Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Ježiš uzdravuje aj v sobotu 17. októbra 2015

small_239828_1200x.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Ježiš počas svojho života mal veľký súcit s ľuďmi a ich utrpením. Ohlasoval Božie kráľovstvo, pozýval ľudí k pokániu a svoje Božstvo potvrdzoval aj mocou, ktorou uzdravoval mnohých od rôznych chorôb a vnútorných zranení.

Slepým navracal zrak, chromým pohyb, hluchým sluch, malomocných očisťoval a nebolo choroby, ktorú by nemohol uzdraviť.

Veríme tomu čo uvádza Sväté Písmo v Hebr 13,8 , že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“

Veríme, že Ježiš je živý aj dnes a má rovnaký súcit s ľudským utrpením, ako v dobe Jeho verejného účinkovania.

Veríme, že aj dnes nás chce priviesť k sebe ako zdroju a Pánovi života a uzdravovať nás z našich chorôb a zranení.

V tejto viere, ako aj na základe Vašich spätných väzieb, sme sa opäť rozhodli zorganizovať modlitebné zhromaždenie v sobotu 17. októbra 2015 o 15:00 vo veľkej sále UPC v Bratislave na ktorom budeme očakávať, že nás sám Pán Ježiš bude uzdravovať a privádzať k Nemu.

Slovom povzbudenia nám bude slúžiť osvedčená a skúsená Božia žena Mary Paul Friemel, ktorá je pôvodom z Texasu.

Mary Paul je zasvätenou sestrou, ktorá roky verne a s láskou slúži modlitbou za uzdravenie, ako aj modlitbou príhovoru a oslobodenia. Jej služba je plná súcitu, láskavosti a Božej moci. Pán jej ohlasovanie a službu sprevádza uzdraveniami, znameniami a život prinášajúcimi prorockými slovami.

Ako vieme, že Boh uzdravuje aj dnes? Pretože sme to zažili na vlastných telách, videli sme to vlastnými očami a pretože uzdravenie je nám prisľúbené v Božom Slove. V Markovom evanjeliu 16, 17-18 nám Ježiš prisľubuje, že „uzdravenia, znamenia a zázraky budú sprevádzať tých, čo uveria.“

Angela McCauley bola Pánom Ježišom uzdravená z rakoviny hrubého čreva štvrtého stupňa. O svojom uzdravení vydá svedectvo a spolu s manželom Brendanom, ktorý stojí v prorockej službe, budú účastníkom slúžiť modlitbou za uzdravenie. Angela a Brendan stoja v medzinárodnej službe a ich život je bohatý na príbehy podobné zo skutkov apoštolov.

Peter Lipták bol zázračným spôsobom vyslobodený Pánom Ježišom z moci drog, a životnej beznádeje. Peter a ďalší bratia z komunity Cenacolo vydajú svedectvo o svojom vyslobodení a život premieňajúcom uzdravení.

Viera Prokopcová vydá svedectvo o ceste a spôsobe, akým ju Pán uzdravil z choroby, ktorá ju dlhodobo trápila.

Vrcholom modlitebného zhromaždenia bude slávenie Eucharistie. Apoštol Pavol ako aj historická skúsenosť cirkvi naznačujú súvislosť medzi riadnym prijímaním eucharistie a uzdravením človeka. (1 Kor 11, 24-30)

Pred prijatím eucharistie sa modlíme slovami stotníka „Pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz slovo a môj sluha ozdravie!“ (Lk 7,6-7), respektíve hovoríme a moja duša ozdravie. Po vyslovení týchto slov chceme (každý sám za seba a aj všetci spoločne) žiadať Pána Ježiša, aby uzdravoval naše duševné a telesné zranenia a choroby.

Modlitebné zhromaždenie organizujeme v spolupráci so  Spoločenstvom pri Dóme sv. Martina, spoločenstvom Calvary, spoločenstvom Eben Ezer, Tomášom Pružincom s jeho bratmi a sestrami z Nitry, spoločenstvom Modlitby za kňazov , spoločenstvom Živá voda z Piešťan, bratmi františkánmi, redemptoristami a kapucínmi, ktorí budú účastníkom po svätej omši k dispozícii na službu osobnou modlitbou a požehnaním.

Kňažská služba: biskup Jozef Haľko, Jozef Pajerský, Milan Grossman, Branislav Donoval OP, Milan Hudáček SJ, Ján Holubčík SBD, Rastislav Dluhý C.Ss.R, Ondrej Tkáč OFM cap.

Program večera:

15:00 – 15:30 modlitby chvál – povedú Eva Hrešková a Martin Petruš, (kňazi budú v čase 15:00 - 17:00 pripravení spovedať)

15:30 – 16:00 vyučovanie na tému Ježiš uzdravuje – Mary Paul Friemel

16:00 - 16:10 požehnanie a príhovor biskupa Jozefa Haľka

16:10 – 17:00 osobné svedectvá – Angela McCauley, Peter Lipták, Viera Prokopcová a ďalší.

17:10 – 18:10 svätá omša s úmyslom za uzdravenie tela a duše

18:20 – 20:30 osobné modlitby za účastníkov, ktorí budú mať záujem o modlitbu, svedectvá bratov z komunity Cenacolo, modlitba chvál – Martin Petruš / Eva Hrešková.

Hodnoty a cieľ modlitebnej služby sú bližšie popísané tu.

V prípade Vášho záujmu o účasť na modlitebnom zhromaždení sa prihláste prostredníctvom registračného formulára. Za prihlásených účastníkov sa budeme osobitne vopred modliť.

Za organizátorov modlitieb,

člen služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera

Marek Nikolov


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium