Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Ján Maria Vianney
O modlitbe

small_small_vianney.jpg

Bol mimoriadne apoštolsky horlivý kňaz. Celý život sa radikálne postil a modlil za obrátenie a spásu hriešnikov. Pôsobil vo Francúzsku vo farnosti Ars. V posledných 20 rokoch jeho života prichádzali do 300 miestnej dediny ročne 10 - tisíce pútnikov s cieľom počuť kázne a predovšetkým vyznať svoje hriechy a obrátiť svoj život k Bohu na svätej spovedi u farára z Arsu. Ľudí spovedal denne 15 až 17 hodín. Vynikal láskou, dobrotou a priamosťou. Ján Maria Vianney veľmi aktívne používal dary Ducha Svätého, najmä dar poznania a dar proroctva, ktorým privádzal späť k Bohu aj najzatvrdilejších hriešnikov. Počas jeho služby Pán ľudí duchovne a aj fyzicky uzdravoval. Po jeho smrti sa jeho telo nezačalo rozkladať a dodnes je uložené v celistvosti v kostole v Arse na bočnom oltári v presklenej rakve. Je uchovávané bez akéhokoľvek balzamovania a konzervácie. V roku 1925 bol vyhlásený za svätého. Je patrónom kňazov.

Aby som Vám ukázal silu modlitby a milosti, ktoré si vyprosíte z neba, môžem Vám len povedať, že práve vďaka modlitbe mali všetci spravodliví to šťastie, že vytrvali.

 

Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem koľko chcete: ak nezaprší všetko, čo budete robiť, bude zbytočné. Robte teda dobré skutky, koľko len chcete, no ak sa nemodlíte tak často, ako treba, nikdy nebudete spasení. Modlitba totiž otvára našej duši oči, dáva jej pocítiť veľkosť vlastnej biedy, potrebu utiekať sa k Bohu a vzbudzuje v nej strach z vlastnej slabosti.

Kresťan sa vo všetkom spolieha len na Boha, na seba samého v ničom. Áno, vďaka modlitbe všetci spravodliví vytrvali. Veď nakoniec aj sami zistíme, že len čo zanedbáme svoje modlitby, hneď stratíme túžbu po veciach nebeských: myslíme len na veci pozemské. Keď sa však opäť ponoríme do modlitby, pocítime, že sa v nás obnovujú myšlienky a túžby po nebeských veciach. Áno, ak máme šťastie byť v Božej milosti, tak sa vrátime opäť k modlitbe, lebo ak nie, môžeme si byť istí, že na ceste do neba nevydržíme.

Dá sa povedať, že všetci hriešnici vďačia za svoje obrátenie modlitbe, iba modlitbe, nie nejakému zvláštnemu zázraku, ktorý sa stáva len zriedkakedy.

Vidíte čo robí svätá Monika, aby vyprosila obrátenie pre svojho syna, raz kľačí pred krížom, modlí sa a plače, inokedy zas prosí múdrych ľudí o podporu v modlitbách. Pozrite sa aj na svätého Augustína, čo robil, keď sa chcel skutočne obrátiť.

Áno, môžeme byť akýmikoľvek hriešnikmi, ale keď sa opäť vrátime k modlitbe a budeme sa modliť tak, ako treba, môžeme si byť istí, že dobrý Boh nám odpustí.

Ó bratia moji! Nečudujme sa, že diabol robí všetko, čo len môže, aby nás odpútal od našich modlitieb alebo aby sme sa zle modlili. On, na rozdiel od nás dobre vie, aký strach vzbudzuje v pekle modlitba, a vie, že nie je možné, aby dobrý Boh odmietol to, o čo ho prosíme.

Dobrý Boh nehľadí na to či sú naše modlitby dlhé a krásne, ale či vychádzajú z hĺbky srdca, či je v nich veľká úcta a ozajstná túžba zapáčiť sa Bohu. Máme na to aj jeden dobrý príklad zo života svätého Bonaventúru, veľkého učiteľa Cirkvi, ktorému jeden veľmi prostý rehoľník hovorí:

"Otče, myslíte si, že sa ja, taký nevzdelaný, môžem modliť k dobrému Bohu a milovať ho" Svätý Bonaventúra mu odpovedá: Ach, priateľu, veď práve takých dobrý Boh miluje a najviac sa z nich teší." Dobrá správa tak veľmi potešila tohto prostého rehoľníka, že sa postavil ku dverám kláštora a všetkým, ktorí tadiaľ prechádzali, hovoril: Poďte priatelia, mám pre Vás dobrú správu! Otec Bonaventúra mi povedal, že aj my, nevzdelaní, môžeme milovať dobrého Boha rovnako ako vzdelaní. Aké máme šťastie, že môžeme milovať dobrého Boha a páčiť sa mu, aj keď nič nevieme!"

Preto Vám hovorím, že nie je nič ľahšie a potešujúcejšie ako modliť sa k dobrému Bohu.

Modlitba, to je vlastne pozdvihnutie nášho srdca k Bohu. Ešte lepšie, je to nežný rozhovor dieťaťa so svojím otcom, poddaného so svojím kráľom, sluhu so svojím pánom, priateľa so svojím priateľom. Do ich sŕdc vkladajú svoje trápenia a bolesti.

 

Spracované na základe knihy: Gérard Rossé - Život, kázne, myšlienky


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium