Dobré správy

 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24
 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Ján Maria Vianney
O modlitbe

small_small_vianney.jpg

Bol mimoriadne apoštolsky horlivý kňaz. Celý život sa radikálne postil a modlil za obrátenie a spásu hriešnikov. Pôsobil vo Francúzsku vo farnosti Ars. V posledných 20 rokoch jeho života prichádzali do 300 miestnej dediny ročne 10 - tisíce pútnikov s cieľom počuť kázne a predovšetkým vyznať svoje hriechy a obrátiť svoj život k Bohu na svätej spovedi u farára z Arsu. Ľudí spovedal denne 15 až 17 hodín. Vynikal láskou, dobrotou a priamosťou. Ján Maria Vianney veľmi aktívne používal dary Ducha Svätého, najmä dar poznania a dar proroctva, ktorým privádzal späť k Bohu aj najzatvrdilejších hriešnikov. Počas jeho služby Pán ľudí duchovne a aj fyzicky uzdravoval. Po jeho smrti sa jeho telo nezačalo rozkladať a dodnes je uložené v celistvosti v kostole v Arse na bočnom oltári v presklenej rakve. Je uchovávané bez akéhokoľvek balzamovania a konzervácie. V roku 1925 bol vyhlásený za svätého. Je patrónom kňazov.

Aby som Vám ukázal silu modlitby a milosti, ktoré si vyprosíte z neba, môžem Vám len povedať, že práve vďaka modlitbe mali všetci spravodliví to šťastie, že vytrvali.

 

Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem koľko chcete: ak nezaprší všetko, čo budete robiť, bude zbytočné. Robte teda dobré skutky, koľko len chcete, no ak sa nemodlíte tak často, ako treba, nikdy nebudete spasení. Modlitba totiž otvára našej duši oči, dáva jej pocítiť veľkosť vlastnej biedy, potrebu utiekať sa k Bohu a vzbudzuje v nej strach z vlastnej slabosti.

Kresťan sa vo všetkom spolieha len na Boha, na seba samého v ničom. Áno, vďaka modlitbe všetci spravodliví vytrvali. Veď nakoniec aj sami zistíme, že len čo zanedbáme svoje modlitby, hneď stratíme túžbu po veciach nebeských: myslíme len na veci pozemské. Keď sa však opäť ponoríme do modlitby, pocítime, že sa v nás obnovujú myšlienky a túžby po nebeských veciach. Áno, ak máme šťastie byť v Božej milosti, tak sa vrátime opäť k modlitbe, lebo ak nie, môžeme si byť istí, že na ceste do neba nevydržíme.

Dá sa povedať, že všetci hriešnici vďačia za svoje obrátenie modlitbe, iba modlitbe, nie nejakému zvláštnemu zázraku, ktorý sa stáva len zriedkakedy.

Vidíte čo robí svätá Monika, aby vyprosila obrátenie pre svojho syna, raz kľačí pred krížom, modlí sa a plače, inokedy zas prosí múdrych ľudí o podporu v modlitbách. Pozrite sa aj na svätého Augustína, čo robil, keď sa chcel skutočne obrátiť.

Áno, môžeme byť akýmikoľvek hriešnikmi, ale keď sa opäť vrátime k modlitbe a budeme sa modliť tak, ako treba, môžeme si byť istí, že dobrý Boh nám odpustí.

Ó bratia moji! Nečudujme sa, že diabol robí všetko, čo len môže, aby nás odpútal od našich modlitieb alebo aby sme sa zle modlili. On, na rozdiel od nás dobre vie, aký strach vzbudzuje v pekle modlitba, a vie, že nie je možné, aby dobrý Boh odmietol to, o čo ho prosíme.

Dobrý Boh nehľadí na to či sú naše modlitby dlhé a krásne, ale či vychádzajú z hĺbky srdca, či je v nich veľká úcta a ozajstná túžba zapáčiť sa Bohu. Máme na to aj jeden dobrý príklad zo života svätého Bonaventúru, veľkého učiteľa Cirkvi, ktorému jeden veľmi prostý rehoľník hovorí:

"Otče, myslíte si, že sa ja, taký nevzdelaný, môžem modliť k dobrému Bohu a milovať ho" Svätý Bonaventúra mu odpovedá: Ach, priateľu, veď práve takých dobrý Boh miluje a najviac sa z nich teší." Dobrá správa tak veľmi potešila tohto prostého rehoľníka, že sa postavil ku dverám kláštora a všetkým, ktorí tadiaľ prechádzali, hovoril: Poďte priatelia, mám pre Vás dobrú správu! Otec Bonaventúra mi povedal, že aj my, nevzdelaní, môžeme milovať dobrého Boha rovnako ako vzdelaní. Aké máme šťastie, že môžeme milovať dobrého Boha a páčiť sa mu, aj keď nič nevieme!"

Preto Vám hovorím, že nie je nič ľahšie a potešujúcejšie ako modliť sa k dobrému Bohu.

Modlitba, to je vlastne pozdvihnutie nášho srdca k Bohu. Ešte lepšie, je to nežný rozhovor dieťaťa so svojím otcom, poddaného so svojím kráľom, sluhu so svojím pánom, priateľa so svojím priateľom. Do ich sŕdc vkladajú svoje trápenia a bolesti.

 

Spracované na základe knihy: Gérard Rossé - Život, kázne, myšlienky


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium