Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Ježiš miluje a uzdravuje

small_MNI 20.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Na modlitebné zhromaždenie s názvom Ježiš uzdravuje nám do piatka 16. októbra 2015 prišlo 170 mailových registrácii. Sála v bratislavskom UPC sa v sobotu zapĺňala najprv pozvoľne, až napokon na svätej omši bolo asi 800 účastníkov.

Naše očakávanie, že Pán Ježiš bude v nás zjavovať svoju lásku sa naplnilo.

Pán Ježiš zjavoval svoje ľútostivé a milosrdné srdce aj prostredníctvom 9 služobníkov, kňazov, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia nám zraneným, zlomeným a chorým.

Mary Paul Friemel vo svojom vyučovaní hovorila o prvej láske, ktorou sa neskôr a postupne stal pre ňu Pán Ježiš. Vydala svedectvo o sexuálnom zneužití mladým mužom v detstve. Zdieľala sa s pocitom hanby a nečistoty, ktorý prežívala a starostlivo ukrývala pred všetkými. Vzdala slávu Pánovi Ježišovi, ktorý ju začal pomaly uzdravovať z bolestivej skúsenosti a túto negatívnu skúsenosť premieňať na požehnanie a povolanie do služby modlitieb za uzdravenia v ktorej dnes stojí.

Otec biskup Jozef Haľko uviedol, že je aktuálne aj dnes, aby sme našu túžbu po uzdravení v našich vzťahoch, v duši, alebo tele adresovali Pánovi Ježišovi, ktorý nás nikdy neodmieta. Prítomným udelil požehnanie.

Peter Lipták vydal svedectvo o svojom živote, kde sa vydal na cestu drog a závislostí, ktoré boli cestou do pekla. Hovoril o zázračnom stretnutí, ako sa mu Pán Ježiš zjavil a oslobodil ho od závislostí. V minulosti bol závislý na drogách a dnes je závislý na Ježišovi Kristovi, ktorého ako evanjelista ohlasuje slovom a životom medzi ľuďmi.

Vierka Prokopcová svedčila o svoje ceste uzdravenia Pánom Ježišom z ekzému na rukách až po tom, čo Pána Ježiša sama o uzdravenie požiadala.

Angela McCauley svedčila o svojom uzdravení Pánom z rakoviny hrubého čreva 4. stupňa.

Sláveniu eucharistie, ktorá bola vyvrcholením modlitebného podujatia predsedal kňaz Jozef Pajerský., ktorý nás počas homílie povzbudzoval, aby sme s pokorou predstupovali pred Pána so všetkým, čo nosíme v srdci.

Mary Paul Friemel vnímala slová poznania, že Pán chce uzdravovať ľudí, ktorí majú problémy s kosťami a s pokožkou.

Po svätej omši slúžilo 36 modlitebných tímov z organizujúcich spoločenstiev, ktoré účastníkom žehnali osobnou príhovornou modlitbou.

Počas modlitieb príhovorov vydala Eva Bziňáková inšpirujúce svedectvo o uzdravení z rakoviny Pánom Ježišom. Bratia z komunity Cenacolo zakončili povzbudivú sériu životných svedectiev.

Ľudia prichádzali so žiadosťou o modlitbu s vierou.

Služobníci z modlitebných tímov sa zdieľali, že asi 80 % účastníkov žiadalo o modlitbu nie za telesné uzdravenie, ale za iné potreby. Najmä za vnútorné uzdravenie, uzdravenie vzťahov v rodinách, sebaprijatie, milosť odpustenia, za potreby rodinných príslušníkov, alebo priateľov.

Utkvel mi v pamäti manželský pár, Mária a Viliam, ktorí mali obaja rakovinu, pričom sa ako rodičia starajú o 13 ročnú dcéru. Dodnes sa modlím o zázrak pre nich, ako aj pre moju susedku Anku, ktorej už moderná veda a medicína nevedia v jej štádiu rakoviny pomôcť. Prosím, pripojte sa k modlitbe o zázrak pre nich.

Moja mama uviedla, že ju po modlitbách prestali bolieť ruky a chrbát. Zostala jej však bolesť v nohe.

Mailom nám prišlo niekoľko spätných väzieb v ktorých ľudia uviedli, že fyzicky síce neboli uzdravení, ale zažili prvý krát v ich živote božiu lásku skrze prítomnosť Ducha Svätého. Ovocím tejto skúsenosti je podľa nich nová ľahkosť v modlitbe.  

Čakáme na spätnú väzbu od viacerých ľudí, kým s rôzne závažnými ochoreniami absolvujú lekárske vyšetrenia a poskytnú nám svedectvo Ježišovej milosti v ich živote.

Pán Ježiš uzdravuje kedy chce, koho chce a ako chce. Ako uzdravenie, tak aj neuzdravenie človeka, je Božím tajomstvom a plánom Jeho lásky. Dôležité však je, že On chce uzdravovať a uzdravuje aj dnes. Sme vďační, že sme mohli byť svedkami Jeho milosti, dobroty a lásky.

Spätná väzba od služobníkov a účastníkov modlitieb je, že zažívali počas večera a počas osobných modlitieb atmosféru nežnej Božej lásky, pokoja, reštartu v Duchu Svätom a silného povzbudenia vo viere, že Pán Ježiš je živý aj dnes a že je veľa ľudí, ktorí sú rozhodnutí nasledovať Ho celým srdcom.

Najbližšie modlitebné zhromaždenie plánujeme na sobotu 14.05.2016.  

Modlitebné zhromaždenie sme organizovali v spolupráci so Spoločenstvom pri Dóme sv. Martina, spoločenstvom Calvary, spoločenstvom Eben Ezer, Tomášom Pružincom s jeho bratmi a sestrami z Nitry, spoločenstvom Modlitby za kňazov , spoločenstvom Živá voda z Piešťan,bratmi františkánmi, redemptoristami a kapucínmi. Za kňažskú službu ďakujeme: biskupovi Jozefovi Haľkovi, Jozefovi Pajerskému, Milanovi Grossmanovi, Branislavovi Donovalovi OP, Milanovi Hudáčekovi SJ, Jánovi Holubčíkovi SBD, Rastislavovi Dluhému C.Ss.R, Ondrejovi Tkáčovi OFM cap., Miloslavovi KOščákovi, OFMCap. a ďaľším.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium