Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Braňo

small_small_upravena.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Babka zomrela. Čítam smutnú správu, ktorú mi poslala moja Monika. Išlo o mamu nášho priateľa Braňa a poslednú žijúcu babku jeho dvoch malých detí.

Ubehlo niečo vyše roka, čo Braňo pochoval manželku Aničku, ktorej život vzala agresívna forma rakoviny.

Anička bola žena plná života, neuveriteľného optimizmu, komunikácie, prajnosti a nákazlivého humoru. Mala rada ľudí a ľudia mali radi ju. Aničku, ktorá bola vymodleným jedináčikom svojich rodičov, Braňo pred rokom pochoval. Anička prežila svojich rodičov.

Nie však o veľa. Krátko, asi po mesiaci zomrel Aničkin otec a asi o pol roka aj jej mama. Oboch Aničkiných rodičov pochovával Braňo.

Raz keď sme vychádzali po omši z kostola v Stupave mi Braňova mama Mária povedala. Braňo je svätý muž. Povedala, že nechápe, ako to veľké utrpenie, tlak a nápor všemožných starostí môže tak vyrovnane a pokojne zvládať.

Braňo nachádzal pokoj a silu zniesť a prežiť všetky bolesti v Pánovi.

V tom čase už Braňova mama bojovala tiež s agresívnou formou rakoviny.

Braňo je náš priateľ. Dobrý človek. Tichý, pokojný a rozvážny muž.

Nikdy sme ho nepočuli sťažovať sa na kríž ktorý nesie. Ten kríž je podobný tomu, ktorý znášal Jób v biblickom príbehu.

A teraz zomrela aj Braňova mama, ktorú riadne doopatroval. Ďalší úder. 4 pohreb z najbližšieho okruhu ľudí za niečo vyše roka. 

Bolesť, smútok a strata, ktorú Braňo iste zažíva je veľká.

Človek sa môže pýtať, prečo aj dobrých ľudí stíha takéto utrpenie. Môže z takéhoto utrpenia vzísť vôbec dobro?

Jób bol spravodlivým a dobrým človekom, ktorého vieru Pán vyskúšal smrťou najbližších, stratou majetku a postavenia, stratou zdravia a posmechom najbližších. Jób sa v tomto všetkom ukázal ako úprimný a pravdivý pred Bohom. Nezatrpkol a napriek utrpeniu si zachoval, žehnajúce srdce. Preto Božie slovo hovorí:

"Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok." (Job 42,12)

V Braňovi vidím túto Jóbovu paralelu a príklad. Príklad človeka, ktorý nesie svoj kríž s Pánom Ježišom a ktorý napriek všetkému očakáva dobro zmŕtvychvstalého Krista, ktorý zmení jeho údel, ako na tejto zemi, tak aj po smrti.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium