Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Bernadeta Miková
Misia Domov Srdca

small_Bernadetam_172711.jpg

Žena, ktorej srdce zahorelo láskou k núdznym.
www.heartshomeusa.org
Facebook Misia Domov Srdca

Moji drahí priatelia,

volám sa Bernadeta Miková. Som z Košických Oľšan a niektorí z vás už poznajú mňa alebo moju rodinu. Dovoľte mi zdieľať svoje plány do blízkej budúcnosti a pozvať vás, aby ste ma podporili.

V súčasnosti študujem na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Prvýkrát som sa dozvedela o Domove Srdca v našej škole minulý rok vo februári 2019. Dlho som premýšľala o misijnej práci v inej krajine a Domov Srdca prišiel ako dokonale naplánovaná odpoveď na moje modlitby. Mojou najväčšou túžbou je spoznať ľudí rôznych kultúr a byť im otvorený a pre nich otvorený. To je dôvod, prečo som si vybrala túto prekrásnu organizáciu.

Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ...

Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe.
Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
V súčasnosti je v 23 krajinách 40 Domovov Srdca.
Prečítajte si viac na medzinárodnej webovej stránke http://www.heartshomeusa.org/.

Nedávno som sa zaviazala stráviť 11 mesiacov svojho života na tejto misii a od augusta 2020 som bola poslaná do služby v Neapole v Taliansku.
Tento Domov Srdca bol prvýkrát zriadený na Salicelách, v susedstve, ktoré podľa všetkého dočasne prijalo ľudí vysídlených po zemetrasení v 80. rokoch. Po niekoľkých rokoch sa presťahovali do starého historického centra Afragoly.
Mojou hlavnou úlohou bude slúžiť ľuďom, ktorí skutočne potrebujú pomoc, poskytnúť im všetku podporu a štruktúru, ktorú potrebujú. Budem zdieľať jednoduchý každodenný život so 4 ďalšími misionármi z rôznych národností.

Pred odchodom do krajiny misie, organizácia požiada každého dobrovoľníka, aby našiel sponzorov
- „misijných partnerov“- pripojiť sa k tejto sieti súcitu. Toto sponzorstvo má dve formy.
Najprv si musím nájsť finančných sponzorov, ktorí pomôžu pokryť časť výdavkov na moju misiu (vrátane cestovných výdavkov, zdravotného poistenia, miestnosti a stravovania a školenia).
Aj keď životné podmienky budú skromné, suma, ktorú by som potrebovala získať, je 300 eur mesačne.

Finanční sponzori ma môžu podporovať prostredníctvom jednorazového alebo mesačného daru zaslaním sponzorstva do Asociácie Domova Srdca v Rakúsku : Offenes Herz - Karmelitergasse, 10/10 - Wien 1020
Bankový účet: Raiffeisenbank
IBAN: AT70 3200 0000 1154 8807
BIC: RLN WAT WW

Druhým veľmi potrebným typom podpory je duchovné sponzorstvo.
Duchovní sponzori sa zvyčajne modlia denne desiatok Svätého ruženca za poslanie dobrovoľníka a všetkých zúčastnených.

Preto by som vás chcela požiadať o pomoc. Budem veľmi vďačná tým, ktorí ma môžu a rozhodli sa ma podporiť modlitbou alebo finančne prispievať.

Budem sa za vás modliť a každé dva mesiace vám pošlem list z Talianska s popisom mojej skúsenosti. Stanete sa teda súčasťou môjho poslania a zmeníte môj život a samozrejme tie životy, ktorým budeme slúžiť. Verím, že táto cesta bude veľkým prínosom.

Držte mi palce Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, rada odpoviem na vaše otázky telefonicky alebo e-mailom. Neváhajte a pošlite tento list ľuďom, ktorých poznáte a ktorí majú otvorené srdce pre misie.

Za všetko, čo dáme, dostaneme stonásobok.
Vopred vám srdečne ďakujem.

 

Bernadeta Miková
044 42 Košické Oľšany 350
e-mail: bermik2001@gmail.com
t. n. +421 905 979 515


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium