Dobré správy

 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24
 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Peter Hocken
Odišiel velikán

small_small_STG47007.jpg!OpenElement.jpg

Páter Peter Hocken bol svetovou kapacitou v historickom spracovaní a popísaní Katolíckej Charizmatickej obnovy a pentakostálneho hnutia, ktoré sa udialo v poslednom storočí. Vo svojich knihách reflektuje Krst v Duchu Svätom a jeho zmysel pre celú cirkev. Jednou z jeho najznámejších kníh je Stratégia Ducha. Viac o živote pátra Hockena sa dočítate tu

Pán si z piatka na sobotu ráno 10.06.2017 povolal k sebe velikána, pátra Petra Hockena.

Vo svojich 85 nedožitých narodeninách bol Božím služobníkom, priateľom a kňazom, ktorý do posledného dychu s radosťou slúžil Božiemu telu po celom svete. Pán ho obdaril mimoriadnym intelektom a múdrosťou spolu so skúsenosťou krstu v Duchu Svätom aj schopnosťou odborne a zrozumiteľne popísať teologickú a duchovnú skúsenosť, ktorá sa deje v Cirkvi osobitne po II. Vatikánskom koncile.

Páter Peter Hocken bol svetovou kapacitou v historickom spracovaní a popísaní Katolíckej Charizmatickej obnovy a pentakostálneho hnutia, ktoré sa udialo v poslednom storočí. Vo svojich knihách reflektuje Krst v Duchu Svätom a jeho zmysel pre celú cirkev. Jednou z jeho najznámejších kníh je Stratégia Ducha.

Posledných 15 rokov svojho života žil v rakúskom Hainburgu v komunitnom dome spolu so zasvätenou sestrou Mary Paul, kde prijímal mnohých, najmä mladých pútnikov. Vnímal, že ho Duch Svätý povoláva, aby býval na pomedzí Západnej a Východnej Európy, pretože veril, že Boh má plán s Východnou Európou. Dlhé roky duchovne doprevádzal mnohé komunity a jednotlivcov nielen zo Slovenska, vrátane nášho Spoločenstva Dobrého pastiera.

Páter Peter Hocken bol intelektuál, ktorého Pán obdaril aj duchovným otcovstvom. Po celom svete mal okolo 100 duchovných synov a dcér (Maranatha family), ktorí ho milovali ako vlastného otca.

Celý svoj život zasvätil úsiliu zmierenia medzi kresťanmi a medzi kresťanmi a židmi. Preto bol aktívny aj v hnutí TJCII.

Svätý Otec František ho pozval na tohtoročné (31.05. – 04.06.2017) celosvetové turíčne stretnutie do Ríma, aby cirkvi a zástupom kázal o zmierení medzi kresťanmi. S radosťou tak učinil.

Vrátil sa z turičného stretnutia nadšený, že bol svedkom historickej a prorockej udalosti, ktorá sa udiala v sobotu 03. júna 2017 na prastarom rímskom štadióne Circo Massimo. Svätý Otec František na tom mieste citoval Jn 17, 21 „aby všetci boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ Citoval Ježišovu podmienku jednoty a zmierenia medzi kresťanmi, aby svet mohol uveriť dobrej zvesti.

V prítomnosti vedúcich protestantských pastorov boli vyslovené modlitby za odpustenie hriechov, ktorých sme sa my ako katolíci dopustili na bratoch a sestrách z iných cirkví a naopak.

Protestantskí pastori žehnali pápežovi Františkovi a katolíkom.

Následne si zobrala do rúk mikrofón jedna vedúcich predstaviteľov Katolíckej charizmatickej obnovy Patti Mansfield, ktorá v prítomnosti desaťtisícov pútnikov povedala, že prijala slovo od Pána a to, že videla vo svete biele polia pripravené na žatvu a že každý, kto sa dá v tomto čase k dispozícii Pánovi do služby tejto žatvy, bude svedkom veľkých zázrakov a divov, ktoré Pán bude konať na svoju slávu.

Po návrate z Ríma páter žiaril šťastím a nadšením, že bol účastný na tejto udalosti s významom pre celú cirkev a svet.

Páter Peter Hocken sa vo svojom úsilí o zmierenie v Božom tele dožil momentu ako Mojžiš, ktorému Pán doprial z vrcholu hory vidieť zasľúbenú zem. Ako Mojžiš zomrel na vrchu hory, tak aj Páter Hocken zomrel v sobotu, na šabat, týždeň po naplnení jeho celoživotnej misie zmierenia a zjednotenia cirkvi. 

 

Pohreb pátra Hockena bude 27. júna 2017 o 10:30 v Hainburgu.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium