebolo Sväté Písmo a nečítalo sa z neho. A okrem toho našu chuť robiť zmysluplnú prácu. Proste dať to najlepšie. Po čase naše rozhodnutie dozrelo a symbióza knihovníckych a internetových talentov dostala reálnu podobu v projekte Zachej.sk . Už od začiatku sme našu prácu vnímali ako službu. A aj dnes chceme prinášať Pánovo Slovo medzi viac ľudí, pretože vieme, že čítanie Svätého Písma, ale aj inej kresťanskej literatúry približuje k Nemu, jedinému Svetla života. Pracovať s knihami je viac ako len pracovať s matériou. Je to narábanie s obrovským potenciálom, ktorý v sebe nesú. Sprostredkovať niekomu správnu knihu v ten správny čas, môže pre dotyčného znamenať úplný obrat a nasmerovanie na správnu cestu. No všetko je milosť.

Zuzana a Jozef: Boh má s každým svoj originálny plán. Spoznať ho, čiže hľadať Jeho vôľu pre nás život je to najlepšie, čo môžeme urobiť, pretože len On s istotou vie, na ktorom mieste a s kým budeme šťastní. My to môžeme len tušiť a postupne objavovať.

Pán sa nás môže dotknúť na ktoromkoľvek mieste, cez akéhokoľvek človeka. Je nádherné, ak takýto dotyk zažijeme.

Ešte dôležitejšie však je, nenechať si tento Boží dotyk zobrať cez rôzne iné starosti. Človek rýchlo zabúda. Preto sa musíme naučiť vernosti aj v období neútechy. “Hľadajte ma celým svojim srdcom a dám sa vám nájsť,” hovorí Pán. A On je Pravdou…

 

Zuzana a Jozef Ring, zakladatelia kresťanského kníhkupectva Zachej.sk

Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium