Dobré správy

 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24
 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Ježiš uzdravuje aj v sobotu 17. októbra 2015

small_239828_1200x.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Ježiš počas svojho života mal veľký súcit s ľuďmi a ich utrpením. Ohlasoval Božie kráľovstvo, pozýval ľudí k pokániu a svoje Božstvo potvrdzoval aj mocou, ktorou uzdravoval mnohých od rôznych chorôb a vnútorných zranení.

Slepým navracal zrak, chromým pohyb, hluchým sluch, malomocných očisťoval a nebolo choroby, ktorú by nemohol uzdraviť.

Veríme tomu čo uvádza Sväté Písmo v Hebr 13,8 , že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“

Veríme, že Ježiš je živý aj dnes a má rovnaký súcit s ľudským utrpením, ako v dobe Jeho verejného účinkovania.

Veríme, že aj dnes nás chce priviesť k sebe ako zdroju a Pánovi života a uzdravovať nás z našich chorôb a zranení.

V tejto viere, ako aj na základe Vašich spätných väzieb, sme sa opäť rozhodli zorganizovať modlitebné zhromaždenie v sobotu 17. októbra 2015 o 15:00 vo veľkej sále UPC v Bratislave na ktorom budeme očakávať, že nás sám Pán Ježiš bude uzdravovať a privádzať k Nemu.

Slovom povzbudenia nám bude slúžiť osvedčená a skúsená Božia žena Mary Paul Friemel, ktorá je pôvodom z Texasu.

Mary Paul je zasvätenou sestrou, ktorá roky verne a s láskou slúži modlitbou za uzdravenie, ako aj modlitbou príhovoru a oslobodenia. Jej služba je plná súcitu, láskavosti a Božej moci. Pán jej ohlasovanie a službu sprevádza uzdraveniami, znameniami a život prinášajúcimi prorockými slovami.

Ako vieme, že Boh uzdravuje aj dnes? Pretože sme to zažili na vlastných telách, videli sme to vlastnými očami a pretože uzdravenie je nám prisľúbené v Božom Slove. V Markovom evanjeliu 16, 17-18 nám Ježiš prisľubuje, že „uzdravenia, znamenia a zázraky budú sprevádzať tých, čo uveria.“

Angela McCauley bola Pánom Ježišom uzdravená z rakoviny hrubého čreva štvrtého stupňa. O svojom uzdravení vydá svedectvo a spolu s manželom Brendanom, ktorý stojí v prorockej službe, budú účastníkom slúžiť modlitbou za uzdravenie. Angela a Brendan stoja v medzinárodnej službe a ich život je bohatý na príbehy podobné zo skutkov apoštolov.

Peter Lipták bol zázračným spôsobom vyslobodený Pánom Ježišom z moci drog, a životnej beznádeje. Peter a ďalší bratia z komunity Cenacolo vydajú svedectvo o svojom vyslobodení a život premieňajúcom uzdravení.

Viera Prokopcová vydá svedectvo o ceste a spôsobe, akým ju Pán uzdravil z choroby, ktorá ju dlhodobo trápila.

Vrcholom modlitebného zhromaždenia bude slávenie Eucharistie. Apoštol Pavol ako aj historická skúsenosť cirkvi naznačujú súvislosť medzi riadnym prijímaním eucharistie a uzdravením človeka. (1 Kor 11, 24-30)

Pred prijatím eucharistie sa modlíme slovami stotníka „Pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz slovo a môj sluha ozdravie!“ (Lk 7,6-7), respektíve hovoríme a moja duša ozdravie. Po vyslovení týchto slov chceme (každý sám za seba a aj všetci spoločne) žiadať Pána Ježiša, aby uzdravoval naše duševné a telesné zranenia a choroby.

Modlitebné zhromaždenie organizujeme v spolupráci so  Spoločenstvom pri Dóme sv. Martina, spoločenstvom Calvary, spoločenstvom Eben Ezer, Tomášom Pružincom s jeho bratmi a sestrami z Nitry, spoločenstvom Modlitby za kňazov , spoločenstvom Živá voda z Piešťan, bratmi františkánmi, redemptoristami a kapucínmi, ktorí budú účastníkom po svätej omši k dispozícii na službu osobnou modlitbou a požehnaním.

Kňažská služba: biskup Jozef Haľko, Jozef Pajerský, Milan Grossman, Branislav Donoval OP, Milan Hudáček SJ, Ján Holubčík SBD, Rastislav Dluhý C.Ss.R, Ondrej Tkáč OFM cap.

Program večera:

15:00 – 15:30 modlitby chvál – povedú Eva Hrešková a Martin Petruš, (kňazi budú v čase 15:00 - 17:00 pripravení spovedať)

15:30 – 16:00 vyučovanie na tému Ježiš uzdravuje – Mary Paul Friemel

16:00 - 16:10 požehnanie a príhovor biskupa Jozefa Haľka

16:10 – 17:00 osobné svedectvá – Angela McCauley, Peter Lipták, Viera Prokopcová a ďalší.

17:10 – 18:10 svätá omša s úmyslom za uzdravenie tela a duše

18:20 – 20:30 osobné modlitby za účastníkov, ktorí budú mať záujem o modlitbu, svedectvá bratov z komunity Cenacolo, modlitba chvál – Martin Petruš / Eva Hrešková.

Hodnoty a cieľ modlitebnej služby sú bližšie popísané tu.

V prípade Vášho záujmu o účasť na modlitebnom zhromaždení sa prihláste prostredníctvom registračného formulára. Za prihlásených účastníkov sa budeme osobitne vopred modliť.

Za organizátorov modlitieb,

člen služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera

Marek Nikolov


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium