Dobré správy

 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11
 • Leo Jozef Suenens
  príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne?
  2018-04-19

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - James Manjackal
Ako sa osobne modliť

small_small_James1.jpg

Otec James bol profesorom seminára S.F.S., Ettumanoor, Kerala v Indii. V Kerale založil centrum charizmatickej obnovy „Charis Bhavan“. Ohlasuje Evanjelium v 87 krajinách a na všetkých kontinetoch. Boh cez neho mocne koná.
www.jmanjackal.net

Vyber si najlepší čas pre tvoju osobnú modlitbu. Nech je to najlepší čas, kedy Ťa ospalosť, únava, alebo iné vonkajšie podnety nevyrušujú.

Pre väčšinu ľudí je skoro ráno najlepší čas. Usiluj sa modliť každý deň v presnom čase, aby sa Ti modlitba stala zvykom. Aké je úžasné, ak môžeš stretnúť Pána každý deň v rovnaký čas.

Osobná modlitba nie je recitovaním modlitieb z nejakých zbožných knižiek, nie je vyslovovaním ruženca, alebo čítaním Svätého Písma. Nie je časom, kedy sa modlíme za druhých, nie je o tom, že sa modlíš pred obrazom, alebo sochou. Je to iba o Tebe samom a Tvojom Bohu. Je to zatvorením očí a uší a vstupom do svätostánku Tvojho srdca, kde sa stretávaš s Otcom a Synom skrze Ducha Svätého.

Je dobré najprv chváliť a ďakovať Bohu nejaký čas, aby sme tak vstúpili do osobnej modlitby. Tam kde je chvála, tam je Boh! Jeho prítomnosť s chválou a vďaky vzdávaním. Veľa chváľ a vzdávaj vďaky počas svojich modlitieb. Chvála Ťa chráni pred odvedením pozornosti a zviazaností, ktoré prichádzajú od zlého.

V momente keď si v Jeho prítomnosti, odovzdaj sa Mu krátkou piesňou ako nap. Otče uctievam Ťa, odovzdávam Ti svoj život (Syn a Duch). Niekto v Jeho prítomnosti bude cítiť nehodnosť a hriešnosť byť v Jeho svätej všemohúcej prítomnosti.

Preto stráv aj krátky čas požiadaním Boha o ospravedlnenie a milosrdenstvo za hriechy, ktoré si spáchal. Musíš zažiť súcitné a milosrdné srdce Ježiša z ktorého tečú živé vody do Tvojho srdca, obmývajúc a očisťujúc Ťa a dávajúc Ti nové srdce (Ez 36,26).

Po prijatí Jeho odpustenia a po zmierení sa s Bohom, kedy som odpustil všetkým, musíš opätovne ďakovať a chváliť Boha za Jeho dobrotu k Tebe. Odpusti každému a buď zmierený so všetkými vo svojom srdci. (Mk 11:25)

Stráv nejaký čas žiadaním Pána, aby ťa uzdravil z rán tvojho srdca z minulosti a z prítomnosti. Prines všetky svoje zranené spomienky k Pánovi a prijmi uzdravenie skrze Kristove rany. Jeho ranami sme uzdravení (1 Pt 2,24). Vlož svoje zranené pocity, pocity odmietnutia, nelásky, strachu, úzkosti, komplex menejcennosti atď. do Pánových rán a vyhlás uzdravenie srdcu. Odovzdaj Mu jazvy tvojich minulých hriechov, viny, smútku a pod. a vyhlás hlbší vnútorný pokoj a radosť v Ňom. V tomto vzácnom momente milosti sa musíš oslobodiť od zlých návykov a túžob tela, aby si v ten deň nebol porazený hriechom. Budeš počuť Ježiša v Tvojom srdci: moja milosť Ti postačí (2 Kor 12,9). Počas tohto času môžeš tiež požiadať o vlastné telesné uzdravenie, ak nejaké potrebuješ.

Po prijatí nového života v Ježišovi prostredníctvom pokánia a vnútorného uzdravenia, vydaj celého seba Pánovi, svoje srdce, svoju myseľ a každú časť tvojho tela, tvoje plány, tvoje túžby, tvoju prácu, tvoje peniaze, tvoje programy, tvoje cesty, tvoje vzťahy a pod. (Rim 6,12-19)

Môžeš spievať vo svojom srdci dobrú pieseň napr. „Všetko odovzdávam Ježišovi.“ Pri odovzdávaní celej svojej bytosti žiadaj Ducha Svätého, aby ťa naplnil silou a milosťou. Môžeš spievať krátku pieseň k Duchu Svätému. Otvor svoje srdce Duchu a prijmi Ducha so všetkým Jeho ovocím, darmi a charizmami (Gal 5, 22-23, Iz 11, 2, 1 Kor 12, 4-10).

Toto by mal byť najkrajší okamžik tvojej osobnej modlitby. Tu budeš mať rôzne skúsenosti s Bohom, napríklad živá voda bude pretekaťcez teba láskou, pokojom a radosťou. Môžeš v sebe tiež zakúsiť skúsenosť Božej prítomnosti s duchovnými a emociálnymi prejavmi. Môžeš mať v tom čase vízie, možno budeš počuť Pána, ako Ti hovorí slová usmernenia a vedenia. Ak si mu predstavil svoj problém, určite dostaneš odpoveď. Cez vnútorný náhľad, zjavenia, slová Ducha v tebe, budeš počuť Ducha urob toto, choď týmto smerom, nechoď týmto smerom a pod. Počas tejto najdôležitejšej časti tvojej osobnej modlitby vstupuješ do osobného priateľstva s Ním.

Tu k Nemu môžeš hovoriť čokoľvek chceš, ako k bratovi, alebo k priateľovi (Jn 15,15). Maj intimitu s Pánom vo svojom srdci. Počas tohto času môžeš robiť rozhodnutia s Pánom pre ten deň, tak aby všetko čo budeš robiť bolo v súlade s Jeho vôľou a plánom. Ak ti Pán povie, aby si nerobil isté veci, alebo zmenil svoje plány, buď Mu poslušný. Naplň sa tak ako môžeš milosťou pre seba, aby si mohol kráčať v Jeho milosti a láske.

Maj viac vďaky vzdávania a chvály v Pánovej sladkej a milujúcej prítomnosti. Ak stráviš dobre čas s Pánom, nebudeš ani vedieť, ako rýchlo ti čas s Pánom uplynul. Keď končíš modlitbu, môžeš urobiť znak kríža na dôležité oblasti svojho tela a zasvätiť sa Kristovej krvi pre ochranu a starostlivosť. Potom s väčšou milosťou a Božou láskou vykonaj v ten deň svoje práce vedený väčším pokojom a radosťou. Ak sa takto budeš modliť, budeš denne vidieť mnohé požehnania od Pána vo svojom živote a uvidíš, ako ťa Duch vedie.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium