Dobré správy

 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03
 • Saša Tinková
  Dnešné duchovné sféry ponúkajú mnoho ciest a techník, ako sa začať ľúbiť a prijímať. Snažila som sa ako blázon, študovala som, makala, meditovala, vyhlasovala pozitívne vetičky, čistila energie, čakry, minulosť, podvedomie, prosila liečiteľov, senzibilov... A nič... Cítila som sa stále mizernejšie. Nič nefungovalo
  2020-06-24
 • Bernadeta Miková
  Misiou Domova Srdca je byť s tými, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Na začiatku svojej činnosti sa organizácia zamerala predovšetkým na deti žijúce na ulici. Neskôr sa jeho apoštolát rozšíril na chorých, osamelých ľudí, nemocnice, väzenia atď ... Skupina 4-6 mladých dobrovoľníkov rôznych národností žije v dome Domova Srdca v niektorých chudobných častiach sveta. Vedú jednoduchý život založený na modlitbe a službe. Dom je otvorený potrebným. Každý dom je založený so súhlasom diecézneho biskupa.
  2020-05-04
 • Saša Tinková
  ...A potom prišiel vírus. A svet mi hovoril, ako sa mám báť. A ja som sa nebála. Vôbec. Ničoho... Už som nechcela. Už som ani nevládala... Bála som sa celý život. Zlyhaní. Zlých koncov. Katastrof. Odmietnutí. Chýb. Osamotenia. Odmietnutia. Utrpenia. Chorôb. Bolesti. Smrti... Takto na mňa Zlý celý život útočil. Takto ma klamal. Gniavil, pritláčal k zemi. Bral mi dych. Bral mi život. Ťahal ma do tmy. Tak veľmi-veľmi nechcel, aby som videla Svetlo! Tak strašne mi chcel zabrániť, aby som poznala Lásku...
  2020-03-29

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Braňo

small_small_upravena.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Babka zomrela. Čítam smutnú správu, ktorú mi poslala moja Monika. Išlo o mamu nášho priateľa Braňa a poslednú žijúcu babku jeho dvoch malých detí.

Ubehlo niečo vyše roka, čo Braňo pochoval manželku Aničku, ktorej život vzala agresívna forma rakoviny.

Anička bola žena plná života, neuveriteľného optimizmu, komunikácie, prajnosti a nákazlivého humoru. Mala rada ľudí a ľudia mali radi ju. Aničku, ktorá bola vymodleným jedináčikom svojich rodičov, Braňo pred rokom pochoval. Anička prežila svojich rodičov.

Nie však o veľa. Krátko, asi po mesiaci zomrel Aničkin otec a asi o pol roka aj jej mama. Oboch Aničkiných rodičov pochovával Braňo.

Raz keď sme vychádzali po omši z kostola v Stupave mi Braňova mama Mária povedala. Braňo je svätý muž. Povedala, že nechápe, ako to veľké utrpenie, tlak a nápor všemožných starostí môže tak vyrovnane a pokojne zvládať.

Braňo nachádzal pokoj a silu zniesť a prežiť všetky bolesti v Pánovi.

V tom čase už Braňova mama bojovala tiež s agresívnou formou rakoviny.

Braňo je náš priateľ. Dobrý človek. Tichý, pokojný a rozvážny muž.

Nikdy sme ho nepočuli sťažovať sa na kríž ktorý nesie. Ten kríž je podobný tomu, ktorý znášal Jób v biblickom príbehu.

A teraz zomrela aj Braňova mama, ktorú riadne doopatroval. Ďalší úder. 4 pohreb z najbližšieho okruhu ľudí za niečo vyše roka. 

Bolesť, smútok a strata, ktorú Braňo iste zažíva je veľká.

Človek sa môže pýtať, prečo aj dobrých ľudí stíha takéto utrpenie. Môže z takéhoto utrpenia vzísť vôbec dobro?

Jób bol spravodlivým a dobrým človekom, ktorého vieru Pán vyskúšal smrťou najbližších, stratou majetku a postavenia, stratou zdravia a posmechom najbližších. Jób sa v tomto všetkom ukázal ako úprimný a pravdivý pred Bohom. Nezatrpkol a napriek utrpeniu si zachoval, žehnajúce srdce. Preto Božie slovo hovorí:

"Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok." (Job 42,12)

V Braňovi vidím túto Jóbovu paralelu a príklad. Príklad človeka, ktorý nesie svoj kríž s Pánom Ježišom a ktorý napriek všetkému očakáva dobro zmŕtvychvstalého Krista, ktorý zmení jeho údel, ako na tejto zemi, tak aj po smrti.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium