Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Alena Ješková
Prevencia či liečba?

small_small_Alenka Jeskova1.png

Manželka a mama dvoch malých osvojených chlapcov, srdcom i prakticky učiteľka nemčiny a slovenčiny (aj pre cudzincov), šéfredaktorka ženského časopisu MIRIAM

3.referendová otázka

Niektorí politici, mediálne osoby, ombudsmani, analytici, sociológovia i psychológovia náš národ upokojujú slovami pokoja, miernosti, vraj sa niet čoho báť, veď zákony sú tu nastavené už dnes v prospech manželstva, nikto iný si nenárokuje na adoptovanie dieťaťa, len manželia, žiadna sexuálna výchova nám tu vraj vnucovaná nehrozí, rodičia sa vždy mohli a môžu ohradiť a vyjadriť k ponúkaným programom.

Aj ja mám rada tvorcov pokoja, mieru, ktorí prinášajú porozumenie, utišujú rozbúrené vody emócií a prispievajú k jednote. Ale tu je v hre čosi iné.

Niekedy mám pocit, že páni Krajcer, Vašečka (pozor, nie poslanec Richard, ale Michal), pán Bianchi, pani Dubovcová, Horná a. i. nevedia, čo sa v krajine zvanej Slovensko naozaj deje. Ako je to možné?! Alebo vedia dobre, ale snažia sa to zakrývať slovami o pokojnom stave, čo je sympatické, veď život je i tak dosť dramatický, preto môžu u mnohých neinformovaných občanov uspieť. Podľa mňa nie je užitočný falošný pokoj, ktorý zakrýva „plížiaceho sa hada“. Všetci títo spomenutí v TV-reláciách vraveli o zbytočnej panike, umelo vyvolávanej a živenej obhajcami referenda. (Hoci na konci relácie v pondelok 2.2.2015 v TA3 už odrazu celkom otvorene zaznelo, že eutanázia je demokratické právo výberu... a z ďalších úst, že ak je manželstvo také super, nech ho majú všetci, aj transsexuáli...)

Tak čo sa tu teda reálne deje? Oblasti a konkrétnosti:

a) Metodická príručka: U nás existuje len akreditovaná Výchova k manželstvu a rodičovstvu a v nej je aj časť rodovo citlivej výchovy. My zatiaľ nemáme jasne akreditovanú sexuálnu výchovu s kontroverznými témami. Riziko je v tom, že existuje už Metodická štúdia k legislatívnym úpravám v rodovej rovnosti z r. 2011 (od: Pietruchová, O., Magurová, Z.), ktorá definuje ako jeden z cieľov gender-mainstreamingu: „legislatívu umožňujúcu partnerské zväzky LGBT ľudí, vrátane adopcie detí a umelého oplodnenia lesbických žien". Zdroj tu.

b) Učivo a témy tohto predmetu: schvaľujú potraty ako normálne ľudské právo, homosexuálne správanie, rozdielne chápanie rodu a pohlavia, rod si možno vyberať. Hoci táto učebnica nie je schválená Ministerstvom školstva SR, už 6 rokov je používaná v skúšobnom testovaní na mnohých školách po celom Slovensku. Ide o neakreditované programy, s ktorými ak riaditelia škôl súhlasia, dovoľujú ich už učiť. Zdroj tu.

c) Cieľová skupina: návrhy pôsobiť na deti už od škôlky – od 4 rokov vytvárať miestečká v kúte, kde sa detičky budú môcť vzájomne dotýkať svojich tiel, divadlá: už sme boli svedkom príbehu v bábkovom divadle, ako sa chlapec premenil na Faganičku a z Aničky sa stal Babec.

d) Kapitola pracovného zošita etickej výchovy pre 4.roč. ZŠ u nás, stiahnutá na prepracovanie: Zdroj tu.

e) Udalosť z Košíc - ako sa vyučuje prevencia proti AIDS: Vystrašení rodičia z Košíc sa stážujú na sexuálny kurz v škole. Museli predviesť oral a anál. Zdroj tu.

Čo mne chýba v tomto výchovnom pôsobení, je napr. aj iné predchádzanie vírusu HIV než len kondómom, patrí sem abstinencia, vernosť, zdravé, t.j. úctivé, nesebecké priateľské vzťahy medzi dievčatami a chlapcami.

f) Sme členom EU: Síce ako krajina máme aj svoju suverenitu, ale mnohé vplyvy k nám idú, ubrániť sa im nemôžeme úplne a aj mnohé zákony prijaté v eur.parlamente budú platiť aj pre nás. Napr. podľa európskych zákonov krajina, ktorá schváli registrované partnerstvá, musí povoliť aj adopcie. Jeden príklad: v Anglicku existuje spermobanka, kam muži predávajú svoje spermie a ženy – lesby si môžu nakúpiť a dať sa takto oplodniť, pričom sú prípady, keď žena nechce byť tehotná, tak si nájde inú ženu, ktorej dá svoje vajíčko a kúpenú spermiu a tá cudzia jej vynosí dieťa. Kto budú jeho rodičia? Budujeme spoločnosť bez otcov?

g) Čo sa malo učiť v Chorvátsku: rodičia v Chorvátsku len s prekvapením objavili učebnicu so sexuálnou výchovou už ako povinné vzdelávanie. Uvediem jednu vetu: „V detstve nie je možná reprodukcia, a preto si možno užívať sexuálnych praktík multidimenzionálnym spôsobom: orálne, análne, genitálne, atď. bez možnosti otehotnieť. Pornografia má didaktický cieľ, pretože zvyšuje sexuálne povedomie a používanie pornografie na terapeutické účely môže umenšiť zábrany, ponúknuť nové inšpirácie, naučiť techniky.“

h) Čo sa učí v Nemecku, vo Švajčiarsku: Zdroj tu.

ch) Učiteľ materinského jazyka v Nórsku u prváčikov: Zdroj tu.

Prosím vás, odborníci opačného tábora, neumlčiavajte naše obavy rečami o nulových, teda čisto teoretických hrozbách. Veď aj vy máte deti.

Každý lekár vám povie, že PREVENCIA je vždy lepšia než liečba, čo dnes znamená nastaviť také zákony vopred, také hradby, aby sme si sem nevpustili úlisné veci. Ktoré už vlastne tu aj sú. A v mene sexuálnej osvety priskoro sexualizujú naše deti. A tzv.odborníci si to ešte vo verejných diskusiách odobrujú.

My tu máme tiež dostatok fundovaných a morálne založených odborníkov: Zdroj tu.

Pohľad 332 odborníkov na problematickú výchovu: rodovescitlivovanie - Zdroj tu.

Rozhovor s MUDR. Evou Grey, PhD. Zdroj tu, tu a tu.

Odporúčam najnovšiu brožúrku Manželstvo, rodina a jej nové absurdnosti. Predáva ju za 1 euro Fórum života.

Už dnes nám musí ísť o to, aby sme vopred zabránili, aby sa niečo také prešmyklo na školy. Referendom túžime docieliť to, aby rodičia boli jasne informovaní, o čo ide v týchto moduloch a mohli to prípadne odmietnuť.

 

Mgr. Alena Ješková - učiteľka


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium