Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Beata Evans
Bola som taký malý rebel

small_Beata Evans.JPG

Manželka Jamesa Evansa. Spolu na fotografii.

Bola som taký malý rebel. Otec mal vedúcu pozíciu, a tak som ako dieťa v komunistickom Československu do kostola nesmela, ani nechcela. Len kvôli starej mame som si urobila 1.sväté príjmanie. No vo vnútri som sa proti tomu vzpierala. Po páde železnej opony prišiel muzikál Evanjelium o Márii. Veľmi ma oslovil. Už som sa nezaujímala len o speváka, ktorý tam vystupoval, ale tak “trochu” i o Krista. Spoznávala som modlitby, zúčastňovala som sa svätých omší…Ale ako osamelú študentku ma lákali aj vandre po prírode a spievanie po krčmách. Ktovie, čo by ma bolo zlákalo, keby som nestretla svojho manžela Jamesa.
Jeho až naivná viera, ma vťahovala do Božej lásky. Spoznávala som ľudí z iných denominácií, čítala som sväté písmo, počúvala som chvály.

Chodili sme na rôzne kresťanské festivaly, dokonca aj sami sme si založili tzv. gospelovú kapelku. Náš snúbenecký a neskôr manželský život bol taký “dokonalý”. Prišli detičky, starosti, manželove cesty po koncertoch (je hudobník), naháňanie falošnej slávy. Ja som sa viac upínala na svojich rodičov a ako manželia sme na seba nemali čas.

Ani sme si nevšimli, že na Bibliu padá prach, chválové piesne nahradili nekonečné seriály a internet. Okrem návštevy nedeľnej svätej omše mi neostalo NIČ. Prázdno. A naše manželstvo sme už nežili, len prežívali. Vzdialili sme sa od Boha i jeden od druhého.

Fyzično pre nás znamenalo oveľa viac ako duchovno. A až keď sa náš vzťah ocitol na prahu rozvodu, vtedy som išla na kolená. Tak úprimne ako nikdy predtým. Až vtedy som Bohu ponúkla všetko. A On ma každé ráno skoro zobúdzal, vkladal mi do rúk svoje Písmo a hovoril mi cez neho. Nachádzala som citáty, ktoré sa presne hodili na moju situáciu. Novénou odovzdanosti som posilňovala svoje rozhodnutie.

Na mojom nočnom stolíku, v obývačke aj v kuchyni boli samé kresťanské knihy a časopisy. Neustále som sa modlila za silu, trpezlivosť a vytrvalosť. A Pán mi cez Písmo, cez mojich priateľov aj duchovných opakoval len: “Neboj sa!” Posielal mi svoje “bojovníčky”, ktoré mi pomáhali svedectvami, prítomnosťou a modlitbami. Zo dňa na deň som totálne zmenila svoje hodnoty a našla som Boha! Spomenula som si na Slovo, ktoré ma pred rokmi sprevádzalo na každom kroku: (Mt. 28:18) “Daná mi je všetka moc. Na nebi i na zemi…”A pochopila som, že rovnakou mocou, ktorou boj Ježiš vzkriesený, tou istou mocou je možné vzkriesiť aj mŕtve manželstvo aj čokoľvek na tejto zemi. Nebolo to ľahké, priznám sa. Moje odhodlanie bojovať napádal diabol nekonečnými otázkami prečo?, čo ak?. Tvrdil, že svojho manžela aj tak nemilujem, že ma príliš zranil, že to nemôže fungovať, že ho mám nechať tak. Kým som sa ja modlila, on, diabol pracoval na mojej mysli. Celú si ju opantal. Postupne sme začali s manželom znova komunikovať, často cez prúdy sĺz. Ale vždy s Božím slovom poruke.

Čo som predtým chcela na manželovi zmeniť výčitkami, zvýšeným hlasom a urážkami, menil pomaly Boh svojou láskou.

A po pár mesiacoch, keď mi bolo najhoršie a bojovala som s myšlienkami, išla som s prosbou o modlitbu práve za svojim manželom, hoci on ma najviac zranil. Ale vedela som, že mi je najbližší a že Pán chce, aby sme tento boj vybojovali spolu. Mnohí, mnohí sa pričinili svojimi modlitbami za náš návrat k Bohu, jeden k druhému…Niektorí precestovali tisícky kilometrov, aby nás povzbudili. Kurz Rút na Sigorde znamenal pre nás obrovskú injekciu viery, nádeje a lásky.

Prešlo takmer 8 mesiacov a naša manželská láska je po deviatich rokoch spolužitia skutočná. A to len preto, že v jej strede je náš Pán, Ježiš Kristus. Za Ním ideme, len Jeho nasledujeme. V našom byte sme začali s modlitebnými stretnutiami, ktoré sú obrovským povzbudením pre nás i pre bratov a sestry, ktoré prichádzajú. Sme pozývaní, aby sme vydali naše svedectvo. A tu postupne zisťujeme, aké je naše volanie. Privádzať ľudí k Nemu! Už sa nemusíme za ničím hnať. Boh je jediným cieľom a zmyslom nášho života.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium