Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - International Catholic Charismatic Renewal Services
SMERNICE O MODLITBE ZA UZDRAVENIE

small_small_healthy-cure-healing.jpg

Oficiálne smernice o modlitbe za uzdravenie vydané v spolupráci s kongregáciou pre náuku viery a Pápežskou radou pre laikov vo Vatikáne. Smernicu zverejňujeme so súhlasom ICCRS.

Slovo na cestu

Modlitba za uzdravenie je hlboko zakorenená v Písme a v katolíckej tradícii. Dnes, keď Cirkev reaguje na volanie po novej evanjelizácii, nanovo si uvedomuje dôležitosť uzdravovania v Ježišovej verejnej službe a v evanjelizácii Cirkvi v priebehu histórie.

Nové služby modlitby za uzdravenie vznikli v katolíckej charizmatickej obnove a v iných cirkevných hnutiach. Tieto služby sú často cestou, ako sa môžu ľudia stretnúť so životodarnou prítomnosťou zmŕtvychvstalého Pána. Takéto služby zároveň vyvolali potrebu pastoračného rozlišovania, aby sa zamedzilo preháňaniu a aby sa modlitba za uzdravenie konala primeraným spôsobom v súlade s vierou a sviatostným životom Cirkvi.

Mám veľkú radosť z publikácie týchto Smerníc o modlitbe za uzdravenie, ktoré sú ovocím dvanástich rokov teologickej reflexie a dialógu o tejto veľmi dôležitej téme. Tieto smernice sú pastoračnou aplikáciou Inštrukcie o modlitbách za uzdravenie, ktorá bola publikovaná Kongregáciou pre náuku viery v roku 2000 a príspevkom k účinnej implementácii tejto Inštrukcie. Pri vypracovaní týchto smerníc sa ICCRS snažila udržiavať úzke zväzky jednoty s inštitúciami Cirkvi, najmä s Kongregáciou pre náuku viery a s Pápežskou radou pre laikov. Tieto snahy urobiť učenie Cirkvi predmetom reflexie a štúdia a poskytnúť konkrétne usmernenie pre pastoračné uplatnenie je príkladom rastu „cirkevnej zrelosti“, ku ktorej blahoslavený pápež Ján Pavol II vyzýval všetky nové cirkevné hnutia.

Dúfam, že tento dokument bude katolícka charizmatická obnova na celom svete študovať a presadzovať a že sa stane vzťažným bodom pre všetkých, ktorí by chceli prijaté charizmy dať do služby Cirkvi a novej evanjelizácie.

Kardinál Stanislaw Rylko

Úvod

Potreba vypracovať smernice pre modlitby za uzdravenie vyrástla predovšetkým z „prekvapujúcej akcie Ducha Svätého“, z neočakávaného vyliatia milosti po skončení Druhého vatikánskeho koncilu. Toto tajomné Božie pôsobenie, ktoré sa stalo známym ako katolícka charizmatická obnova, spôsobilo, oživenie kresťanského života miliónov ľudí a prinieslo určité charizmy a duchovné dary v takom rozsahu, aký tu nebol od čias prvotnej Cirkvi. Bez toho, aby to bolo ľudsky plánované, táto obnova v Duchu sa stala konkrétnou realizáciou učenia koncilu o význame charizmatického rozmeru Cirkvi. Ako povedal pápež Ján Pavol II, Cirkev počas koncilu „znovu objavila charizmatický rozmer ako podstatný prvok seba samej. (...) Na základe tohto Božou prozreteľnosťou spôsobeného znovuobjavenia charizmatického rozmeru Cirkvi vznikli pred koncilom i po ňom v pozoruhodnom počte nové cirkevné hnutia a spoločenstvá.“ Predovšetkým mnohí ľudia zakúsili živú prítomnosť a silu Ježiša prostredníctvom uzdravení, ktoré spôsobil – či už fyzicky alebo vnútorne – v ich životoch.

Veľké rozšírenie chariziem uzdravovania a rozvoj rôznych spôsobov a praktík, akými sa vykonávajú, nastolili zároveň nutnosť rozumného rozlišovania, najmä zo strany pastierov Cirkvi. Rada svätého Pavla je v súčasnosti mimoriadne aktuálna: „Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 19 – 21). Počas predošlých štyridsiatich rokov sme sa veľa naučili, ale veľa sa ešte musíme učiť o správnom vykonávaní darov uzdravovania a ich zapájaní do sviatostného života Cirkvi. V septembri 2000 urobila Kongregácia pre náuku viery prvý dôležitý krok vydaním dokumentu Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie. V nasledujúcom roku Pápežská rada pre laikov usporiadala spolu s Medzinárodnou službou katolíckej charizmatickej obnovy (ICCRS) medzinárodné kolokvium, aby pokračovali v reflexii a v dialógu o službe uzdravovania. Na kolokviu sa stretli zástupcovia Vatikánu, teológovia a ľudia so skúsenosťami s modlitbami za uzdravenie z celého sveta, aby „vysvetlili podobu pravej cirkevnej služby uzdravovania.“ Na základe výsledkov tohto kolokvia vydala Teologická komisia ICCRS tieto smernice ako pomôcku pre uplatňovanie teologickej a pastoračnej orientácie Cirkvi pre všetkých, ktorí sú v službe modlitieb za uzdravenie ako aj pre tých, ktorí sú zodpovední za pastoračný dohľad.

Prečítať celú smernicu

Stiahnuť vo formáte PDF

 

Anglické vydanie
Guidelines on Prayers for Healing
by the Doctrinal Commission of ICCRS

Copyright © 2007 International Catholic Charismatic Renewal Services
All rights reserved
prepracované vydanie (apríl 2012)

ICCRS
Palazzo San Calisto
00120 Vatican City
tel.: +39 06 6988 7126/27
fax: +39 06 6988 7230
e-mail: info@iccrs.org
website: www.iccrs.org


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium