Dobré správy

 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29
 • Sv. Charbel Makhlouf
  Láska nie je puto, ale sloboda. Putá z nás robia otrokov. Boh je sloboda. Lásku nesmieme pokladať za bežný ľudský cit. Je to božská sila Stvoriteľa, je to sila nebeského zmŕtvychvstania. Láska nie je pud, ktorý vyviera z telesných zmyslov, je to sila života, prameniaca z Ducha. Láska nie je nejaký mŕtvy zvyk, ktorý by vás zväzoval a zotročoval. Láska je sila neustálej obnovy, ktorá vás neprestajne oživuje a oslobodzuje.
  2020-02-04
 • Lucia Drábiková
  Už mi chýbalo len jediné, nájsť toho pravého. Samozrejme, myslela som si, že teraz to už pôjde šup-šup. Ale nešlo, hoci to bol jeden z najsilnejších úmyslov na modlitbu. Možnosti, že by som mala ísť do rehole, som sa desila, a len viera, že Pán je milosrdný, mi pomáhala dôverovať, že to snáď nebude moja cesta, aj keď ten princ nechodil tak rýchlo, ako by som chcela.
  2020-02-03
 • Roman Tarina
  Keď počúvame v Evanjeliu Ježišove slová (Mt 24,42) "Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán", tak tieto slová v nás pri myšlienke na Drobca osobitne ožívajú. S našim spoločným kamarátom mal ísť Drobec v utorok na hokej (Slovan - Košice 6:1). Drobec však na dohodnuté stretnutie už neprišiel. Začali sme ho hľadať, lebo mal vypnutý telefón. V stredu ráno sme sa dozvedeli, že zomrel. Smrť prišla náhle, nečakane, až sa nám to nechce veriť, že je to skutočnosť. Mal 48 rokov. Tečú nám slzy. Smútime.
  2020-01-16

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
40 dňový pôst za rast v Božej dobrote

small_MNI 20.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Pán si ho používa na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Ak Ťa Pán povoláva do pôstu, pozývam Ťa, pridaj sa k nám.

14.02.2018 začína v Božom tele 40 dňový pôst, ktorým sa pripravujeme na slávenie tajomstva Veľkej noci.  Zostavil som nasledujúce pozvanie k pôstu.

40 dňový pôst – Za rast v Božej dobrote.

Cieľom tohto pôstu je premena môjho života. Počas 40 dní chcem činiť pokánie od zlého a vzbudzovať si hlbokú túžbu o naplnenie Pánovým dobrom a láskou k druhým ľuďom a Nemu samotnému. Očakávam, že Pán Ježiš vo mne uskutoční zázrak svojej dobroty a úplne ma premení.

Ako na to?

Nielen čítaj citát z Božieho slova, ale nauč sa ho v daný deň naspamäť.

Dovoľ, aby Ťa Božie slovo formovalo a vstupovalo nielen do Tvojej mysle, ale aj do srdca.

Prijmi Božiu dobrotu a Jeho zasľúbenia z Božieho slova pre Tvoj život úplne osobne.

Žiadaj Pána, aby Ťa naplnil Jeho dobrotou a aby si sa stal Jeho priateľom a svedkom Jeho lásky pre svoju rodinu, priateľov, známych, kolegov a všade tam, kde sa nachádzaš.

Dovoľ počas týchto 40 dní, aby Pán svojím dobrom úplne zmenil Tvoj život a skrze Ducha Svätého vložil do Teba Boží život, Božie skutky a Božiu dobrotu.

Pred týmto pôstom žiadaj Ducha Svätého, aby Ti ukázal aký prejav Tvojej lásky sebazáporu/pôstu mu bude milý ( napr. vzdanie sa pozerania TV, hry na PC, obľúbeného jedla, alebo denné zdvojnásobenie Tvojho času stráveného v modlitbe a čítaní Svätého Písma a pod.)

Žiadaj týmto pôstom Pána o vlastné obrátenie. O obrátenie svojej rodiny, obrátenie svojho spoločenstva, o prebudenie na Slovensku a prebudenie vo svete, aby všade zavládla Božia dobrota.

1. Deň.

Gn 3,5 „ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo."

Ak chceš rásť v Božej dobrote, musíš rozlišovať dobro a zlo, ktoré je v Tebe a okolo Teba. Rob dnes pokánie (ľutuj a žiadaj Pána za odpustenie) za zlo, ktorému si možno v niečom podľahol a žiadaj Pána, aby Ťa naplnil vďačnosťou za dobro, ktoré Ti doteraz preukázal.

2. Deň

Gn 5,20  „Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.“

Možno boli a sú ľudia v tvojom živote, ktorí sú voči Tebe neprajní, dokonca až nepriateľskí. Ty však sa spoliehaj na Božiu pomoc a moc Božej dobroty. Ako v živote Jozefa, tak aj v Tvojom živote Pán napokon obráti zlo na dobro a úžitok z toho dobra budú mať mnohí ďalší ľudia.

3. Deň

2 Sam 7,28  „A teraz Pane, Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravda. Ty si sľúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie.“

Pán oznámil Dávidovi svoje dobrodenia a prisľúbenia prostredníctvom proroka Samuela. Pripomeň si svoje obľúbené výroky z Písma a privlastni si vierou v nich uvedené zasľúbenia.

4. Deň

Tob 4,5 „Po všetky dni svojho života pamätaj, syn môj, na Pána a neopováž sa zhrešiť a prestúpiť jeho príkazy! Konaj dobro po všetky dni svojho života a nechoď po cestách neprávosti!“

Ako Tóbi svojho syna Tobiáša, tak aj ty pouč svoju dušu a modli sa, aby Ti Pán dnes poslal do cesty človeka, ktorému budeš môcť preukázať Božiu dobrotu. Konaj dobro po všetky dni svojho života.

5. Deň

Tob 4,8 „Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála!“

Nemusíš vlastniť nič, aby si konal dobro. Stačí tvoja ochota. Buď žičlivý a dobrosrdečný k ľuďom. Otvor dnes svoje prázdne ruky, dovoľ Bohu, aby Ti ich naplnil a podeľ sa dnes o niečo praktické s iným človekom.

6. Deň

Tob 4,16O svoj chlieb sa podeľ s hladným a o svoj odev s nahým! Z toho, čoho máš dosť, rob dobro a tvoje oko nech nie je skúpe, keď konáš dobro.“

Pros dnes Pána, aby učinil Tvoje srdce širším, štedrejším a prajnejším. Podeľ sa dnes s niekým o svoju desiatu, alebo s tým, čo si ceníš.

7. Deň

Tob 4,19 „V každom čase dobroreč Pánovi, svojmu Bohu, a pros ho, aby ti bol vodcom na cestách, aby sa ti vydarili všetky činy a zámery. Lebo ani jeden národ nemá v moci svoj zámer, ale všetko dobré im dáva sám Pán. Veď koho chce, toho Pán pozdvihne, a koho chce, toho poníži až na dno podsvetia. Pamätaj teda, syn môj, na tieto príkazy a nedovoľ, aby sa ti vytratili zo srdca.“

Svet je dnes hore nohami. Dobroreč dnes Pánovi, že má Tvoj život pevne v rukách a že ho bude mať pevne v rukách nech sa deje vo svete a v Tvojom živote čokoľvek.

8. Deň

Žalm 13,6 „Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.“

Spievaj dnes Pánovi oslavnú pieseň vo svojom srdci a teš sa, že vždy môžeš očakávať Jeho pomoc a dobrodenia.

9. Deň

Žalm 23,6 „Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“

Prijmi dnes Pánovo prisľúbenie o Jeho dobrote pre všetky dni Tvojho života. Ďakuj za prekvapenia a dobrotu, ktorú Ti dnes bude Pán rôznym spôsobom prejavovať.

10. deň

Žalm 27, 13 „Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.“

Chváľ dnes Pána za každé dobro, ktoré sa Ti dnes dostane a za každú príležitosť, kedy si mohol druhému človeku dobro preukázať.

11. Deň

Žalm 31, 20 „Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.“

Pán Ťa chce aj dnes naplniť svojou dobrotou natoľko, že sa bude prelievať na druhých ľudí. Povzbuď dnes niekoho slovami, že „Boh je dobrý a milujúci Otec.“

12. Deň

Žalm 34, 11 „Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.“

Ďakuj dnes Pánovi, že Ti dáva do srdca túžbu hľadať Ho a že Ti v živote nebude chýbať nijaké dobro.

13. Deň.

Žalm 38, 21 „Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to, že som konal dobre.“

Aj Pánovi Ježišovi sa odplácali zlým za dobré. Neboj sa vysmievačov. Neustupuj zlu ani dnes, ale premáhaj zlo Božou dobrotou.

14. Deň

Žalm 65, 12 „Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.“

Chváľ dnes Pána, že aj tento rok Ťa bude všade sprevádzať Jeho hojnosť a dobrota.

15. Deň

Žalm 69, 17 „Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.“

Ďakuj dnes Pánovi, že nie pre Tvoju dobrotu a Tvoje skutky, ale pre Jeho milosrdenstvo budeš vo svojich modlitbách vyslyšaný.

16. Deň

Žalm 84, 12 "Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti."

Pros dnes Pána, aby očistil Tvoje srdce, myšlienky a skutky, ako kráčajúcemu v nevinnosti, aby si mohol prijať Jeho milosť a slávu.

17. Deň

Žalm 86, 17 „Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil“

Žiadaj dnes Pána, aby Ťa naplnil svojim Duchom Svätým, Duchom lásky, ktorý je dobrý aj k ľudom, ktorí Ťa majú v nenávisti.

18. Deň

Žalm 94, 18 „Ledva poviem: "Noha sa mi potkýna," hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.“

Možno často padáš v tých istých veciach, ďakuj však Pánovi, že Jeho dobrota tu je vždy pre Teba, aby Ťa zdvihla a podoprela.

19. Deň

Žalm 103, 5 „on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.“

Ďakuj dnes Pánovi, že Ti obnovuje silu, aby si sa ako orol mohol mávnutím krídiel povzniesť nad starosti a ťažkosti Tvojich dní.

20. Deň

Žalm 145, 16 „Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé.“

Boh je dobrý ku všetkým. Všetko udržiava pri živote. Všetko sýti svojim dychom. Chváľ ho za jeho dobrotu, ktorou Ťa všemožne zaopatruje.

21. Deň

Sir 2, 13 „Lebo Boh je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa viny, keď nastane súženie, ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú.“

Tvoj Boh je láskavý Boh, ktorý sa s radosťou zľutúva a odpúšťa Ti hriechy. Teš sa a chváľ Ho, že aj dnes môžeš požívať Jeho ochranu.

22. Deň

Sir 3,34 „Sám Boh hľadí na toho, kto koná dobro, pamätá na neho v budúcnosti - a nájde oporu, až nadíde jeho úpadok.“

Ani pohár vody podaný z lásky neupadne u Pána do zabudnutia. Chváľ Pána, že Pán je Tvojou oporou aj keď klesáš pod hriechom, alebo upadáš na duchu. Pán je a bude Tvojou oporou.

23. Deň

Sir 6,5 „Milé slovo získava mnohých priateľov a krotí nepriateľov láskavá reč dobrého človeka rozmnožuje (dobro)“

Buď dnes láskavý na všetkých ľudí s ktorými hovoríš, alebo na ktorých myslíš. Osobitne na tých, ktorí sú Ti nesympatickí, alebo vieš, že Ťa nemajú radi.

24. Deň

Sir 15,18 „Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi.“

Vyber si aj dnes život a dobro. Žehnaj v duchu každému človeku, ktorého dnes stretneš.

25. Deň

Jer 33, 9 „A bude mi to na slávu, radosť, chválu a ozdobu pred všetkými národmi zeme, keď počujú všetko dobro, ktoré som im urobil. Budú sa báť a triasť pre všetko dobro a pre všetko blaho, ktoré som im dal.“

Pán chce na Tebe zjaviť svoju slávu a to v celej plnosti Jeho dobroty. Žiadaj dnes Pána o dar viery, aby si vedel prijať, že Pán má pre Teba pripravené tak veľa.

26. Deň

Amos 4,15 „Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.“

Hľadaj dnes možnosť, ako by si niekoho potešil, povzbudil, prípadne mu povedal, že ho máš rád.

27. Deň

Lk 6,45 „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“

Porozmýšľaj nad svojou minulosťou a zavolaj dnes ľuďom, ktorí Ti v živote pomohli a Ty si sa im zabudol poďakovať. Ak Tí ľudia už zosnuli, modli sa dnes s vďakou za nich.

28. Deň

Lk 8, 15 „A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Rozhodni sa aj dnes byť vytrvalý v dobrom. Buď aj dnes dobrou zemou pre Božie skutky, pripravené pre Teba.

29. Deň

Rim 2, 10 „ale sláva, česť a pokoj čakajú každého; kto koná dobro“

Buď povzbudený a prijmi prisľúbenie, že ťa čaká sláva, česť a pokoj ak vytrváš v dobrom. Už dnes si vychutnávaj pokoj vo svojom srdci, ktorý Ti je dobrým Božím darom.

30. Deň

Rim 11, 22Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom; inak budeš aj ty odťatý.“

Rozhodni sa aj dnes byť vytrvalý v dobrom. Nastav svoje srdce na Božiu dobrotu a šír ju slovom a skutkom okolo seba.

31. Deň

Rim 12, 21 „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“

Veríš, že Božie slovo je skutočná pravda? Uver dnes Božiemu slovu, že dobrom sa premáha zlo aj v skutočnom svete a nielen v rozprávkach pre deti. Rozhodni sa, že odo dnes zlo premáhaš len dobrom.

32. Deň

1 Kor 13, 4 „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa“

Tvoj Boh je láska. Dovoľ mu, aby Ťa dnes podľa svojho slova naplnil svojím Duchom a aby si bol plný Jeho dobrotivej lásky.

33. Deň

Gal 4, 18 „Dobre je vždy horliť za dobro“

Božie slovo Ti aj dnes hovorí, že je dobre horliť za dobro. Ohlasuj slovom a skutkami ľuďom vo svojom okolí dobrotu Ježiša Krista. Buď aj dnes svedkom Jeho dobroty, tam kde si.

34. Deň

Gal 5,22 „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť,“

Vieš, že bez Neho nemôžeš nič dokázať. Vzývaj dnes Ducha Svätého, aby Ťa ako svojho syna urobil svedkom ovocia Jeho Ducha.

35. Deň

Gal 6,9 „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.“

Pán Ježiš sa nikdy nevzdával a neochaboval napriek protivenstvám. Rozhodni sa aj dnes neúnavne konať dobro s vierou, že v Božom čase budeš žať.

36. Deň

Ef 5,9 „Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“

Kráčaj dnes v ovocí svetla. Neboj sa ísť aj tam, kde je tma. Prinášaj ovocie svetla všade a všemožným spôsobom.

 37. Deň

Sol 5,15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!“

Ježiš zvíťazil na kríži nad zlom tohto sveta svojou dobrotou. Rozhodni sa podľa Pánovho príkladu dnes ani nikdy neoplácať zlým za zlé, ale byť vždy žehnajúci a usilujúci sa o dobro.

38. Deň

1 Pt 3,13 „Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!“

Ak dnes uveríš celým srdcom tomuto Božiemu slovu, prijmeš Boží pokoj do srdca. Nemusíš sa už báť ničoho zlého vo svojom živote. Ak mu budeš veriť, prisľubuje Ti, že aj zlé sa v Tvojom živote na dobré obráti.

39. Deň

Lk 6,27-35 „Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici“ „Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.“

Urob dnes dobre niekomu, kto Ti zlorečí, kto Ti je nesympatický, kto Ti robí zle. Ak nevieš urobiť praktické dobro, tak žehnaj tomu človeku dnes vo svojom srdci, prípadne sa mu milo prihovor.

40. Deň

Ján 5,29a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.“

Vyjdi dnes po 40 dňoch pôstu so zmenenou mysľou a srdcom pripravený robiť dobro po všetky dni svojho života. Konaj dobro Božích skutkov v moci a láske Ducha Svätého.

 

 

František z Assisi: 

"Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach.“

 

Výroky Františka Saleského:

 

"Bolesť hlavy a zubov, manželova či manželkina mrzutosť, rozbitý pohár, pohŕdavé alebo nevrlé slovo: všetky tieto drobné utrpenia, ktoré prijímame a znášame s láskou, nesmierne tešia Božiu dobrotu."

 

"Gram dobrého príkladu váži viac než cent dobrých slov."

 

"Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha."

 

"Nepremeškajme terajšiu príležitosť vykonať dobro. Občas zanechávame jedno dobro a vydávame sa za iným. To prvé opustíme a druhé nenájdeme."

 

"Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní."

 

"Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu Božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobré, urobte to hneď a veľkodušne."

 

 "Dobré slovo hasí hnev ako voda oheň; dobrota môže zúrodniť každé prostredie. Viac múch se chytí na kvapku medu ako na sud octu."

 

Matka Tereza:

"Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave."

 

Terézia z Lisieux:

 

”Musíme siať okolo seba dobro a nestarať sa o to, čo vyrastie. Pre nás práca, pre Ježiša úspech. Nesmieme sa zľaknúť boja, keď ide o dobro blížneho.”

 

Paschal Baylonský:

 

"Keďže najväčšou túžbou Boha je preukazovať ľuďom dobrodenie, maj pri všetkých svojich prosbách pevnú vieru, že Boh ti chce dať, a čo ho prosíš. Nepros však o nič, čo by ti Boh vopred nebol vnukol, aby si o to prosil. On totiž je skôr pripravený vypočuť tvoju prosbu, ako ty ju predniesť."

 

Ján XXIII:

 

"Nebeský Otec je taký dobrý, že nielenže počuje úpenlivé prosby tých, čo k nemu volajú, ale vie aj čítať v srdciach tých, ktorých pery mlčia."

 

Filip Neri:

 

Buďte dobrí, ak môžete.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium