Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Saša Tinková
Nemôže nás milovať niečo, čo nie je láskou

small_small_sasat.jpg

Je ženou, ktorá nachádza radosť a nový život v Kristovi.

Čo si budeme navrávať – všetci túžime po láske! A je to tak normálne a prirodzené. Stvoriteľ nás stvoril s tou najväčšou láskou a najlepším úmyslom, a my stopu tej Jeho lásky v sebe máme, a s ňou aj túžbu opätovať ju Jemu a šíriť ju ďalej do svojho okolia, do sveta. Chceme  - vedome či podvedome – patriť k Tomu, čo nás svojou láskou zahrnul ešte skôr, než sme sa vôbec prvý raz nadýchli tu na svete. Ženie nás dopredu hlad byť tým svetlom, ktorým nás On stvoril. A tak zažívať ten najkrajší spôsob a ´level´ spokojnosti a lásky. Od Neho, od seba, od blížnych... Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení.

Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky... Presne toto som, úplne prevalcovaná životom, vyprahnutá, vysmädnutá, sklamaná, hľadala po rokoch rýchlej bezduchej kariéry vo svete duchovna aj ja. Vtedy som však ešte netušila, že okrem samotného Boha v duchovnom priestore šarapatí aj Jeho náprotivok – ten zlý, ktorý ako ´božia opica´ chce napodobňovať nášho dobrotivého Stvoriteľa, s jediným zámerom: odtiahnuť nás od Nebeského Otca a zamotať do svojich pavučín a klamstiev. Naozaj, Diabol je riadna Božia opica – vyhlasujem to znovu a znovu nahlas, rada a ochotne ho usvedčujem, dnes – vyše dva roky po tom, čo ma Všemohúci Boh z týchto skazonosných a jedovatých ´opičín´ milostivo vytiahol a obrátil môj pohľad k Nemu, Jeho svetlu a pravde.

Trvalo mi nejaký ten rok, kým som sa z tých jedov a klamstiev v podobe učení New age a Ezoteriky vymotala. Je to niekedy ťažké, pretože Zlý je rafinovaný v tom, že presne vie, na ktorú strunu má práve vám brnknúť, aby ste si ho všimli a skočili mu na lep. Sľuboval mi všetko možné, doslova čokoľvek, po čom mi v mojej vyprahnutosti srdce pišťalo – prijatie, bezpečie, spočinutie, radosť, pokoj, spolupatričnosť, uzdravenie duše aj tela, láska! Láska od druhých aj seba...

Spočiatku vám dokáže tá opica brnkať pod nosom naozaj všeličím, vábiť vás stále ďalej a ďalej do tej nekonečnej ničoty. New age je na povrchu plné priateľských, pozitívnych všeobjímajúcich, všeakceptujúcich hladivých slovíčok a teórií. Je tiež plné rôznych dych vyrážajúcich zážitkov, vnemov, čarov a divov (Mt 24:24 ...vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených...). A vy to chcete. Chcete sa cítiť dobre, chcete zažívať zážitky, cítiť sa vyvolení,    osvietení, duchovní, počúvate ten hlások o láske, prijatí, veľkých veciach, idete za ním ako za sirénou... Pravdou je, že mnohým ľuďom Diabol naozaj dal veľa. Mnohým dal bohatstvo a peniaze (týmto nebojujem proti finančnej hojnosti, iba tvrdím, že  tak ako Boh, aj Diabol dokáže človeka –minimálne na nejaký čas - zabezpečiť finančne, ibaže s tým obrovským rozdielom, že on si za to bude na konci pýtať obrovskú, smrteľnú daň...), mnohým premnohým dal slávu, život na pódiu, v žiari reflektorov, mnohým dal potlesk, potľapkávanie, pritakávanie obrovských más. Mnohým dal aj klientov, partnera, biznis, (opäť, všetko super veci, ktoré ti chce dať aj Boh, ak je to tvoja cesta, len ide o to, akým spôsobom, na aký účel a za akú cenu...), mnohým dal veľa známych okolo seba, lajky, followerov, rušný a vzrušujúci život, na čo si len spomenieš!

Našťastie, hovorila som to krátko po svojom obrátení, a hovorím to aj dnes – našťastie, Diabol, tá protivná opica, síce dáva a dáva, rozhadzuje priehrštím, no nedokáže napodobniť snáď jednu-jedinú vec. Ale tú najpodstatnejšiu. Tú, o ktorú ide. Tú, po ktorej aj tak napokon v kútiku duše všetci túžime... Áno, nedokáže, a nikdy nemôže zo svoje podstaty napodobniť Božiu lásku!!!  On ju predsa odmietol a dnes je jej pravým opakom. A niečo, čo nie je láska, nás z pochopiteľných dôvodov nedokáže nasýtiť láskou. Niekto, kto bojuje proti tomu, kto nás stvoril na tento svet, nám nikdy nedá ten zvláštny boží pocit ´patrenia´ , tej božej (spolu)patričnosti, toho správneho miesta, kam nás už na začiatku svojich vznešených dokonalých plánov zasadil náš Otec-Boh. A napokon, niekto, kto bojuje proti tomu, kto nás stvoril, v konečnom dôsledku bojuje aj proti nám samotným.

Po niekoľkých rokoch motania sa v diablom vytvorených new-age učeniach, smrtonosných ja-náboženstvách, plných egoizmu, izolácie a samospásy (pretože nás navádzajú nielen – človeče, rob si vlastne, čo chceš, ale aj – človeče, a veď sa aj sám spas! – čo je pre človeka nemožné, smrteľné, skazonosné a v priamom rozpore s Božím slovom – nie sám zo seba, nie svojimi skutkami, ale milosťou Ježiša Krista si bol spasený! – Ef 2:8)  som toto skryté nepriateľstvo niekoho, v koho ríši som sa niekoľko rokov pohybovala, pociťovala už aj v kostiach. Všetko, čo som si priniesla do sveta duchovna s tým, že ´si to poriešim´,  sa neriešilo, naopak, vo veľkom zhoršovalo, zvyšky toho dobrého sa rozpadali a to zlé sa rozrastalo do gigantických rozmerov. Všetko, čo som si chcela vyliečiť – samoty, strachy, sklamania, úzkosti, moja nahlodaná identita, sebaúcta – to všetko bolelo ešte omnoho viac a pretavovalo sa do depresií. A naopak zmysel života, energia, chuť, radosť, odvaha sa vytrácali a vytrácali a zo mňa urobili sivú, akoby z duše vysatú osobu. Dnes verím, že ma naozaj niečo/niekto vysával... Zlý mi gniavil dušu a takej oslabenej mi bral všetko, čo som chcela rozhojniť, na čom som chcela budovať: vzťahy, zdravie psychické a fyzické, ale aj príležitosti, finančné prostriedky (keď si len spomeniem, koľko peňazí išlo do všelijakých drahých ezoterických liečení, zákrokov a elixírov zdravia!!! Skutočný Boh nikdy nič, nič nepýta za žiadnu modlitbu, žehnanie, kladenie rúk, radu, oslobodenie, uzdravenie, ktoré ti On, jedine On poskytol cez iného človeka!). Pamätám si, že prvé dni a týždne po oslobodení z toho temna boli pre mňa najvzácnejšie tými ´novými´ pocitmi ráno pri vstávaní a večer pri zaspávaní! Už žiadne mory, úzkosti, depresie, zámotky, pavučiny... Len svetlo a cesta predo mnou. Sloboda, vzduch, perspektíva. A okolo mňa láska, akési vrúcno, patričnosť k môjmu Otcovi, Stvoriteľovi, Bohu. Domov. Spočinutie. Konečne....   

Keď sa ma dnes niekto pýta, čo bol ten rozdiel, čo sa zmenilo, čo je vlastne moje svedectvo cesty z new age k pravému Bohu, poviem: všetko! Ale najmä – dnes viem istotne, že  ´tamto´ ma nemilovalo... Tamto, tá opica, snažiaca sa Bohu uchmatnúť kus z Jeho slávy, vlády, všemocnosti, nebolo láska. Odskočilo to od Boha, a dnes chce, aby sme aj všetci ostatní stratili ten správny smer. To je vlastne celé. Robí pre to všetko možné. Opičí sa. Tvári sa, že to on nám dáva božie pocity, túžby, poskytne všetko, čo potrebujeme. Narába okázalými slovami, blyští sa, jeho dar je často zabalený v najluxusnejších papieroch a hodvábe. A predsa.... Po vyprchaní všetkých voňaviek a trblietok... nezostane nič! Láska tam nebude. Nemiluje nás. Nie je náš Otec. Nestvoril nás. Nepatríme k nemu! K tej božej opici! Neberme už nikdy žiadne napodobeniny! Stojí za to – počkať si na skutočnú Pravdu! Tú, ktorá napĺňa všetky naše potreby, otázky, hľadania. Zachráni. Očistí. Vykúpi... Stojíme Mu za to, my – sté ovce, my bývalí padlí, my, čo sme cestou k Nemu mohli nachytať tisíc rôznych mylných nálepiek, prívlastkov, mien, ktoré nás zviedli, obrali, okradli, oslabili... Vzali radosť, identitu, sily, požehnania, niekedy aj život. A stačil jeden záblesk svetla a vyjavenia – že sme Jeho deti, s láskou stvorené, ktorý všetky tie klamstvá zmyl. Aj mne sa to stalo. Boh ma z minúty na minútu zachránil, Dotkol sa ma. Vytiahol z bažín. Neviem, neviem ako to robí. Len viem, že ja sama v tom nemám pričinenie. Len som Mu povedala Áno. Povedala som Áno Jeho láske. Ktorá hneď začala uzdravovať. A ja som o tom hneď začala písať. Riadky Jemu, a v konečnom dôsledku všetkým, čo sa pachtia po tej jedinej odpovedi života: „Tak kde je tá Láska? Je vôbec?.....“ Je. Je to On. Ten, ktorý ma ľúbil prvý. Napísala som knižku s týmto názvom na Jeho slávu. A tiež preto, lebo aj mňa sa Boh dotkol aj prostredníctvom iných ľudí. Skrz svedectvá o ňom. Tak svedčím aj ja. Dávam to, čo mámJ ... A budem vďačná každému, kto pocíti, že by jej vydanie chcel podporiť. Alebo len tak tieto riadky zdieľať. Jeho lásku sa oplatí šíriť ďalej. Veď čo iné sme sem prišli robiť? ....

Ďakujem! Požehnanie Vám!      

https://www.startovac.cz/projekty/tys-ma-lubil-prvy/


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium