Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Peter Hocken
Odišiel velikán

small_small_STG47007.jpg!OpenElement.jpg

Páter Peter Hocken bol svetovou kapacitou v historickom spracovaní a popísaní Katolíckej Charizmatickej obnovy a pentakostálneho hnutia, ktoré sa udialo v poslednom storočí. Vo svojich knihách reflektuje Krst v Duchu Svätom a jeho zmysel pre celú cirkev. Jednou z jeho najznámejších kníh je Stratégia Ducha. Viac o živote pátra Hockena sa dočítate tu

Pán si z piatka na sobotu ráno 10.06.2017 povolal k sebe velikána, pátra Petra Hockena.

Vo svojich 85 nedožitých narodeninách bol Božím služobníkom, priateľom a kňazom, ktorý do posledného dychu s radosťou slúžil Božiemu telu po celom svete. Pán ho obdaril mimoriadnym intelektom a múdrosťou spolu so skúsenosťou krstu v Duchu Svätom aj schopnosťou odborne a zrozumiteľne popísať teologickú a duchovnú skúsenosť, ktorá sa deje v Cirkvi osobitne po II. Vatikánskom koncile.

Páter Peter Hocken bol svetovou kapacitou v historickom spracovaní a popísaní Katolíckej Charizmatickej obnovy a pentakostálneho hnutia, ktoré sa udialo v poslednom storočí. Vo svojich knihách reflektuje Krst v Duchu Svätom a jeho zmysel pre celú cirkev. Jednou z jeho najznámejších kníh je Stratégia Ducha.

Posledných 15 rokov svojho života žil v rakúskom Hainburgu v komunitnom dome spolu so zasvätenou sestrou Mary Paul, kde prijímal mnohých, najmä mladých pútnikov. Vnímal, že ho Duch Svätý povoláva, aby býval na pomedzí Západnej a Východnej Európy, pretože veril, že Boh má plán s Východnou Európou. Dlhé roky duchovne doprevádzal mnohé komunity a jednotlivcov nielen zo Slovenska, vrátane nášho Spoločenstva Dobrého pastiera.

Páter Peter Hocken bol intelektuál, ktorého Pán obdaril aj duchovným otcovstvom. Po celom svete mal okolo 100 duchovných synov a dcér (Maranatha family), ktorí ho milovali ako vlastného otca.

Celý svoj život zasvätil úsiliu zmierenia medzi kresťanmi a medzi kresťanmi a židmi. Preto bol aktívny aj v hnutí TJCII.

Svätý Otec František ho pozval na tohtoročné (31.05. – 04.06.2017) celosvetové turíčne stretnutie do Ríma, aby cirkvi a zástupom kázal o zmierení medzi kresťanmi. S radosťou tak učinil.

Vrátil sa z turičného stretnutia nadšený, že bol svedkom historickej a prorockej udalosti, ktorá sa udiala v sobotu 03. júna 2017 na prastarom rímskom štadióne Circo Massimo. Svätý Otec František na tom mieste citoval Jn 17, 21 „aby všetci boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ Citoval Ježišovu podmienku jednoty a zmierenia medzi kresťanmi, aby svet mohol uveriť dobrej zvesti.

V prítomnosti vedúcich protestantských pastorov boli vyslovené modlitby za odpustenie hriechov, ktorých sme sa my ako katolíci dopustili na bratoch a sestrách z iných cirkví a naopak.

Protestantskí pastori žehnali pápežovi Františkovi a katolíkom.

Následne si zobrala do rúk mikrofón jedna vedúcich predstaviteľov Katolíckej charizmatickej obnovy Patti Mansfield, ktorá v prítomnosti desaťtisícov pútnikov povedala, že prijala slovo od Pána a to, že videla vo svete biele polia pripravené na žatvu a že každý, kto sa dá v tomto čase k dispozícii Pánovi do služby tejto žatvy, bude svedkom veľkých zázrakov a divov, ktoré Pán bude konať na svoju slávu.

Po návrate z Ríma páter žiaril šťastím a nadšením, že bol účastný na tejto udalosti s významom pre celú cirkev a svet.

Páter Peter Hocken sa vo svojom úsilí o zmierenie v Božom tele dožil momentu ako Mojžiš, ktorému Pán doprial z vrcholu hory vidieť zasľúbenú zem. Ako Mojžiš zomrel na vrchu hory, tak aj Páter Hocken zomrel v sobotu, na šabat, týždeň po naplnení jeho celoživotnej misie zmierenia a zjednotenia cirkvi. 

 

Pohreb pátra Hockena bude 27. júna 2017 o 10:30 v Hainburgu.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium