Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - John Paul Jackson
Jednoduchá cesta k svätému životu

small_small_John Paul Jackson 1.jpg

Manžel, otec. Medzinárodne uznávaný duchovný autor, rečník a hosť televíznych relácií. Zomrel 18. februára 2015.
Viac informácii na webovej stránke jeho služby streamsministries.

Svätosť nie je niečo, čo by mohol ktokoľvek z nás dosiahnuť vlastnými silami.

Svätosť je prijatá. Nie je naučená, zaslúžená alebo dosiahnutá silou. Nie je vypočítaná bodmi za a proti. Svätosť je výsledok vzťahu s niekým kto je svätý.

Ako sme priťahovaní k Tomu, ktorý je Svätý, začíname žiť svätejšie. Je to podobné k držaniu klinca k plameňu sviečky. Kliniec sa zohreje. Ja nemôžem pomôcť, ale len odpovedať na teplo sviečky podobným spôsobom. Čím bližšie sme pri Ježišovi, tým svätejší sa stávame.

Ak kľúč k svätosti je intimita so Svätým, tak odpoveď na otázku svätosti je čas strávený v jeho stane.

„Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom. V tvojom stánku chcem prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.“ Ž 61, 4-5

Svätosť sa nedá vyrobiť

Máme tendenciu byť škatuľkovo milujúci ľudia. Ak zistíme, že niečo funguje, snažíme spraviť z toho vzor, ktorý bude možné v budúcnosti nasledovať, s cieľom predvídať výsledok.

Ale vzťah s hocikým, vrátane Boha je beztvará vec so svojimi odlivom a prílivom. Vzory nekolerujú so svätosťou. V momente, keď začíname definovať svätosť, dostávame sa do problémov, pretože Božie cesty sú ďaleko vyššie ako naše. Izaiáš používal podobenstvá, aby ukázal rozdiel medzi ľudským a božským píšuc, že tak ďaleko, ako sú nebesia vzdialené od zeme, tak sú vzdialené Božie cesty od našich ciest. Sme ľudia a nemôžeme samých seba učiniť svätými.

Naopak, svätosť je prevzatá. Presakuje do našich kostí ako voda do suchej špongie. Čím bližšie sa priblížime Bohu, tým viac si uvedomujeme „ iba okamih. Čakajte....On je väčší, ako som si myslel. On je svätejší, ako som si myslel. On je čistejší, ako som si myslel.“ Formy končia.

Svätosť nie je zákonnícka

Zákonníctvo hovorí, že my sa môžeme stať svätými a dosiahnuť Boha, ale to jednoducho nie je pravda. V skutku tento typ myslenia nás „naučí“ veci o Bohu, ktoré nie sú Božie, veci ktoré nekorešpondujú s Jeho pravdou. Nemôžeme si zakúpiť svätosť tým, že budeme žiť dobré a verné životy. Môžeme iba prijať svätosť strávením času s Tým ktorý je skutočne Svätý.

Časom si myslíme, že sme svätí a zistíme na sebe samých na klzkom povrchu. Verím, že sme ako náš Otec vtedy, keď dáme nabok rozptýlenia a pozeráme na Neho s úžasom a bázňou. V týchto chvíľach najväčšia nádej prúdi našimi dušami, pretože začíname rozumieť, že život s Bohom nie je o našej schopnosti výkonu. „ Môj Bože. Ty si svätý. V porovnaní s Tebou som nesvätý. Napriek tomu ma miluješ.“ Toto sú sväté chvíľky.

Božská dynamika napätia Boha nás drží na mieste hľadajúc Ho a súčasne sme Ním premieňaní. Zákonníctvo hovorí: ak sme raz zmenení, tak sme zmenení. „ Ak si myslíš, že si svätý, si svätý. Ak sa obliekaš takýmto spôsobom, hovoríš týmto spôsobom a nasleduješ tieto pravidlá, si svätý.“ Ale to nie je svätosť.

Ak chceš žiť svätý život, Ježiš je odpoveďou, nie pravidlom. On je tým čo chceme a svätosť vyrastá z tejto túžby, nie z pravidiel. Tento vzťah s Ním je reálny. Ako každý dobrý vzťah rastie, rozširuje sa a stáva sa lepším ako trávime čas s Ním a naše srdcia túžia po Ňom.

V Jeho prítomnosti sa meníme. Sme Jeho nekončeným dielom. Vieme o nádeji a Jeho dobrote a sami seba nachádzame v svätejšej pozícii, reflektujúc kým On nie len našimi činmi, ale tiež podstatou nášho bytia. Čokoľvek čoho sa On dotkne je v skutku premenené.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium