Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Richard Rohr
Ako žiť pokoj v nepokoji

small_Rohr.jfif

Richard Rohr je celosvetovo uznávaný ekumenický učiteľ, františkán a katolícky kňaz.

 Niekoľko jednoduchých, ale dôležitých pokynov, ako prežiť nasledujúce dni a mesiace.

V sobotu som sa zobudil s myšlienkou na tri príklady z minulosti: Etty Hillesum ( 1914 – 1943 ) mladá Židovka, ktorá v koncentračnom tábore zažila ďaleko väčšie utrpenie a nespravodlivosť, než mi zažívame teraz, žalm 62., ktorý musel byť napísaný v čase veľkého útlaku židovského ľudu, a írsky básnik W.B.Yeats ( 1865 – 1939 ), ktorý napísal ,, Druhý príchod“ počas hrôz prvej svetovej vojny a pandémie španielskej chrýpky.

Tieto tri príklady z minulosti tvoria jadro môjho zamyslenia. Každé z nich si pomaly prečítajte a zamyslite sa nad nimi. Začneme s Etty:

Vo mne sa nachádza veľmi hlboká studňa. V nej sídli Boh. Niekedy som tam s Ním aj ja...A to je všetko, čo dnes môžeme spraviť a tiež všetko, na čom skutočne záleží : aby sme ten malý kúsok teba, Bože, chránili v sebe.

-Etty Hillesum, tranzitný tábor Westerbork.

Všimnite si jej oslovenie v druhej osobe ,, Ty, Bože“, priamo a osobne. Cíti Jeho prítomnosť, aj keď je obklopená toľkým  utrpením.

Potom je tu nadčasová múdrosť žalmov.

Iba v Bohu spočiň, duša moja, *
    lebo len on mi dáva nádej.
Iba on je moje útočište a moja spása, *
    moja opora, nezakolíšem sa.

V Bohu je moja spása i sláva; *
    Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, †
    pred ním si srdce otvorte; *
    Boh je naše útočište.

Veď iba klam a mam sú potomci Adama, *
    ľudia sú iba preludom.
Keby si stali na váhu, *
    dohromady sú ľahší ako para.

Žalm 62, 6-10

Môžeme nájsť takéto pokojné spočinutie v tomto svete? Každý deň čoraz viacej ľudí zažíva katastrofu extrémneho počasia. Cyklus neurotických správ je čoraz viac poháňaný jedným narcistickým vodcom, ktorého slová a skutky podnecujú nenávisť, zasievajú nezhody a zosilňujú každodenný chaos. Pandémia, ktorá prichádza vo vlnách, stále spôsobuje utrpenie a neporiadok bez konca. Ekonomika je nastavená na ochranu bohatých a mocných na úkor chudobných a ostatných ľudí, žijúcich na pokraji záujmu a  spoločnosti.

Niet divu, že duševné a emocionálne zdravie veľkej časti populácie sa zjavne zhoršuje a upadá. Z našej každodennej komunikáci sa vo veľkom vytráca zmysel pre pravdu, objektivitu, pre vedu a nábožestvo. Zisťujeme, že katastrofické dôsledky vývoja v uplynulých storočiach negatívne ovplyvňujú náš súčasný život. Sú to dôsledky, ktoré mnohí filozofi nazývajú nihilizmus alebo postmoderna (nič nemá zmysel, neexistujú univerzálne pravdy, vzory).

Nachádzame sa bezpochyby v apokalyptickom čase (latinské slovo apokalypsa sa vzťahuje na náhle odhalenie pravdy záverečnej fázy).

Yeatsova báseň "Druhý príchod“ sa potom javí ako priame proroctvo v kontexte dnešných dní. Posúdte sami:

Krútiac sa v odstredivom víre vôkol,                                                                                      už sokoliara nepočuje sokol;                                                                                                  veci sa rozpadajú; nedrží viac stred                                                                                        a v čírej anarchii ocitá sa svet,                                                                                                krvavý prúd sa spúšťa                                                                                                              a obrad nevinnosti utápa tok sýty;                                                                                          najlepším chýba presvedčenie                                                                                                a najhorší sú plní vášne, intenzity.

Našim zamestnaním a poslaním ako veriacich v tejto smutnej dobe musí byť v prvom rade obnova stredu, Božieho stredu, tým, že sa ho budeme držať a obsadzovať ho sami. Ak kontemplácia niečo znamená, znamená to, že si môžeme ,, strážiť ten malý kúsok z Teba, Bože,“ako to popisuje Etty Hillesum. V čom inom máme hľadať silu a oporu ? Všetko ostatné nás trhá na kúsky, zvnútra i navonok, bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby alebo kto je na Najvyššom súde. Nemôžeme na takomto mieste zotrvávať dlho, pretože sa stane život naším väzením.

Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom.

Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou.

Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov.

Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami.

Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev.

Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“

Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky.

Tak ponúkni Bohu to lono.

Staňme sa strážcami pri dverách svojich zmyslov v nasledujúcich dňoch, mesiacoch, aby sa,, príliv zakalený krvou ,“ nemohol dostať do našej duše. Ak mu to dovolíme, nebudeme mať prístup k tej,, skutočne hlbokej studni,“ z ktorej Etty Hillesum často čerpala toľko vitality a slobody.   

Ak mi dovolíte, doporučujem, ako duchovné cvičenie pre nasledujúce mesiace, aby sme vyhlásili moratórium,, v prijímaní správ.“ Podľa možností, nevenujme viac ako 1 hodinu denne sledovaniu TV, sociálnym sietiam, internetu, časopisom, novinám, komentárom a politickým diskusiám. To všetko nás,, trhá na kúsky,“ vrhá nás to do dualistického  sveta názorov a protinázorov a to nám bráni pozerať na svet očami Božej pravdy.

Namiesto toho navrhujem, aby sme tento čas využili na nejakú formu verejnej služby, dobrovoľníctva, mystického čínania od majstrov, púštnych otcov, modlitby a najlepšie všetkého hore uvedeného.

Môzeme tým strašne veľa získať a nič nestratiť. Vôbec nič.

A svet – s vami ako stabilným stredom – nemá čo stratiť.

A získa strašne veľa. Všetko.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium