Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11
 • Michaela Vyhnalová
  Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.
  2020-11-11
 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Peter Dufka SJ
Citová zrelosť

small_small_peter dufka.jpg

Páter Peter Dufka SJ je profesorom na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme a spolupracovníkom Rádia Vatikán. V rámci cyklu o duchovnom sprevádzaní venuje téme citovej zrelosti.

Na priblíženie témy citovej zrelosti sa pokúsme použiť biblickú udalosť, ktorú všetci veľmi dobre poznáme a ktorá jasne poukazuje na tri citové úrovne.

Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána!“ A že jej toto povedal (Jn 20, 11 - 18).

Táto biblická udalosť nám môže poslúžiť ako obraz, do ktorého istým spôsobom vieme vložiť i náš život. Skúsme si v nej všimnúť tri citové úrovne, ktoré na seba nadväzujú a v ktorých pomerne ľahko nájdeme paralely i s naším citovým životom.

Prvú úroveň citu v tomto evanjeliu predstavuje Mária Magdaléna, plná typicky ľudskej lásky. Stratila niekoho, koho mala rada. Teraz plače a hľadá jeho mŕtve telo. Citom sa naviazala na objekt svojej lásky do takej miery, že jednoducho nevidí, čo sa deje okolo nej. Akoby prichádzala o zrak. Vidí Ježiša, ale ho nespoznáva. Domnieva sa, že je to záhradník, ktorý mohol Ježiša odniesť. Tento typ citového vzplanutia je slepý, vedie k fixovaniu sa na druhého človeka bez pravdivého rozlišovania. Je to akoby tunelové videnie. Ja som tu a môj milovaný je na druhej strane, ale okolitý svet neexistuje. Na tejto úrovni citu lásky sú zamilovaní schopní veľkých obetí, ale na druhej strane je to veľmi nestála, krátkodobá a krehká láska.

Táto úroveň citu je potrebná ako príprava na citovú zrelosť. Ak však neprerastie do vyššej úrovne kresťanskej lásky, stane sa brzdou nášho duchovného a osobnostného rastu.

Druhú úroveň citu v uvedenom evanjeliu reprezentuje Ježišovo oslovenie Márie. Volá ju po mene: Mária. Po tomto oslovení ho ona spozná: Rabbuni. Tento jednoduchý dialóg má svoju dôležitosť. V jednom momente sa jej otvoria oči srdca.

To isté sa uskutočňuje pri spoznaní povolania v živote každého z nás. Je to konkrétna udalosť, ktorá nás osloví a na úrovni citu vyvolá istú rezonanciu. Nie je však jednoduché hovoriť o citoch a emóciách v nás samotných a už vôbec nie je ľahké im porozumieť. To, čo nám pomáha k ich porozumeniu, je spytovanie svedomia. Naše vnútorné pocity a emócie vyjadrujeme navonok i bez toho, aby sme ich poznali a kontrolovali. Toto vyjadrenie prezradí i to, čo by sme radšej ukryli ale naše okolie ľahko zachytí rozdiel medzi tým, čo hovoríme, a tým, čo prežívame. V tomto zmysle nám k pravdivému poznaniu našich citov môže pomôcť i spätná väzba z prostredia, v ktorom sa pohybujeme.

V biblickom obraze možno vidieť ďalší aspekt, ktorý vyjadrujú Ježišove slová: „Už ma nedrž, nedotýkaj sa ma.“ Je to úroveň citu, ktorou chceme objekt vlastniť, mať ho v rukách a manipulovať ním. Je to počiatočná tendencia citu, ktorý symbolizuje natiahnutá ruka túžiaca po dotyku a egoistickom vlastnení. Je to logika spotreby: keď dosiahneme objekt nášho záujmu, ten akoby zaniká a prestáva nás zaujímať. Ježišove slová adresované Márii Magdaléne „nedotýkaj sa ma“ znamenajú zastavenie tejto tendencie ľudského citu.

Tretiu úroveň citu charakterizuje Máriino správanie po tom, čo sa stretla s Ježišom. Jej pohľad na neho sa úplne zmenil. Objavila i inú možnosť, ako sa priblížiť Ježišovi a stať sa svedkom pravdy o jeho zmŕtvychvstaní. Nie dotykom a natiahnutou rukou, ale kontempláciou. Takto žiadny objekt nezaniká, ale neustále stimuluje náš záujem. Toto je rozdielna prístupová cesta. Nie sme viac vlastníkmi, ale stávame sa služobníkmi slova a mystikmi. Francúzska filozofka Simone Weilová hovorí, že v raji dominovalo duchovné nazeranie až do momentu, kým Adam a Eva nejedli zo zakázaného ovocia. Treba vedieť nazerať bez toho, aby sme natiahli ruku a zničili objekt nášho nazerania a následne i seba samých. Mária už nie je slepá osoba, ktorá vníma milovanú osobu akoby cez tunel, nevidiac nič iné. Už neplače a nehľadá toho, ktorého jej odniesli. Prežíva osobitný spôsob citového vzplanutia, lásky, ktorú nazývame agapé. Charakterizuje ju tichá radosť, ktorú jej už nikto nemôže vziať a ktorá ju sprevádza, kamkoľvek sa pohne.

Ide k apoštolom a zaujíma sa o to, čo jej povedia, ako oni rozoznajú Ježišov hlas v jej správe. S citovou zrelosťou v náboženskom živote je to podobne. Posúdiť naše pocity a zážitky so Zmŕtvychvstalým, ktoré vedú k duchovnému povolaniu, môže iba cirkev. Takto sa náš dar povolania stáva darom pre celú cirkev.

Citovú zrelosť akéhokoľvek povolania môžeme vnímať ako kamienok v mozaike, ktorý je darom nielen pre človeka samotného, ale tiež pre celú cirkev i celé ľudstvo. Milí priatelia, i citové dozrievanie má svoje etapy rastu. Na jeho začiatku je neraz slepá naviazanosť túžiaca po dotyku. Osobné povolanie, ktoré otvára oči srdca, kvalitatívne mení úroveň nášho citu a vedie ho ku kontemplácii a tichej radosti, ktorú nám podľa evanjelistu sv. Jána už nik nevezme (Jn 16, 22


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium