Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Dominic McDermott
Worshop o výklade snov

small_dominik.JPG

Boží muž. Katolík. Manžel, otec 2 detí.

Počúvať Boha skrze sny.

Obsah

 1. Biblický základ
 2. Prečo Boh používa sny
 3. Postup (Ako na to – predovšetkým treba dostať dar)
 4. Bežné symboly a ich bežný význam
 5. Rôzne druhy snov
 6. Zaznamenať všeobecné otázky o snoch
 7. Skúste niekomu vyložiť sen
 8. Modliť sa za prenesenie daru

1. Biblický základ

Písmo obsahuje rôzne dôkazy toho, že Boh používa sny na oznámenie dôležitých informácií a zjavení.

 • 24 osobitných snov spomínaných v Písme
 • 16 je uvedených v Starom zákone
 • 6 v Novom zákone (4 Jozefovi; 1 mudrcom - viď Mt kap 1-2; ďalší Pilátovej žene).li>

Okrem toho sú mnohé ďalšie odkazy na sny. Napr. v Nm 12,6 Pán hovorí:

„Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem Ja, Pán, vo videní a hovorím s ním v sne“
Takisto Boh hovorí v sne Jakubovi o rebríku (Gn 28,12) alebo Šalamúnovi, ktorý žiada srdce múdre a chápavé (1 Kr 3,5)

Zjavenia v snoch majú rozličný charakter:

 • niektoré sú osobné – napr. sen faraónovho hlavného čašníka a pekára (Gn 40,8) alebo Jakubov sen o capoch (Gn 31,10)
 • niektoré sa týkajú národa – napr. faraónov sen o 7 kravách a klasoch (Gn 41,1)
 • • niektoré sa týkajú dejín sveta či väčšiny planéty – napr. Nabuchodonozorov sen o soche (Dan 2,31)
 • • niektoré sa týkajú všetkých troch hore uvedených aspektov – napr. Jakubov sen o rebríku (Gn 28,12), kde sa mu sľubuje zem a ľud, v ktorom budú požehnané všetky pokolenia zeme
 • • Niektoré sny (resp. väčšina snov) uvedených v Novom zákone súvisia so zabezpečením, že sa Ježiš bezpečne narodil a dobre sa oňho starajú. Boh to myslí so snami veľmi vážne a používa ich na oznámenie dôležitých faktov svojmu ľudu.li>
 • • Skrze proroka Joela (Joel 3,1) nás Boh uisťuje, že bude naďalej takto hovoriť aj v našich časoch, ako cituje Peter v Sk 2, 16-18: „V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo“, t.j. na celé ľudstvo (nielen Božích služobníkov) a “…vaši starci budú snívať sny”
 • • (to, čo sa v Biblii chápalo pojmom „starec“, sa jednoznačne líši od nášho dnešného chápania!!)

Prečo teda Boh používa sny, aby k nám prehovoril?

Niekedy preto, lebo je to jediná príležitosť, aby sa Jeho slovo k nám dostalo. Niektorí sú totiž tichí a pokojní len vtedy, keď spia. V knihe Jóba 33,14-16 sa dozvieme, že Boh používa sny, aby sa k nám prehovoril, aj keď my Ho nepočúvame, a to so skrytými inštrukciami. Inštrukcie sú skryté preto, že sen prichádza ako celok do našej mysle, a to tak ako Boh chce, bez interferencií z našej strany. Inštrukcie ostávajú skryté, kým nenájdeme niekoho, ktorý je schopný nám ich interpretovať. Avšak Jób dodáva, že človek počúva Boží hlas v sne, ale nedbá na to a následne ochorie. Ak príde však osoba schopná vykladať sny a snívajúcemu vysvetľuje to, čo Boh v sne hovoril, vtedy sa zdravie obnoví; chorý človek sa modlí k Bohu a stane sa spravodlivým! Aha! Takže osoba vykladajúca sny je prostriedkom evanjelizácie a skrze ňu je snívajúci človek uzdravený. Ak sme pochybovali o hodnote výkladu snov, stačí len tento úryvok Písma na to, aby nás presvedčil.

Ako som už povedal, Boh používa tajomné a symbolické sny, aby sa k nám prehovoril. Presne tak ako Ježiš hovoril v tajomných a symbolických podobenstvách!

Len tí, ktorý majú dostatočný záujem o pravdu, sa budú snažiť všetko vykopať, aby našli vysvetlenie. Len títo jednotlivci vezmú na seba zodpovednosť za to, aby sa správali podľa poznatkov, ktoré získali. Čím viac vecí vieme, tým zodpovednejší sme za to, aby sme sa správali podľa tej danej vedomosti, resp. hrozivej myšlienky! Viď Prís. 25,2

„(Je) Božou slávou zatajovať veci, (je) slávou kráľov veci vyskúmať.“

Nepochybujem o tom, že viete, že ste všetci kráľmi, však?

Ďalší dôvod, z ktorého Boh používa tajuplné sny, spočíva v tom, že pre nás – obmedzené bytosti – je tajomstvo súčasťou toho, kým Boh je. Tajuplné sny vyjadruje teda niečo o Bohu. Znie to zasa záhadne, však?... dialóg

Napokon Boh používa sny preto, že sú veľmi mocným spôsobom komunikácie s nami, hlavne s nami, ktorí žijeme v západnej kultúre, v Európe. My sme silne zameraný na „mozog“ a „myseľ“; obrázky/symboly dokážu prekročiť ten múr, ktorý sme si sami postavili na ochranu pred slovami a nápadmi, ktorými sme dennodenne bombardovaní cez reklamy, atď. Napr. emotívny efekt dvoch verzií „Snehuliaka“ alebo moc míma.

3. Postup

Úvod.

Samozrejme, ak nemáme nikoho, ktorý by ich vyložil, naše sny by zostali úplnou záhadou. Preto, ak nám Boh dáva dar snov, zároveň nám dá dar interpretácie.

Tak ako pri každom duchovnom dare musíme skutočne po ňom dychtiť (ako Pavol odkazuje v 1 Kor 12,31 a 1 Kor 14,1). Čiastočne som tu, aby som vám pomohol robiť práve to. Mnohí kresťania ani nevedia, že je tento dar dostupný, a nikdy o to neprosia.

Na konci tejto sekcie sa budem modliť modlitbu za prenesenie daru tým, ktorí si to želajú.

Tak ako pri každom duchovnom dare je to presne tak, ako to vyzerá, t.j. dar., Nezískame ho z našej dobroty či svätosti, ani na základe nejakého doktorátu v psychológii. Inak povedané: každý môže oň prosiť; ak vám nemá ako ublížiť, myslím si, že Boh vám ho dá.

Takže, ak chcete začať vykladať sny, proste Boha, aby vám poslal tento dar. (Jozef bol dlhé roky v otroctve a vo väzení pred tým, ako bol schopný faraónovi o interpretácii povedať:

„Nie ja, ale Boh priaznivo odpovie faraónovi“ (Gn 41/16).

Začnite teda cvičiť na vašich snoch, kým si nebudete istý, že by ste mohli skúsiť s cudzími snami. Pomáhať ľuďom počúvať Boha je vzácnou a úžasnou vecou v rámci evanjelizácie a učeníctva. Ďalej uvádzam postup interpretácie cudzích snov, ktorý u mňa fungoval.

Proces výkladu snov (príručka)

 1. Keď vám niekto hovorí o svojich snoch, dajte najavo, že ide o dôležitú vec a pozorne počúvajte.
 2. Poproste ho, aby vám sne porozprával od začiatku a s čo najviac podrobnosťami.
 3. Pred dotyčnou osobou zopakujte príbeh tak, ako ste mu porozumeli, a dávajte poslucháčovi priestor, aby vás priebežne opravil (ak je treba).
 4. Modlite sa nahlas: „Výklad snov patrí Tebe, Pane. Prosím Ťa, odhaľ nám význam tohto sna“ – to svedčí o tom, že je všetko v Božích rukách, a pozornosť nie je vôbec sústredená na vás. Váš partner si takto nebude myslieť, že ste akísi kúzelníci alebo veštci. (Jozefov pozemský otec dal svojmu synovi pestrofarebný plášť – t.j. niečo vzbudzujúce pýchu – a jeho nebeský otec sa počas následných 20 rokov snažil mu takúto vec odňať: kým neuznal, že výklad snov je celá Božia vec, ostal vo väzení!)
 5. Myslite na prvky sna ako radu symbolov a klaďte si túto otázku: ak má tento prvok byť symbolom niečoho, čo by to mohlo znamenať? Začnite kusom, ktorý vám vypadá najzrejmejší. Potom pracujte na ďalších kusoch, pričom sa stále snažte vnímať každý symbol v súvislosti s inými symbolmi v sne (viď dole uvedený list symbol na výpomoc).
 6. Vo svojom vnútri proste Boha o múdrosť: čo povedať o tom, čomu rozumiete.
 7. Zdieľajte výklad najistejších častí ako aj výklad tých častí, ktoré máte pocit, že Boh chce objasniť (dôležité je, aby boli simultánne zapnuté „dva kanály počúvania“: jeden s Bohom a druhý s dotyčnou osobou).
 8. Poproste dotyčnú osobu o spätnú väzbu ohľadom toho, čo ste hovorili. Pokiaľ ide o tie najzáhadnejšie a menej zrozumiteľné symboly, snažte sa ich spolu skúmať. Častokrát sa význam zjaví po vzájomnej debate.
 9. Ak je dotyčná osoba otvorená, modli sa za ňu jednoduchú modlitbu požehnania s ohľadom na posolstvo, ktoré Boh zjavil. To môže znamenať „odstrániť“ veci, ktoré tvoria zatiaľ neprekonateľnú duchovnú prekážku a bremeno. Ale robte to len s jej súhlasom.
 10. Ak ostávajú nevyriešené otázky, ktoré sú však kľúčové na vysvetlenie významu sna, odporúčajte dotyčnej osobe, aby tesne pred spánkom „prosila o ďalší sen“ na vyjasnenie predchádzajúceho sna. Môže ísť o jej prvú modlitbu, i keď neistú a nejednoznačnú modlitbu!

Bežný symbol a ich bežný význam

Ďalej uvádzame zopár bežných symbolov, ktoré sa častejšie vyskytujú v snoch, a k tomu ich bežný význam. Pozor! Je vždy nutné prosiť Ducha Svätého o zjavenie pravého významu (napr. niečí otec môže jednoducho reprezentovať toho, kým je, a vôbec nemusí byť symbolom!)

Symboly môžu byť takisto jednotlivé; napr. pes môže byť u niekoho spoločníkom, u niekoho iného zdrojom nepodmienečnej lásky a ešte u niekoho iného zdrojom strachu. (Potom vám poskytnem tieto informácie v podobe príručky; nemusíte si ich preto zaznamenať či zapamätať práve teraz).

Bežné symboly v snoch (použite Bibliu ako zdroj skúmania)

Budovy Váš domov = život/duša, hore schodmi = vyššia povaha/duchovné, dole schodmi = nižšie veci/telesné/alebo podvedomia
Škola/univerzita = miesto alebo čas na učenie sa
Pracovisko = niečo súvisiace s vašim profesionálnym životom
Dvere Príležitosť sa hýbať cez ne (otváranie alebo zatváranie)
Okná Niečo, cez čo prichádzajú vplyvy, niekedy bariéra
Sklo an Neviditeľná duchovná bariéra
Lístok/cestovný pas Predmet, ktorý potrebujete, aby ste sa pohli ďalej
Vozidlá Vaša práca/služba. Podľa rozmerov sa dá odhaliť rozsah: napr. jednokolieska = práca v samote, vlak = pohyb.
Lietadlo = služba mocou Ducha Svätého
Plachetnica/jachta = služba patrične závislá od Ducha
Plavidlo s pohonom = služba, ktorá je poháňaná bez pomoci iných
Loď = Cirkev
Teplovzdušný balón = niečo, ktoré je zdvihnuté/posunuté Duchom
Nafukovací čln/predmet = niečo, ktoré je naplnené Duchom
Vodič vozidla = vodca/osoba majúca na starosti službu
Ľudia často symbolizujú svoju úlohu skôr než svoju skutočnú osobnosť, hlavne ak ich nepoznáte osobne. Napr. váš otec/kňaz/slúžiaci alebo nejaká múdra staršia osoba by mohli symbolizovať Boha, ktorý s vami hovorí.
Bábätko/batoľa = nový projekt/projekt, ktorý vznikol pred zopár rokmi.
Človek bez tváre = Duch Svätý, jeho tvár nie je nikdy skutočne viditeľná
Človek v čiernych šatách s kapucňou (niekedy plávajúci) = fyzická smrť
Človek v čiernych šatách s kapucňou (niekedy plávajúci) = fyzická smrť Mŕtvy človek = ak je oblečený v bielom a radostný, môže niekedy reprezentovať tú skutočnú osobu (budete vedieť); inak záleží to od okolností – buď skutočne mŕtvy človek, ktorý potrebuje modlitby, alebo symbolizujúci život po smrti.
Pastier = pastor
Obor = rozsiahly a koordinovaný odpor voči vašej práci/službe
Hore Rast (väčšinou duchovný)
Dole Úpadok (väčšinou duchovný)
Rozmer Dôležitosť (čím je určitá vec väčšia, tým dôležitejšia v sne)
Farby Čierna = zlé (aj keď niekedy skryté/neznáme snívajúcemu)
Biela = dobro/čistota
Sivá = často značí nepriateľa – nedokáže sa dobre hrať s farbami, keďže ich nenávidí.
Strieborná = očistenie
Zlatá = vzácnosť
Jantárová = Božia sláva, prítomnosť
Zelená = život/zdravie/rast
Modrá = duchovná sféra (hlavne nebeský modrá)
Červená = vášeň, niekedy hnev/silná túžba
Karmínová = krv/obeta
Let Sloboda a pohyb po vyšších rovinách (duchovne alebo tvorivo)
Narodenie Nová vec, ktorá vidí svetlo sveta, napr. nový projekt, fáza života
Srmť Nie smrť, ale veci, ktoré sa chýlia ku koncu
Krv Často vyjadruje vnútornú bolesť
Peniaze (dávajú vám veľa peňazí) to znamená získať priazeň od Boha/požehnanie/milosti
Strom Cirkev
Zvieratá (typ zvieraťa značí jeho význam)
Pes = ak je priateľský, často znamená osobu poskytujúcu nepodmienečnú lásku
Kone = fyzická moc/prirodzená sila človeka
Býk = fyzická moc prírody
Holubica = Duch Svätý
Ovca = kresťan
Ryba = skoro alebo novo evanjelizovaná osoba
Had = nepriateľ/luhár – najmä s okultným odkazom (rozmer je dôležitý)
Lev = ak je agresívny, to bude nepriateľ; ak je majestátny a šľachetný, to je Ježiš (Judský lev)
Pavúk = bosorka (pavučina = bosoráctvo)
Hmyz = démonickí duchovia
Krokodíl/aligátor = zdroj zlomyseľných rečí
Delfín = krása a dobrota prírody
Orol = prorocký generál
Zuby Staré istoty – so stratou zubov = strácanie istôt. Znamenie, že potrebujete radu..
Zrkadlo Zjaviť sa sám sebe – napr. nové zrkadlo = nová perspektíva; hmla/tma = zmätok, chýba duchovné hľadisko
Telefón/vysielačka Komunikácia
Voda Veľmi dôležitý kontext.
Rieka/čistá umývajúca voda = riadenie od Ducha Svätého/očisťujúca sa príroda
Znečistená voda = mravne znečisťujúca činnosť sveta nad nami
Búrlivé/chaotické more = svetská moc (politika, atď.)
More s pravidelnými a silnými vlnami = vyliatie Ducha Svätého
Búrky Duchovná moc (dobrá alebo zlá podľa toho, akej je farby)
Víchor Moc modlitby s Duchom Svätým
Zbrane Meč = Slovo Božie ako zbraň (rozmer zbrane je dôležitý)
Pištoľ = škodlivý alebo nebezpečný príhovor (pôsobí z diaľky na niekoho)
Šíp = duchovný démonický útok (viď ohnivé šípy zloducha v Ef 6)
Výzbroj Božia výzbroj (viď Ef 6!)
Odev Vaša povaha
Nahota Otvorenosť/poctivosť/transparentnosť
Pokrm Duchovný pokrm (alebo nedostatok duchovného pokrmu)
Fakľa/sviečka Zjavenie
Zvitok Prorocké slovo od Boha
Kľúč Riešenie problému zdôrazneného v sne
Trúba Znak proroka alebo evanjelistu
Architektonický plán (Modrotlač (apoštolské) na budúce Božie projekty
Cesta Cesta vpred (typ cesty má dôležitý význam); napr. diaľnica = rýchla cesta
Pohyblivý piesok Hriech, najmä správanie súvisiace so závislosťou
Klietka Pasca pre vás vznikajúca z hriechu

Druhy snov

Ďalej uvádzame niekoľko druhov snov. Existuje zrejme oveľa viac druhov, ale nasledujúce kategórie predstavujú užitočný nástroj na rozlíšenie.

Poskytovať príklady niektorých z týchto, 3, 10, 12

 1. Sen so zjavením o budúcnosti
 2. Satanov plán (často bez zvuku alebo v sivých nuansách)
 3. Boží plán ako zásah do satanového plánu – jedna časť sa ukáže v živých farbách často ako kľúč k úteku/víťazstvu
 4. S chemickou príčinou (vrátane drogami spôsobených snov)
 5. Stav nášho „ja“ pred Bohom
 6. Povzbudzujúce sny
 7. Zakročenie, kde Boh chce aby sme konali.
 8. Nápravné
 9. Preplachovanie („bahno“ tohto sveta)
 10. Varovanie (nemusí ísť o nepriateľove plány)
 11. Sny odhaľujúce povolanie
 12. Sny odhaľujúce smer/stav
 13. Telesné stavy (chorý alebo tehotný)
 14. Uzdravujúce sny (kde ste v reálnom živote uzdravení prostredníctvom sna)
 15. Falošné sny, kde sa nepriateľ pokúša vás zastrašiť alebo podceniť
 16. Sny o duchovných bojoch (kde ste v život ohrozujúcich situáciách)

Zaznamenať všeobecné otázky o snoch

... vrátane otázky typu: ako som sa k tomu dostal, t.j. „musíš sa učiť po španielsky“ a Philova vtáčia klietka a sen o holubici.

Skúste niekomu vyložiť sen

...

Modliť sa za prenesenie daru

...


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium