Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Richard Vašečka
Abba v McDonalde

small_small_Richard Vasecka 2.jpg

Richard Vašečka, otec, učiteľ, kresťan, poslanec NR SR

Začiatkom septembra 2013 som dostal pozvanie zúčastniť sa konferencie v Jeruzaleme. Až mi od radosti poskočilo srdce.

Vo Svätej zemi som ešte nikdy dovtedy nebol a veľmi som tam túžil ísť. Keď som sa však pozrel do kalendára, ihneď som zvážnel. Termín kolidoval s dátumom Národného pochodu za život 22. septembra 2013 v Košiciach!

Váhal som len pár sekúnd. Do Jeruzalema ešte niekedy pôjdem. Otec vie o túžbe môjho srdca a On sa už postará. Moje miesto aj s celou rodinou je teraz v Košiciach.

A tak sme sa 22.9. zúčastnili s Martuškou a deťmi na Národnom pochode za život. Bola to úžasná udalosť, historický moment pre našu krajinu. Je mi cťou, že som sa tam mohol byť! A som pevne odhodlaný – ak budeme živí a zdraví – ísť aj na Pochod za život, ktorý bude 20. septembra 2015 v Bratislave!

Asi o dva mesiace som sedel v lietadle z Budapešti do Tel Avivu. Vedľa mňa sedel môj najstarší syn Samuel (15). Spolu s nami cestovali aj dvaja naši priatelia, moji bývalí študenti.

Spôsob, ktorým sa môj sen o návšteve Svätej zeme začal napĺňať, mi opäť hovoril o Otcovi, ktorý má pozná a miluje. Žiadna konferencia, žiaden náboženský zájazd. Chlapský trip. Nocľah na karimatke v kláštore, šoférovanie po Izraeli, program plne vo vlastnej réžii. Šabat pri Múre nárekov v Jeruzaleme, prvá adventná nedeľa v Betleheme, bazilika Zvestovania v Nazarete, Jesus town v Kafarnaume, Hora blahoslavenstiev, Sion, Olivová hora, peší výstup na Massadu, kúpanie sa v Mŕtvom mori.

Okrem chlapských zážitkov to bola samozrejme silná duchovná skúsenosť. A tu ma Otec znova prekvapil. Môj najhlbší duchovný zážitok sa neodohral totiž na žiadnom z vyššie spomenutých svätých a historických miest. Prežil som ho v prístavnom meste Haifa. V McDonalde!

Po arabských a židovských jedlách sme sa rozhodli zjesť aj niečo známejšie. Cestou z Galiley sme sa teda zastavili v haifskom „mekáči“. Dali sme si klasické menu – burger, hranolky, kola. Keď sme dojedali, pri vedľajšom stole sa usadila mladá židovská rodinka. Ocko a mamička so staršou dcérkou išli k pultu vybrať jedlo a najmladšieho synčeka nechali sedieť za stolom. Bol to asi päťročný chlapček. Džínsy, biela košieľka. Nedosiahol na zem, tak si kopkal nožičkami. Keďže rodičom to trvalo trochu dlhšie, začal sa hmýriť. A po chvíli to už nevydržal a začal na svojich rodičov kričať.

A vtedy prišiel môj najhlbší zážitok vo Svätej zemi! Ten chlapček totiž volal: „Abba! Abba!“ Veľakrát som o tom čítal, ale teraz som to prvýkrát počul na vlastné uši: Tie malé židovské deti naozaj volajú na svojho otca „abba, ocko!“. Hlboko ma to zasiahlo. Tak volal Ježiš na Otca. A takto môžem – vďaka Ježišovi – volať na Otca aj ja. Abba, Ocko! A v tej chvíli som vedel, že to je to najsvätejšie. Nie Jeruzalem, nie Betlehem, nie Nazaret, ale Ocko. A synovský vzťah s ním.

Posledné roky mi Boh veľa hovoril o rodine. Myslím, že vôbec všeobecne je čas, keď Boží Duch silno poukazuje na rodinu. V spoločnosti sa o ňu zvádza tuhý boj. To, čo mi však ukázal Boh, ma prekvapilo. A to, že láska muža a ženy, manželstvo a rodičovstvo nehovoria v prvom rade o nás, ale o Ňom. Preto je kľúčové, aby naše vzťahy a rodiny neboli falošným, ale pravdivým obrazom Otca a jeho lásky.

Aj prvé slovo, ktorým začína Katechizmus katolíckej cirkvi, je „Otče“. Konkrétne cituje slová Ježišovej modlitby pri Poslednej večeri: „Otče, … večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17,3). Od toho, akým spôsobom odrážame Boží obraz, nezávisia len naše ľudské vzťahy v rodine, ale aj večnosť nás a našich detí!

Cieľom kresťanskej rodiny nie je zabezpečiť si príjemný, pohodlný, podľa možností čím bezproblémovejší život v blahobyte. Jej cieľom nie je ani zrealizovať svoje plány a predstavy, naplniť svoju vôľu. Z jednoduchého dôvodu: Nie je to pre nás to najlepšie! Svet, ktorý nepozná Boha, tvrdí opak. Je na nás, komu budeme dôverovať.

Najzákladnejšia kresťanská modlitba nás učí dôvere: „Otče, ... buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,9-10). A vyznanie viery (krédo) začína slovami: „Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Veríme v Boha, ktorý je Otcom a Stvoriteľom. Odráža naša rodina a vzťahy v jej vnútri takéhoto Boha, takúto vieru? Poznáme Boha, rozumieme jeho plánu s našou rodinou, dôverujeme mu?

Ak túžite spoznať pravdivý obraz Otca, porozumieť jeho plánu s mužom a ženou, s rodičmi a deťmi a povzbudiť sa v dôvere voči nemu, ponúkame vám prednášky a brožúrky zo série Milovať a ctiť: Milovať a ctiť – navždy, Milovať a ctiť – sexualita, Milovať a ctiť – výchova detí, Milovať a ctiť – úcta v rodine.

Vyučovania a svedectvá o praktických Božích princípoch v rodine vám chceme prinášať aj na tomto mieste.

Viac informácii o projekte Milovať a ctiť a kontakty nájdete na mojom webe alebo na Facebooku.

Richard Vašečka, otec, učiteľ, kresťan, poslanec NR SR


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium