Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Prof. Peter Kreeft
Cirkev v Skutkoch apoštolov a Cirkev dnes

small_small_Peter Kreeft.png

Peter John Kreeft je profesorom filozofie na Bostonskej univerzite a Kráľovskej univerzite. Je autorom mnohých známych kníh.

Aký je rozdiel medzi Cirkvou v Skutkoch apoštolov a dnešnou Cirkvou? V podstate nijaký. Je to tá istá Cirkev: Cirkev, ktorú Kristus založil, Cirkev, ktorá učí s jeho mocou („Kto vás počúva, mňa počúva“ – Lk 10, 16), Cirkev, ktorej sľúbil, že ani pekelné brány, ani sily smrti ju nikdy nepremôžu (Mt 16, 18).

Zdá sa však, že v porovnaní s Cirkvou v Skutkoch apoštolov jej dnes chýba duchovná energia. Keď sa Pavol spýtal kresťanov v Efeze: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“

(19, 2), musel vidieť, že tam niečo chýba. Myslím si, že dnes by nám položil tú istú otázku. Ako vyzeráme my? Pozrime sa na niektoré konkrétne výsledky pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi v Skutkoch apoštolov. Majme na pamäti, že to má byť normálne, a nie abnormálne.

1. Duch sa má počúvať osobne, priamo a konkrétne ako Osoba (pozri 21, 4 a 23, 11). On nie je len predmet viery. Určite ho nemáme považovať za vágnu myšlienku alebo silu. Koľkí z nás ho dnes osobne poznajú?

2. Zázraky sa tak mocne diali skrze Pavla, že aj jeho šaty boli nástrojmi uzdravenia (19, 11 – 12)! Kristove prisľúbenia v evanjeliách (pozri Mk 16, 18) sa doslova splnili. Napríklad v Sk 28, 3 – 6 Pavla pohrýzla vretenica na Malte, a nič sa mu nestalo. Koľko zázrakov sa nedávno stalo vo vašej farnosti?

3. Objavuje sa pôsobenie zlých duchov (19, 13 – 19) a je potrebný exorcizmus, lebo diabol nesedí nečinne, keď nebeské sily odvážne pochodujú do duchovného boja. Koľkí z našich duchovných sú vyškolení, aby boli exorcistami?

4. Spoveď, pokánie a odvrátenie od hriechu sú jasné a silné (19, 18 – 19). Dnes, keď mnohí katolíci zabudli na myšlienku duchovného zápasu, prax spovede je zriedkavá a povedomie o hriechu je slabé.

5. Viera je taká silná, že to neveriacich uráža. Duchovný zápas vedie k viditeľným problémom, ba aj vzburám (21. kapitola). Prečo? Nikto sa necíti ohrozený vágnou, slabošskou vierou. Ale modloslužobníci v Efeze boli ohrození, keď Cirkev nekompromisne odsudzovala modloslužbu (19, 23 nn.) Dnes sa nepriatelia Boha obávajú jeho Cirkvi len vtedy, keď odvážne hovorí proti súčasným modloslužbám, či už ide o sexuálnu nemorálnosť alebo „slobodu výberu“ pre zabíjanie nenarodených detí, alebo materialistický konzumizmus, alebo vieru, že vojna vyrieši medzinárodné problémy. Pravá viera vo svojej plnosti ma urážať neveriacich. Kristus je ako chemoterapia pre rakovinu sveta. Svetskosť sa bojí svätosti (pozri 24, 25).

6. Klaňanie sa Bohu je taká radosť, že dlhé bohoslužby v kostole sú bežné. Pavol v 20. kapitole Skutkov apoštolov kázal tak dlho, že mladík Eutychus zaspal, spadol z okna a zomrel. (Boh použil Pavla, aby tohto mladíka opäť oživil.) Kedy ste sa zúčastnili dvojhodinovej svätej omše?

7. Kresťania sú pripravení zomrieť ako mučeníci (21, 13). V ďalších storočiach mnohí boli umučení. Boli ochotní zomrieť za Krista, pretože Kristus bol pre nich vzácnejší než samotný život (pozri Flp 3, 8). Môžeme povedať to isté?

8. „Dobrá správa“ sa ohlasuje ako historická skutočnosť, nielen ako „hodnoty“; a ako prítomná skutočnosť, nielen ako minulosť. Pavlova reč v Jeruzaleme pre Židov, ktorí ho chceli zabiť (22. kapitola), a jeho reč pred pohanským kráľom Agrippom (26. kapitola) sa nezameriavajú na teológiu, etiku alebo argumenty, ale na osobné svedectvo. Hovoril o tom, ako sa stretol s Ježišom.

Dnes fundamentalistické cirkvi rastú oveľa rýchlejšie než Katolícka cirkev, a to najmä v Latinskej Amerike, pretože sa odvolávajú na osobné svedectvo. Nemožno sa hádať o skutočnosti zmeneného života.

9. Viera nie je spolitizovaná, ako je to často dnes. Všetky politické ľavicové či pravicové frakcie sú ohrozene a konšpirujú proti Pavlovi. Všetky „mocnosti“ ho nenávidia, pretože neslúži ani jednej z nich, ale Vyššej moci. Pravá Cirkev nie je ani „firma“, ani hnutie politického „oslobodenia“.

10. Cirkev je odvážna. Pavol by sa možno zachránil, keby sa neodvolal k cisárovi (25, 12; 26, 32), ale on šiel priamo na vrchol a odmietol neriskovať. Mal úplnú dôveru, lebo „ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31). Hovoril priamo, pôsobivo, bez jemných „nuáns“, ako moderní teológovia, a bez toho, aby sa obával, či bude „prijateľný“, ako dnešní „katolícki“ politici (pozri 26, 24 – 29).

11. Proroctiev je veľmi veľa a Cirkev je voči nim otvorená (pozri 27, 10. 22. 31 a 34). Počuli ste nedávno nejaké pozoruhodné proroctvo?

12. Anjeli sa stretávajú s ľuďmi (5, 19; 8, 26; 10, 3; 12, 7 – 11; 27, 23) práve tak, ako sa to stávalo v Starom zákone a ako o tom rozpráva Pavol (7, 30. 35. 38). Je to súčasť „balíčka“. Anjeli sú skutoční, nie sú to mýty alebo symboly. Poznáte niekoho, kto sa stretol s anjelom?

13. Hoci Cirkev bola malá, bola dobre známa, dokonca veľmi dobre známa práve tak, ako Ježiš (28, 22). „Rozbúrili celý svet“ (17, 6). Boli „kontrakultúrni“ a nebáli sa žiadnej pozemskej organizácie, lebo slúžili Bohu, a nie ľudským mocenským štruktúram (5, 29).

A čo my dnes? Prevraciame celý svet? Alebo on prevracia nás? Skutky apoštolov nemajú byť mŕtvou, zhrdzavenou históriou, ale skôr modelom pre Cirkev vo všetkých dobách vrátane tej dnešnej.

Ako Štefan nepovažoval Mojžišov život za mŕtvu históriu, ale za Boží vzor činnosti, ktorá sa opakovala v jeho dobe (7. kapitola), tak aj my máme v dnešnej dobe opakovať skutky zo Skutkov apoštolov. Môže sa to stať opäť, ak to chceme. Svätý František z Assisi povedal: „Povedzte mi, kto podľa vášho názoru je ochotnejší: Je Boh ochotnejší dať milosť, alebo sme my ochotnejší ju prijať?“ Nielenže sa to môže stať opäť, ale myslím si, že sa to opäť stane. Myslím si, že sa to už začína opäť diať.

Časť dôvodu spočíva v tom, že Ján Pavol II. bol v mnohých ohľadoch ako svätý Pavol. Celý jeho náboženský život sa zameriaval na osobu Krista, stretnutie s Kristom, poslúchanie Krista. Cestoval po celom svete ako misionár. Vykonával exorcizmy (dva vo Vatikáne). Hovoril odvážne a otvorene, pohoršoval svojich nepriateľov. Bol pripravený zomrieť ako mučeník. Žil počas nacistického a komunistického prenasledovania v Poľsku. Postrelili ho a takmer zabili. Keď kázal, odvolával sa na skúsenosti, a nielen na teóriu. Zažil proroctvá, uzdravenia a iné charizmatické dary Ducha. Neviem, či videl anjela, ale nebol by som prekvapený, keby áno.

Modlime sa, aby Boh povolal druhého Pavla, ktorý pomôže druhýkrát obrátiť svet na vieru. Naša civilizácia, podobne ako staroveký Rím, zomiera. Nič nás neprenesie cez druhú dobu temna, do ktorej vchádzame, okrem sily, ktorá nás preniesla cez prvú dobu temna.

 

Ukážka z knihy Petra Kreefta - Môžeš (s)poznať Bibliu - kapitola - Cirkev v Skutkoch apoštolov a Cirkev dnes (str. 235 – 239). Knihu je možné si objednať tu.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium