Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Eyal Friedman
Bol som žijúci mŕtvy muž

small_unnamed.jpg

Bol sekulárnym Izraelčanom, ktorý hľadal v živote pravdu. Hľadal pravdu v New Age, reinkarnáciách, médiách, hinduizme a budhizme. Pravdu našiel pred vyše 16 rokmi v Yeshuovi. Tak nazývajú židia Ježiša. Je pozývaný do mnohých krajín sveta vydať svoje svedectvo a prednášať o poslaní mesiánskych židov.

Začalo sa to skúsenosťou. Pochádzam z veľmi  sekulárneho prostredia.  Boh nebol súčasťou môjho života. Nebol súčasťou môjho života vôbec.

Mal som úplne normálne detstvo v Izraeli. Mám dvoch veľmi dobrých rodičov. Dvoch milých súrodencov. Brata a sestru. Všetko bolo normálne. Keď som sa stal tínedžerom, začal som trpieť depresiou. Kvôli zdedeným veciam z našej rodiny a niektorým duchovným veciam, ktorým som sa mohol zaoberať, keď som sa stal veriacim.

Bol som akoby „zombie“. Bol som nažive, ale vo vnútri som bol úplne mŕtvy. Keď som skončil strednú školu, ako každý Izraelčan som  vstúpil do armády, kde som slúžil 3 roky. Táto služba nebola pre mňa pre túto prázdnotu a stratu zmyslu ľahká. Obzvlášť preto, že pre prázdnotu a preto, že pre mňa život nemal žiaden zmysel. Toto som si niesol každý deň.

Nepýtal som sa žiadne otázky, pretože som neveril. Neboli žiadne možnosti. Boh pre mňa nebol možnosťou. Bol som žijúci mŕtvy muž.

Veci sa jedného dňa zmenili. Môj život nebol nudný, ale bol prázdny. Aj keď som robil veci, ktoré ma bavili, nemohol som si tie veci v hĺbke vychutnať. Hlboko vo mne bolo prázdno, také vákuum. Jedného dňa sa Boh rozhodol, že je čas a niečo spravil. Dnes môžem rozumieť, čo sa mi stalo, ale v tom období som netušil, čo sa mi prihodilo. Na dva dni sa zrazu všetko vyjasnilo.

Niečo sa stalo v mojom vnútri. Bolo to ako by k mojom životu bola pridaná nová dimenzia. Zrazu tu bolo niečo viac. Stalo sa to, že Boh mi dal vieru. A tak v jednom momente som bol úplným ateistom a v druhom momente som bol veriaci. Ale nemal som ani potuchy, čo sa mi stalo. 

Bol to začiatok môjho znovuzrodenia. Od toho momentu som bol novou osobou. Moja perspektíva života sa zmenila. Keď hovorím o znovuzrodení, bol som ako malé dieťa. Keď sa narodí dieťa, matky to vedia dobre, deti ničomu nerozumejú, sú ale hladné. Ja som bol veľmi hladný. Bol som hladný po duchovnom pokrme. Celý nový svet bol pre mňa otvorený.

Nejedol som však nutričné hodnoty. Jedol som všetko. Veľa z toho bolo New Age, knihy o seba pomoci, meditáciách, reinkarnáciách, médiách, kanáloch.  Išiel so do Indie a vyskúšal som hinduizmus a budhizmus. Pre mňa judaizmus nebol vôbec zaujímavý. Pretože, keď som sa pozrel na ortodoxných židov, ktorí predstavovali pre mňa judaizmus, v ich očiach som nevidel ani radosť ani svetlo.

Uvedomil som si, že toto nie je to, čo hľadám. Bez akéhokoľvek chápania som hľadal pravdu. Hľadal som všade. Počas tohto obdobia ma začal volať Boh. Nerozumel som tomu. Keď som sa s ním stretol. Napríklad na maľbách v múzeu. Bol som tak pripútaný k tej osobe. Nejako to bolo blízko môjmu srdcu, ale moja myseľ bola vzdialená od neho.

To tiež súvisí s tým, že som žid. Pretože pre nás židov Ježiš nie je žiadna možnosť. Je tu celý zoznam možností, ale Ježiš nie je na tomto zozname.

Bol som k nemu priťahovaný, ale nedávalo to zmysel. Počas tohto obdobia sa mi veľmi zhoršovala depresia. Stával som sa viac a viac zmätený, pretože som jedol zo všetkých rôznych zdrojov. Už som nemohol povedať kedy som bol na tom dobre, kedy zle. Čo bola pravda a čo bolo klamstvo.  Počas toho obdobia som bral drogy. Toto celé ma viedlo na miesto, kde som bol celý frustrovaný a bez nádeje. Až keď som si povedal, že už nemôžem takto pokračovať.  Toto bol zlomový bod. To bolo po prvý krát, keď som sa modlil.

Napriek tomu, že so si myslel, že duchovne rastiem, pretože som sa učil mnoho vecí. Moje duchovné podmienky boli  horšie a horšie. Nikdy ma nenapadlo sa modliť. V týchto ťažkých podmienkach som iba vykríkol o pomoc bez toho, aby som vedel ku komu sa modlím.

Pán iba čakal na mňa kým sa k nemu obrátim. Začal mi posielať svojich ľudí. Prví veriacich, ktorých som stretol boli kresťania. Bolo to deň potom, čo som sa modlil.

Začali mi hovoriť o Bohu o spáse. Ja som im povedal, že ja poznám všetko toto. Pretože v New Age, je všetko, dokonca aj Ježiš. Ale nie taký Ježiš, ako ho poznáme. Povedal som im áno, áno, poznám to všetko.  Oni však ďalej rozprávali a jeden z nich obzvlášť zostával so mnou v kontakte. Pozval ma na stretnutie ich spoločenstva, kde som stretol prvých mesiánskych veriacich.  

Jeden z nich sa neskôr stal aj mojim duchovným otcom. Myslel som si, že všetci títo ľudia sú kresťania, ale on je žid. On mi vydal svedectvo o tom, ako sa mu zjavil Boh. Jeho skúsenosť bola úplne iná ako tá moja. Pretože jedného dňa prišiel k nemu do izby Boh a predstavil sa mu. Predstavil sa mu ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba a ako Ježiš. Mne to dodalo vieru a dalo mi to pozvanie, aby som hľadal Ježiša. Mal som veľa otázok na tohto brata. Začal som čítať Bibliu, aj Nový zákon, ale nič mi nedávalo zmysel. Nemohol som pochopiť záležitosti ohľadom krvi. Bolo to pre mňa veľmi zvláštne.

Tak sme sa začali rozprávať a  o niekoľko mesiacov ma pozval, aby som prišiel do jeho domu a aby som tam býval s ním a s jeho bratom. Oni sú jedným z pionierov mesiánskeho hnutia v Izraeli.

Na začiatku som odmietol toto pozvanie. Potom neskôr som našiel sám seba, ako držím vo svojich rukách telefón a zatelefonoval som im, že prídem. Bolo to takmer proti mojej vôli.  

Zrazu som sa ocitol, že som žil s takýmito bláznami pre Ježiša. Pre nich bol Ježiš všetkým. Bolo to pre mňa veľmi ťažké.  Bolo to veľmi intenzívne. Začali sme spolu čítať Bibliu.

Obzvlášť brat Benjamin, ktorý hovoril to svedectvo, a ktorý sa stal mojim duchovným otcom. Uvedomil, že potreboval položiť základy do môjho života, pretože pre mňa to bolo tak mätúce.  Začali sme čítať bibliu od Genezis. Počas toho mi Boh obnovoval moje zmýšľanie. Veľmi krátko som si uvedomil, že toto nie je obyčajná kniha. Vedel som, že toto je inšpirované Bohom. Potom sme začali čítať všetko, čo sa týkalo spásy a Mesiáša. Celé chápanie  a význam spásy a osobe Mesiáša. Po krátkej dobe, ako sme pokročili k Novému zákonu, Boh odostrel závoj, ktorý bol na mojom srdci.

Odostrel závoj o ktorom hovorí Pavol. Ktorý je až do dnešného dňa na našich ľuďoch. O chvíľku na to som uveril. Nemohol som to poprieť. Nakoniec som našiel to, čo som hľadal. Naozaj som nakoniec našiel pravdu.

Otriaslo to všetkým ako som rozmýšľal. Bolo to  pre mňa ako revolúcia.  Bol to nový koncept, že tá pravda je vlastne osoba. A Ježiš hovorí: „ ja som cesta pravda a život.“ Ja som si prečítal tento verš a uveril som tomu.

Myslel som si, že to ťažké už bolo za mnou, pretože po vyše 3 a pol roka som našiel, čo som hľadal. Potom som si uvedomil, že tá ťažká časť je vlastne podriadiť sa samotnej pravde, že musím bojovať so samým sebou a nielen so samým sebou.  Uvedomil som si, že je vo mne istá blokáda. To aj preto, že som žid. Pretože po stáročia sme odmietali a preklínali Ježiša. Bolo to niečo, čo som duchovne zdedil. Aj keď som bol sekulárny a nič som proti Ježišovi nemal.

Nevedel som v podstate ani vysloviť jeho meno, Yeshua. Tá opozícia vo mne bola tak silná.

Potreboval som pomoc mojich bratov, ktorí sa za mňa modlili a postili až do jedného večera, keď som vedel, že musím spraviť rozhodnutie. Aj keď máme slobodnú vôľu, istým spôsobom ma Boh nachytal. Bolo to ako s Mojžišom, keď videl horiaci krík, už sa nevedel vrátiť spať. Našiel som pravdu. Vedel som, že ak tú pravdu odvrhnem teraz, už nemá pre mňa zmysel žiť, pretože pre mňa hľadanie pravdy bolo všetkým.

Ani vám neviem vysvetliť ako ťažký boj to pre mňa bol. Vysloviť moje áno. Bolo to v mojej hlave, mysli, srdci, všade. Ale z milosti Božej som bol schopný povedať áno.

Benjamin ma viedol v modlitbe a ja som prijal Pána. Toto bol začiatok. Ďalší deň som sa zobudil a všetko bolo preč. Ležal som v posteli a bol som paralyzovaný. Nepriateľ na mňa útočil z každej strany. Chodili mi myšlienky hlavou, že toto je všetko klamstvo. Bol som ako malé dieťa. Nevedel som sa hýbať. Benjamin prišiel do mojej izbe a videl môj stav. Začal sa mocne modliť proti klamstvám nepriateľa a prehlasoval pravdu do môjho života.

A takto to bolo jeden deň za druhým. Boh ma uzdravoval, oslobodzoval a obnovoval. Keď som sa k bratom Bergerovcom nasťahoval bol som úplne zlomená, stratená osoba. Boh ma obnovoval. Bol  to dlhý proces.

Po niekoľkých mesiacoch som sa rozhodol, že chcem byť pokrstený. Ako akt poslušnosti. Nie preto, že by som všetkému rozumel čo som robil, ale vedel som, že to je to čo mám spraviť. To čo ma prinieslo k Pánovi. Bola nie jeho láska, alebo pochopenie, že moje hriechy sú odpustené, ale bol ten jednoduchý fakt, že On je pravda. 

Trvalo to dlhé roky, kým som bol do Neho zakorenený a bol som schopný stáť. Proces môjho znovuzrodenia bol ťažký. Nebol som dobrým dieťaťom pre môjho duchovného otca. Spôsobil som mu veľa problémov.

Boh mu však dal takú lásku ku mne, že on vždy bol verný a stále pokračoval v mojej duchovnej výchove. Až kým som sa nestal dospelým mužom. Tento proces naďalej pokračuje. Stále ma Pán oslobodzuje, uzdravuje a vyučuje ako svojho učeníka. 

Po čase Pán začal hovoriť o povolaní pre môj život. O povolaní žiť  život pre Pána v celibáte. Toto je ešte stále pre mesiánskych veriacich ťažké prijať. Pre moju rodinu to bolo tiež veľmi ťažké. S odstupom času však aj moja rodina vidí, akú zmenu priniesol Ježiš do môjho života a dnes ma v mojom povolaní podporujú. Sú šťastní, lebo vidia, že aj ja som šťastný. Modlím sa, aby aj oni raz spoznali Pána.

 

24.04.2017 pri návšteve Slovenska Eyal vnímal pre našu krajinu slová z Iz 61 kapitolu „Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!“ Pán má v pláne duchovné prebudenie Slovenska. Je na Vás Slováci, ako na toto Pánovo pozvanie odpoviete.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium