Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11
 • Michaela Vyhnalová
  Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.
  2020-11-11
 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Zuzana a Jozef Ring
Ako vznikol Zachej.sk?

small_ring.jpg

zakladatelia kresťanského kníhkupectva Zachej.sk

Jozef: Prvotné sprostredkovanie viery som dostal od rodičov. Vyrastal som ako “tradičný” kresťan, kedy môj jediný kontakt s Bohom bola nedeľná sv. omša. Po skončení omše som sa vrátil späť domov a Boh bol pre mňa tým, kým aj predtým - veľkou neznámou. Poznal som Božie aj cirkevné prikázania, snažil som sa ich neprestupovať, lebo čestne a spravodlivo ma vychovávali už moji rodičia.

No postupne ako roky plynuli, som zistil, že to, čo ponúka tento svet je len márnosť. Nestačilo mi to.

Vedel som, že existuje niečo viac, len som nevedel, kde to hľadať.

A navyše, moje vzťahy neboli také, po akých som túžil. Teda Boh ma cez sklamania v osobnom živote stále viac a viac mocným lanom priťahoval k sebe, hoci som to vtedy ešte nevedel. On to všetko riadil a postupom času mi do života posielal ľudí, ktorí ma volali na rôzne kresťanské akcie, kde by som Ho mohol zakúsiť. No ja som stále zostával vo svojej nedotknuteľnej schránke, do ktorej som nikoho nechcel pustiť. Obrat začal na Campfeste v roku 2009, kde som pri slovách gréckokatolíckeho kňaza o. Pariľáka pocítil silný Boží dotyk. Slová, ktoré hovoril akoby iba mne. Tá láska a radosť, ktoré som dostal skrze Božie objatie, sa nedá opísať.

Spoznal som, že Boh je láska. Toto poznanie a viera naplnili moje srdce pokojom.

Vedel som, že všetko, čo mi Boh dával, ale aj bral, bolo pre moje dobro. Stačilo poobzerať sa okolo seba. Pochopil som, že som stvorený na to, aby som žil vzťahy. S Bohom a s ľuďmi. A tie vzťahy sa dajú merať tým, koľko času im venujeme a utužujeme komunikáciou. Ak by som sa so svojou manželkou Zuzanou nerozprával, hoci by som bol s ňou celý deň v tej istej miestnosti, náš vzťah by sa dostal pod bod mrazu. Podobne je to aj s Bohom. Bez osobnej modlitby, kedy mu ja hovorím o tom, čo prežívam a bez počúvania, čo mi skrze Ducha Svätého hovorí On, by ten vzťah nebol možný. Keď poľavím v modlitbe, v rozhovore s Bohom, vtedy sa tento krehký vzťah naruší. Moja pýcha rastie a mám tendencie myslieť si, že všetko zvládam sám, nikoho nepotrebujem a viem, čo je pre mňa najlepšie, čo robiť, ako konať a ako sa správať k okoliu. Je to klamstvo, ktorým ma zlý často dostane.

Čím viac som sa približoval k Bohu, stupňoval sa duchovný boj. Akoby sa mi otvorili oči pre duchovný svet, ktorý samozrejme dovtedy existoval, ale ja som ho nevnímal. Tak, ako sa o mňa snažil Boh, tak sa snažil aj zlý a stupňoval svoj útlak skrze strachy a úzkosti, ktorými ma zvieral niekoľko rokov.

Moja manželka Zuzana mala o mne obraz, kedy ma videla uväzneného v hlbokej studni, po členky vo vode, bez síl, sklesnutého a úplne vyčerpaného. Vtom prišiel k tej studni Ježiš, naklonil sa a pozrel sa na mňa. Hodil mi záchranné lano. Ja som ho chytil a chcel som sa vyšplhať, no v studni som bol príliš dlho a nemal som síl vyliezť hore. Keď to Ježiš videl, hneď si upevnil lano a zišiel do studne. Skočil do vody a vôbec nedbal na to, že si zamáča nohy. Vyložil si ma na svoj chrbát a vyniesol ma hore - na svetlo. A môžem potvrdiť, že presne toto sa stalo v mojom živote: Boh ma vyslobodil z hlbín rôznych strachov a úzkostí. Chvála Pánovi!

Boh koná v našich životoch. Napr. v našom spoločenstve sme si spoločne vymodlili partnerov a teraz sa koná jedna svadba za druhou Vďaka Bohu.

Jozef: Svoje povolanie, to čo odo mňa Boh vlastne chce, som dlho nepoznal. Ako slobodný som doma často sedel ako bez duše pri počítači a kričal som na Boha, aby mi dal službu. Vôbec som netušil, o čo prosím a odkedy som prišiel ku augustiniánom v Košiciach na stretko, začalo sa všetko meniť. Okruh mojich priateľov sa rapídne rozšíril a voľný čas rapídne ubudol. Už sa len pousmejem: Chcel som službu a Pán mi ju dal a ešte aj pridal

Zuzana: Je zaujímavé, že hoci stretká u augustiniánov fungovali už mnohé roky, my dvaja sme tam začali chodiť presne v rovnakom čase a tak ako to bolo všetko nové pre Jozefa, rovnako nové to bolo aj pre mňa. S odstupom času to vidím tak, že Boh si nás tam priviedol, aby spojil naše životy. A naplánoval to s absolútnou presnosťou. Jozef: No Boh mal s nami ešte ďalšie plány. Nejaký čas ma bavila práca, ktorou som sa živil - tvorba web stránok a ich propágacia. Po pár rokoch však prišlo vyhorenie a z radosti sa stala povinnosť. A vonkoncom som nerozumel, ako týmto mojim talentom môžem slúžiť Bohu a mojim známym. Keď som spoznal moju budúcu manželku Zuzku, fascinoval ma jej prehľad v duchovnej literatúre a navyše vyštudovala vysokú školu zameranú na knihovníctvo.

Zuzana a Jozef: Veľa sme sa rozprávali a uvažovali, či by sme sa spoločne pustili do tvorby internetového kresťanského kníhkupectva. Nebolo to ľahké rozhodovanie a v modlitbe sme sa pýtali Najvyššieho project manažéra, či do toho ísť. Vnímali sme v spoločnosti prítomný fenomén nízkej znalosti základných kresťanských právd a ťažkopádnu orientáciu v bežných otázkach, s ktorými sa stretáva praktizujúci kresťan. A tiež množstvo (veriacich) domácností, v ktorých nebolo Sväté Písmo a nečítalo sa z neho. A okrem toho našu chuť robiť zmysluplnú prácu. Proste dať to najlepšie. Po čase naše rozhodnutie dozrelo a symbióza knihovníckych a internetových talentov dostala reálnu podobu v projekte Zachej.sk . Už od začiatku sme našu prácu vnímali ako službu. A aj dnes chceme prinášať Pánovo Slovo medzi viac ľudí, pretože vieme, že čítanie Svätého Písma, ale aj inej kresťanskej literatúry približuje k Nemu, jedinému Svetla života. Pracovať s knihami je viac ako len pracovať s matériou. Je to narábanie s obrovským potenciálom, ktorý v sebe nesú. Sprostredkovať niekomu správnu knihu v ten správny čas, môže pre dotyčného znamenať úplný obrat a nasmerovanie na správnu cestu. No všetko je milosť.

Zuzana a Jozef: Boh má s každým svoj originálny plán. Spoznať ho, čiže hľadať Jeho vôľu pre nás život je to najlepšie, čo môžeme urobiť, pretože len On s istotou vie, na ktorom mieste a s kým budeme šťastní. My to môžeme len tušiť a postupne objavovať.

Pán sa nás môže dotknúť na ktoromkoľvek mieste, cez akéhokoľvek človeka. Je nádherné, ak takýto dotyk zažijeme.

Ešte dôležitejšie však je, nenechať si tento Boží dotyk zobrať cez rôzne iné starosti. Človek rýchlo zabúda. Preto sa musíme naučiť vernosti aj v období neútechy. “Hľadajte ma celým svojim srdcom a dám sa vám nájsť,” hovorí Pán. A On je Pravdou…

 

Zuzana a Jozef Ring, zakladatelia kresťanského kníhkupectva Zachej.sk

Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium