Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Ján Maria Vianney
O modlitbe

small_small_vianney.jpg

Bol mimoriadne apoštolsky horlivý kňaz. Celý život sa radikálne postil a modlil za obrátenie a spásu hriešnikov. Pôsobil vo Francúzsku vo farnosti Ars. V posledných 20 rokoch jeho života prichádzali do 300 miestnej dediny ročne 10 - tisíce pútnikov s cieľom počuť kázne a predovšetkým vyznať svoje hriechy a obrátiť svoj život k Bohu na svätej spovedi u farára z Arsu. Ľudí spovedal denne 15 až 17 hodín. Vynikal láskou, dobrotou a priamosťou. Ján Maria Vianney veľmi aktívne používal dary Ducha Svätého, najmä dar poznania a dar proroctva, ktorým privádzal späť k Bohu aj najzatvrdilejších hriešnikov. Počas jeho služby Pán ľudí duchovne a aj fyzicky uzdravoval. Po jeho smrti sa jeho telo nezačalo rozkladať a dodnes je uložené v celistvosti v kostole v Arse na bočnom oltári v presklenej rakve. Je uchovávané bez akéhokoľvek balzamovania a konzervácie. V roku 1925 bol vyhlásený za svätého. Je patrónom kňazov.

Aby som Vám ukázal silu modlitby a milosti, ktoré si vyprosíte z neba, môžem Vám len povedať, že práve vďaka modlitbe mali všetci spravodliví to šťastie, že vytrvali.

 

Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem koľko chcete: ak nezaprší všetko, čo budete robiť, bude zbytočné. Robte teda dobré skutky, koľko len chcete, no ak sa nemodlíte tak často, ako treba, nikdy nebudete spasení. Modlitba totiž otvára našej duši oči, dáva jej pocítiť veľkosť vlastnej biedy, potrebu utiekať sa k Bohu a vzbudzuje v nej strach z vlastnej slabosti.

Kresťan sa vo všetkom spolieha len na Boha, na seba samého v ničom. Áno, vďaka modlitbe všetci spravodliví vytrvali. Veď nakoniec aj sami zistíme, že len čo zanedbáme svoje modlitby, hneď stratíme túžbu po veciach nebeských: myslíme len na veci pozemské. Keď sa však opäť ponoríme do modlitby, pocítime, že sa v nás obnovujú myšlienky a túžby po nebeských veciach. Áno, ak máme šťastie byť v Božej milosti, tak sa vrátime opäť k modlitbe, lebo ak nie, môžeme si byť istí, že na ceste do neba nevydržíme.

Dá sa povedať, že všetci hriešnici vďačia za svoje obrátenie modlitbe, iba modlitbe, nie nejakému zvláštnemu zázraku, ktorý sa stáva len zriedkakedy.

Vidíte čo robí svätá Monika, aby vyprosila obrátenie pre svojho syna, raz kľačí pred krížom, modlí sa a plače, inokedy zas prosí múdrych ľudí o podporu v modlitbách. Pozrite sa aj na svätého Augustína, čo robil, keď sa chcel skutočne obrátiť.

Áno, môžeme byť akýmikoľvek hriešnikmi, ale keď sa opäť vrátime k modlitbe a budeme sa modliť tak, ako treba, môžeme si byť istí, že dobrý Boh nám odpustí.

Ó bratia moji! Nečudujme sa, že diabol robí všetko, čo len môže, aby nás odpútal od našich modlitieb alebo aby sme sa zle modlili. On, na rozdiel od nás dobre vie, aký strach vzbudzuje v pekle modlitba, a vie, že nie je možné, aby dobrý Boh odmietol to, o čo ho prosíme.

Dobrý Boh nehľadí na to či sú naše modlitby dlhé a krásne, ale či vychádzajú z hĺbky srdca, či je v nich veľká úcta a ozajstná túžba zapáčiť sa Bohu. Máme na to aj jeden dobrý príklad zo života svätého Bonaventúru, veľkého učiteľa Cirkvi, ktorému jeden veľmi prostý rehoľník hovorí:

"Otče, myslíte si, že sa ja, taký nevzdelaný, môžem modliť k dobrému Bohu a milovať ho" Svätý Bonaventúra mu odpovedá: Ach, priateľu, veď práve takých dobrý Boh miluje a najviac sa z nich teší." Dobrá správa tak veľmi potešila tohto prostého rehoľníka, že sa postavil ku dverám kláštora a všetkým, ktorí tadiaľ prechádzali, hovoril: Poďte priatelia, mám pre Vás dobrú správu! Otec Bonaventúra mi povedal, že aj my, nevzdelaní, môžeme milovať dobrého Boha rovnako ako vzdelaní. Aké máme šťastie, že môžeme milovať dobrého Boha a páčiť sa mu, aj keď nič nevieme!"

Preto Vám hovorím, že nie je nič ľahšie a potešujúcejšie ako modliť sa k dobrému Bohu.

Modlitba, to je vlastne pozdvihnutie nášho srdca k Bohu. Ešte lepšie, je to nežný rozhovor dieťaťa so svojím otcom, poddaného so svojím kráľom, sluhu so svojím pánom, priateľa so svojím priateľom. Do ich sŕdc vkladajú svoje trápenia a bolesti.

 

Spracované na základe knihy: Gérard Rossé - Život, kázne, myšlienky


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium