Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Petr Jašek
1. výročie môjho prepustenia a návratu do vlasti

small_small_small_small_Petr Jasek.jpg

Je dobrovoľníkom v organizácii Hilfsaktion Märtyrerkirche - Pomoc prenasledovanej cirkvi. Pracuje aj pre ním spoluzaloženú českú organizáciu Hlas mučeníkov. V Sudáne bol odsúdený na 20 rokov väzenia. 20 rokov pracoval v zdravotníctve v odbore klinickej biochémie, hematológie a krvnej transfúzie. Od roku 2002 pracuje na plný úväzok pre sesterskú americkú organizáciu Hlas mučeníkov. Rozhovor s Petrom Jaškom si môžete vypočuť aj na DVTV.

Milí sourozenci v Kristu,

Dnes uplynul přesně jeden rok od chvíle mého návratu z Chartúmu do vlasti. S vděčností v srdci jsme si dnes s rodinou, kolegy i přáteli připomínali čas strávený v Súdánu i doma v ČR.

Jsme vděčni za širokou modlitební podporu bratrů a sester napříč všemi křesťanskými denominacemi v České republice. Přes veškeré útrapy spojené s mým vězněním v pěti súdánských věznicích jsem rád, že můj příběh přispěl k větší informovanosti o pronásledování křesťanů v Súdánu.

Nedávno mi jeden bratr připomněl slova Richarda Wurmbranda, zakladatele Mezinárodní křesťanské asociace a Hlasu mučedníků, která pronesl, když se vrátil z vězení:

„Když jsem se neočekávaně vrátil z vězení, chtěla mě moje žena políbit. Řekl jsem jí, že jí musím nejprve říct dvě věci. Nemysli si, že přicházím ze smutku do radosti. Přicházím z radosti s Kristem ve vězení do radosti s Kristem ve své rodině. A nemysli si, že přicházím od cizích lidí ke svým. Přicházím od svých ve vězení ke svým ve své rodině. Teď mě můžeš políbit.“

Moje situace byla velmi podobná: také jsem přišel z místa radosti v Pánu, kde jsem mohl zvěstovat evangelium svým spoluvězňům a mnohé z nich vést ke Kristu. Čas, kdy jsem byl ponižován a urážen, bit a mučen islamisty, byl zastíněn časem mé kazatelské služby ve věznici Al-Houda. Moje radost byla tak zřejmá a vyzařující, že se mnozí novináři po mém návratu divili a nechtěli věřit, že se mnou bylo tak zle v Súdánu zacházeno. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jsem se mohl zotavit a radovat díky mému osobnímu vztahu s Pánem Ježíšem Kristem.

A tak stojím v úžasu, když se podívám zpět a mohu vidět, jak Boží myšlení a cesty převyšují naše lidské myšlení a cesty (Izajáš 55:8-10). Jsem vděčný Pánu za jím danou milost trpět pro Jeho jméno (Filip. 1:29). Jsem rád, že moje strádání a utrpení ve vězení mohlo přispět k většímu povědomí o pronásledování, které zakoušejí naši bratři a sestry v Súdánu kvůli svému křesťanskému svědectví.

Děkuji Vám za Vaše věrné a vytrvalé modlitby za mne, moji rodinu a mé súdánské bratry a za veškerou Vaši pomoc a podporu. Byli jsme plni smutku a pláče, ale nyní se můžeme společně radovat.

Plně důvěřuji Pánu, že pro mne připravil novou roli, abych povzbuzoval křesťany v svobodném světě, aby se modlili za pronásledované bratry a sestry a pomáhali jim způsobem, ke kterému je Pán povede.


S přáním hojnosti Božího pokoje a radosti, s vděčností a hlubokou úctou

Váš Petr Jašek

26.02.2018


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium