Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Braňo

small_small_upravena.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Babka zomrela. Čítam smutnú správu, ktorú mi poslala moja Monika. Išlo o mamu nášho priateľa Braňa a poslednú žijúcu babku jeho dvoch malých detí.

Ubehlo niečo vyše roka, čo Braňo pochoval manželku Aničku, ktorej život vzala agresívna forma rakoviny.

Anička bola žena plná života, neuveriteľného optimizmu, komunikácie, prajnosti a nákazlivého humoru. Mala rada ľudí a ľudia mali radi ju. Aničku, ktorá bola vymodleným jedináčikom svojich rodičov, Braňo pred rokom pochoval. Anička prežila svojich rodičov.

Nie však o veľa. Krátko, asi po mesiaci zomrel Aničkin otec a asi o pol roka aj jej mama. Oboch Aničkiných rodičov pochovával Braňo.

Raz keď sme vychádzali po omši z kostola v Stupave mi Braňova mama Mária povedala. Braňo je svätý muž. Povedala, že nechápe, ako to veľké utrpenie, tlak a nápor všemožných starostí môže tak vyrovnane a pokojne zvládať.

Braňo nachádzal pokoj a silu zniesť a prežiť všetky bolesti v Pánovi.

V tom čase už Braňova mama bojovala tiež s agresívnou formou rakoviny.

Braňo je náš priateľ. Dobrý človek. Tichý, pokojný a rozvážny muž.

Nikdy sme ho nepočuli sťažovať sa na kríž ktorý nesie. Ten kríž je podobný tomu, ktorý znášal Jób v biblickom príbehu.

A teraz zomrela aj Braňova mama, ktorú riadne doopatroval. Ďalší úder. 4 pohreb z najbližšieho okruhu ľudí za niečo vyše roka. 

Bolesť, smútok a strata, ktorú Braňo iste zažíva je veľká.

Človek sa môže pýtať, prečo aj dobrých ľudí stíha takéto utrpenie. Môže z takéhoto utrpenia vzísť vôbec dobro?

Jób bol spravodlivým a dobrým človekom, ktorého vieru Pán vyskúšal smrťou najbližších, stratou majetku a postavenia, stratou zdravia a posmechom najbližších. Jób sa v tomto všetkom ukázal ako úprimný a pravdivý pred Bohom. Nezatrpkol a napriek utrpeniu si zachoval, žehnajúce srdce. Preto Božie slovo hovorí:

"Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok." (Job 42,12)

V Braňovi vidím túto Jóbovu paralelu a príklad. Príklad človeka, ktorý nesie svoj kríž s Pánom Ježišom a ktorý napriek všetkému očakáva dobro zmŕtvychvstalého Krista, ktorý zmení jeho údel, ako na tejto zemi, tak aj po smrti.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium